Tử vi

Thiên Mã

Thiên Mã là ngựa trời

Biểu tượng

Về thân thể, Thiên Mã biểu tượng cho chân tay, về vật dụng, Thiên Mã biểu tượng cho con ngựa hoặc xe cộ, nói rộng ra là các phương tiện di chuyển. Biểu tượng này cần phải phối hợp khi giải đoán, nhất là trong vận hạn, ví dụ như Thiên Mã Tuần Triệt hay sát tinh thì tai nạn có liên quan đến xe cộ, tứ chi hoặc bị hư xe…

Bạn đang xem: Thiên Mã

Ngũ hành

Thiên Mã hành chính là Hỏa, và là dịch mã nên tùy theo vị trí đóng mà mang ngũ hành của cung: tại Dần thì mang hành Mộc, tại Tỵ hành Hỏa, tại Thân hành Kim và tại Hợi hành Thủy

Đắc hãm

Thiên Mã đắc địa tại Dần và Tỵ (TTL)

Đăc điểm về cách an sao

Thiên Mã được an căn cứ vào Chi của năm sinh. Tuổi Tỵ Dậu Sửu an tại Hợi, tuổi Hợi Mão Mùi an tại Tỵ, tuổi Dần Ngọ Tuất an tại Hợi, tuổi Thân Tí Thìn an tại Dần. Thiên Mã lúc nào cũng chỉ ở vị trí Dần Thân Tỵ Hợi. Nếu ta an vòng Trường Sinh của tam hợp cục tuổi, tuổi Hợi Mão Mùi thuộc Mộc cục khởi tại Hợi, tuổi Tỵ Dậu Sửu thuộc Kim cục khởi tại Tỵ, tuổi Thân Tí Thìn thuộc Thủy cục khởi tại Thân, tuổi Dần Ngọ Tuất thuộc Hỏa cục khởi tại Dần và an theo chiều thuận thì Thiên Mã lúc nào cũng nằm tại vị trí Bệnh của vòng Tràng Sinh này

Đặc tính vị trí

Thiên Mã nằm trong tam hợp Tang Môn, Tuế Phá, Điếu Khách (bộ Tang Tuế Điếu Hư Mã)

Mã Tang đồng cung (tuổi Tí Ngọ, Mão Dậu) thì luôn luôn có Cô Quả thủ chiếu, Bạch Hổ xung chiếu (bộ Mã Tang Hổ Cô Quả). Mã Tang tại Dần Thân (tuổi Tí Ngọ) thì có Phượng Cát Giải Thần tam hợp và Khốc Hư Tang Hổ đắc địa. Mã Tang Tỵ Hợi (tuổi Mão Dậu) thì có Phá Toái đồng cung (tuổi Mão) hay xung chiếu (tuổi Dậu)

Mã Tuế Hư đồng cung (tuổi Dần Thân, Tỵ Hợi) thì luôn luôn có Thái Tuế xung chiếu), Phượng Cát Giải Thần thủ hoặc xung chiếu (bộ Mã Tuế Hư Phượng Cát Giải Thần Thái Tuế). Mã Tuế tại Thân Dần có Phượng Cát Giải Thần đồng cung (tuổi Dần Thân). Mã Tuế tại Tỵ Hợi có Phượng Cát Giải Thần xung chiếu (tuổi Tỵ Hợi). Riêng tại Tỵ còn bị Phá Toái tam hợp

Mã Điếu đồng cung (tuổi Thìn Tuất, Sửu Mùi) luôn luôn có Thiên Khốc thủ chiếu, Long Trì Quan Phù xung chiếu (bộ Mã Khách Khốc Hư Long Trì Quan Phù). Mã Điếu tại Dần Thân (tuổi Thìn Tuất) thì có bộ Mã Khốc Khách đồng cung và có thêm Phượng Cát Giải Thần tam hợp (có bộ Long Phượng). Mã Điếu tại Tỵ Hợi thì không có Phượng Cát

Các bộ sao cần lưu ý

Mã Lộc Tồn (đồng cung hoặc xung chiếu) tại Dần Thân cho tuổi Giáp (Mã tại Thân thì bị Triệt), Canh

Mã Lộc Tồn tam chiếu cho tuổi Ất Tỵ Dậu Sửu (Mã tại Hợi), Tân Hợi Mão Mùi (Mã tại Tỵ bị Triệt). Bộ này ý nghĩa không mạnh bằng Mã Lộc Tồn đồng cung hay xung chiếu

Mã Hao (đồng cung hoặc xung chiếu) tại Dần Thân cho tuổi Bính, Mậu, Nhâm (tuổi Nhâm thì Mã tại Dần bị Triệt và có Đà La tam hợp)

Mã Đà (đồng cung hoặc xung chiếu) tại Tỵ Hợi cho tuổi Đinh, Kỷ, Quí (tuổi Quí Mã tại Tỵ còn có Kình tam hợp)

Mã Kình: không bao giờ Mã có Kình đồng cung hay xung chiếu, chỉ có vị trí tam hợp. Tuổi Bính Thân Tí Thìn và Mậu Thân Tí Thìn thì Mã (tại Dần) có Kình tam hợp và tuổi Quí Hợi Mão Mùi thì Mã (tại Tỵ) có Kình tam hợp Đà xung chiếu

Tóm lại tại Dần Thân thì có khả năng có bộ Mã Lộc Tồn hoặc Mã Hao, còn tại Tỵ Hợi thì có khả năng có Mã Đà hoặc Mã Lộc Tồn tam chiếu

Tên gọi

Mã tại Dần gọi là Mã Trạng Nguyên hay Thanh Thông Mã

Mã tại Tỵ gọi là Xích Thố Mã, Hữu Vi Thủ Ấn Mã

Mã tại Thân gọi là Bạch Mã hay Tể Tướng Mã

Mã tại Hợi được gọi là Ô Truy Mã, Cùng Đồ Mã, Hữu Vi Ngự Sử Mã

Việt Viêm Tử có bài phú như sau:

Mệnh cung trung đóng sao Thiên Mã,

Tại Dần cung, gọi Mã Trạng Nguyên

Tể Tướng Mã, Thân cung an,

Ô Truy Ngự Sử, Hợi nhàn Mã lâm

Phù Thi Mã, Hình xâm Mã vị,

Xích Thố Mã, cung Tỵ Mã ngồi

Mã Đà, Triết Túc, què rồi

Giao Trì Lộc Mã, tiền tài đầy kho (AB331)

Ý nghĩa

Chủ sự thay đổi, di chuyển, có liên quan đến xe cộ hoặc chân tay

Có liên quan, ảnh hưởng đến công danh, tài lộc, phúc thọ

Thiên Mã tại Mệnh

Đa tài, thao lược, nhiều tài năng, đặc biệt là tài tổ chức

Nghị lực

Hiếu động

Nhanh nhẹn, thao vát, mau mắn

Khéo léo

Ăn nói giỏi, có tài ngoại giao

Hay đi xa, nên làm công việc có tính lưu động

Theo VVT đặc tính trên chỉ nổi bật khi Mã hợp Mệnh, còn nếu không hợp Mệnh thì lại là người ù lì, không có tài ăn nói

VVT cho rằng Mã tại Nữ Mệnh thì dâm, cùng Phá Quân hoặc Tham Lang đồng thủ Mệnh tại Dần Thân Tỵ Hợi thì là người rất lẳng lơ và khắc chồng

Thiên Mã nhập Mệnh, mẫn tiệp đa năng (1, B57)

Thiên Mã nhập Mệnh đó ai,

Tài năng mẫn tiệp người người ngợi ca

Thiên Mã Nữ Mệnh ca

Thiên Mã Mệnh Thân tối vi lương (điều cực tốt)

Tử, Phủ, Lộc Tồn ngộ phi thường

Quan hoạn phùng chi, ưng hiển đạt

Sĩ nhân ngộ thử, phó khoa trường (kẻ sĩ gặp thì thi đậu) (AB464)

Luận giải Thiên Mã

Thiên Mã chủ sự vận động, biến chuyển, thay đổi, rất cần được phối hợp với các sao tốt đẹp và rất kỵ gặp các sát tinh, nhất là hãm địa hoặc Tuần Triệt. Tùy theo sự kết hợp với các sao thuộc loại nào mà mang tính chất thay đổi khác nhau: đi với tài tinh chủ về sự thay đổi liên quan đến tiền tài, đi với quí tinh hoặc văn tinh thì thay đổi liên quan đến công danh sự nghiệp, đi với đào hoa tinh thì sự thay đổi liên quan đến hôn nhân, tình cảm, đi với hung tinh thì điều xấu dễ xảy ra. Vì mang tính chất thay đổi nên Thiên Mã, nhất là Lưu Thiên Mã tọa thủ tại các cung cũng góp phần tăng thêm ý nghĩa thay đổi như Thiên Mã tại cung Tài thì thay đổi liên quan đến tiền bạc, tại Điền thì thay đổi liên quan đến điền sản chỗ ở, tại Quan thì liên quan đến công danh nghề nghiệp, tại Di thì liên quan đến đi lại. Sự kết hợp của Thiên Mã với các sao chủ sự thay đổi như Thiên Đồng, Thái Âm, Song Hao sẽ gia tăng tính chất thay đổi. Sự thay đổi này tốt hay xấu, có lợi cho bản thân hay không thì cần luận đoán tổng hợp xem cung đó tốt hay xấu, đồng thời gia giảm trong tư thế sinh khắc giữa ngũ hành bản Mệnh với hành của Mã tại vị trí đóng. Rất nhiều sách vở căn cứ vào tương quan sinh khắc giữa ngũ hành của Mã và ngũ hành bản Mệnh để xác định tốt xấu. Họ cho rằng Mã cùng hành với bản Mệnh thì hợp cách, tốt nhất, toàn quyền sử dụng (Mã tại Hợi thì hợp cho người Mạng Thủy, Thổ), Mã sinh Mệnh cũng tốt, còn Mệnh khắc Mã thì không làm chủ được Mã, Mệnh sinh Mã thì bị xấu, Mã khắc Mệnh là xấu nhất. Đây là quan niệm phiến diện, cần nên được hiểu là khi Mã đồng hành hoặc sinh Mệnh thì sự thay đổi xấu tốt sẽ ứng mạnh vào bản thân hơn. Tiên quyết khi cung đó tốt thì sự xuất hiện của Mã sẽ gia tăng điều tốt vì Mã chủ sự biến chuyển, nếu được Mã đồng hành hoặc Mã sinh Mệnh thì càng tốt hơn vì ứng mạnh đến bản thân, còn các trường hợp khác thì sự chuyển biến gia tăng tốt không mạnh được vì không ứng mạnh. Nếu cung đó xấu thì sự xuất hiện của Mã chủ sự gia tăng điều xấu, nếu lại là Mã đồng hành hoặc sinh Mệnh thì càng xấu hơn, điều xấu sẽ ứng mạnh vào bản thân, rất bất lợi cho bản thân

Luận đoán Mã tại hạn

Mã và Lưu Mã chủ sự thay đổi nên rất quan trọng khi luận đoán, Lưu Mã ảnh hưởng đến tiểu hạn mà thôi. Cần chú ý rằng tiểu hạn của Nam thì luôn luôn có Lưu Mã, tiểu hạn của Nữ thì luân phiên có Lưu Mã hoặc Lưu Tuế Phù Hổ. Như vậy nếu chỉ căn cứ vào Mã mà giải đoán là có sự thay đổi liên quan đến công ăn việc làm hay đi xa thì chưa chắc đúng. Sau đây là vài điểm cần lưu ý cho sự thay đổi có khả năng xẩy ra tại hạn khi:

Tiểu hạn có Mã hoặc Lưu Mã thủ đồng cung hay xung chiếu

Tiểu hạn có Mã hoặc Lưu Mã kết hợp với các sao thay đổi khác như Song Hao, Lưu Song Hao, Đồng, Lương, Nhật Nguyệt. Các sao thay đổi thủ tại hạn thì mạnh hơn chiếu hạn

Tiểu hạn và đại hạn trùng phùng có Lưu Mã thủ hoặc chiếu

Tiểu hạn có Lưu Mã chiếu tiểu hạn lẫn đại hạn, nếu có thêm Thiên Mã càng rõ

Sự thay đổi tại tiểu hạn sẽ mạnh mẽ hơn khi đại hạn có sao thay đổi như Thiên Mã thủ, Đồng, Lương, Nhật Nguyệt, Song Hao, càng hội tụ nhiều thì càng thay đổi mạnh. Đại hạn có cách thay đổi thì tiểu hạn mới có khả năng thay đổi mạnh được

