Tử vi

THIÊN LƯƠNG TẠI TÍ NGỌ

Thiên Lương Tí Ngọ, đối cung là Thái Dương. Thiên Lương bản chất cô độc hình khắc, cần lấy ánh sáng và nhiệt của Thái Dương để hoá giải. Do đó người Thiên Lương tại Tí sẽ ấm áp hơn người tại Ngọ. Vì Thái Dương vượng hơn.

Nói cô độc hình khắc là chỉ tính chất thiếu mối quan hệ với lục thân như không có duyên với cha mẹ, nặng thì cha mẹ mất sớm, ít anh em, anh em không giúp đỡ nhau, nặng thì trở mặt oán thù, về tình cảm có sóng gió trắc trở, nặng thì sinh ly tử biệt với vợ chồng, duyên con cái không tốt, hoặc bị con cái làm liên luỵ. Phương diện quan hệ giao tế cũng dễ rơi vào xử sự không hoà hợp, hoặc bị người chi trích.

Thiên Lương có Tả Hữu Xương Khúc có thể tăng địa vị. Nếu gặp sát tinh, phần nhiều bị nói xấu, dèm pha, đố kỵ. Gặp Hoá Lộc đồng độ hội chiếu, thì dễ vì tiền mà rối bời.

Bạn đang xem: THIÊN LƯƠNG TẠI TÍ NGỌ

Thiên Lương thích sự thần bí, thiên về tôn giáo tín ngưỡng, khi cạnh tranh dễ thất bại, thành phẫn chí mà trốn đời. Cho nên những người ” không buồn ” còn phải xem do thực sự sung sướng là trốn đời nữa. Với người Thiên Lương, phải xem hội hợp các sao nào mà định. Tối kị Kình Đà, rất ưa Xương Khúc.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN LƯƠNG TẠI TÍ NGỌ

Thiên Lương Tí Ngọ, đối cung là Thái Dương. Thiên Lương bản chất cô độc hình khắc, cần lấy ánh sáng và nhiệt của Thái Dương để hoá giải. Do đó người Thiên Lương tại Tí sẽ ấm áp hơn người tại Ngọ. Vì Thái Dương vượng hơn.

Nói cô độc hình khắc là chỉ tính chất thiếu mối quan hệ với lục thân như không có duyên với cha mẹ, nặng thì cha mẹ mất sớm, ít anh em, anh em không giúp đỡ nhau, nặng thì trở mặt oán thù, về tình cảm có sóng gió trắc trở, nặng thì sinh ly tử biệt với vợ chồng, duyên con cái không tốt, hoặc bị con cái làm liên luỵ. Phương diện quan hệ giao tế cũng dễ rơi vào xử sự không hoà hợp, hoặc bị người chi trích.

Thiên Lương có Tả Hữu Xương Khúc có thể tăng địa vị. Nếu gặp sát tinh, phần nhiều bị nói xấu, dèm pha, đố kỵ. Gặp Hoá Lộc đồng độ hội chiếu, thì dễ vì tiền mà rối bời.

Thiên Lương thích sự thần bí, thiên về tôn giáo tín ngưỡng, khi cạnh tranh dễ thất bại, thành phẫn chí mà trốn đời. Cho nên những người ” không buồn ” còn phải xem do thực sự sung sướng là trốn đời nữa. Với người Thiên Lương, phải xem hội hợp các sao nào mà định. Tối kị Kình Đà, rất ưa Xương Khúc.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button