Tử vi

THIEN LUONG – Sao Thiên Lương: Ngôi sao may mắn!

Bài Bửu Đình. Người dịch Trần Quang Hoan và Mai Anh

v Ngôi Sao May Mắn.

Trong TỬ VI có một ngôi sao mang tên Bóng Mát Cuộc Đời. Đó là sao THIÊN LƯƠNG. Nó là ngôi sao may mắn nhất trong các ngôi sao. Dù tài, dù giỏi cho đến trình độ học thức cao cũng không bằng người may mắn. Chào đời dưới ngôi sao này đã hưởng thụ phúc trạch (nhà đất) của ông bà, cha mẹ. Cho đến địa vị, tước phong dù không thành đạt trên con đường học vấn, người có THIÊN LƯƠNG hội họp tại Mệnh vẫn thụ đắc địa vị, danh tiếng của cha ông để lại. THIÊN LƯƠNG còn là ngôi sao”mát tay” khi chữa trị trong y khoa. Nếu đau ốm cũng gặp thầy gặp thuốc. Thế là may mắn.

Bạn đang xem: THIEN LUONG – Sao Thiên Lương: Ngôi sao may mắn!

THIÊN LƯƠNG không những tác dụng tại Mệnh, Thân, Tài, Quan mà còn từ Thiên Di cung chiếu về. Đóng tại đâu cũng đem lại điều may mắn. Cũng như mọi ngôi sao khác nó cần thiết phối hợp với các sao cùng nhóm hỉ tinh, cát tinh để phát huy tác dụng, tạo thành cách phát may. Nhất là đi với nhóm CƠ ĐỒNG thành bộ 4 sao không thừa không thiếu bộ phúc lành, hạnh phúc. Tác dụng sẽ yếu đi khi không phối hợp với nhau. Bị mất tác dụng trước HOẢ LINH, kể cả KHÔNG KIẾP, KỴ HÌNH. Thay vì may mắn ta lại nghe số phận không may. Hoặc là: May mà còn sống với biết bao đau thương đã gặp. THIÊN LƯƠNG toạ thủ tại Thân Mệnh tuổi thọ thường cao.

v The Lucky Star

In TU VI there is one star with the name “The shade for life”, it is THIEN LUONG star. It is the luckiest among all stars. Talent or high level of education could not be compared with luck. Being born under this star (MENH has THIEN LUONG) means you are inheriting blessing of land (inheriting the land or house) from your parents or grandparents. You could even inherit status, title from your ancestors even though you might not be successful in your study path because you has THIEN LUONG converging to MENH (opposition or in trine).

THIEN LUONG also has “smooth fingers” (expression for a very talented doctor who could treat illness effectively) in medical treatment. In case of sickness, a THIEN LUONG could easily see a doctor. That is luck.

THIEN LUONG does not only affect MENH, THAN, TAI BACH, QUAN LOC, but also could converge from THIEN DI. Wherever it resides, this star brings luck. However, similar to any other star, it needs good coordination with Happy Stars, Lucky Stars to be most effective, forming the “blossoming of luck” style. Especially when THIEN LUONG accompanies CO DONG to create the style of four stars (no more, no less) which is named “the benedict blessing group” “the happy group”. The effect shall be weakened if the stars cannot coordinate. The effect shall be nullified if combined with HOA LINH, or even KHONG KIEP, KY HINH. Instead of hearing about lucky things, we hear about an unlucky fate. Or: it is lucky you are still alive after all the tragedy you have met. THIEN LUONG residing in MENH often brings longevity.

v Ngôi Sao Từ Tâm. Lương Thiện. Lương Tâm.

THIÊN LƯƠNG xứng đáng hưởng sự may mắn. Nhờ bản tính từ tâm thương người lòng trong sáng. Lấy của mình cho người, lấy đó làm niềm vui. Từ đó, ta có các cụm từ như từ thiện (Cơ Luong), phúc thiện (Đồng Lương). Nhị hợp với THIÊN LƯƠNG luôn luôn có ngôi sao đạo đức là LIÊM TRINH. Cả hai sao này đều tốt đẹp không có gì để nghi ngờ. Bị mất tác dụng, ta lại nghe. Bất lương chưa kìa.

v The gentle heart, the honest man. The Conscience.