Sự thay đổi có thể liên quan đến chỗ ở (mua nhà, dọn nhà), công việc (đổi trường, tốt nghiệp, đổi nghề, đổi nơi làm, thăng chức, xuống chức, có thêm nghề mới, mất việc..), đi xa (du lịch, công tác xa nhà), hạnh phúc tình cảm (lập gia đình, ly dị, có con, có bồ, chia tay), tiền tài (hoạch phát tiền tài, hao tài tốn của), bệnh tật tai họa (tai nạn, té ngã, mất xe, xe hư. Cần chú ý đến các sao lưu nhập hạn đặc biệt Lưu Lộc Tồn, Lưu Kình Đà, Lưu Song Hao, Lưu Triệt

Sự kết hợp với Thiên Mã gia tăng tính tốt đẹp:

Mã Lộc Tồn đồng cung hay xung chiếu: rất tốt đẹp về mặt tài lộc, công danh, mọi việc đều hưng vượng, hanh thông, tài quan song mỹ, không phải nhọc nhằn mà tài lộc vào như nước. Đồng cung thì được gọi là Chiết Tiễn Mã (bẻ roi đánh ngựa), xung chiếu thì gọi là Lộc Mã giao trì ví như ngựa vào đồng cỏ tha hồ mà ăn. Cách này tọa tại Mệnh, Tài, Điền hay Di hoặc hạn rất tốt đẹp

Mã Tràng Sinh hay Mã Hỉ Thần Tràng Sinh đồng cung, được gọi là Thanh Vân đắc lộ cách, chủ sự may mắn hanh thông, mọi sự đều được dễ dàng, thuận lợi, đặc biệt liên quan đến công danh quyền thế nhưng cần kết hợp thêm với các sao tốt đẹp khác như Lộc Tồn Tam Hóa thì ảnh hưởng mới mạnh mẽ. Thái Thứ Lang cho rằng tại Hợi thì vất vả, không có lợi cho việc cầu công danh, chủ sự trắc trở nhưng cần xét lại vì Mã tại Hợi chưa hẳn là xấu

Mã Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đắc địa: đồng cung thì được gọi là Chiến Mã, Chiến Binh Mã, ngựa ra trận chiến đấu, chủ sự dũng mạnh, liên quan đến binh quyền, quân sự

Mã Khoa Quyền Lộc: gia tăng công danh, quyền hành, tài lộc. Theo kinh nghiệm Mã Hóa Lộc không tốt đẹp bằng Mã Lộc Tồn

Mã Tử, Phủ đồng cung tại Dần Thân được gọi là Phù Dư Mã, ngựa kéo xe cho vua tôi, chủ sự tài giỏi, thao lược, có uy quyền hiển hách, giàu sang, phúc thọ song toàn, hanh thông. Nếu có thêm Lộc Tồn (bộ Mã Lộc Tử Phủ) thì rất tốt đẹp

Mã Nhật, Nguyệt sáng sủa, được gọi là Thư Hùng Mã chủ sự giàu sang vinh hiển

Mã Khốc Khách hội họp: được gọi là Tuấn Mã, ngựa tốt, ví như ngựa đeo nhạc hay (Khốc), lại có người cỡi giỏi (Khách): chủ sự dũng mãnh, thao lược, chuyên về quân sự, có liên quan đến chinh chiến. Bộ này cần kết hợp với các sao sáng sủa tốt đẹp như Lộc Tồn, Hóa Lộc, Khoa, Quyền hoặc chính tinh sáng sủa thì mới có nghĩa tốt đẹp được

Sự kết hợp với Thiên Mã gia tăng tính xấu xa (chú ý các cách tốt đẹp trên nếu rơi vào trường hợp dưới đây thì trở thành phá cách, phá nhiều hay ít thì còn tùy theo sự kết hợp với sao nào)

Mã gặp hung tinh hãm địa (như Hỏa Linh, Kình Đà, Không Kiếp hãm) thủ chiếu. Càng gặp nhiều sao thì càng xấu, gây ra sự trở ngại, bế tắc, thất bại, tai họa, gặp Không Kiếp hãm địa thì xấu nhất. Mã Đà đồng cung hay xung chiếu được gọi là Chiết Túc Mã, ngựa bị què, gây ra sự thay đổi bất lợi, gây ra sự ngăn trở trong mọi công việc hoặc tai họa. Nếu các hung tinh đắc địa thì chủ sự hoạch phát hoạch phá đến rất nhanh chóng.

Mã Triệt, Mã Tuần (Mã Triệt thì xấu hơn Mã Tuần). Mã Tuần, Triệt còn gọi là Tử Mã, ngựa bị chết, gây ra tai họa, bại hoại, chết chóc

Mã Hình đồng cung (cho dù Hình đắc hay hãm, hãm địa tại Tỵ Hợi thì càng bất lợi). Mã Hình đồng cung còn gọi là Phù Thi Mã, ngựa mang xác chết, gây tai họa khủng khiếp, chết chóc thê thảm, thường là tai nạn hình thương liên quan đến tay chân nhưng khi Hình đắc địa tại Dần Thân thì cần thêm sự phối hợp với các hung tinh khác mới rõ nét, nếu đi với nhiều cát tinh thì không phải lo sợ về điều xấu

Đây là ba phá cách của Thiên Mã rất mạnh, các cách dưới đây tuy xấu nhưng cũng không đáng lo ngại:

Mã Tuyệt đồng cung: gọi là Cùng Đồ Mã, ngựa cùng đường không lối chạy chủ sự bế tắc, thất bại

Mã Hao đồng cung: gọi là dâm Mã, gây ra hao hụt, thay đổi mạnh

Mã Tang Hư Khốc: gây ra hao tán tiền tài, xa cách, nhân ly tài tán, lo lắng, buồn phiền

Mã Lương Tỵ Hợi là cách dâm đãng, ăn chơi phóng túng

Cần chú ý là Mã tại Hợi thì cũng được cho là Cùng Đồ Mã, chủ sự bế tắc, thất bai. Thực tế kinh nghiệm cho thấy Mã tại Hợi chưa hẳn là xấu, xấu tốt cũng chủ yếu căn cứ vào cung đó được phán đoán là tốt hay xấu mới quyết định

Thiên Mã với Phụ Tinh

Mã Lộc hội họp là cách hiếm có, là người tài giỏi, có phong độ, Nữ Mệnh thì vượng phu ích tử

Vượng phu ích tử lương do Lộc Mã giao trì (6)

Mã Lộc ấy một phường hội ngộ, cách phi thường phong độ anh tài (7)

Mệnh có Thiên Mã thủ, Lộc Tồn xung chiếu hoặc có Lộc thủ Thiên Mã xung chiếu thì giàu có, dễ kiếm tiền và được nhiều người thương mến. Thiết tưởng Lộc Mã đồng cung cùng có nghĩa như vậy:

Lộc Mã tối hỉ giao trì, chúng nhân sủng ái (10, TTL)

Mã Song Lộc thì là người chuyên quyền. Lã Hậu kiêm việc triều chính vì cung Mệnh tại Dần có Lộc Tồn và Hóa Lộc gặp Thiên Mã. TVT giải rằng Lộc Tồn gặp Thiên Mã tọa thủ đồng cung nên lời giải không chính xác

Lã Hậu chuyên quyền, lưỡng trùng Thiên Lộc, Thiên Mã (16)

Kìa như phụ nữ chuyên quyền,

Lưỡng trùng Lộc Mã, Mệnh viên rõ ràng (B169)

Mệnh bà Lã Hậu chuyên quyền,

Lưỡng phùng Lộc, Mã thủ viên rõ ràng (B159)

Mệnh bà Lã Hậu chuyên quyền,

Song Lộc ngộ Mã thủ liền một cung

Mệnh có Lộc Tồn Thiên Mã đồng cung thì là cách rất tốt đẹp, hơn người, ăn trên ở trước, buôn bán phát đạt mà trởi nên giàu có

Lộc Tồn Thiên Mã đồng gia (đồng cung), có người buôn một bán ba nên giàu (24)

Lộc Tồn Thiên Mã đồng (cùng) gia, Có người buôn một, bán ba nên giầu (B43)

Mã Lộc thấy một vùng hội ngộ, Cách phi thường, phong độ anh tài (B40)

Văn hơn (văn chương hơn người) là Việt, Khoa, Khôi,

Ngồi ở trên người, Lộc Mã đồng cung (B156)

Đồng cung Tồn (Lộc Tồn) Mã gặp nhau,

Ấy Chiết Tiễn Mã, ngàn dâu thẳng đường (chạy đường xa)

Mệnh có Lộc Tồn Thiên Mã thì không sát tinh xâm phạm thì công danh tốt đẹp, văn chương lỗi lạc đanh thép. Chú ý câu phú này không đề cập là phải đồng cung

Thiên Lộc Thiên Mã kinh nhân giáp đệ (18)

Mệnh Thân an tọa Tứ Sinh,

Cánh phùng Lộc, Mã thủ thành Mệnh viên (B166)

Tam phương củng chiếu đều yên,

Kinh nhân giáp đệ, danh trên bảng rồng (B166)

Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ, Mã xung chiếu hay có Mã thủ, Lộc Tồn xung chiếu nếu gặp Kiếp Không Tuế hội họp thì mờ ám xấu xa, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý tọai lòng, công danh trắc trở, hay phải lo lắng về sinh kế và khó tránh tai họa

Lộc đảo, Mã đảo, kị Kiếp Không Thái Tuế (10, TTL)

Mã Lộc gặp Tướng Quân (chú ý Tướng Quân bao giờ cũng tam chiếu với Lộc Tồn) thì là người giàu sang và là người đảm lược, anh hùng:

Mã Lộc ngộ Tướng (Tướng Quân) mấy ai, giàu sang đến trước đàng trai anh hùng (21)

Tướng Quân Lộc Mã mấy người, Giầu sang đến trước đáng trai anh hùng (B41)

Tướng Quân, Lộc, Mã có người, Giầu sang đảm lược, nên trai anh hùng (cung Huynh Đệ – QXT)

Tướng (Thiên Tướng) Ấn chính vị Công Hầu,

Binh, Hình, Lộc, Mã hội chầu Mệnh viên (AB)

Thiên Mã gặp Tràng Sinh thì công danh hoạnh đạt, hay gặp may mắn, hưởng phúc lâu bền:

Mã ngộ (hoặc hỉ) Tràng Sinh, thanh vân đắc lộ (13, B58)

Mã ngộ Trường Sinh nhi hưởng phúc (19)

Thiên Mã thiên trình ngộ Tràng Sinh nhi hưởng phúc (B77)

Mã Tràng Sinh đồng cung tại Hợi là người phải hay bôn ba lận đận

Tràng Sinh tại Hợi, Tuyệt xứ phùng sinh, nhi phùng Thiên Mã lộ đồ bôn tẩu (40)

Mã Tràng Sinh, Hỉ Thần (Thiên Hỉ không bao giờ hội họp với Mã) thì chủ sự gặp may mắn về công danh:

Một áng có Tràng Sinh Mã Hỉ,

Đường mây xanh phỉ chí bồng tang (gặp may mắn về công danh) (B113)

Tràng Sinh, Mã, Hỉ đồng cung,

Công danh đắc lộ, vẫy vùng một phương (HC 152)

Hạn gặp Khoa Quyền Lộc Mã thì rất tốt đẹp, chủ sự hiển vinh

Khoa Quyền Lộc Mã vận này,

Mừng rằng số ấy đến ngày hiển vinh

Khoa, Quyền, Lộc Mã, Văn, Khôi,

Công thành danh toại đến hồi hiển vinh (QXT)

Khoa, Quyền, Lộc Mã, Thiên Khôi,

Công thành danh đạt đến hồi hiển vinh (VT)

Khoa Quyền Lộc Mã hội họp bị Không Kiếp xâm phạm thì là phá cách, trở nên xấu xa:

Khoa Quyền Lộc Mã tu phòng (đề phòng) Không Kiếp ám xung (5)

Thiên Mã gặp Tam Thai thì là anh hùng không có đối thủ, vô địch:

Thiên Mã ngộ Tam Thai anh hùng vô đối (3, B69)

Mệnh Mã Khúc nếu có tính cần kiệm thì được hưởng phúc trước 40 tuổi:

Tính cần Mã Khúc ư tứ thập nhị tiền (4, B80)

Mã gặp Khốc Khách thì gọi là Tuấn Mã, như ngựa có nhạc:

Tuấn Mã Khốc Khách hợp bài,

Ngựa kia có nhạc anh hài lên yên

Mã cùng Khốc Khách hợp vào,

Ngựa kia có nhạc anh hào lên yên

Mệnh có Thiên Mã không gặp sao Không (Tuần, Triệt, Thiên Không, Địa Không) thì là bậc quân tử, con nhà lương thìện gia giáo. Theo QXT thì tại cung Phối mới có nghĩa này:

