Tử vi

Thiên Lương ở cung điền trạch

Thiên Lương là “ấm tinh”, vì vậy khi ở cung điền trạch ắt sẽ có tổ nghiệp của cha ông để lại; rất nên gặp Thiên Vu, Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, sẽ chủ về tổ nghiệp to tát.

Thiên Lương đồng cung với Thiên Mã, hoặc có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, sẽ chủ về trôi dạt, dù có tổ nghiệp của cha ông để lại cũng không được hưởng.

Thiên Lương rất kị gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc vây chiếu, trừ phi được cát hóa, hội sao cát, nếu không sẽ chủ về khó mua thêm nhà cửa đất đai, hoặc mua thêm nhà cửa đất đai thì cũng không được hưởng. Hơi gặp sát tinh, thì mua vì người khác, mà bản thân không ở, vì vậy thường thường phiêu lưu nơi đất khách, thích hợp làm việc trong ngành giao thông vận tải. Có điều, nêu được cát hóa và có sao cát, lại chủ về bán biệt thự; hoặc chủ về mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi khác.

“Thiên Lương, Thiên Cơ” thủ cung điền trạch chủ về thường hay dời chuyển, đến lưu niên Thiên Cơ Hóa Kị thủ cung hạn điền trạch sẽ ứng nghiệm dời chỗ ở, hoặc thay đổi hoàn cảnh công tác. Thiên Cơ Hóa Lộc cũng chủ về biến động thay đổi. Phân biệt hai trường hợp là, Hóa Lộc thì chủ động, Hóa Kị thì bị động, Hóa Lộc thì mua thêm nhà cửa đất đai, Hóa Kị thì ở nhờ.

Có lúc tổ hợp “Thiên Lương, Thiên Cơ” cũng chủ về tu sửa nhà cũ; tổ hợp “Thiên Lương, Thiên Đồng” thì sẽ chủ về đổi nhà.

“Thiên Lương, Thiên Đồng” và “Thiên Lương, Thiên Cơ” đều không nên gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung và hội hợp. Nếu không, sẽ chủ về cuộc đời không có nơi ở cố định, cũng khó có tài sản. Không có sát tinh, được cát hóa và có sao cát, gia nghiệp mới có căn cơ.

Thiên Lương Hóa Lộc ở cung điền trạch, phần nhiều duyên với người không tốt, bị Thái Dương lạc hãm vây chiếu, lại gặp sát tinh, chủ về bị người ta bài xích, chèn ép ở nơi làm việc; Thái Dương Hóa Kị càng chuốc thị phi, oán trách.

Thiên Lương gặp tứ sát tinh thì gia trạch bất an, ở nơi làm việc cũng nhiều thị phi; cần phải gặp các sao phụ, tá cát, Hóa Khoa, Hóa Quyền, mới chủ về yên ổn và được người ta tôn trọng.

Thiên Lương thông thường không bị ảnh hưởng phong thủy; nhưng nếu có Âm Sát đồng độ, lại gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì bị ảnh hưởng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Lương ở cung điền trạch

Xem thêm Thiên Lương ở cung điền trạch

Thiên Lương là “ấm tinh”, vì vậy khi ở cung điền trạch ắt sẽ có tổ nghiệp của cha ông để lại; rất nên gặp Thiên Vu, Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, sẽ chủ về tổ nghiệp to tát.

Thiên Lương đồng cung với Thiên Mã, hoặc có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, sẽ chủ về trôi dạt, dù có tổ nghiệp của cha ông để lại cũng không được hưởng.

Thiên Lương rất kị gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc vây chiếu, trừ phi được cát hóa, hội sao cát, nếu không sẽ chủ về khó mua thêm nhà cửa đất đai, hoặc mua thêm nhà cửa đất đai thì cũng không được hưởng. Hơi gặp sát tinh, thì mua vì người khác, mà bản thân không ở, vì vậy thường thường phiêu lưu nơi đất khách, thích hợp làm việc trong ngành giao thông vận tải. Có điều, nêu được cát hóa và có sao cát, lại chủ về bán biệt thự; hoặc chủ về mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi khác.

“Thiên Lương, Thiên Cơ” thủ cung điền trạch chủ về thường hay dời chuyển, đến lưu niên Thiên Cơ Hóa Kị thủ cung hạn điền trạch sẽ ứng nghiệm dời chỗ ở, hoặc thay đổi hoàn cảnh công tác. Thiên Cơ Hóa Lộc cũng chủ về biến động thay đổi. Phân biệt hai trường hợp là, Hóa Lộc thì chủ động, Hóa Kị thì bị động, Hóa Lộc thì mua thêm nhà cửa đất đai, Hóa Kị thì ở nhờ.

Có lúc tổ hợp “Thiên Lương, Thiên Cơ” cũng chủ về tu sửa nhà cũ; tổ hợp “Thiên Lương, Thiên Đồng” thì sẽ chủ về đổi nhà.

“Thiên Lương, Thiên Đồng” và “Thiên Lương, Thiên Cơ” đều không nên gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung và hội hợp. Nếu không, sẽ chủ về cuộc đời không có nơi ở cố định, cũng khó có tài sản. Không có sát tinh, được cát hóa và có sao cát, gia nghiệp mới có căn cơ.

Thiên Lương Hóa Lộc ở cung điền trạch, phần nhiều duyên với người không tốt, bị Thái Dương lạc hãm vây chiếu, lại gặp sát tinh, chủ về bị người ta bài xích, chèn ép ở nơi làm việc; Thái Dương Hóa Kị càng chuốc thị phi, oán trách.

Thiên Lương gặp tứ sát tinh thì gia trạch bất an, ở nơi làm việc cũng nhiều thị phi; cần phải gặp các sao phụ, tá cát, Hóa Khoa, Hóa Quyền, mới chủ về yên ổn và được người ta tôn trọng.

Thiên Lương thông thường không bị ảnh hưởng phong thủy; nhưng nếu có Âm Sát đồng độ, lại gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì bị ảnh hưởng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button