THIEN LUONG deserves to enjoy luck because of its gentle and loving nature with a clean conscience. Giving away own posession to others and enjoying such deeds. From there on, we have terms such as: Charity (CO LUONG), Good Blessing (DONG LUONG). In horizontal interaction of THIEN LUONG, there is always the ethic LIEM TRINH. If both stars are good, there is no room for doubt. If they are ineffective, we hear “Such a dishonest person.”

v Lời Nói Tốt Lành. Ngày Lành Tháng Tốt.

Nhóm ÂM LƯƠNG nói chung là lời nói tốt lành, là lời hay ý đẹp. Tất nhiên là nhóm sao này hoàn toàn tốt đẹp, lời nói đem lại niềm an vui đến mọi người. Cuộc đời là chuổi dài những ngày lành tháng tốt. Bộ sao này còn là hình tượng của người mẹ, người phụ nữ lo toan lương thực, cái ăn hằng ngày trong gia đình. Hình ảnh người phụ nữ và lương thực là hình ảnh chúng ta thường thấy hằng ngày.

v The good words. The good days

AM LUONG group in general is the good words, the well-said words. Of course if this group is completely good, it brings peace and happiness to other people. Lifelong is a string of good days. This group is also the image of a mother, a woman who takes good care of food and supplies for the whole family. The image of women and food is what we encounter every day.

v Ngôi Sao Khéo Léo. Tốt lành khéo giỏi.

THIÊN LƯƠNG may mắn mà thành công. Điều đó có thể gây ngộ nhận. Vì THIÊN LƯƠNG còn là sao tốt lành khéo giỏi. Nhất là đi với THIÊN CƠ ngôi sao cơ xảo tạo thành bộ Cơ Lương tài giỏi, không thua gì bộ Nhị Khúc. Kẻ may mắn dễ thắng lợi hơn. Đã là may mắn tranh tài với họ dễ bị thua đau. Trong các cuộc thi đấu người vô địch thường tự khiêm. Tôi là người may mắn nhất của ngày hôm nay (cách Dương Luong). Bạn đừng hiểu lầm người may mắn là không có tài. Hiểu cho đúng là họ vừa có tài vừa may mắn hơn kẻ khác.

v The honest and skillful star

By saying THIEN LUONG is successful by luck could lead to a misunderstanding because THIEN LUONG is also honest and skillful. Especially when accompanying THIEN CO (the defty star) to create the talented CO LUONG group which is equal in talent with NHI KHUC (VU KHUC + VAN KHUC) group. The lucky one has more chance to win. If they are lucky, competing with them may lead to painful defeat. In competition, the champion is often humble. He/she could say “I am the luckiest person today” (Lucky: THIEN LUONG, today: THAI DUONG, DUONG LUONG style). Please do not be mistaken that the lucky person is not talented. The correct answer is: this person is both lucky and talented above others.

v Lương Thực, Lương Tiền…

Cái may mắn nhất là có lương thực ăn hằng ngày. E rằng, có người bật cười vì câu lý luận này. Nhưng một khi rơi vào trường hợp không có lương thực, bạn đánh giá, đó là điều đúng nhất. Cây cối cho ta lương thực. Từ lương thực hoán đổi thành lương tiền. Các quan lại ngày xưa nhận lương bằng hoá vật, để tiện dụng tiến bộ hơn chuyển qua lương tiền. Dưới mắt người nông dân họ thường so sánh bao nhiêu tạ thóc để mua được cái này, cái kia. Và ngôi sao THIÊN LƯƠNG có thể đo được, đếm được, sờ mó được chính là lương tiền các bạn nhận được hằng tháng.

THIÊN LƯƠNG góp phần quan trọng trong cuộc sống. Nếu không có nó đau ốm có khi phải chịu chết. Không có nó, có khi mang tiếng bất hiếu… Có nhiều việc phải giải quyết bằng tiền. Cũng không nên quá lý tưởng đoan chắc rằng: Tiền bạc không tạo ra hạnh phúc. Đúng thì ít mà sai quá nhiều. Đau lòng cho kẻ đang túng thiếu. Cũng không nên đề cao quá đáng đồng tiền. Nó là nguyên nhân (thường hay đi với THIÊN CƠ) tạo ra vô số rắc rối cuộc đời do đồng tiền gây nên. TRIỆT đứng giữa THIÊN TƯỚNG và THIÊN LƯƠNG có thể xoá bỏ tình cảm của nhau vì tiền.

v Food and Money

The luckiest thing in the world is having food every day. I fear that many shall laugh at this statement, but when you actually experience a no food situation, you shall see that this statement is the utmost truth. Plants provide us food. From food, we exchange into money. Officers in ancient time often received salary by products (produce). When the world becomes more advance, we receive salary in money. The farmers estimate price of products by how many quintal of paddy. And the THIEN LUONG that could be touched, measured, estimated is the money you receive every month.