Mã bất kiến Không lương gia quân tử (8)

Mã chẳng gặp với Không ở đó, Người từ nhân nhà họ lương gia (B45)

Mã chẳng gặp Tứ Không ở đó, Thời con nhà vọng tộc lương gia (QXT, cung Phối)

Thiên Mã gặp Tuần hay Triệt án ngữ cả đời long dong nay đây mai đó

Mã ngộ không vong chung thân bôn tẩu (5, 11)

Thiên Mã ngộ Tuần không, chung thân bôn tẩu (B68)

Tuần Triệt hội Mã Mệnh viên, Ấy là ngựa chết đời liền gian chuân

Mã gặp Không thì lẳng lơ ong bướm (cũng như Thiên Đồng Thiên Riêu thì ngoại tình), theo QXT thì lấy vợ giang hồ:

Đồng Riêu ý ngoại chẳng bàn,

Tứ Không ngộ Mã nhiều đoàn bướm ong (B45)

Cơ Riêu, ấy ngoại tình bàn,

Tứ Không ngộ Mã lắm đành bướm ong (QXT, lấy vợ giang hồ)

Cái ngộ Mộc (Mộc Dục) gái nào đoan chính, Mã ngộ Không là tính phiêu bồng

Mã gặp Thiên Hình thì là ngựa mang xác chết, đưa đến hình thương tay chân:

Thiên Hình ngộ Mã chẳng nên,

Phù Thi Mã ắt tật nguyền chân tay

Thiên Hình chặn Mã chẳng nên,

Ngựa mang xác chết tật nguyền chân tay

Theo Thái Vân Trình thì Mã Hình gặp Khốc (Bộ Mã Khốc Khách Thiên Hình) thì như Công Hoan phát về võ nghiệp, câu phú này cần phải kiểm nghiệm lại:

Mã ngộ Thiên Hình nhi phùng Thiên Khốc, Công Hoan phát võ (10)

Thiên Mã gặp Hình, Hỏa thì nguy hiểm:

Hình Hỏa kị phần Thiên Mã (B71)

Mã gặp Linh, Hỏa miếu địa thì rất tốt đẹp, nhất là về quân sự:

Mã ngộ Linh, Hỏa miếu cung,

Chiến Binh Mã ấy vẫy vùng nơi nơi

Mã ngộ Linh Hỏa miếu cung,

Chiến binh Mã ấy vẫy vùng mọi nơi

Mệnh hay Thiên Di có Mã gặp Hỏa thì không nên đi xa bất lợi. TVT ghi thêm gặp Linh Tinh thì cũng vậy. Thiết tưởng cần phải Hỏa Linh hãm địa:

Chích Hỏa (Hỏa Tinh) phần Thiên Mã bất nghi xuất hành (hay viễn hành) (15)

Mã gặp Hỏa hay Linh thì đề phòng hỏa hoạn, cháy nhà

Hỏa Linh ngộ Mã oan gia, đề phòng hỏa hoạn mới là khỏi tai (9)

Hỏa ngộ Mã phải oan gia, Lánh nợ lửa cháy mới hòa khỏi tai

Kình hay Đà thủ gặp Mã xung chiếu thì là số nhà binh phải đánh Đông dẹp Bắc mãi không thôi:

Dương Đà phùng Mã trực xung (Mã xung chiếu), Những là đánh Bắc dẹp Đông chẳng rồi (14)

Mệnh có Linh Mã gặp Kình hay Đà thì chân tay bị tàn tật. Theo TTL thì Linh Mã cần đồng cung:

Linh phùng Mã, nhi ngộ Kình, Đà, hữu tật tứ chi (TTL)

Mã gặp Đà La thì dễ có đới tật hoặc bị tai nạn đặc biệt liên quan đến chân tay:

Cơ, Lương hãm khôn ngoan sảo trá,

Đới tật vì Mã Đà trùng giao (B46)

Lộc Mã rất tốt đẹp nhưng nếu gặp Triệt, cũng giống như Thái Tuế gặp Không Kiệp lại là phá cách, trở nên xấu xa:

Kiếp Không Thái Tuế suy vi, Lộc Mã ngộ Triệt ích gì nữa mong

Lộc Mã ngộ Bại, Tuyệt hương (ở Bại Địa, Tuyệt Địa)

Tuế ngộ Không Kiếp là phương không lành (B171)

Mệnh Thân đồng cung an tại Tỵ Ngọ hoặc Hợi VCD rất sợ gặp Mã Hình Linh Kiếp hội họp ví như hoa nở đã gặp mưa gió vùi dập nên rất xấu xa, nếu giàu sang thì chết sớm, nghèo hèn thì sống thọ:

Mệnh Thân đồng tọa như Hỏa cung hoặc lâm Hợi địa đồng cung VCD khủng kiến Mã Hình Linh Kiếp thủ chung hoa khai ngộ vũ, mãn thế phi bần tắc yểu (23)

Mã gặp Đà La hay Tuần Triệt thì gian nan, thay đổi bất lợi, đề phòng tai nạn liên quan đến tay chân:

Chiết Túc: Đà Mã sum vầy,

Tử Mã: Tuần Triệt đêm ngày khảm kha

Đà La với Mã xum vầy,

Dây gai vương vít Mã này gẫy chân

Hay gì Mã gặp Đà Dương,

Nhọc nhằn những áng sa trường đôi khi (B112)

Dương Đà phùng Mã trực xung,

Những là đánh Bắc đẹp Đông chẳng rồi

(là quân nhân phải vất vả đánh Đông đẹp Bắc)

Mã Tuyệt đồng cung là ngựa hết đường chạy, chủ sự bế tắc, thất bại:

Mã cùng sao Tuyệt một nhà, Cùng Đồ Mã ấy thật là vô phương

Mã kia Tuyệt địa một nhà, Cùng Đồ Mã ấy thiệt là vô phương

Khốc Hư Tang Mã chẳng lành,

Hại người hại của, phận đành tai ương

THIÊN MÃ VỚI CHÍNH TINH

Mã kết hợp với Tử Phủ đồng cung hoặc Nhật Nguyệt sáng sủa là hợp nhất, rất tốt đẹp, đi với Thiên Lương Tỵ Hợi thì là cách phong lưu ăn chơi, dâm đãng, đi với Liêm Tham Tỵ Hợi

Tử Phủ Dần Thân gặp Mã thì chủ sự hanh thông may mắn:

Tử Phủ gặp Mã Dần Thân,

Phù Dư Mã, ắt thanh vân lộ đồ

Tử Vi gặp Mã Lộc Tồn là phi thường cách, rất tốt đẹp:

Lộc Tồn, Tử (Tử Vi) cùng Thiên Mã hội,

Ngộ phi thường, mừng buổi phong lưu (QXT)

Nhật Nguyệt sáng sủa gặp Mã đồng cung gọi là Thư Hùng Mã, chủ về giàu có:

Nhật Nguyệt địa, Mã tương hội,

Thư Hùng Mã ắt tài cơ sang giàu

Nhật tại cung Tỵ thì rất sáng sủa tốt đẹp ví như mặt trời ở trên cao tỏa ánh sáng xuống, gặp được Lộc Mã Tràng Sinh, Lộc Tồn (chú ý TTL không đề cập đến Lộc Tồn), Tả Hữu thì rất giàu có trong thời bình, nếu gặp Tướng Ấn Binh Hình và không bị Tuần Triệt xâm phạm thì lập chiến công trong thời loạn

Nhật tại Tỵ cung, Nhật mỹ huy thiên, kiêm lai Lộc Mã Tràng (Tràng Sinh) Tồn (Lộc Tồn) Phụ Bật thế sự thanh bình vi đại phú (thời bình thì rất giàu có), nhược kiêm Tướng Ấn Binh Hình vô lai Tuần Triệt (không bị Tuần Triệt xâm phạm) loạn thế công thành (lập chiến công trong thời loạn) (39, TTL) (chú ý TTL không ghi Lộc Tồn

Nhật, Mộc Dục, Thiên Mã tại cung Tỵ gặp Trường Sinh, Phụ Bật thì phú quí vinh hiển, nếu gặp Tướng Ấn thì phải gặp thời loạn mới thành công:

Nhật, Mộc (Mộc Dục), Mã tại Tỵ cung,

Trường Sinh, Phụ Bật hợp cùng: phú vinh (HC 55)

Bằng gặp Tướng Ấn: binh hùng,

Phải thời loạn thế mới thành công to (HC)

Mệnh Vũ Khúc tọa thủ có Lộc Mã hội họp thì kiếm tiền dễ dàng ở nơi xa quê hương. TTL cho rằng Vũ cần đắc, vượng, miếu. Lộc ở đây là Lộc Tồn và chỉ có cung Dần Thân mới có cách Lộc Mã đồng cung hay xung chiếu mà thôi nên cách này chỉ có Vũ Tướng Dần Thân, Vũ Khúc Thìn Tuất mới có khả năng gặp

Vũ Khúc Lộc Mã giao trì (Lộc Mã xung chiếu nhau), phát tài viễn bộ (viễn quận) (24, TTL)

Tham Liêm đồng cung tại Hợi thì như mây không gặp gió, nghĩa là xấu, không có thời, gặp Tuyệt Linh Tinh hội họp (theo TTL thì đồng cung) thì là người nghèo khó, và nếu gặp Kình Dương Không Hư Mã thì cả đời nếu không chết sớm thì cũng cô đơn bần hàn

Tham Liêm Càn Thượng (cung Hợi, nghĩa là Tham Liêm đồng cung tại Hợi) vân lập vô phong (mây không gặp gió, nghĩa là xấu, không có thời) Tuyệt Linh ưu nhập, vi nhân bần khổ, nãi phùng Dương Nhận (nếu gặp Kình Dương) Kiếp Không Hư Mã chung thân phi yểu tắc cô bần (47, TTL)

Cự Nhật Mệnh viên (tại Dần Thân) hạn đáo Sát (hạn gặp Kiếp Sát) Hình Kiếp Kỵ tu phòng tâm phế (đề phòng bệnh về tim phổi), kiêm Thiên Mã hội hãm tật tứ chi (gặp thêm Thiên Mã thì bị tật về chân tay, què tay cụt chân), duy hạnh Song Hao khả giải (gặp Song Hao thì có thể giải cứu được) (9)

Thiên Lương tại Tỵ Hợi gặp Thiên Mã đồng cung hay xung chiếu thì là người phiêu lãng, thích ngao du đó đây, chơi bời. Nữ Mệnh có thì dâm đãng, hoa nguyệt bừa bãi, nếu không gặp quí tinh thì nghèo hèn ti tiện

Thiên Lương, Thiên Mã vi nhân phiêu đãng vô nghi (8)

Mệnh ngộ Mã Lương, túng du vô yếm (B58, 2)

Thiên Lương ngộ Mã Nữ Mệnh tiện nhi thả dâm (9, TTL)

Thiên Lương mà ngộ Mã tinh, Nữ Mệnh hèn hạ, tính tình hoang dâm

Nết dâm số gái yêu kiều, Mệnh cung Thiên Mã Lương chầu không sai (B159)

Buông lòng dục hoang dâm chẳng chán, Mã cùng Lương giao hãm miếu xung (B114)

Thiên Lương, Thiên Mã đồng hành, Yêu kiều gái ấy dấn mình bướm ong

Phiêu bạt (lang thang đây đó) ấy Mã Lương viên hãm, Hoặc Hỏa Linh Không Kiếp không lành (B156)

Thiên Mã tại Tỵ là Chiến Mã, gặp Lương Khoa thì rất tốt, là người tài ba lỗi lạc, gặp thời loạn thì hoạnh đạt

Thiên Mã tại Tỵ thị ư Chiến Mã, hạnh ngộ Lương Khoa loạn thế xuất đầu (11)

Cơ Lương sáng sủa (như Đồng Lương Dần Thân, Cơ Lương Thìn Tuất) gặp Lộc Mã thì rất giàu có. TVT cho rằng ở Điền hay Tài cung vậy.

