Tử vi

Thiên Lương ở cung thiên di

Thiên Lương thủ cung thiên di, thông thường chủ về xuất ngoại được người ta che chở. Đây là ý nghĩa cơ bản của Thiên Lương là “ấm tính”.

Thiên Lương có Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp ở cung thiên di, chủ về ở tha hương gặp nhiều cơ hội, còn được người ta kính nể, vì vậy mà có nhiều trợ lực.

Nếu Thiên Lương đồng độ với Lộc Tồn, sẽ chủ về bị bài xích, chèn ép; nếu lại đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, thi càng tệ. Nếu lại hội hợp sao kị và Thiên Hình, Đại Hao, thì chủ về phạm pháp; nhất là lúc Thái Dương Hóa Kị đến hội, có thể bị tù oan, tuy cuối cùng cũng có thể hóa giải, nhưng đã phải trải qua đắng cay.

Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp Thiên Đồng vây chiếu; ở cung Thân, đồng độ với Thiên Đồng, cổ nhân cho rằng chủ về trôi dạt. Nhưng nếu gặp sao cát, mà không gặp các sao sát, kị, ở thời hiện đại chỉ chủ về không ở yên một nơi. Có điều, nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, sẽ chủ về bôn ba tứ hải, mà sự nghiệp không thành.

“Thiên Lương Thiên Đồng” ở cung Dần, do Thiên Lương nhập miếu, nên không chủ về phiêu lưu.

Kết cấu “Thiên Lương Thiên Cơ”, ở thời cổ đại chỉ là người mãi nghệ mưu sinh, cuộc sống lênh đênh. Đây cũng do Thiên Lương có khuynh hướng nghề, nghệ thuật, còn Thiên Cơ thì làm mạnh thêm ý vị bôn tẩu. Ở thời hiện đại, những tính chất này vẫn còn, nhưng sinh hoạt thực tế đã ổn định hơn.

Thực ra “Thiên Đồng, Thiên Lương” mà gặp Thiên Mã, cũng chủ về lưu diễn nghệ thuật. Còn có “sao lẻ” Văn Xương hay Văn Khúc hội hợp, là văn nhân nghèo nàn, thất chí, tứ hải lông bông. Nếu Văn Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về lưu lạc giang hồ, lừa đảo để mưu sinh. Thiên Lương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi cũng vậy.

Tổ hợp “Thiên Lương, Thiên Cơ”, nêu được cát hóa, có sao cát, thì gặp nhiều cơ hội nhưng không ổn định; nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì khó nắm chắc cơ hội. Thiên Cơ Hóa Kị, sẽ chủ về bị tranh chấp không lành mạnh ở quê người.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, ý nghĩa cơ bản đã chủ về li tán, cho nên lúc thủ cung thiên di thông thường đều lợi về thiên di. Có điều Thái Dương phải ở cung miếu vượng, chủ về được người ta kính trọng. Nếu Thái Dương lạc hãm, thì ở tha hương vẫn chủ về sống cô lập. Thái Dương Hóa Kị ở hãm địa, thì bị người ta mạo phạm; gặp thêm Thiên Hình, sẽ chủ về kiện tụng, phạm pháp.

“Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ, thủ mệnh ở hai cung Mão hoặc Dậu, cung thiên di vô chính diệu, nhưng cung mệnh hội Lộc Tồn, Thiên Mã, cũng chủ về rời xa quê hương thì phát phúc. Ở thời hiện đại, cung mệnh thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, dù không hội Lộc Tồn, Thiên Mã, phần nhiều cũng có cơ hội đi du học.

Thiên Lương đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, ý vị phiêu lưu càng lớn. Cho nên thiên di ở tha hương, vẫn chủ về đi nơi khác rồi lại đi nơi khác nữa.

Thiên Lương có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ; Thái Dương ở cung miếu vượng đến chiếu, thì thông thường lợi về thiên di đất lạ để nghiên cứu học thuật. Hai sao Văn Xương và Văn Khúc, một sao Hóa Khoa, một sao Hóa Kị, thì nên theo ngành khoa học kĩ thuật.

Thiên Lương Hóa Lộc thủ cung thiên di, nếu ở hai cung Tị hoặc Ngọ thì rất dễ bị người ta chỉ trích. Gặp sát tinh, có thể gặp sóng gió rất lớn. Trường hợp ở cung Tí là kế đó.

Thiên Lương có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, ở tha hương thường bị tai ách. Gặp thêm cát tinh, sẽ chủ về nhờ họa mà được phúc,

Đến lưu niên Thiên Lương thủ cung thiên di gặp cát tinh, chủ về ở tha hương kinh doanh làm ăn có thể phát; nếu hội Thái Dương Hóa Kị, Thiên Hình, Quan Phù, Bạch Hổ của lưu niên nhập cung, chủ về bị kiện tụng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Lương ở cung thiên di

Xem thêm Thiên Lương ở cung thiên di

Thiên Lương thủ cung thiên di, thông thường chủ về xuất ngoại được người ta che chở. Đây là ý nghĩa cơ bản của Thiên Lương là “ấm tính”.