THIEN LUONG is an important part of life. If there is no THIEN LUONG, illness could lead to death, no money to support parents could lead to the reputation “ungrateful”. There are many matter that has to be settled by money. We should not be too ideal to claim that “Money does not bring happiness.” It is more wrong than right in that statement. It is heartbreaking to look at the poor. On the other hand, money should not be praised to hard. It is the cause (usually accompany THIENCO) of countless troubles in life. TRIET residing between THIEN TUONG and THIEN LUONG means that people could erase the relationship because of money.

v Bóng Mát Cuộc Đời.

Bạn đang ngồi trong bóng mát làm việc, có khi bạn không nhận thấy bạn là người may mắn. Nhưng ngoài đường có người đang vất vả lao động, thậm chí leo trèo nguy hiểm. Chính họ đánh giá bạn là người may mắn hơn. THIÊN LƯƠNG chủ sự mát mẻ dưới bóng mát là THIÊN LƯƠNG, bóng dâm là THÁI ÂM. Hai sao này luôn luôn tam hợp với nhau thành một nhóm. Gọi là ÂM LƯƠNG kết hợp hài hoà với nhóm CƠ ĐỒNG thành bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh. Đó là hình ảnh thường thấy trên đời. Ngôi nhà (là THIÊN CƠ) nằm dưới bóng mát (ÂM LƯƠNG) của cây cối, trong mảnh vườn (THIÊN ĐỒNG). THIÊN LƯƠNG còn là mái nhà, lấp ló dưới bóng cây THIÊN CƠ. Những gì trên lá số Tử Vi có thể nhìn thấy, sờ mó được không có gì là hoang đường cả. Có những người giọt nắng không hề đụng chạm đến mặt, lại có những người một nắng hai sương. Tất cả đều do số phận.

v The shade for life.

You are sitting in the shade at work but you may not consider yourself as lucky. Out on the streets, many are laboring vigorously or even climbing to dangerous position. They are the ones who consider you the luckier. THIEN LUONG denotes the cool shade, under the shade, the shade of some thing is THAI AM. These two stars are always in trine to create a group called AM LUONG. When this group combines with CO DONG, they create the complete CO NGUYET DONG LUONG group. This is the common image we often see in life. The house (THIENCO) under the shade (AM LUONG) of trees, inside a garden (THIEN DONG). THIEN LUONG is also the roof, flickering under the shades of the trees THIEN CO. The fact that things in TU VI chart could be touched, seen is nothing fictional. Some people does not have to see even the lightest of sunlight, others have to labor endlessly under the sun (outside). It is all because of fate.

v Ngôi Sao Nông Nổi. Phơi Bày.

Nếu như THIÊN ĐỒNG giấu kín tâm sự trong lòng, trái lại THIÊN LƯƠNG lại hay phơi bày tâm sự, phơi bày nỗi lòng, tìm sự đồng cảm. Ngôi sao không đánh mà tự khai ra, phơi bày ra. Chúng ta đã biết THIÊN LƯƠNG là mái nhà, nóc nhà, đòn nóc nhà nơi cao nhất. Trong cơ thể THIÊN LƯƠNG chủ phần cao nhất, đỉnh đầu. Đó là những phần dễ phơi ra nhất. Đến tâm sự, bản chất sao này cũng hay phơi bày ra. So với ngôi sao BẠCH HỔ bộc bach, bày tỏ có vẻ gần gũi nhưng đây là lập trường, quan điểm nên việc bày tỏ là vạn bất đắc dĩ. Ta có những từ chính xác đi với từng ngôi sao.

Trên là tính cách ưa phơi bày nỗi lòng. Nhưng có lúc THIÊN LƯƠNG bị ép buộc phải phơi bày ra tất cả. Ngoài những tính chất tốt đẹp kể trên. THIÊN LƯƠNG còn là sao âm mưu, vì luôn luôn đi với THÁI ÂM. Tất nhiên có những người vạch ra kê hoạch tốt ích nước lợi nhà. Lại có những kẻ dùng âm mưu để mưu lợi hoặc các âm mưu khác. Khi kế hoạch bị vỡ tất âm mưu bị phơi bày ra ánh sáng.