Cơ Lương phùng Lộc Mã, phú kham địch quốc (rất giàu có) (14)

Thiên Di có Cơ Mã đồng cung thì là người làm công vụ ở nước ngoài, ở phương xa, hay xa nhà:

Thiên Di Cơ Mã cùng ngồi (đồng cung), Đông trì, Tây vụ pha phôi cõi ngoài (8)

Tử Vi Thất Sát tại cung Tỵ thì ví như vua mang kiếm báu tất nhiên có uy quyền và phú quí, gặp Hỏa Tinh, Tuyệt hội họp thì người khát máu, tàn nhẫn, hay giết người, nhưng lại gặp thêm Bật Khoa Mã Ấn Tràng Sinh, Hồng Loan thì lập được chiến công thần kỳ, là Ðại Tướng

Sát Tử (Tử Vi Thất Sát) Tốn cung (cung Tỵ) Ðế huề bảo kiếm, Hỏa (Hỏa Tinh) Tuyệt nhập xâm, đa sát chi nhân, hạnh ngộ Bật Khoa Mã Ấn Sinh Hồng di lập chiến công vi Ðại Tướng (TTL)

Sát Mã chiếu Mệnh Thân Ngọ vị,

Đấng Công Hầu võ lược tôn vinh (làm đến Công Hầu võ nghiệp cao) (B112)

Mã gặp sát tinh Quan Phù hội họp thì đề phòng bị giam cầm, tù tội:

Sát Phù (Quan Phù) Mã gặp nhau phương ấy,

Nỗi nhà Linh vận ấy thêm càng (bị giam vào nhà Linh tức là ở tù) (B112)

Mệnh có Phá Quân hay Tham Lang gặp Lộc Mã trai thì chơi bời hoang đàng, đàn bà thì dâm dật, nhưng lại kiếm tiền dễ dàng vì có Lộc Mã:

Phá Quân, Tham Lang phùng Lộc Mã, Nam đa lãng đãng Nữ đa dâm (19, TTL)

Phá Quân gặp Thiên Mã thì như người nước Tề ghét người nước Kim, ý nói không tốt đẹp, hai sao này không nên gặp nhau

Tề tu kiến Kim phu giai do Phá Quân phùng Thiên Mã (16)

Tề Tử kiến Kim phu giai do Phá Quân phùng Thiên Mã (B81)

Phá Quân gặp Mã, Riêu thì là hạng du đãng:

Phá Quân, Riêu, Mã hợp vào,

Ấy hạng du đãng ai nào muốn thân

Mệnh Thân đồng cung an tại Tỵ Ngọ hoặc Hợi VCD rất sợ gặp Mã Hình Linh Kiếp hội họp ví như hoa nở đã gặp mưa gió vùi dập nên rất xấu xa, nếu giàu sang thì chết sớm, nghèo hèn thì sống thọ

Mệnh Thân đồng tọa như Hỏa cung hoặc lâm Hợi địa đồng cung VCD khủng kiến Mã Hình Linh Kiếp thủ chung hoa khai ngộ vũ, mãn thế phi bần tắc yểu (23)

Mệnh ở Tỵ Hợi có Kiếp Không Tướng Mã tọa thủ đồng cung, có Khoa thì trong lúc loạn lạc gặp được đúng vua nên lập được sự nghiệp lớn lao

Không Kiếp hà hiềm Tỵ Hợi, Tướng Mã đồng cư chi hội Khoa Tinh, loạn thế phùng quân chi cách (TTL)

THIÊN MÃ TẠI CÁC CUNG

Cung Điền, Tài

Thiên Mã nên ở Điền Tài thì rất tốt đẹp, lúc phát thì điền tài vào nhanh như ngựa chạy:

Thiên Mã yếu thủ ư Điền Tài (18, B63)

Mã thủ viên Điền Tài hội họp,

Tướng (Thiên Tướng) lợi cung Thê Thiếp lạ dường (Thiên Mã tại Điền Tài hay cung Thê có Thiên Tướng thì tốt lạ thường) (B115)

Cơ Lương gặp Lộc Mã tại Điền Tài thì có nhiều tiền bac, tài sản như Thạch Sùng

Của cải ví Thach Sùng kim cốc,

Ở Điền Tài Lộc Mã Cơ Lương (B111)

Cung Quan

Cung Quan có Mã gặp Khốc Hình Quyền Lộc thì phát về võ nghiệp, làm quan văn thì đến nhất phẩm:

Mã ngộ Khốc nhi phùng Hình Quyền Lộc tại Quan cung võ tất thăng ban đệ nhất, văn hội chuyên đạt Tam Công (9)

Cung Di

Thiên Di có Lộc Mã thì giàu có lớn, ra ngoài buôn bán tiền vào như nước, tiền tài vào như ngựa chạy. Thực chất đây là cách Lộc Mã giao trì tại Mệnh:

Lộc Mã Thiên Di sinh tài hữu lực (14, B63)

Cách Lộc Mã Thiên Di dễ được,

Số sinh tài có sức ghê thay (B115)

Tài buôn bán nhiều bề giỏi dắn,

Mã Mệnh cung, Tồn (Lộc Tồn) tại Thiên Di

Cung Tử Tức

Cung Tử Tức có Thiên Mã gặp Không (Tuần Triệt) thêm Tả Hữu thì có con sanh đôi

Tử cung Thiên Mã phùng không, gặp sao Phụ Bật một vùng sanh đôi (20)

Cung Phối

Phu Thê an tại Dần Thân Tỵ Hợi có Thiên Mã tọa thủ thì đi xa mà nên duyên vợ chồng và thường là người giàu có, phú quí song toàn:

Thiên Mã Tứ Sinh Thê cung phú quí hoàng dương phong tặng (22)

Cung Thê có Mã gặp Triệt, Tuần thì vợ bỏ chồng trốn đi nơi xa, theo Quản Xuân Thịnh thì Mã Hình gặp Tuần, Triệt mới có nghĩa này:

Triệt Tuần ngộ Mã hành Thê vị,

Vợ bỏ chồng đào tị tha hương (NMB, VT)

Người nội trợ phương xa lộn bỏ,

Vì Thê cung Mã ngộ Triệt, Tuần (B109)

Triệt Tuần ngộ Mã, Hình Thê vị,

Vợ bỏ chồng đào tị tha phương (QXT)

Cung Thê có Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng thì lấy vợ giàu có. Thiết tưởng Thái Âm cần sáng sủa nghĩa là rơi vào trường hợp Thái Âm tại Thân, Dậu, Tuất, Tị. Có nhiều sự khác biệt về câu phú này và cho rằng Thái Âm gặp Đức, Ân Quang, Mã, Đồng (QXT) hoặc Quang Ân Mã hoặc Mã, Đức (Thiên Đức) Ân nhưng Mã gặp các sao Thiên Đức hoặc Tứ Đức là điều không thể xảy ra

Vợ giàu của cải vô ngần, Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng (Thiên Đồng) (18)

Vợ giầu của cải muôn vàn,

Thái Âm ngộ Đức, Ân Quang, Mã, Đồng (QXT)

Vợ giàu có của vô ngần,

Thái Dương ngộ đắc Quang Ân Mã đồng (VT)

Thái Âm, Thiên Mã, Đức, (Thiên Đức) Ân,

Cửa nhà hào phu của nhân vợ giầu (nhờ vợ mà giàu có) (B111)

Cung hạn

Thiên Mã nhập hạn ca

Thiên Mã lâm hạn tối vi lương

Tử, Phủ, Lộc Tồn ngộ phi thường

Quan hạn (phí, VTL) phùng chi, ưng hiển đạt

Sĩ nhân ngộ thử, phó khoa trường

Thiên Mã thủ hạn bất đắc trú,

Hựu phạ Kiếp Không lai tương ngộ,

Cánh kiêm Thái Tuế tọa cung trung (thêm Thái Tuế nhập hạn, VTL)

Hạn đáo lỳ nhân (kỳ nhân, VTL) tầm tử lộ (chết đường) (QXT)

Hạn có Thiên Mã gặp Hình Hỏa thì họa rất nguy hiểm, Thái Vân Trình ghi rằng Mã gặp Hình:

Hình họa kỵ phần Thiên Mã (12)

Hình Hỏa kị phần Thiên Mã (B71)

Hạn gặp Khốc Hư Tang Mã thì hung, hại người, tốn của, lo lắng buồn phiền

Khốc Hư Tang Mã chẳng lành, hại người hại của dễ sinh lo lường (8)

Hạn gặp Tang Môn Mã Kình Dương tại Hợi thì đề phòng súc vật bị dịch chết:

Tang Môn Mã Nhận (Kình Dương) Hợi cung, Hạn phùng năm ấy bò trâu chẳng lành (7)

Hạn gặp Khoa, Quyền, Lộc Mã thì như rồng gặp mây, may mắn về tiền tài công danh:

Khoa, Quyền, Lộc Mã vận này, mừng rằng số ấy đến ngày hiển vinh (10)

Hạn Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc Mã,

Áng công danh đã thỏa nguyện xưa (công danh thành đạt toại nguyện) (B110)

Hạn gặp Thiên Mã gặp Không thì nhiều lo âu, gặp Tả Hữu thì nhiều công việc

Lo âu ấy Mã Không quản vận,

Nhiều việc thì Tả Hữu lưu niên (B110)

Hạn có Hỏa Linh gặp Mã thì đề phòng hỏa hoạn, cháy nhà

Hỏa Linh ngộ Mã oan gia, đề phòng hỏa hoạn mới là khỏi tai (9)

Hỏa ngộ Mã phải oan gia, Lánh nợ lửa cháy mới hòa khỏi tai

Các câu phú cần xét lại:

Lo về Thiên Mã phùng Không,

Gặp sao Phụ Bật một vùng sanh đôi

Ngại hiềm Mã ngộ Không vong,

Gặp sao Tả Hữu hạn phùng cả đôi

(tại cung Tử thì có con sinh đôi)

Đồng Riêu ý ngoại chẳng bàn,

Tứ Không ngộ Mã nhiều đoàn bướm ong (B45)

Cơ Riêu, ấy ngoại tình bàn,

Tứ Không ngộ Mã lắm đành bướm ong (QXT, lấy vợ giang hồ)

Mã Đào duyên nợ tư sinh,

Không cần mối lái, ái tình kết giao

(Chú ý Mã và Đào không thể gặp nhau được)

Trăm bề du thủy du sơn,

Thiên Di phùng Mã tới vườn Đào Hoa

Trai thì du thủy du sơn, Thiên Di ngộ Mã nơi vườn Đào Hoa (17)

Chơi bời du thủy du sơn,

Thiên Di gặp Mã hợp chàng (QXT)

(hay đi chơi bời lêu lỏng) (B36)

Chơi bời du thủy du sơn,

Thiên Di Thiên Mã hợp chàng Đà La

Thiên Di Cơ Mã cùng ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi cõi ngoài

Thiên Di bày Mã, Binh ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi cõi ngoài (QXT)

Thiên Di Lộc Mã cùng ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi quê người (VT)

Long đong Đông tẩu Tây trì,

Bởi vì Thiên Mã Thiên Di hãm nhàn

(Thiên Di có Thiên Mã ở vào nhàn cung thì long đong bôn ba khổ cực. Thái Vân Trình cho rằng Mã tại Hợi là nhàn cung) (B35, 16)

Kìa những số Thiên Di nhị Mã,

Đường Đông Tây tất tả bôn ba (B112)

Lưu Lộc Tồn, Lưu Thiên Mã gặp Kình, Đà, Hóa Kỵ, Thái Dương thì phải đề phòng bệnh đau mắt:

Ngán thay Lộc Mã cùng lưu, Dương Đà Kỵ Nhật mắt đau phải phòng (22)

Ngán thay (vận phùng) Lộc Mã cùng lưu,

Dương Đà Kỵ Nhật mắt đau phải phòng

(Lộc Mã lưu gặp Kình Đà Kỵ Nhật thì phong bị đau mắt) (B27)

Vận lưu, Lộc Mã cùng lưu,

Dương Đà Kỵ Nguyệt mắt âu phải phòng (VT)

Vận năm Lộc Mã cùng lưu,

Dương Đà Kỵ Nhật mắt đau khá phòng (Hạn gặp thì đề phòng đau mắt) (B110)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Quả (Quả Tú), Loan (Hồng Loan),

Hôn nhân thuở ấy mới tròn thất gia

(hạn gặp thì lập gia đình)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Long, Loan,

Trai ban binh tước, gái bàn thư cưu (Hạn gặp, con trai thì có công danh, gái thì có người đến hỏi cưới)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Hỉ, Hồng,

Hôn nhân vận ấy đèo bồng thất gia

(Chú ý rằng Hồng Loan và Thiên Mã không thể gặp nhau. Thiên Hỉ không thể gặp Mã thành ra Hỉ phải hiểu là Hỉ Thần, Cơ và Vũ không thể gặp nhạu Như vậy thì an thua cách giải thích, ví dụ như Vũ Khúc hay Thiên Cơ gặp Lộc Mã Quả Tú hoặc gặp Lộc, Hồng Loan…)

Cung Tỵ Hợi đứng cùng Thiên Mã,

Chí đổi thay ấy gã phiêu linh

Còn như nữ Mệnh cho rành,

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu (HC78)

