Tử vi

Thiên Lương ở cung huynh đệ

Thiên Lương thủ cung huynh đệ, nhập miếu thì hòa hợp, lạc hãm thì bất hòa; hội Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt thì hòa hợp; hội sát tinh thì bất hòa.

Thiên Lương không có sao cát hội hợp, chủ về ít anh em trai, phần nhiêu là khác mẹ; gặp các sao đào hoa, chủ về nhiều chị em gái, ít anh em trai.

Thiên Lương ở tình hình cát, sẽ chủ về được anh em hoặc bạn bè ngầm trợ lực; ở tình hình hung sẽ chủ về bị ngầm tranh chấp, bài xích, chèn ép. Cát hung đều xảy ra ngầm, không công khai.

Thiên Lương có tính chất “cô độc và hình khắc”, nên dù gặp cát tinh, cũng không nên hợp tác với người khác. Trừ phi người hợp tác lui về hậu trường, để bản thân mệnh tạo là người ra mặt.

Thiên Lương rất mẫn cảm đối với hai sao Thiên Cơ, Thái Âm; cát hóa thì hòa hợp và được trợ giúp; nếu Hóa Kị mà còn gặp sát tinh, thì chủ về anh em hay bạn hợp tác lồng quyền, hoặc có âm mưu quỷ kế.

Thiên Lương có Thiên Diêu đồng độ, chủ về anh em hay bạn hợp tác là người thâm trầm, xảo quyệt. Gặp thêm các sao sát, hình và hội Thái Dương lạc hãm, sẽ chủ về kiện tụng tranh chấp. Gặp kết cấu sao dạng này, không nên hợp tác với người khác.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, ở cung Tí ưu ở cung Ngọ. Nhưng đều ứng nghiệm cát hung vào lúc đến lưu niên “Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung huynh đệ.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ở cung Sửu ưu hơn ở cung Mùi. Ứng nghiệm cát hung vào lúc đến các lưu niên “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Phá Quân, Thái Dương thủ cung huynh đệ.

Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Hợi ưu hơn ở cung Tị. Ứng nghiệm cát hung vào lúc đến các lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thiên Lương, “Thiên Cơ, Cự Môn” thủ cung huynh đệ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Lương ở cung huynh đệ

Xem thêm Thiên Lương ở cung huynh đệ

Thiên Lương thủ cung huynh đệ, nhập miếu thì hòa hợp, lạc hãm thì bất hòa; hội Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt thì hòa hợp; hội sát tinh thì bất hòa.

Thiên Lương không có sao cát hội hợp, chủ về ít anh em trai, phần nhiêu là khác mẹ; gặp các sao đào hoa, chủ về nhiều chị em gái, ít anh em trai.

Thiên Lương ở tình hình cát, sẽ chủ về được anh em hoặc bạn bè ngầm trợ lực; ở tình hình hung sẽ chủ về bị ngầm tranh chấp, bài xích, chèn ép. Cát hung đều xảy ra ngầm, không công khai.

Thiên Lương có tính chất “cô độc và hình khắc”, nên dù gặp cát tinh, cũng không nên hợp tác với người khác. Trừ phi người hợp tác lui về hậu trường, để bản thân mệnh tạo là người ra mặt.

Thiên Lương rất mẫn cảm đối với hai sao Thiên Cơ, Thái Âm; cát hóa thì hòa hợp và được trợ giúp; nếu Hóa Kị mà còn gặp sát tinh, thì chủ về anh em hay bạn hợp tác lồng quyền, hoặc có âm mưu quỷ kế.

Thiên Lương có Thiên Diêu đồng độ, chủ về anh em hay bạn hợp tác là người thâm trầm, xảo quyệt. Gặp thêm các sao sát, hình và hội Thái Dương lạc hãm, sẽ chủ về kiện tụng tranh chấp. Gặp kết cấu sao dạng này, không nên hợp tác với người khác.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, ở cung Tí ưu ở cung Ngọ. Nhưng đều ứng nghiệm cát hung vào lúc đến lưu niên “Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung huynh đệ.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ở cung Sửu ưu hơn ở cung Mùi. Ứng nghiệm cát hung vào lúc đến các lưu niên “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Phá Quân, Thái Dương thủ cung huynh đệ.

Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Hợi ưu hơn ở cung Tị. Ứng nghiệm cát hung vào lúc đến các lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thiên Lương, “Thiên Cơ, Cự Môn” thủ cung huynh đệ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button