Tử vi

THIÊN PHỦ ĐỘC TOẠ MÃO DẬU

Thiên Phủ độc toạ Mão Dậu, đối cung là Vũ Sát, cung tài bạch mượn Liêm Tham để an cung. Cung Quan Lộc là Thiên Tướng. Khi an mệnh tại Dậu, Thiên Phủ vượng gặp Tướng nhập miếu. Mệnh tại Mão Thiên Phủ, Thiên Tướng mới chỉ đắc địa. Đương nhiên an mệnh tại Dậu ưu điểm hơn.

Thiên Phủ ưa Lộc Tồn đồng cung hay hội chiếu, được thêm Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt mà không có sát tinh thì sự nghiệp coi như lý tưởng. Kinh doanh thì tìm sự phát triển trong bảo thủ, làm hành chính tài chính kinh tế thì có thể làm phụ tá cho lãnh đạo.

Nếu nhiều sát tinh thì giỏi thủ đoạn, ưa cạnh tranh, điều tiếng thị phi sau lưng những người thành tựu hơn mình. Nếu đồng độ với Không Kiếp thì một đời cô lập, dù chức vị cao thì cũng ít ai trợ lực.

Bạn đang xem: THIÊN PHỦ ĐỘC TOẠ MÃO DẬU

Nữ mệnh Thiên Phủ tại Mão Dậu, vì ưa bảo thủ yên ổn nên dù bản thân có sự nghiệp vẫn xem trọng niềm vui gia đình và sinh hoạt hôn nhân ổn định. Nhưng nếu cung mệnh gặp đào hoa cũng có tình huống ở chung rồi mới hôn lễ. Nếu sát tinh vây cung mệnh thì dễ tái hôn, chủ về chậm con.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN PHỦ ĐỘC TOẠ MÃO DẬU

Thiên Phủ độc toạ Mão Dậu, đối cung là Vũ Sát, cung tài bạch mượn Liêm Tham để an cung. Cung Quan Lộc là Thiên Tướng. Khi an mệnh tại Dậu, Thiên Phủ vượng gặp Tướng nhập miếu. Mệnh tại Mão Thiên Phủ, Thiên Tướng mới chỉ đắc địa. Đương nhiên an mệnh tại Dậu ưu điểm hơn.

Thiên Phủ ưa Lộc Tồn đồng cung hay hội chiếu, được thêm Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt mà không có sát tinh thì sự nghiệp coi như lý tưởng. Kinh doanh thì tìm sự phát triển trong bảo thủ, làm hành chính tài chính kinh tế thì có thể làm phụ tá cho lãnh đạo.

Nếu nhiều sát tinh thì giỏi thủ đoạn, ưa cạnh tranh, điều tiếng thị phi sau lưng những người thành tựu hơn mình. Nếu đồng độ với Không Kiếp thì một đời cô lập, dù chức vị cao thì cũng ít ai trợ lực.

Nữ mệnh Thiên Phủ tại Mão Dậu, vì ưa bảo thủ yên ổn nên dù bản thân có sự nghiệp vẫn xem trọng niềm vui gia đình và sinh hoạt hôn nhân ổn định. Nhưng nếu cung mệnh gặp đào hoa cũng có tình huống ở chung rồi mới hôn lễ. Nếu sát tinh vây cung mệnh thì dễ tái hôn, chủ về chậm con.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button