Tử vi

THIÊN LƯƠNG SỬU MÙI

Thiên Lương Sửu Mùi, đối cung Thiên Cơ, còn có Nhật Nguyệt hội hợp, vì vậy Thiên Lương tại Sửu tốt hơn tại Mùi, địa vị xã hội cao, nhưng cũng không nên gặp các sao sát kị, đồng bộ thủ chiếu, thương vô cớ gây chuyện thi phí, oán hận và ngầm tổn hại.

Thiên Lương tại Mùi, Nhật Nguyệt đều lạc hãm, gọi là Nhật Nguyệt vô quang, tuy gặp Khoa Lộc Quyền và cát tinh, nhưng địa vị không bằng người mệnh Sửu. Gặp thêm sát kị hình cũng không thể xuất đầu lộ diện, hoặc phê bình chỉ trích người quá mức, khó tránh thị phi và ngầm bị tổn hại, lại hao phí tâm lực để giải quyết.

Thiên Lương an mệnh tại Sửu, gặp Xương Khúc Khôi Việt Tả Hữu có thể làm công tác tư pháp, kiểm toán, giám sát. An mệnh tài Mùi nên làm công tác văn hoá giáo dục xã hội.

Bạn đang xem: THIÊN LƯƠNG SỬU MÙI

Thiên Lương có Kình Dương Thiên Hình, có thể thành bác sĩ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN LƯƠNG SỬU MÙI

Thiên Lương Sửu Mùi, đối cung Thiên Cơ, còn có Nhật Nguyệt hội hợp, vì vậy Thiên Lương tại Sửu tốt hơn tại Mùi, địa vị xã hội cao, nhưng cũng không nên gặp các sao sát kị, đồng bộ thủ chiếu, thương vô cớ gây chuyện thi phí, oán hận và ngầm tổn hại.

Thiên Lương tại Mùi, Nhật Nguyệt đều lạc hãm, gọi là Nhật Nguyệt vô quang, tuy gặp Khoa Lộc Quyền và cát tinh, nhưng địa vị không bằng người mệnh Sửu. Gặp thêm sát kị hình cũng không thể xuất đầu lộ diện, hoặc phê bình chỉ trích người quá mức, khó tránh thị phi và ngầm bị tổn hại, lại hao phí tâm lực để giải quyết.

Thiên Lương an mệnh tại Sửu, gặp Xương Khúc Khôi Việt Tả Hữu có thể làm công tác tư pháp, kiểm toán, giám sát. An mệnh tài Mùi nên làm công tác văn hoá giáo dục xã hội.

Thiên Lương có Kình Dương Thiên Hình, có thể thành bác sĩ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button