Tử vi

Thiên Lương tại cung an Thân

Thiên Lương tại cung an Thân

Tính chất cơ bản của sao Thiên Lương phối hợp với tính chất của cung an Thân đưa ra kết quả của cách cục này. Cũng tương tự khi luận tại các cung còn lại như Tài Bạch, Quan Lộc, Thiên Di, Phúc Đức, Phu Thê hay các nhược cung. Thiên Lương đặc tính quan trọng là sự hiền lương, may mắn, ưa giúp đỡ người khác và có tính chất thể hiện ra bên ngoài. Thiên Lương là ngôi sao của sự che chở, được sự bao phủ, thầm lặng của Thái Âm ở vị trí bên ngoài tam hợp nên vẫn được gọi là Ấm Tinh mặc dù có tính chất hiển lộ. Thiên Lương đi tại các cung độ nổi bật ở sự may mắn khi gặp tai họa ở các cách cục xấu. Thiên Lương cư tại cung Mệnh hay đặc biệt là cung Thân tối hỉ hợp cách chủ bản thân khó gặp tình huống tuyệt mạng. Thiên Lương cư tại cung an Thân chia làm hai trường hợp nằm trong bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương hoặc nằm trong bộ Âm Dương Lương. Xét về tính chất ổn định, may mắn do được che chở thoát khỏi tai họa thì cách Cơ Nguyệt Đồng Lương có tính chất rất mạnh về ý nghĩa này. Xét về sự thay đổi hay tinh thần tới cuộc sống tươi đẹp hay tăm tối cách cục Âm Dương Lương biểu hiện rõ nét. Hai cách này nằm tại cung mệnh mang ý nghĩa tốt về mặt tính cách tuy nhiên cư tại cung an Thân có sự khác biệt rõ. Tại cung an Thân nổi bật là những suy nghĩ tiềm thức được bộc lộ ra bên ngoài bằng suy nghĩ tư duy và hành động ra bên ngoài. Vì vậy Mệnh và Thân là hai cặp an nghịch nhau mang tính chất đều quan trọng. Thiên Lương cư tại cung an Thân nổi bật được nét may mắn hơn người về thân thể, hoặc tại thân phận tùy theo các cục phân cao thấp của sao này.

Tại các vị trí này có tính chất liên quan tới toàn bộ cách cục tam hợp của bản cung. Thiên Lương cư tại cung an Thân cũng chia hai trường hợp khi vòng an Thân và cung Mệnh cùng tổ hợp tức Thân cư Mệnh Tài Quan. Trường hợp thứ hai cung Thân cư phúc Phối Di. Trong trường hợp cư Mệnh Tài Quan tính chất của Thiên Lương đi liền với tính cách của Mệnh tạo. Trong trường hợp thứ hai cư Phúc Phối Di tùy vào các vị trí cho thấy việc Thiên Lương liên quan tới các cung hên ngoài xã hội, thuộc cách ra đường dễ gặp may mắn. Sao Thiên Lương cư tại các cung liên quan như việc cung an Thân cư Phúc Đức. Cách này phối hợp việc tính chất cung an Thân đi liền với cung Phúc Đức và đây là vị trí hợp nhất với Thiên Lương với những may mắn thoát khỏi tai nạn khi hạn xấu tới mức khó hiểu dù vị trí của Thiên tại nơi không đắc ý như Lương tại Tị Hợi Sửu Mùi hay đắc cách trở nên rất tốt đẹp. Qua kinh nghiệm mệnh tạo có cách này nếu tại bản cung được cách cục tốt thì các đại hạn đều có thể vượt qua.

Bạn đang xem: Thiên Lương tại cung an Thân

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Lương tại cung an Thân

Thiên Lương tại cung an Thân

Tính chất cơ bản của sao Thiên Lương phối hợp với tính chất của cung an Thân đưa ra kết quả của cách cục này. Cũng tương tự khi luận tại các cung còn lại như Tài Bạch, Quan Lộc, Thiên Di, Phúc Đức, Phu Thê hay các nhược cung. Thiên Lương đặc tính quan trọng là sự hiền lương, may mắn, ưa giúp đỡ người khác và có tính chất thể hiện ra bên ngoài. Thiên Lương là ngôi sao của sự che chở, được sự bao phủ, thầm lặng của Thái Âm ở vị trí bên ngoài tam hợp nên vẫn được gọi là Ấm Tinh mặc dù có tính chất hiển lộ. Thiên Lương đi tại các cung độ nổi bật ở sự may mắn khi gặp tai họa ở các cách cục xấu. Thiên Lương cư tại cung Mệnh hay đặc biệt là cung Thân tối hỉ hợp cách chủ bản thân khó gặp tình huống tuyệt mạng. Thiên Lương cư tại cung an Thân chia làm hai trường hợp nằm trong bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương hoặc nằm trong bộ Âm Dương Lương. Xét về tính chất ổn định, may mắn do được che chở thoát khỏi tai họa thì cách Cơ Nguyệt Đồng Lương có tính chất rất mạnh về ý nghĩa này. Xét về sự thay đổi hay tinh thần tới cuộc sống tươi đẹp hay tăm tối cách cục Âm Dương Lương biểu hiện rõ nét. Hai cách này nằm tại cung mệnh mang ý nghĩa tốt về mặt tính cách tuy nhiên cư tại cung an Thân có sự khác biệt rõ. Tại cung an Thân nổi bật là những suy nghĩ tiềm thức được bộc lộ ra bên ngoài bằng suy nghĩ tư duy và hành động ra bên ngoài. Vì vậy Mệnh và Thân là hai cặp an nghịch nhau mang tính chất đều quan trọng. Thiên Lương cư tại cung an Thân nổi bật được nét may mắn hơn người về thân thể, hoặc tại thân phận tùy theo các cục phân cao thấp của sao này.

Tại các vị trí này có tính chất liên quan tới toàn bộ cách cục tam hợp của bản cung. Thiên Lương cư tại cung an Thân cũng chia hai trường hợp khi vòng an Thân và cung Mệnh cùng tổ hợp tức Thân cư Mệnh Tài Quan. Trường hợp thứ hai cung Thân cư phúc Phối Di. Trong trường hợp cư Mệnh Tài Quan tính chất của Thiên Lương đi liền với tính cách của Mệnh tạo. Trong trường hợp thứ hai cư Phúc Phối Di tùy vào các vị trí cho thấy việc Thiên Lương liên quan tới các cung hên ngoài xã hội, thuộc cách ra đường dễ gặp may mắn. Sao Thiên Lương cư tại các cung liên quan như việc cung an Thân cư Phúc Đức. Cách này phối hợp việc tính chất cung an Thân đi liền với cung Phúc Đức và đây là vị trí hợp nhất với Thiên Lương với những may mắn thoát khỏi tai nạn khi hạn xấu tới mức khó hiểu dù vị trí của Thiên tại nơi không đắc ý như Lương tại Tị Hợi Sửu Mùi hay đắc cách trở nên rất tốt đẹp. Qua kinh nghiệm mệnh tạo có cách này nếu tại bản cung được cách cục tốt thì các đại hạn đều có thể vượt qua.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button