Trường Sinh, Lực Sĩ nói ngoan,

Phủ phùng Thiên Mã luận bàn thấp cao

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Mã

Thiên Mã là ngựa trời

Biểu tượng

Về thân thể, Thiên Mã biểu tượng cho chân tay, về vật dụng, Thiên Mã biểu tượng cho con ngựa hoặc xe cộ, nói rộng ra là các phương tiện di chuyển. Biểu tượng này cần phải phối hợp khi giải đoán, nhất là trong vận hạn, ví dụ như Thiên Mã Tuần Triệt hay sát tinh thì tai nạn có liên quan đến xe cộ, tứ chi hoặc bị hư xe…

Ngũ hành

Thiên Mã hành chính là Hỏa, và là dịch mã nên tùy theo vị trí đóng mà mang ngũ hành của cung: tại Dần thì mang hành Mộc, tại Tỵ hành Hỏa, tại Thân hành Kim và tại Hợi hành Thủy

Đắc hãm

Thiên Mã đắc địa tại Dần và Tỵ (TTL)

Đăc điểm về cách an sao

Thiên Mã được an căn cứ vào Chi của năm sinh. Tuổi Tỵ Dậu Sửu an tại Hợi, tuổi Hợi Mão Mùi an tại Tỵ, tuổi Dần Ngọ Tuất an tại Hợi, tuổi Thân Tí Thìn an tại Dần. Thiên Mã lúc nào cũng chỉ ở vị trí Dần Thân Tỵ Hợi. Nếu ta an vòng Trường Sinh của tam hợp cục tuổi, tuổi Hợi Mão Mùi thuộc Mộc cục khởi tại Hợi, tuổi Tỵ Dậu Sửu thuộc Kim cục khởi tại Tỵ, tuổi Thân Tí Thìn thuộc Thủy cục khởi tại Thân, tuổi Dần Ngọ Tuất thuộc Hỏa cục khởi tại Dần và an theo chiều thuận thì Thiên Mã lúc nào cũng nằm tại vị trí Bệnh của vòng Tràng Sinh này

Đặc tính vị trí

Thiên Mã nằm trong tam hợp Tang Môn, Tuế Phá, Điếu Khách (bộ Tang Tuế Điếu Hư Mã)

Mã Tang đồng cung (tuổi Tí Ngọ, Mão Dậu) thì luôn luôn có Cô Quả thủ chiếu, Bạch Hổ xung chiếu (bộ Mã Tang Hổ Cô Quả). Mã Tang tại Dần Thân (tuổi Tí Ngọ) thì có Phượng Cát Giải Thần tam hợp và Khốc Hư Tang Hổ đắc địa. Mã Tang Tỵ Hợi (tuổi Mão Dậu) thì có Phá Toái đồng cung (tuổi Mão) hay xung chiếu (tuổi Dậu)

Mã Tuế Hư đồng cung (tuổi Dần Thân, Tỵ Hợi) thì luôn luôn có Thái Tuế xung chiếu), Phượng Cát Giải Thần thủ hoặc xung chiếu (bộ Mã Tuế Hư Phượng Cát Giải Thần Thái Tuế). Mã Tuế tại Thân Dần có Phượng Cát Giải Thần đồng cung (tuổi Dần Thân). Mã Tuế tại Tỵ Hợi có Phượng Cát Giải Thần xung chiếu (tuổi Tỵ Hợi). Riêng tại Tỵ còn bị Phá Toái tam hợp

Mã Điếu đồng cung (tuổi Thìn Tuất, Sửu Mùi) luôn luôn có Thiên Khốc thủ chiếu, Long Trì Quan Phù xung chiếu (bộ Mã Khách Khốc Hư Long Trì Quan Phù). Mã Điếu tại Dần Thân (tuổi Thìn Tuất) thì có bộ Mã Khốc Khách đồng cung và có thêm Phượng Cát Giải Thần tam hợp (có bộ Long Phượng). Mã Điếu tại Tỵ Hợi thì không có Phượng Cát

Các bộ sao cần lưu ý

Mã Lộc Tồn (đồng cung hoặc xung chiếu) tại Dần Thân cho tuổi Giáp (Mã tại Thân thì bị Triệt), Canh

Mã Lộc Tồn tam chiếu cho tuổi Ất Tỵ Dậu Sửu (Mã tại Hợi), Tân Hợi Mão Mùi (Mã tại Tỵ bị Triệt). Bộ này ý nghĩa không mạnh bằng Mã Lộc Tồn đồng cung hay xung chiếu

Mã Hao (đồng cung hoặc xung chiếu) tại Dần Thân cho tuổi Bính, Mậu, Nhâm (tuổi Nhâm thì Mã tại Dần bị Triệt và có Đà La tam hợp)

Mã Đà (đồng cung hoặc xung chiếu) tại Tỵ Hợi cho tuổi Đinh, Kỷ, Quí (tuổi Quí Mã tại Tỵ còn có Kình tam hợp)

Mã Kình: không bao giờ Mã có Kình đồng cung hay xung chiếu, chỉ có vị trí tam hợp. Tuổi Bính Thân Tí Thìn và Mậu Thân Tí Thìn thì Mã (tại Dần) có Kình tam hợp và tuổi Quí Hợi Mão Mùi thì Mã (tại Tỵ) có Kình tam hợp Đà xung chiếu

Tóm lại tại Dần Thân thì có khả năng có bộ Mã Lộc Tồn hoặc Mã Hao, còn tại Tỵ Hợi thì có khả năng có Mã Đà hoặc Mã Lộc Tồn tam chiếu

Tên gọi

Mã tại Dần gọi là Mã Trạng Nguyên hay Thanh Thông Mã

Mã tại Tỵ gọi là Xích Thố Mã, Hữu Vi Thủ Ấn Mã

Mã tại Thân gọi là Bạch Mã hay Tể Tướng Mã

Mã tại Hợi được gọi là Ô Truy Mã, Cùng Đồ Mã, Hữu Vi Ngự Sử Mã

Việt Viêm Tử có bài phú như sau:

Mệnh cung trung đóng sao Thiên Mã,

Tại Dần cung, gọi Mã Trạng Nguyên

Tể Tướng Mã, Thân cung an,

Ô Truy Ngự Sử, Hợi nhàn Mã lâm

Phù Thi Mã, Hình xâm Mã vị,

Xích Thố Mã, cung Tỵ Mã ngồi

Mã Đà, Triết Túc, què rồi

Giao Trì Lộc Mã, tiền tài đầy kho (AB331)

Ý nghĩa

Chủ sự thay đổi, di chuyển, có liên quan đến xe cộ hoặc chân tay

Có liên quan, ảnh hưởng đến công danh, tài lộc, phúc thọ

Thiên Mã tại Mệnh

Đa tài, thao lược, nhiều tài năng, đặc biệt là tài tổ chức

Nghị lực

Hiếu động

Nhanh nhẹn, thao vát, mau mắn

Khéo léo

Ăn nói giỏi, có tài ngoại giao

Hay đi xa, nên làm công việc có tính lưu động

Theo VVT đặc tính trên chỉ nổi bật khi Mã hợp Mệnh, còn nếu không hợp Mệnh thì lại là người ù lì, không có tài ăn nói

VVT cho rằng Mã tại Nữ Mệnh thì dâm, cùng Phá Quân hoặc Tham Lang đồng thủ Mệnh tại Dần Thân Tỵ Hợi thì là người rất lẳng lơ và khắc chồng

Thiên Mã nhập Mệnh, mẫn tiệp đa năng (1, B57)

Thiên Mã nhập Mệnh đó ai,

Tài năng mẫn tiệp người người ngợi ca

Thiên Mã Nữ Mệnh ca

Thiên Mã Mệnh Thân tối vi lương (điều cực tốt)

Tử, Phủ, Lộc Tồn ngộ phi thường

Quan hoạn phùng chi, ưng hiển đạt

Sĩ nhân ngộ thử, phó khoa trường (kẻ sĩ gặp thì thi đậu) (AB464)

Luận giải Thiên Mã

Thiên Mã chủ sự vận động, biến chuyển, thay đổi, rất cần được phối hợp với các sao tốt đẹp và rất kỵ gặp các sát tinh, nhất là hãm địa hoặc Tuần Triệt. Tùy theo sự kết hợp với các sao thuộc loại nào mà mang tính chất thay đổi khác nhau: đi với tài tinh chủ về sự thay đổi liên quan đến tiền tài, đi với quí tinh hoặc văn tinh thì thay đổi liên quan đến công danh sự nghiệp, đi với đào hoa tinh thì sự thay đổi liên quan đến hôn nhân, tình cảm, đi với hung tinh thì điều xấu dễ xảy ra. Vì mang tính chất thay đổi nên Thiên Mã, nhất là Lưu Thiên Mã tọa thủ tại các cung cũng góp phần tăng thêm ý nghĩa thay đổi như Thiên Mã tại cung Tài thì thay đổi liên quan đến tiền bạc, tại Điền thì thay đổi liên quan đến điền sản chỗ ở, tại Quan thì liên quan đến công danh nghề nghiệp, tại Di thì liên quan đến đi lại. Sự kết hợp của Thiên Mã với các sao chủ sự thay đổi như Thiên Đồng, Thái Âm, Song Hao sẽ gia tăng tính chất thay đổi. Sự thay đổi này tốt hay xấu, có lợi cho bản thân hay không thì cần luận đoán tổng hợp xem cung đó tốt hay xấu, đồng thời gia giảm trong tư thế sinh khắc giữa ngũ hành bản Mệnh với hành của Mã tại vị trí đóng. Rất nhiều sách vở căn cứ vào tương quan sinh khắc giữa ngũ hành của Mã và ngũ hành bản Mệnh để xác định tốt xấu. Họ cho rằng Mã cùng hành với bản Mệnh thì hợp cách, tốt nhất, toàn quyền sử dụng (Mã tại Hợi thì hợp cho người Mạng Thủy, Thổ), Mã sinh Mệnh cũng tốt, còn Mệnh khắc Mã thì không làm chủ được Mã, Mệnh sinh Mã thì bị xấu, Mã khắc Mệnh là xấu nhất. Đây là quan niệm phiến diện, cần nên được hiểu là khi Mã đồng hành hoặc sinh Mệnh thì sự thay đổi xấu tốt sẽ ứng mạnh vào bản thân hơn. Tiên quyết khi cung đó tốt thì sự xuất hiện của Mã sẽ gia tăng điều tốt vì Mã chủ sự biến chuyển, nếu được Mã đồng hành hoặc Mã sinh Mệnh thì càng tốt hơn vì ứng mạnh đến bản thân, còn các trường hợp khác thì sự chuyển biến gia tăng tốt không mạnh được vì không ứng mạnh. Nếu cung đó xấu thì sự xuất hiện của Mã chủ sự gia tăng điều xấu, nếu lại là Mã đồng hành hoặc sinh Mệnh thì càng xấu hơn, điều xấu sẽ ứng mạnh vào bản thân, rất bất lợi cho bản thân

Luận đoán Mã tại hạn

Mã và Lưu Mã chủ sự thay đổi nên rất quan trọng khi luận đoán, Lưu Mã ảnh hưởng đến tiểu hạn mà thôi. Cần chú ý rằng tiểu hạn của Nam thì luôn luôn có Lưu Mã, tiểu hạn của Nữ thì luân phiên có Lưu Mã hoặc Lưu Tuế Phù Hổ. Như vậy nếu chỉ căn cứ vào Mã mà giải đoán là có sự thay đổi liên quan đến công ăn việc làm hay đi xa thì chưa chắc đúng. Sau đây là vài điểm cần lưu ý cho sự thay đổi có khả năng xẩy ra tại hạn khi:

Tiểu hạn có Mã hoặc Lưu Mã thủ đồng cung hay xung chiếu

Tiểu hạn có Mã hoặc Lưu Mã kết hợp với các sao thay đổi khác như Song Hao, Lưu Song Hao, Đồng, Lương, Nhật Nguyệt. Các sao thay đổi thủ tại hạn thì mạnh hơn chiếu hạn

Tiểu hạn và đại hạn trùng phùng có Lưu Mã thủ hoặc chiếu

Tiểu hạn có Lưu Mã chiếu tiểu hạn lẫn đại hạn, nếu có thêm Thiên Mã càng rõ

Sự thay đổi tại tiểu hạn sẽ mạnh mẽ hơn khi đại hạn có sao thay đổi như Thiên Mã thủ, Đồng, Lương, Nhật Nguyệt, Song Hao, càng hội tụ nhiều thì càng thay đổi mạnh. Đại hạn có cách thay đổi thì tiểu hạn mới có khả năng thay đổi mạnh được

