Tử vi

Thiên Lương ở cung tật ách

Thiên Lương thuộc dương thổ, chủ về tì vị; nữ mệnh còn chủ về tuyên vú; ở ngũ quan là mũi. Thiên Lương thủ cung tật ách, trong các tình hình thông thường đều chủ về bệnh mũi, phần nhiều thuộc chứng thực.

Nếu Thiên Lương thủ cung tật ách mà không có các sao sát, kị, hình giao hội thì chủ về ít bệnh, hoặc bệnh tình nhẹ. Thiên Lương ưa có Thiên Thọ đồng độ; dù có các sao sát, kị, thông thường cũng có thể chuyển nguy thành an. Nhưng nếu các sao sát, kị trùng trùng, ắt sẽ là bệnh nặng.

Nếu Thiên Lương có Thiên Thọ đồng độ, mà có các sao hình, sát, kị giao hội, còn gặp thêm Thiên Nguyệt, Âm Sát, Thiên Hư, Đại Hao, thì bệnh tuy không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng bệnh sẽ kéo dài cả năm, hoặc bị đau suốt đời.

Thiên Lương gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về bị thương ở ngón tay hay ngón chân. Thiên Cơ ở hãm địa thì càng nặng.

Nếu Thiên Lương có Kình Dương, Đà La, Thiên Hình hội hợp, sẽ chủ về tay chân bị ngoại thương, nội thương cơ gân, cũng chủ về trật đả, bệnh cũ bị ứ máu nên đau.

Thiên Lương cũng chủ về bệnh hệ nội tiết, lúc có Thái Dương đối chiếu hoặc đồng độ là đúng. Nhóm sao này, nếu gặp Âm Sát, Thiên Hư, Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Hoa Cái, Thiên Đức, thường thường ứng nghiệm là dùng độc tố, trúng độc, uống lầm thuốc, hoặc chẩn trị sai.

Thiên Lương có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, là phong thấp, tê thấp, tê liệt, hoặc bệnh phong phụ khoa (thực ra là đau thần kinh), bệnh không có thực chất, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng kéo dài triền miên. Gặp thêm Thiên Nguyệt thì càng đúng.

Thiên Lương rất kị đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, còn gặp thêm các sao Thiên Hình, Thiên Nguyệt, Âm Sát, Thiên Hư, Thiên Đức, Đại Hao trùng trùng; nam mệnh chủ về ung thu dạ dày; nữ mệnh chủ về ung thu vú. Sao hung nhẹ hơn thì cũng chủ về khối u. Nam mệnh không ưa hội Thái Dương Hóa Kị, nữ mệnh không ưa hội Thái Âm Hóa Kị, sẽ chủ về khối u dễ khuếch tán.

Nếu có Kình Dương, Đà La hội hợp, mà gặp Địa Không, Địa Kiếp, các sao sát, hình, hư, hao không nặng, đây là bệnh hệ thần kinh. Gặp sao hình, thì chủ về đau do bị thương, hoặc bị phẫu thuật.

Thiên Lương đồng cung với Thiên Mã, hội hợp với Hỏa Tinh, là bệnh truyền nhiễm. Thiên Lương đồng cung với Thiên Mã, mà gặp Thiên Nguyệt, Thiên Hình, là chứng đau do thần kinh, hoặc rối loạn nội tiết gây ảnh hưởng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Lương ở cung tật ách

Xem thêm Thiên Lương ở cung tật ách

Thiên Lương thuộc dương thổ, chủ về tì vị; nữ mệnh còn chủ về tuyên vú; ở ngũ quan là mũi. Thiên Lương thủ cung tật ách, trong các tình hình thông thường đều chủ về bệnh mũi, phần nhiều thuộc chứng thực.

Nếu Thiên Lương thủ cung tật ách mà không có các sao sát, kị, hình giao hội thì chủ về ít bệnh, hoặc bệnh tình nhẹ. Thiên Lương ưa có Thiên Thọ đồng độ; dù có các sao sát, kị, thông thường cũng có thể chuyển nguy thành an. Nhưng nếu các sao sát, kị trùng trùng, ắt sẽ là bệnh nặng.

Nếu Thiên Lương có Thiên Thọ đồng độ, mà có các sao hình, sát, kị giao hội, còn gặp thêm Thiên Nguyệt, Âm Sát, Thiên Hư, Đại Hao, thì bệnh tuy không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng bệnh sẽ kéo dài cả năm, hoặc bị đau suốt đời.

Thiên Lương gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về bị thương ở ngón tay hay ngón chân. Thiên Cơ ở hãm địa thì càng nặng.

Nếu Thiên Lương có Kình Dương, Đà La, Thiên Hình hội hợp, sẽ chủ về tay chân bị ngoại thương, nội thương cơ gân, cũng chủ về trật đả, bệnh cũ bị ứ máu nên đau.

Thiên Lương cũng chủ về bệnh hệ nội tiết, lúc có Thái Dương đối chiếu hoặc đồng độ là đúng. Nhóm sao này, nếu gặp Âm Sát, Thiên Hư, Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Hoa Cái, Thiên Đức, thường thường ứng nghiệm là dùng độc tố, trúng độc, uống lầm thuốc, hoặc chẩn trị sai.

Thiên Lương có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, là phong thấp, tê thấp, tê liệt, hoặc bệnh phong phụ khoa (thực ra là đau thần kinh), bệnh không có thực chất, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng kéo dài triền miên. Gặp thêm Thiên Nguyệt thì càng đúng.

Thiên Lương rất kị đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, còn gặp thêm các sao Thiên Hình, Thiên Nguyệt, Âm Sát, Thiên Hư, Thiên Đức, Đại Hao trùng trùng; nam mệnh chủ về ung thu dạ dày; nữ mệnh chủ về ung thu vú. Sao hung nhẹ hơn thì cũng chủ về khối u. Nam mệnh không ưa hội Thái Dương Hóa Kị, nữ mệnh không ưa hội Thái Âm Hóa Kị, sẽ chủ về khối u dễ khuếch tán.

Nếu có Kình Dương, Đà La hội hợp, mà gặp Địa Không, Địa Kiếp, các sao sát, hình, hư, hao không nặng, đây là bệnh hệ thần kinh. Gặp sao hình, thì chủ về đau do bị thương, hoặc bị phẫu thuật.

Thiên Lương đồng cung với Thiên Mã, hội hợp với Hỏa Tinh, là bệnh truyền nhiễm. Thiên Lương đồng cung với Thiên Mã, mà gặp Thiên Nguyệt, Thiên Hình, là chứng đau do thần kinh, hoặc rối loạn nội tiết gây ảnh hưởng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button