Qua báo chí ta thường biết những âm mưu liên quan đến tiền bạc nhiều vô số kể. Những lừa đảo tiền bạc, giết nhau vì tiền, xa nhau vì tiền. Đến cơm không lành canh không ngọt đưa đến giận hờn nhau vì ngôi sao này. THIÊN LƯƠNG là ngôi sao chúng ta tiếp xúc với nó hằng ngày, kể cả thuốc men cũng là THIÊN LƯƠNG. Bởi thế nó hoá giải được sao BỆNH PHÙ, vì sao này đi với THIÊN LƯƠNG là đơn thuốc, bệnh án. Đó là những nét đặc trưng nổi bật của ngôi sao này.

v The Superficial Star. The Exposure

If THIEN DONG often keep matters and thought inside, THIEN LUONG often reveal his/her thoughts, concerns, to find empathy. This is the star which shall talk before you even ask, revealing everything. We had known that THIEN LUONG is the roof, the gable, the highest position in the house. In the body, THIEN LUONG is the highest position, the top of the head. These are the places easily be seen. From that to even concerns, this star tends to reveal everything. Comparing with BACH HO who usually expresses or confide; even though it sounds friendly, this is a matter of viewpoint, so revealing is only when unavoidable. Each star shall have its own words and description.

Above is the trait of revealing thoughts. However, sometimes THIEN LUONG is forced to reveal everything. Besides the above good characteristics, THIEN LUONG is also conspiracy because it always go with THAI AM. Of course there are good people who have plan to make the family or the nation better, but there are others who plot to gain benefit or other things. When the plot is crumbled, it shall be unveiled to the world.

Through newspaper, we know there are countless conspiracies concerning money. There are money fraud, killing for money or breaking up because of money. This star could also lead to argument and hatred in family. THIEN LUONG is the star we make contact with every day, even medicine is THIEN LUONG. That is why it can neutralize BENH PHU star. When BENH PHU accompanies THIEN LUONG, it becomes the description, the medical case.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIEN LUONG - Sao Thiên Lương: Ngôi sao may mắn!

Bài Bửu Đình. Người dịch Trần Quang Hoan và Mai Anh

v Ngôi Sao May Mắn.

Trong TỬ VI có một ngôi sao mang tên Bóng Mát Cuộc Đời. Đó là sao THIÊN LƯƠNG. Nó là ngôi sao may mắn nhất trong các ngôi sao. Dù tài, dù giỏi cho đến trình độ học thức cao cũng không bằng người may mắn. Chào đời dưới ngôi sao này đã hưởng thụ phúc trạch (nhà đất) của ông bà, cha mẹ. Cho đến địa vị, tước phong dù không thành đạt trên con đường học vấn, người có THIÊN LƯƠNG hội họp tại Mệnh vẫn thụ đắc địa vị, danh tiếng của cha ông để lại. THIÊN LƯƠNG còn là ngôi sao”mát tay” khi chữa trị trong y khoa. Nếu đau ốm cũng gặp thầy gặp thuốc. Thế là may mắn.

THIÊN LƯƠNG không những tác dụng tại Mệnh, Thân, Tài, Quan mà còn từ Thiên Di cung chiếu về. Đóng tại đâu cũng đem lại điều may mắn. Cũng như mọi ngôi sao khác nó cần thiết phối hợp với các sao cùng nhóm hỉ tinh, cát tinh để phát huy tác dụng, tạo thành cách phát may. Nhất là đi với nhóm CƠ ĐỒNG thành bộ 4 sao không thừa không thiếu bộ phúc lành, hạnh phúc. Tác dụng sẽ yếu đi khi không phối hợp với nhau. Bị mất tác dụng trước HOẢ LINH, kể cả KHÔNG KIẾP, KỴ HÌNH. Thay vì may mắn ta lại nghe số phận không may. Hoặc là: May mà còn sống với biết bao đau thương đã gặp. THIÊN LƯƠNG toạ thủ tại Thân Mệnh tuổi thọ thường cao.

v The Lucky Star

In TU VI there is one star with the name “The shade for life”, it is THIEN LUONG star. It is the luckiest among all stars. Talent or high level of education could not be compared with luck. Being born under this star (MENH has THIEN LUONG) means you are inheriting blessing of land (inheriting the land or house) from your parents or grandparents. You could even inherit status, title from your ancestors even though you might not be successful in your study path because you has THIEN LUONG converging to MENH (opposition or in trine).