Sự thay đổi có thể liên quan đến chỗ ở (mua nhà, dọn nhà), công việc (đổi trường, tốt nghiệp, đổi nghề, đổi nơi làm, thăng chức, xuống chức, có thêm nghề mới, mất việc..), đi xa (du lịch, công tác xa nhà), hạnh phúc tình cảm (lập gia đình, ly dị, có con, có bồ, chia tay), tiền tài (hoạch phát tiền tài, hao tài tốn của), bệnh tật tai họa (tai nạn, té ngã, mất xe, xe hư. Cần chú ý đến các sao lưu nhập hạn đặc biệt Lưu Lộc Tồn, Lưu Kình Đà, Lưu Song Hao, Lưu Triệt

Sự kết hợp với Thiên Mã gia tăng tính tốt đẹp:

Mã Lộc Tồn đồng cung hay xung chiếu: rất tốt đẹp về mặt tài lộc, công danh, mọi việc đều hưng vượng, hanh thông, tài quan song mỹ, không phải nhọc nhằn mà tài lộc vào như nước. Đồng cung thì được gọi là Chiết Tiễn Mã (bẻ roi đánh ngựa), xung chiếu thì gọi là Lộc Mã giao trì ví như ngựa vào đồng cỏ tha hồ mà ăn. Cách này tọa tại Mệnh, Tài, Điền hay Di hoặc hạn rất tốt đẹp

Mã Tràng Sinh hay Mã Hỉ Thần Tràng Sinh đồng cung, được gọi là Thanh Vân đắc lộ cách, chủ sự may mắn hanh thông, mọi sự đều được dễ dàng, thuận lợi, đặc biệt liên quan đến công danh quyền thế nhưng cần kết hợp thêm với các sao tốt đẹp khác như Lộc Tồn Tam Hóa thì ảnh hưởng mới mạnh mẽ. Thái Thứ Lang cho rằng tại Hợi thì vất vả, không có lợi cho việc cầu công danh, chủ sự trắc trở nhưng cần xét lại vì Mã tại Hợi chưa hẳn là xấu

Mã Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đắc địa: đồng cung thì được gọi là Chiến Mã, Chiến Binh Mã, ngựa ra trận chiến đấu, chủ sự dũng mạnh, liên quan đến binh quyền, quân sự

Mã Khoa Quyền Lộc: gia tăng công danh, quyền hành, tài lộc. Theo kinh nghiệm Mã Hóa Lộc không tốt đẹp bằng Mã Lộc Tồn

Mã Tử, Phủ đồng cung tại Dần Thân được gọi là Phù Dư Mã, ngựa kéo xe cho vua tôi, chủ sự tài giỏi, thao lược, có uy quyền hiển hách, giàu sang, phúc thọ song toàn, hanh thông. Nếu có thêm Lộc Tồn (bộ Mã Lộc Tử Phủ) thì rất tốt đẹp

Mã Nhật, Nguyệt sáng sủa, được gọi là Thư Hùng Mã chủ sự giàu sang vinh hiển

Mã Khốc Khách hội họp: được gọi là Tuấn Mã, ngựa tốt, ví như ngựa đeo nhạc hay (Khốc), lại có người cỡi giỏi (Khách): chủ sự dũng mãnh, thao lược, chuyên về quân sự, có liên quan đến chinh chiến. Bộ này cần kết hợp với các sao sáng sủa tốt đẹp như Lộc Tồn, Hóa Lộc, Khoa, Quyền hoặc chính tinh sáng sủa thì mới có nghĩa tốt đẹp được

Sự kết hợp với Thiên Mã gia tăng tính xấu xa (chú ý các cách tốt đẹp trên nếu rơi vào trường hợp dưới đây thì trở thành phá cách, phá nhiều hay ít thì còn tùy theo sự kết hợp với sao nào)

Mã gặp hung tinh hãm địa (như Hỏa Linh, Kình Đà, Không Kiếp hãm) thủ chiếu. Càng gặp nhiều sao thì càng xấu, gây ra sự trở ngại, bế tắc, thất bại, tai họa, gặp Không Kiếp hãm địa thì xấu nhất. Mã Đà đồng cung hay xung chiếu được gọi là Chiết Túc Mã, ngựa bị què, gây ra sự thay đổi bất lợi, gây ra sự ngăn trở trong mọi công việc hoặc tai họa. Nếu các hung tinh đắc địa thì chủ sự hoạch phát hoạch phá đến rất nhanh chóng.

Mã Triệt, Mã Tuần (Mã Triệt thì xấu hơn Mã Tuần). Mã Tuần, Triệt còn gọi là Tử Mã, ngựa bị chết, gây ra tai họa, bại hoại, chết chóc

Mã Hình đồng cung (cho dù Hình đắc hay hãm, hãm địa tại Tỵ Hợi thì càng bất lợi). Mã Hình đồng cung còn gọi là Phù Thi Mã, ngựa mang xác chết, gây tai họa khủng khiếp, chết chóc thê thảm, thường là tai nạn hình thương liên quan đến tay chân nhưng khi Hình đắc địa tại Dần Thân thì cần thêm sự phối hợp với các hung tinh khác mới rõ nét, nếu đi với nhiều cát tinh thì không phải lo sợ về điều xấu

Đây là ba phá cách của Thiên Mã rất mạnh, các cách dưới đây tuy xấu nhưng cũng không đáng lo ngại:

Mã Tuyệt đồng cung: gọi là Cùng Đồ Mã, ngựa cùng đường không lối chạy chủ sự bế tắc, thất bại

Mã Hao đồng cung: gọi là dâm Mã, gây ra hao hụt, thay đổi mạnh

Mã Tang Hư Khốc: gây ra hao tán tiền tài, xa cách, nhân ly tài tán, lo lắng, buồn phiền

Mã Lương Tỵ Hợi là cách dâm đãng, ăn chơi phóng túng

Cần chú ý là Mã tại Hợi thì cũng được cho là Cùng Đồ Mã, chủ sự bế tắc, thất bai. Thực tế kinh nghiệm cho thấy Mã tại Hợi chưa hẳn là xấu, xấu tốt cũng chủ yếu căn cứ vào cung đó được phán đoán là tốt hay xấu mới quyết định

Thiên Mã với Phụ Tinh

Mã Lộc hội họp là cách hiếm có, là người tài giỏi, có phong độ, Nữ Mệnh thì vượng phu ích tử

Vượng phu ích tử lương do Lộc Mã giao trì (6)

Mã Lộc ấy một phường hội ngộ, cách phi thường phong độ anh tài (7)

Mệnh có Thiên Mã thủ, Lộc Tồn xung chiếu hoặc có Lộc thủ Thiên Mã xung chiếu thì giàu có, dễ kiếm tiền và được nhiều người thương mến. Thiết tưởng Lộc Mã đồng cung cùng có nghĩa như vậy:

Lộc Mã tối hỉ giao trì, chúng nhân sủng ái (10, TTL)

Mã Song Lộc thì là người chuyên quyền. Lã Hậu kiêm việc triều chính vì cung Mệnh tại Dần có Lộc Tồn và Hóa Lộc gặp Thiên Mã. TVT giải rằng Lộc Tồn gặp Thiên Mã tọa thủ đồng cung nên lời giải không chính xác

Lã Hậu chuyên quyền, lưỡng trùng Thiên Lộc, Thiên Mã (16)

Kìa như phụ nữ chuyên quyền,

Lưỡng trùng Lộc Mã, Mệnh viên rõ ràng (B169)

Mệnh bà Lã Hậu chuyên quyền,

Lưỡng phùng Lộc, Mã thủ viên rõ ràng (B159)

Mệnh bà Lã Hậu chuyên quyền,

Song Lộc ngộ Mã thủ liền một cung

Mệnh có Lộc Tồn Thiên Mã đồng cung thì là cách rất tốt đẹp, hơn người, ăn trên ở trước, buôn bán phát đạt mà trởi nên giàu có

Lộc Tồn Thiên Mã đồng gia (đồng cung), có người buôn một bán ba nên giàu (24)

Lộc Tồn Thiên Mã đồng (cùng) gia, Có người buôn một, bán ba nên giầu (B43)

Mã Lộc thấy một vùng hội ngộ, Cách phi thường, phong độ anh tài (B40)

Văn hơn (văn chương hơn người) là Việt, Khoa, Khôi,

Ngồi ở trên người, Lộc Mã đồng cung (B156)

Đồng cung Tồn (Lộc Tồn) Mã gặp nhau,

Ấy Chiết Tiễn Mã, ngàn dâu thẳng đường (chạy đường xa)

Mệnh có Lộc Tồn Thiên Mã thì không sát tinh xâm phạm thì công danh tốt đẹp, văn chương lỗi lạc đanh thép. Chú ý câu phú này không đề cập là phải đồng cung

Thiên Lộc Thiên Mã kinh nhân giáp đệ (18)

Mệnh Thân an tọa Tứ Sinh,

Cánh phùng Lộc, Mã thủ thành Mệnh viên (B166)

Tam phương củng chiếu đều yên,

Kinh nhân giáp đệ, danh trên bảng rồng (B166)

Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ, Mã xung chiếu hay có Mã thủ, Lộc Tồn xung chiếu nếu gặp Kiếp Không Tuế hội họp thì mờ ám xấu xa, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý tọai lòng, công danh trắc trở, hay phải lo lắng về sinh kế và khó tránh tai họa

Lộc đảo, Mã đảo, kị Kiếp Không Thái Tuế (10, TTL)

Mã Lộc gặp Tướng Quân (chú ý Tướng Quân bao giờ cũng tam chiếu với Lộc Tồn) thì là người giàu sang và là người đảm lược, anh hùng:

Mã Lộc ngộ Tướng (Tướng Quân) mấy ai, giàu sang đến trước đàng trai anh hùng (21)

Tướng Quân Lộc Mã mấy người, Giầu sang đến trước đáng trai anh hùng (B41)

Tướng Quân, Lộc, Mã có người, Giầu sang đảm lược, nên trai anh hùng (cung Huynh Đệ – QXT)

Tướng (Thiên Tướng) Ấn chính vị Công Hầu,

Binh, Hình, Lộc, Mã hội chầu Mệnh viên (AB)

Thiên Mã gặp Tràng Sinh thì công danh hoạnh đạt, hay gặp may mắn, hưởng phúc lâu bền:

Mã ngộ (hoặc hỉ) Tràng Sinh, thanh vân đắc lộ (13, B58)

Mã ngộ Trường Sinh nhi hưởng phúc (19)

Thiên Mã thiên trình ngộ Tràng Sinh nhi hưởng phúc (B77)

Mã Tràng Sinh đồng cung tại Hợi là người phải hay bôn ba lận đận

Tràng Sinh tại Hợi, Tuyệt xứ phùng sinh, nhi phùng Thiên Mã lộ đồ bôn tẩu (40)

Mã Tràng Sinh, Hỉ Thần (Thiên Hỉ không bao giờ hội họp với Mã) thì chủ sự gặp may mắn về công danh:

Một áng có Tràng Sinh Mã Hỉ,

Đường mây xanh phỉ chí bồng tang (gặp may mắn về công danh) (B113)

Tràng Sinh, Mã, Hỉ đồng cung,

Công danh đắc lộ, vẫy vùng một phương (HC 152)

Hạn gặp Khoa Quyền Lộc Mã thì rất tốt đẹp, chủ sự hiển vinh

Khoa Quyền Lộc Mã vận này,

Mừng rằng số ấy đến ngày hiển vinh

Khoa, Quyền, Lộc Mã, Văn, Khôi,

Công thành danh toại đến hồi hiển vinh (QXT)

Khoa, Quyền, Lộc Mã, Thiên Khôi,

Công thành danh đạt đến hồi hiển vinh (VT)

Khoa Quyền Lộc Mã hội họp bị Không Kiếp xâm phạm thì là phá cách, trở nên xấu xa:

Khoa Quyền Lộc Mã tu phòng (đề phòng) Không Kiếp ám xung (5)

Thiên Mã gặp Tam Thai thì là anh hùng không có đối thủ, vô địch:

Thiên Mã ngộ Tam Thai anh hùng vô đối (3, B69)

Mệnh Mã Khúc nếu có tính cần kiệm thì được hưởng phúc trước 40 tuổi:

Tính cần Mã Khúc ư tứ thập nhị tiền (4, B80)

Mã gặp Khốc Khách thì gọi là Tuấn Mã, như ngựa có nhạc:

Tuấn Mã Khốc Khách hợp bài,

Ngựa kia có nhạc anh hài lên yên

Mã cùng Khốc Khách hợp vào,

Ngựa kia có nhạc anh hào lên yên

Mệnh có Thiên Mã không gặp sao Không (Tuần, Triệt, Thiên Không, Địa Không) thì là bậc quân tử, con nhà lương thìện gia giáo. Theo QXT thì tại cung Phối mới có nghĩa này:

