Tử vi

Thiên Lương ở cung phúc đức

Thiên Lương chủ về sang quý thanh cao, cho nên lúc ở cung phúc đức thì chủ về xem trọng sự hưởng thụ tinh thần. Hội hợp Thái Dương nhập miếu, thì Thái Dương có thể giải tính “cô kị” cua Thiên Lương, đương nhiên sinh hoạt tinh thần sẽ phong phú.

Thiên Lương Hóa Lộc thì tự chuốc đố kị; Thiên Lương Hóa Quyền thì lòng tự tôn cực nặng; Thiên Lương Hóa Khoa thì thông minh, mẫn tiệp, thích hợp nghiên cứu học thuật. Có Thiên Vu đồng độ thì tư tưởng siêu thoát; có Hoa Cái đồng độ thì có khuynh hướng triết lí; hai trường hợp vừa kể nếu gặp thêm sao không, thì khó mà hiểu được tư tưởng của người này.

Thái Dương lạc hãm, hội hợp với Thiên Lương, thì không thích nhàn rỗi, thường tự chuốc bận rộn, vất vả; gặp cát tinh, hay bận rộn làm việc công ích. Nếu cát hung lẫn lộn, Thiên Lương không được cát hóa, mà hội Cự Môn Hóa Kị thì lại là đạo đức già.

Thiên Lương gặp Thiên Đồng đồng cung hay vây chiếu, chủ về lạc thiên tri mệnh. Thiên Đồng Hóa Kị thì thiếu chủ trương, cuộc đời trôi nổi, không ổn định.

Thiên Lương ở ba cung Tị, Hợi, Thân, gặp Thiên Mã, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về cuộc đời trôi nổi, bất an, không ổn định một nghề, thường sinh lòng thay đổi, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp; gặp các sao sát, kị thì lại chủ về thiếu thực tế.

Thiên Lương gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc vây chiếu, thì lao tâm tổn thần. Thiên Cơ Hóa Kị, phần nhiều có cuộc sống bất an, gặp việc thì thiếu chủ trương.

Thiên Lương nhập miếu, cuộc đời an nhàn, mà còn có phong thái danh sĩ, không ưa làm chuyện tầm thường. Nếu Thiên Lương ở hãm địa, thì nhuyễn hóa thành lười biếng, thì an nhàn; gặp các sao khoa văn thì càng nặng.

Thiên Lương đồng cung với Hỏa Tinh, hay buồn phiền, nóng nảy, bất an; có Linh Tinh đồng độ thì tư tưởng có nhiều mặt u ám; có Đà La đồng độ thì thường tự chuốc buồn phiền; có Kình Dương đồng độ, không có sao cát thì chuốc tranh chấp thị phi, có sao cát thì hiếu học, suy nghĩ thận trọng; có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về lí tưởng quá cao.

“Thái Dương, Thiên Lương” có các sao sát, kị, hình, hao và Thiên Nguyệt hội hợp, thì dễ có thú vui không lành mạnh.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Lương ở cung phúc đức

Xem thêm Thiên Lương ở cung phúc đức

Thiên Lương chủ về sang quý thanh cao, cho nên lúc ở cung phúc đức thì chủ về xem trọng sự hưởng thụ tinh thần. Hội hợp Thái Dương nhập miếu, thì Thái Dương có thể giải tính “cô kị” cua Thiên Lương, đương nhiên sinh hoạt tinh thần sẽ phong phú.

Thiên Lương Hóa Lộc thì tự chuốc đố kị; Thiên Lương Hóa Quyền thì lòng tự tôn cực nặng; Thiên Lương Hóa Khoa thì thông minh, mẫn tiệp, thích hợp nghiên cứu học thuật. Có Thiên Vu đồng độ thì tư tưởng siêu thoát; có Hoa Cái đồng độ thì có khuynh hướng triết lí; hai trường hợp vừa kể nếu gặp thêm sao không, thì khó mà hiểu được tư tưởng của người này.

Thái Dương lạc hãm, hội hợp với Thiên Lương, thì không thích nhàn rỗi, thường tự chuốc bận rộn, vất vả; gặp cát tinh, hay bận rộn làm việc công ích. Nếu cát hung lẫn lộn, Thiên Lương không được cát hóa, mà hội Cự Môn Hóa Kị thì lại là đạo đức già.

Thiên Lương gặp Thiên Đồng đồng cung hay vây chiếu, chủ về lạc thiên tri mệnh. Thiên Đồng Hóa Kị thì thiếu chủ trương, cuộc đời trôi nổi, không ổn định.

Thiên Lương ở ba cung Tị, Hợi, Thân, gặp Thiên Mã, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về cuộc đời trôi nổi, bất an, không ổn định một nghề, thường sinh lòng thay đổi, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp; gặp các sao sát, kị thì lại chủ về thiếu thực tế.

Thiên Lương gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc vây chiếu, thì lao tâm tổn thần. Thiên Cơ Hóa Kị, phần nhiều có cuộc sống bất an, gặp việc thì thiếu chủ trương.

Thiên Lương nhập miếu, cuộc đời an nhàn, mà còn có phong thái danh sĩ, không ưa làm chuyện tầm thường. Nếu Thiên Lương ở hãm địa, thì nhuyễn hóa thành lười biếng, thì an nhàn; gặp các sao khoa văn thì càng nặng.

Thiên Lương đồng cung với Hỏa Tinh, hay buồn phiền, nóng nảy, bất an; có Linh Tinh đồng độ thì tư tưởng có nhiều mặt u ám; có Đà La đồng độ thì thường tự chuốc buồn phiền; có Kình Dương đồng độ, không có sao cát thì chuốc tranh chấp thị phi, có sao cát thì hiếu học, suy nghĩ thận trọng; có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về lí tưởng quá cao.

“Thái Dương, Thiên Lương” có các sao sát, kị, hình, hao và Thiên Nguyệt hội hợp, thì dễ có thú vui không lành mạnh.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button