THIEN LUONG also has “smooth fingers” (expression for a very talented doctor who could treat illness effectively) in medical treatment. In case of sickness, a THIEN LUONG could easily see a doctor. That is luck.

THIEN LUONG does not only affect MENH, THAN, TAI BACH, QUAN LOC, but also could converge from THIEN DI. Wherever it resides, this star brings luck. However, similar to any other star, it needs good coordination with Happy Stars, Lucky Stars to be most effective, forming the “blossoming of luck” style. Especially when THIEN LUONG accompanies CO DONG to create the style of four stars (no more, no less) which is named “the benedict blessing group” “the happy group”. The effect shall be weakened if the stars cannot coordinate. The effect shall be nullified if combined with HOA LINH, or even KHONG KIEP, KY HINH. Instead of hearing about lucky things, we hear about an unlucky fate. Or: it is lucky you are still alive after all the tragedy you have met. THIEN LUONG residing in MENH often brings longevity.

v Ngôi Sao Từ Tâm. Lương Thiện. Lương Tâm.

THIÊN LƯƠNG xứng đáng hưởng sự may mắn. Nhờ bản tính từ tâm thương người lòng trong sáng. Lấy của mình cho người, lấy đó làm niềm vui. Từ đó, ta có các cụm từ như từ thiện (Cơ Luong), phúc thiện (Đồng Lương). Nhị hợp với THIÊN LƯƠNG luôn luôn có ngôi sao đạo đức là LIÊM TRINH. Cả hai sao này đều tốt đẹp không có gì để nghi ngờ. Bị mất tác dụng, ta lại nghe. Bất lương chưa kìa.

v The gentle heart, the honest man. The Conscience.

THIEN LUONG deserves to enjoy luck because of its gentle and loving nature with a clean conscience. Giving away own posession to others and enjoying such deeds. From there on, we have terms such as: Charity (CO LUONG), Good Blessing (DONG LUONG). In horizontal interaction of THIEN LUONG, there is always the ethic LIEM TRINH. If both stars are good, there is no room for doubt. If they are ineffective, we hear “Such a dishonest person.”

v Lời Nói Tốt Lành. Ngày Lành Tháng Tốt.

Nhóm ÂM LƯƠNG nói chung là lời nói tốt lành, là lời hay ý đẹp. Tất nhiên là nhóm sao này hoàn toàn tốt đẹp, lời nói đem lại niềm an vui đến mọi người. Cuộc đời là chuổi dài những ngày lành tháng tốt. Bộ sao này còn là hình tượng của người mẹ, người phụ nữ lo toan lương thực, cái ăn hằng ngày trong gia đình. Hình ảnh người phụ nữ và lương thực là hình ảnh chúng ta thường thấy hằng ngày.

v The good words. The good days

AM LUONG group in general is the good words, the well-said words. Of course if this group is completely good, it brings peace and happiness to other people. Lifelong is a string of good days. This group is also the image of a mother, a woman who takes good care of food and supplies for the whole family. The image of women and food is what we encounter every day.

v Ngôi Sao Khéo Léo. Tốt lành khéo giỏi.

THIÊN LƯƠNG may mắn mà thành công. Điều đó có thể gây ngộ nhận. Vì THIÊN LƯƠNG còn là sao tốt lành khéo giỏi. Nhất là đi với THIÊN CƠ ngôi sao cơ xảo tạo thành bộ Cơ Lương tài giỏi, không thua gì bộ Nhị Khúc. Kẻ may mắn dễ thắng lợi hơn. Đã là may mắn tranh tài với họ dễ bị thua đau. Trong các cuộc thi đấu người vô địch thường tự khiêm. Tôi là người may mắn nhất của ngày hôm nay (cách Dương Luong). Bạn đừng hiểu lầm người may mắn là không có tài. Hiểu cho đúng là họ vừa có tài vừa may mắn hơn kẻ khác.