Mã bất kiến Không lương gia quân tử (8)

Mã chẳng gặp với Không ở đó, Người từ nhân nhà họ lương gia (B45)

Mã chẳng gặp Tứ Không ở đó, Thời con nhà vọng tộc lương gia (QXT, cung Phối)

Thiên Mã gặp Tuần hay Triệt án ngữ cả đời long dong nay đây mai đó

Mã ngộ không vong chung thân bôn tẩu (5, 11)

Thiên Mã ngộ Tuần không, chung thân bôn tẩu (B68)

Tuần Triệt hội Mã Mệnh viên, Ấy là ngựa chết đời liền gian chuân

Mã gặp Không thì lẳng lơ ong bướm (cũng như Thiên Đồng Thiên Riêu thì ngoại tình), theo QXT thì lấy vợ giang hồ:

Đồng Riêu ý ngoại chẳng bàn,

Tứ Không ngộ Mã nhiều đoàn bướm ong (B45)

Cơ Riêu, ấy ngoại tình bàn,

Tứ Không ngộ Mã lắm đành bướm ong (QXT, lấy vợ giang hồ)

Cái ngộ Mộc (Mộc Dục) gái nào đoan chính, Mã ngộ Không là tính phiêu bồng

Mã gặp Thiên Hình thì là ngựa mang xác chết, đưa đến hình thương tay chân:

Thiên Hình ngộ Mã chẳng nên,

Phù Thi Mã ắt tật nguyền chân tay

Thiên Hình chặn Mã chẳng nên,

Ngựa mang xác chết tật nguyền chân tay

Theo Thái Vân Trình thì Mã Hình gặp Khốc (Bộ Mã Khốc Khách Thiên Hình) thì như Công Hoan phát về võ nghiệp, câu phú này cần phải kiểm nghiệm lại:

Mã ngộ Thiên Hình nhi phùng Thiên Khốc, Công Hoan phát võ (10)

Thiên Mã gặp Hình, Hỏa thì nguy hiểm:

Hình Hỏa kị phần Thiên Mã (B71)

Mã gặp Linh, Hỏa miếu địa thì rất tốt đẹp, nhất là về quân sự:

Mã ngộ Linh, Hỏa miếu cung,

Chiến Binh Mã ấy vẫy vùng nơi nơi

Mã ngộ Linh Hỏa miếu cung,

Chiến binh Mã ấy vẫy vùng mọi nơi

Mệnh hay Thiên Di có Mã gặp Hỏa thì không nên đi xa bất lợi. TVT ghi thêm gặp Linh Tinh thì cũng vậy. Thiết tưởng cần phải Hỏa Linh hãm địa:

Chích Hỏa (Hỏa Tinh) phần Thiên Mã bất nghi xuất hành (hay viễn hành) (15)

Mã gặp Hỏa hay Linh thì đề phòng hỏa hoạn, cháy nhà

Hỏa Linh ngộ Mã oan gia, đề phòng hỏa hoạn mới là khỏi tai (9)

Hỏa ngộ Mã phải oan gia, Lánh nợ lửa cháy mới hòa khỏi tai

Kình hay Đà thủ gặp Mã xung chiếu thì là số nhà binh phải đánh Đông dẹp Bắc mãi không thôi:

Dương Đà phùng Mã trực xung (Mã xung chiếu), Những là đánh Bắc dẹp Đông chẳng rồi (14)

Mệnh có Linh Mã gặp Kình hay Đà thì chân tay bị tàn tật. Theo TTL thì Linh Mã cần đồng cung:

Linh phùng Mã, nhi ngộ Kình, Đà, hữu tật tứ chi (TTL)

Mã gặp Đà La thì dễ có đới tật hoặc bị tai nạn đặc biệt liên quan đến chân tay:

Cơ, Lương hãm khôn ngoan sảo trá,

Đới tật vì Mã Đà trùng giao (B46)

Lộc Mã rất tốt đẹp nhưng nếu gặp Triệt, cũng giống như Thái Tuế gặp Không Kiệp lại là phá cách, trở nên xấu xa:

Kiếp Không Thái Tuế suy vi, Lộc Mã ngộ Triệt ích gì nữa mong

Lộc Mã ngộ Bại, Tuyệt hương (ở Bại Địa, Tuyệt Địa)

Tuế ngộ Không Kiếp là phương không lành (B171)

Mệnh Thân đồng cung an tại Tỵ Ngọ hoặc Hợi VCD rất sợ gặp Mã Hình Linh Kiếp hội họp ví như hoa nở đã gặp mưa gió vùi dập nên rất xấu xa, nếu giàu sang thì chết sớm, nghèo hèn thì sống thọ:

Mệnh Thân đồng tọa như Hỏa cung hoặc lâm Hợi địa đồng cung VCD khủng kiến Mã Hình Linh Kiếp thủ chung hoa khai ngộ vũ, mãn thế phi bần tắc yểu (23)

Mã gặp Đà La hay Tuần Triệt thì gian nan, thay đổi bất lợi, đề phòng tai nạn liên quan đến tay chân:

Chiết Túc: Đà Mã sum vầy,

Tử Mã: Tuần Triệt đêm ngày khảm kha

Đà La với Mã xum vầy,

Dây gai vương vít Mã này gẫy chân

Hay gì Mã gặp Đà Dương,

Nhọc nhằn những áng sa trường đôi khi (B112)

Dương Đà phùng Mã trực xung,

Những là đánh Bắc đẹp Đông chẳng rồi

(là quân nhân phải vất vả đánh Đông đẹp Bắc)

Mã Tuyệt đồng cung là ngựa hết đường chạy, chủ sự bế tắc, thất bại:

Mã cùng sao Tuyệt một nhà, Cùng Đồ Mã ấy thật là vô phương

Mã kia Tuyệt địa một nhà, Cùng Đồ Mã ấy thiệt là vô phương

Khốc Hư Tang Mã chẳng lành,

Hại người hại của, phận đành tai ương

THIÊN MÃ VỚI CHÍNH TINH

Mã kết hợp với Tử Phủ đồng cung hoặc Nhật Nguyệt sáng sủa là hợp nhất, rất tốt đẹp, đi với Thiên Lương Tỵ Hợi thì là cách phong lưu ăn chơi, dâm đãng, đi với Liêm Tham Tỵ Hợi

Tử Phủ Dần Thân gặp Mã thì chủ sự hanh thông may mắn:

Tử Phủ gặp Mã Dần Thân,

Phù Dư Mã, ắt thanh vân lộ đồ

Tử Vi gặp Mã Lộc Tồn là phi thường cách, rất tốt đẹp:

Lộc Tồn, Tử (Tử Vi) cùng Thiên Mã hội,

Ngộ phi thường, mừng buổi phong lưu (QXT)

Nhật Nguyệt sáng sủa gặp Mã đồng cung gọi là Thư Hùng Mã, chủ về giàu có:

Nhật Nguyệt địa, Mã tương hội,

Thư Hùng Mã ắt tài cơ sang giàu

Nhật tại cung Tỵ thì rất sáng sủa tốt đẹp ví như mặt trời ở trên cao tỏa ánh sáng xuống, gặp được Lộc Mã Tràng Sinh, Lộc Tồn (chú ý TTL không đề cập đến Lộc Tồn), Tả Hữu thì rất giàu có trong thời bình, nếu gặp Tướng Ấn Binh Hình và không bị Tuần Triệt xâm phạm thì lập chiến công trong thời loạn

Nhật tại Tỵ cung, Nhật mỹ huy thiên, kiêm lai Lộc Mã Tràng (Tràng Sinh) Tồn (Lộc Tồn) Phụ Bật thế sự thanh bình vi đại phú (thời bình thì rất giàu có), nhược kiêm Tướng Ấn Binh Hình vô lai Tuần Triệt (không bị Tuần Triệt xâm phạm) loạn thế công thành (lập chiến công trong thời loạn) (39, TTL) (chú ý TTL không ghi Lộc Tồn

Nhật, Mộc Dục, Thiên Mã tại cung Tỵ gặp Trường Sinh, Phụ Bật thì phú quí vinh hiển, nếu gặp Tướng Ấn thì phải gặp thời loạn mới thành công:

Nhật, Mộc (Mộc Dục), Mã tại Tỵ cung,

Trường Sinh, Phụ Bật hợp cùng: phú vinh (HC 55)

Bằng gặp Tướng Ấn: binh hùng,

Phải thời loạn thế mới thành công to (HC)

Mệnh Vũ Khúc tọa thủ có Lộc Mã hội họp thì kiếm tiền dễ dàng ở nơi xa quê hương. TTL cho rằng Vũ cần đắc, vượng, miếu. Lộc ở đây là Lộc Tồn và chỉ có cung Dần Thân mới có cách Lộc Mã đồng cung hay xung chiếu mà thôi nên cách này chỉ có Vũ Tướng Dần Thân, Vũ Khúc Thìn Tuất mới có khả năng gặp

Vũ Khúc Lộc Mã giao trì (Lộc Mã xung chiếu nhau), phát tài viễn bộ (viễn quận) (24, TTL)

Tham Liêm đồng cung tại Hợi thì như mây không gặp gió, nghĩa là xấu, không có thời, gặp Tuyệt Linh Tinh hội họp (theo TTL thì đồng cung) thì là người nghèo khó, và nếu gặp Kình Dương Không Hư Mã thì cả đời nếu không chết sớm thì cũng cô đơn bần hàn

Tham Liêm Càn Thượng (cung Hợi, nghĩa là Tham Liêm đồng cung tại Hợi) vân lập vô phong (mây không gặp gió, nghĩa là xấu, không có thời) Tuyệt Linh ưu nhập, vi nhân bần khổ, nãi phùng Dương Nhận (nếu gặp Kình Dương) Kiếp Không Hư Mã chung thân phi yểu tắc cô bần (47, TTL)

Cự Nhật Mệnh viên (tại Dần Thân) hạn đáo Sát (hạn gặp Kiếp Sát) Hình Kiếp Kỵ tu phòng tâm phế (đề phòng bệnh về tim phổi), kiêm Thiên Mã hội hãm tật tứ chi (gặp thêm Thiên Mã thì bị tật về chân tay, què tay cụt chân), duy hạnh Song Hao khả giải (gặp Song Hao thì có thể giải cứu được) (9)

Thiên Lương tại Tỵ Hợi gặp Thiên Mã đồng cung hay xung chiếu thì là người phiêu lãng, thích ngao du đó đây, chơi bời. Nữ Mệnh có thì dâm đãng, hoa nguyệt bừa bãi, nếu không gặp quí tinh thì nghèo hèn ti tiện

Thiên Lương, Thiên Mã vi nhân phiêu đãng vô nghi (8)

Mệnh ngộ Mã Lương, túng du vô yếm (B58, 2)

Thiên Lương ngộ Mã Nữ Mệnh tiện nhi thả dâm (9, TTL)

Thiên Lương mà ngộ Mã tinh, Nữ Mệnh hèn hạ, tính tình hoang dâm

Nết dâm số gái yêu kiều, Mệnh cung Thiên Mã Lương chầu không sai (B159)

Buông lòng dục hoang dâm chẳng chán, Mã cùng Lương giao hãm miếu xung (B114)

Thiên Lương, Thiên Mã đồng hành, Yêu kiều gái ấy dấn mình bướm ong

Phiêu bạt (lang thang đây đó) ấy Mã Lương viên hãm, Hoặc Hỏa Linh Không Kiếp không lành (B156)

Thiên Mã tại Tỵ là Chiến Mã, gặp Lương Khoa thì rất tốt, là người tài ba lỗi lạc, gặp thời loạn thì hoạnh đạt

Thiên Mã tại Tỵ thị ư Chiến Mã, hạnh ngộ Lương Khoa loạn thế xuất đầu (11)

Cơ Lương sáng sủa (như Đồng Lương Dần Thân, Cơ Lương Thìn Tuất) gặp Lộc Mã thì rất giàu có. TVT cho rằng ở Điền hay Tài cung vậy.