Thiên Lương có Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp ở cung thiên di, chủ về ở tha hương gặp nhiều cơ hội, còn được người ta kính nể, vì vậy mà có nhiều trợ lực.

Nếu Thiên Lương đồng độ với Lộc Tồn, sẽ chủ về bị bài xích, chèn ép; nếu lại đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, thi càng tệ. Nếu lại hội hợp sao kị và Thiên Hình, Đại Hao, thì chủ về phạm pháp; nhất là lúc Thái Dương Hóa Kị đến hội, có thể bị tù oan, tuy cuối cùng cũng có thể hóa giải, nhưng đã phải trải qua đắng cay.

Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp Thiên Đồng vây chiếu; ở cung Thân, đồng độ với Thiên Đồng, cổ nhân cho rằng chủ về trôi dạt. Nhưng nếu gặp sao cát, mà không gặp các sao sát, kị, ở thời hiện đại chỉ chủ về không ở yên một nơi. Có điều, nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, sẽ chủ về bôn ba tứ hải, mà sự nghiệp không thành.

“Thiên Lương Thiên Đồng” ở cung Dần, do Thiên Lương nhập miếu, nên không chủ về phiêu lưu.

Kết cấu “Thiên Lương Thiên Cơ”, ở thời cổ đại chỉ là người mãi nghệ mưu sinh, cuộc sống lênh đênh. Đây cũng do Thiên Lương có khuynh hướng nghề, nghệ thuật, còn Thiên Cơ thì làm mạnh thêm ý vị bôn tẩu. Ở thời hiện đại, những tính chất này vẫn còn, nhưng sinh hoạt thực tế đã ổn định hơn.

Thực ra “Thiên Đồng, Thiên Lương” mà gặp Thiên Mã, cũng chủ về lưu diễn nghệ thuật. Còn có “sao lẻ” Văn Xương hay Văn Khúc hội hợp, là văn nhân nghèo nàn, thất chí, tứ hải lông bông. Nếu Văn Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về lưu lạc giang hồ, lừa đảo để mưu sinh. Thiên Lương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi cũng vậy.

Tổ hợp “Thiên Lương, Thiên Cơ”, nêu được cát hóa, có sao cát, thì gặp nhiều cơ hội nhưng không ổn định; nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì khó nắm chắc cơ hội. Thiên Cơ Hóa Kị, sẽ chủ về bị tranh chấp không lành mạnh ở quê người.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, ý nghĩa cơ bản đã chủ về li tán, cho nên lúc thủ cung thiên di thông thường đều lợi về thiên di. Có điều Thái Dương phải ở cung miếu vượng, chủ về được người ta kính trọng. Nếu Thái Dương lạc hãm, thì ở tha hương vẫn chủ về sống cô lập. Thái Dương Hóa Kị ở hãm địa, thì bị người ta mạo phạm; gặp thêm Thiên Hình, sẽ chủ về kiện tụng, phạm pháp.

“Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ, thủ mệnh ở hai cung Mão hoặc Dậu, cung thiên di vô chính diệu, nhưng cung mệnh hội Lộc Tồn, Thiên Mã, cũng chủ về rời xa quê hương thì phát phúc. Ở thời hiện đại, cung mệnh thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, dù không hội Lộc Tồn, Thiên Mã, phần nhiều cũng có cơ hội đi du học.

Thiên Lương đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, ý vị phiêu lưu càng lớn. Cho nên thiên di ở tha hương, vẫn chủ về đi nơi khác rồi lại đi nơi khác nữa.

Thiên Lương có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ; Thái Dương ở cung miếu vượng đến chiếu, thì thông thường lợi về thiên di đất lạ để nghiên cứu học thuật. Hai sao Văn Xương và Văn Khúc, một sao Hóa Khoa, một sao Hóa Kị, thì nên theo ngành khoa học kĩ thuật.

Thiên Lương Hóa Lộc thủ cung thiên di, nếu ở hai cung Tị hoặc Ngọ thì rất dễ bị người ta chỉ trích. Gặp sát tinh, có thể gặp sóng gió rất lớn. Trường hợp ở cung Tí là kế đó.

Thiên Lương có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, ở tha hương thường bị tai ách. Gặp thêm cát tinh, sẽ chủ về nhờ họa mà được phúc,

Đến lưu niên Thiên Lương thủ cung thiên di gặp cát tinh, chủ về ở tha hương kinh doanh làm ăn có thể phát; nếu hội Thái Dương Hóa Kị, Thiên Hình, Quan Phù, Bạch Hổ của lưu niên nhập cung, chủ về bị kiện tụng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button