v The honest and skillful star

By saying THIEN LUONG is successful by luck could lead to a misunderstanding because THIEN LUONG is also honest and skillful. Especially when accompanying THIEN CO (the defty star) to create the talented CO LUONG group which is equal in talent with NHI KHUC (VU KHUC + VAN KHUC) group. The lucky one has more chance to win. If they are lucky, competing with them may lead to painful defeat. In competition, the champion is often humble. He/she could say “I am the luckiest person today” (Lucky: THIEN LUONG, today: THAI DUONG, DUONG LUONG style). Please do not be mistaken that the lucky person is not talented. The correct answer is: this person is both lucky and talented above others.

v Lương Thực, Lương Tiền…

Cái may mắn nhất là có lương thực ăn hằng ngày. E rằng, có người bật cười vì câu lý luận này. Nhưng một khi rơi vào trường hợp không có lương thực, bạn đánh giá, đó là điều đúng nhất. Cây cối cho ta lương thực. Từ lương thực hoán đổi thành lương tiền. Các quan lại ngày xưa nhận lương bằng hoá vật, để tiện dụng tiến bộ hơn chuyển qua lương tiền. Dưới mắt người nông dân họ thường so sánh bao nhiêu tạ thóc để mua được cái này, cái kia. Và ngôi sao THIÊN LƯƠNG có thể đo được, đếm được, sờ mó được chính là lương tiền các bạn nhận được hằng tháng.

THIÊN LƯƠNG góp phần quan trọng trong cuộc sống. Nếu không có nó đau ốm có khi phải chịu chết. Không có nó, có khi mang tiếng bất hiếu… Có nhiều việc phải giải quyết bằng tiền. Cũng không nên quá lý tưởng đoan chắc rằng: Tiền bạc không tạo ra hạnh phúc. Đúng thì ít mà sai quá nhiều. Đau lòng cho kẻ đang túng thiếu. Cũng không nên đề cao quá đáng đồng tiền. Nó là nguyên nhân (thường hay đi với THIÊN CƠ) tạo ra vô số rắc rối cuộc đời do đồng tiền gây nên. TRIỆT đứng giữa THIÊN TƯỚNG và THIÊN LƯƠNG có thể xoá bỏ tình cảm của nhau vì tiền.

v Food and Money

The luckiest thing in the world is having food every day. I fear that many shall laugh at this statement, but when you actually experience a no food situation, you shall see that this statement is the utmost truth. Plants provide us food. From food, we exchange into money. Officers in ancient time often received salary by products (produce). When the world becomes more advance, we receive salary in money. The farmers estimate price of products by how many quintal of paddy. And the THIEN LUONG that could be touched, measured, estimated is the money you receive every month.

THIEN LUONG is an important part of life. If there is no THIEN LUONG, illness could lead to death, no money to support parents could lead to the reputation “ungrateful”. There are many matter that has to be settled by money. We should not be too ideal to claim that “Money does not bring happiness.” It is more wrong than right in that statement. It is heartbreaking to look at the poor. On the other hand, money should not be praised to hard. It is the cause (usually accompany THIENCO) of countless troubles in life. TRIET residing between THIEN TUONG and THIEN LUONG means that people could erase the relationship because of money.

v Bóng Mát Cuộc Đời.

Bạn đang ngồi trong bóng mát làm việc, có khi bạn không nhận thấy bạn là người may mắn. Nhưng ngoài đường có người đang vất vả lao động, thậm chí leo trèo nguy hiểm. Chính họ đánh giá bạn là người may mắn hơn. THIÊN LƯƠNG chủ sự mát mẻ dưới bóng mát là THIÊN LƯƠNG, bóng dâm là THÁI ÂM. Hai sao này luôn luôn tam hợp với nhau thành một nhóm. Gọi là ÂM LƯƠNG kết hợp hài hoà với nhóm CƠ ĐỒNG thành bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh. Đó là hình ảnh thường thấy trên đời. Ngôi nhà (là THIÊN CƠ) nằm dưới bóng mát (ÂM LƯƠNG) của cây cối, trong mảnh vườn (THIÊN ĐỒNG). THIÊN LƯƠNG còn là mái nhà, lấp ló dưới bóng cây THIÊN CƠ. Những gì trên lá số Tử Vi có thể nhìn thấy, sờ mó được không có gì là hoang đường cả. Có những người giọt nắng không hề đụng chạm đến mặt, lại có những người một nắng hai sương. Tất cả đều do số phận.

v The shade for life.