Cơ Lương phùng Lộc Mã, phú kham địch quốc (rất giàu có) (14)

Thiên Di có Cơ Mã đồng cung thì là người làm công vụ ở nước ngoài, ở phương xa, hay xa nhà:

Thiên Di Cơ Mã cùng ngồi (đồng cung), Đông trì, Tây vụ pha phôi cõi ngoài (8)

Tử Vi Thất Sát tại cung Tỵ thì ví như vua mang kiếm báu tất nhiên có uy quyền và phú quí, gặp Hỏa Tinh, Tuyệt hội họp thì người khát máu, tàn nhẫn, hay giết người, nhưng lại gặp thêm Bật Khoa Mã Ấn Tràng Sinh, Hồng Loan thì lập được chiến công thần kỳ, là Ðại Tướng

Sát Tử (Tử Vi Thất Sát) Tốn cung (cung Tỵ) Ðế huề bảo kiếm, Hỏa (Hỏa Tinh) Tuyệt nhập xâm, đa sát chi nhân, hạnh ngộ Bật Khoa Mã Ấn Sinh Hồng di lập chiến công vi Ðại Tướng (TTL)

Sát Mã chiếu Mệnh Thân Ngọ vị,

Đấng Công Hầu võ lược tôn vinh (làm đến Công Hầu võ nghiệp cao) (B112)

Mã gặp sát tinh Quan Phù hội họp thì đề phòng bị giam cầm, tù tội:

Sát Phù (Quan Phù) Mã gặp nhau phương ấy,

Nỗi nhà Linh vận ấy thêm càng (bị giam vào nhà Linh tức là ở tù) (B112)

Mệnh có Phá Quân hay Tham Lang gặp Lộc Mã trai thì chơi bời hoang đàng, đàn bà thì dâm dật, nhưng lại kiếm tiền dễ dàng vì có Lộc Mã:

Phá Quân, Tham Lang phùng Lộc Mã, Nam đa lãng đãng Nữ đa dâm (19, TTL)

Phá Quân gặp Thiên Mã thì như người nước Tề ghét người nước Kim, ý nói không tốt đẹp, hai sao này không nên gặp nhau

Tề tu kiến Kim phu giai do Phá Quân phùng Thiên Mã (16)

Tề Tử kiến Kim phu giai do Phá Quân phùng Thiên Mã (B81)

Phá Quân gặp Mã, Riêu thì là hạng du đãng:

Phá Quân, Riêu, Mã hợp vào,

Ấy hạng du đãng ai nào muốn thân

Mệnh Thân đồng cung an tại Tỵ Ngọ hoặc Hợi VCD rất sợ gặp Mã Hình Linh Kiếp hội họp ví như hoa nở đã gặp mưa gió vùi dập nên rất xấu xa, nếu giàu sang thì chết sớm, nghèo hèn thì sống thọ

Mệnh Thân đồng tọa như Hỏa cung hoặc lâm Hợi địa đồng cung VCD khủng kiến Mã Hình Linh Kiếp thủ chung hoa khai ngộ vũ, mãn thế phi bần tắc yểu (23)

Mệnh ở Tỵ Hợi có Kiếp Không Tướng Mã tọa thủ đồng cung, có Khoa thì trong lúc loạn lạc gặp được đúng vua nên lập được sự nghiệp lớn lao

Không Kiếp hà hiềm Tỵ Hợi, Tướng Mã đồng cư chi hội Khoa Tinh, loạn thế phùng quân chi cách (TTL)

THIÊN MÃ TẠI CÁC CUNG

Cung Điền, Tài

Thiên Mã nên ở Điền Tài thì rất tốt đẹp, lúc phát thì điền tài vào nhanh như ngựa chạy:

Thiên Mã yếu thủ ư Điền Tài (18, B63)

Mã thủ viên Điền Tài hội họp,

Tướng (Thiên Tướng) lợi cung Thê Thiếp lạ dường (Thiên Mã tại Điền Tài hay cung Thê có Thiên Tướng thì tốt lạ thường) (B115)

Cơ Lương gặp Lộc Mã tại Điền Tài thì có nhiều tiền bac, tài sản như Thạch Sùng

Của cải ví Thach Sùng kim cốc,

Ở Điền Tài Lộc Mã Cơ Lương (B111)

Cung Quan

Cung Quan có Mã gặp Khốc Hình Quyền Lộc thì phát về võ nghiệp, làm quan văn thì đến nhất phẩm:

Mã ngộ Khốc nhi phùng Hình Quyền Lộc tại Quan cung võ tất thăng ban đệ nhất, văn hội chuyên đạt Tam Công (9)

Cung Di

Thiên Di có Lộc Mã thì giàu có lớn, ra ngoài buôn bán tiền vào như nước, tiền tài vào như ngựa chạy. Thực chất đây là cách Lộc Mã giao trì tại Mệnh:

Lộc Mã Thiên Di sinh tài hữu lực (14, B63)

Cách Lộc Mã Thiên Di dễ được,

Số sinh tài có sức ghê thay (B115)

Tài buôn bán nhiều bề giỏi dắn,

Mã Mệnh cung, Tồn (Lộc Tồn) tại Thiên Di

Cung Tử Tức

Cung Tử Tức có Thiên Mã gặp Không (Tuần Triệt) thêm Tả Hữu thì có con sanh đôi

Tử cung Thiên Mã phùng không, gặp sao Phụ Bật một vùng sanh đôi (20)

Cung Phối

Phu Thê an tại Dần Thân Tỵ Hợi có Thiên Mã tọa thủ thì đi xa mà nên duyên vợ chồng và thường là người giàu có, phú quí song toàn:

Thiên Mã Tứ Sinh Thê cung phú quí hoàng dương phong tặng (22)

Cung Thê có Mã gặp Triệt, Tuần thì vợ bỏ chồng trốn đi nơi xa, theo Quản Xuân Thịnh thì Mã Hình gặp Tuần, Triệt mới có nghĩa này:

Triệt Tuần ngộ Mã hành Thê vị,

Vợ bỏ chồng đào tị tha hương (NMB, VT)

Người nội trợ phương xa lộn bỏ,

Vì Thê cung Mã ngộ Triệt, Tuần (B109)

Triệt Tuần ngộ Mã, Hình Thê vị,

Vợ bỏ chồng đào tị tha phương (QXT)

Cung Thê có Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng thì lấy vợ giàu có. Thiết tưởng Thái Âm cần sáng sủa nghĩa là rơi vào trường hợp Thái Âm tại Thân, Dậu, Tuất, Tị. Có nhiều sự khác biệt về câu phú này và cho rằng Thái Âm gặp Đức, Ân Quang, Mã, Đồng (QXT) hoặc Quang Ân Mã hoặc Mã, Đức (Thiên Đức) Ân nhưng Mã gặp các sao Thiên Đức hoặc Tứ Đức là điều không thể xảy ra

Vợ giàu của cải vô ngần, Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng (Thiên Đồng) (18)

Vợ giầu của cải muôn vàn,

Thái Âm ngộ Đức, Ân Quang, Mã, Đồng (QXT)

Vợ giàu có của vô ngần,

Thái Dương ngộ đắc Quang Ân Mã đồng (VT)

Thái Âm, Thiên Mã, Đức, (Thiên Đức) Ân,

Cửa nhà hào phu của nhân vợ giầu (nhờ vợ mà giàu có) (B111)

Cung hạn

Thiên Mã nhập hạn ca

Thiên Mã lâm hạn tối vi lương

Tử, Phủ, Lộc Tồn ngộ phi thường

Quan hạn (phí, VTL) phùng chi, ưng hiển đạt

Sĩ nhân ngộ thử, phó khoa trường

Thiên Mã thủ hạn bất đắc trú,

Hựu phạ Kiếp Không lai tương ngộ,

Cánh kiêm Thái Tuế tọa cung trung (thêm Thái Tuế nhập hạn, VTL)

Hạn đáo lỳ nhân (kỳ nhân, VTL) tầm tử lộ (chết đường) (QXT)

Hạn có Thiên Mã gặp Hình Hỏa thì họa rất nguy hiểm, Thái Vân Trình ghi rằng Mã gặp Hình:

Hình họa kỵ phần Thiên Mã (12)

Hình Hỏa kị phần Thiên Mã (B71)

Hạn gặp Khốc Hư Tang Mã thì hung, hại người, tốn của, lo lắng buồn phiền

Khốc Hư Tang Mã chẳng lành, hại người hại của dễ sinh lo lường (8)

Hạn gặp Tang Môn Mã Kình Dương tại Hợi thì đề phòng súc vật bị dịch chết:

Tang Môn Mã Nhận (Kình Dương) Hợi cung, Hạn phùng năm ấy bò trâu chẳng lành (7)

Hạn gặp Khoa, Quyền, Lộc Mã thì như rồng gặp mây, may mắn về tiền tài công danh:

Khoa, Quyền, Lộc Mã vận này, mừng rằng số ấy đến ngày hiển vinh (10)

Hạn Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc Mã,

Áng công danh đã thỏa nguyện xưa (công danh thành đạt toại nguyện) (B110)

Hạn gặp Thiên Mã gặp Không thì nhiều lo âu, gặp Tả Hữu thì nhiều công việc

Lo âu ấy Mã Không quản vận,

Nhiều việc thì Tả Hữu lưu niên (B110)

Hạn có Hỏa Linh gặp Mã thì đề phòng hỏa hoạn, cháy nhà

Hỏa Linh ngộ Mã oan gia, đề phòng hỏa hoạn mới là khỏi tai (9)

Hỏa ngộ Mã phải oan gia, Lánh nợ lửa cháy mới hòa khỏi tai

Các câu phú cần xét lại:

Lo về Thiên Mã phùng Không,

Gặp sao Phụ Bật một vùng sanh đôi

Ngại hiềm Mã ngộ Không vong,

Gặp sao Tả Hữu hạn phùng cả đôi

(tại cung Tử thì có con sinh đôi)

Đồng Riêu ý ngoại chẳng bàn,

Tứ Không ngộ Mã nhiều đoàn bướm ong (B45)

Cơ Riêu, ấy ngoại tình bàn,

Tứ Không ngộ Mã lắm đành bướm ong (QXT, lấy vợ giang hồ)

Mã Đào duyên nợ tư sinh,

Không cần mối lái, ái tình kết giao

(Chú ý Mã và Đào không thể gặp nhau được)

Trăm bề du thủy du sơn,

Thiên Di phùng Mã tới vườn Đào Hoa

Trai thì du thủy du sơn, Thiên Di ngộ Mã nơi vườn Đào Hoa (17)

Chơi bời du thủy du sơn,

Thiên Di gặp Mã hợp chàng (QXT)

(hay đi chơi bời lêu lỏng) (B36)

Chơi bời du thủy du sơn,

Thiên Di Thiên Mã hợp chàng Đà La

Thiên Di Cơ Mã cùng ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi cõi ngoài

Thiên Di bày Mã, Binh ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi cõi ngoài (QXT)

Thiên Di Lộc Mã cùng ngồi,

Đông trì Tây vụ pha phôi quê người (VT)

Long đong Đông tẩu Tây trì,

Bởi vì Thiên Mã Thiên Di hãm nhàn

(Thiên Di có Thiên Mã ở vào nhàn cung thì long đong bôn ba khổ cực. Thái Vân Trình cho rằng Mã tại Hợi là nhàn cung) (B35, 16)

Kìa những số Thiên Di nhị Mã,

Đường Đông Tây tất tả bôn ba (B112)

Lưu Lộc Tồn, Lưu Thiên Mã gặp Kình, Đà, Hóa Kỵ, Thái Dương thì phải đề phòng bệnh đau mắt:

Ngán thay Lộc Mã cùng lưu, Dương Đà Kỵ Nhật mắt đau phải phòng (22)

Ngán thay (vận phùng) Lộc Mã cùng lưu,

Dương Đà Kỵ Nhật mắt đau phải phòng

(Lộc Mã lưu gặp Kình Đà Kỵ Nhật thì phong bị đau mắt) (B27)

Vận lưu, Lộc Mã cùng lưu,

Dương Đà Kỵ Nguyệt mắt âu phải phòng (VT)

Vận năm Lộc Mã cùng lưu,

Dương Đà Kỵ Nhật mắt đau khá phòng (Hạn gặp thì đề phòng đau mắt) (B110)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Quả (Quả Tú), Loan (Hồng Loan),

Hôn nhân thuở ấy mới tròn thất gia

(hạn gặp thì lập gia đình)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Long, Loan,

Trai ban binh tước, gái bàn thư cưu (Hạn gặp, con trai thì có công danh, gái thì có người đến hỏi cưới)

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Hỉ, Hồng,

Hôn nhân vận ấy đèo bồng thất gia

(Chú ý rằng Hồng Loan và Thiên Mã không thể gặp nhau. Thiên Hỉ không thể gặp Mã thành ra Hỉ phải hiểu là Hỉ Thần, Cơ và Vũ không thể gặp nhạu Như vậy thì an thua cách giải thích, ví dụ như Vũ Khúc hay Thiên Cơ gặp Lộc Mã Quả Tú hoặc gặp Lộc, Hồng Loan…)

Cung Tỵ Hợi đứng cùng Thiên Mã,

Chí đổi thay ấy gã phiêu linh

Còn như nữ Mệnh cho rành,

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu (HC78)

Trường Sinh, Lực Sĩ nói ngoan,

Phủ phùng Thiên Mã luận bàn thấp cao

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button