You are sitting in the shade at work but you may not consider yourself as lucky. Out on the streets, many are laboring vigorously or even climbing to dangerous position. They are the ones who consider you the luckier. THIEN LUONG denotes the cool shade, under the shade, the shade of some thing is THAI AM. These two stars are always in trine to create a group called AM LUONG. When this group combines with CO DONG, they create the complete CO NGUYET DONG LUONG group. This is the common image we often see in life. The house (THIENCO) under the shade (AM LUONG) of trees, inside a garden (THIEN DONG). THIEN LUONG is also the roof, flickering under the shades of the trees THIEN CO. The fact that things in TU VI chart could be touched, seen is nothing fictional. Some people does not have to see even the lightest of sunlight, others have to labor endlessly under the sun (outside). It is all because of fate.

v Ngôi Sao Nông Nổi. Phơi Bày.

Nếu như THIÊN ĐỒNG giấu kín tâm sự trong lòng, trái lại THIÊN LƯƠNG lại hay phơi bày tâm sự, phơi bày nỗi lòng, tìm sự đồng cảm. Ngôi sao không đánh mà tự khai ra, phơi bày ra. Chúng ta đã biết THIÊN LƯƠNG là mái nhà, nóc nhà, đòn nóc nhà nơi cao nhất. Trong cơ thể THIÊN LƯƠNG chủ phần cao nhất, đỉnh đầu. Đó là những phần dễ phơi ra nhất. Đến tâm sự, bản chất sao này cũng hay phơi bày ra. So với ngôi sao BẠCH HỔ bộc bach, bày tỏ có vẻ gần gũi nhưng đây là lập trường, quan điểm nên việc bày tỏ là vạn bất đắc dĩ. Ta có những từ chính xác đi với từng ngôi sao.

Trên là tính cách ưa phơi bày nỗi lòng. Nhưng có lúc THIÊN LƯƠNG bị ép buộc phải phơi bày ra tất cả. Ngoài những tính chất tốt đẹp kể trên. THIÊN LƯƠNG còn là sao âm mưu, vì luôn luôn đi với THÁI ÂM. Tất nhiên có những người vạch ra kê hoạch tốt ích nước lợi nhà. Lại có những kẻ dùng âm mưu để mưu lợi hoặc các âm mưu khác. Khi kế hoạch bị vỡ tất âm mưu bị phơi bày ra ánh sáng.

Qua báo chí ta thường biết những âm mưu liên quan đến tiền bạc nhiều vô số kể. Những lừa đảo tiền bạc, giết nhau vì tiền, xa nhau vì tiền. Đến cơm không lành canh không ngọt đưa đến giận hờn nhau vì ngôi sao này. THIÊN LƯƠNG là ngôi sao chúng ta tiếp xúc với nó hằng ngày, kể cả thuốc men cũng là THIÊN LƯƠNG. Bởi thế nó hoá giải được sao BỆNH PHÙ, vì sao này đi với THIÊN LƯƠNG là đơn thuốc, bệnh án. Đó là những nét đặc trưng nổi bật của ngôi sao này.

v The Superficial Star. The Exposure

If THIEN DONG often keep matters and thought inside, THIEN LUONG often reveal his/her thoughts, concerns, to find empathy. This is the star which shall talk before you even ask, revealing everything. We had known that THIEN LUONG is the roof, the gable, the highest position in the house. In the body, THIEN LUONG is the highest position, the top of the head. These are the places easily be seen. From that to even concerns, this star tends to reveal everything. Comparing with BACH HO who usually expresses or confide; even though it sounds friendly, this is a matter of viewpoint, so revealing is only when unavoidable. Each star shall have its own words and description.

Above is the trait of revealing thoughts. However, sometimes THIEN LUONG is forced to reveal everything. Besides the above good characteristics, THIEN LUONG is also conspiracy because it always go with THAI AM. Of course there are good people who have plan to make the family or the nation better, but there are others who plot to gain benefit or other things. When the plot is crumbled, it shall be unveiled to the world.

Through newspaper, we know there are countless conspiracies concerning money. There are money fraud, killing for money or breaking up because of money. This star could also lead to argument and hatred in family. THIEN LUONG is the star we make contact with every day, even medicine is THIEN LUONG. That is why it can neutralize BENH PHU star. When BENH PHU accompanies THIEN LUONG, it becomes the description, the medical case.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button