Tử vi

THIÊN PHỦ ĐỘC TOẠ SỬU MÙI

Thiên Phủ độc toạ Sửu Mùi, có Nhật Nguyệt giáp cung. Thiên Phủ ở Sửu, Thái Dương hãm ở Tí, không bằng Thiên Phủ ở Mùi, Thái Dương vượng ở Ngọ. Nên lúc an mệnh ở Sửu có thể phá bỏ tính bảo thủ, tìm sự đột phá, tuy đời người thất thường nhiều hơn, nhưng lại có thành tựu lớn, năng lực tiền bạc cũng tăng lên?

Thiên Phủ Sử Mùi gặp Liêm Sát tại Thiên Di, hội hợp Thiên Tướng tại Quan Lộc và mượn Tử Tham nhập Tài Bạch để hội hợp. Nếu so sánh thì các sao của Quan Lộc khá yếu, các sao Tài Bạch thì ân định, nên tinh hệ này rất khó cấu tạo theo cách toàn mỹ. Dù các sao phụ tá tụ tạp, cũng chỉ tới mức công chức cấp cao, hoặc đứng đầu cương vị hành chính trong tổ chức. Tinh hệ này cần thêm Khoa Lộc Quyền hội chiếu, mà không có Không Kiếp mới có thể song toàn. Nếu gặp thêm Lộc Mã có thể kinh doanh làm ăn, trở nên giàu có và mang lại danh dự địa vị trong xã hội.

Trong xã hội hiện đại, nữ mệnh cũng có thể thành lãnh đạo trong tổ chức, nhưng phần nhiều hôn nhân không được lý tưởng mấy, thích những công việc lặt vặt tủn mủn, nhỏ nhặt hoặc thường mắng chồng. Nếu chồng phục tùng là do tài trí không bằng mệnh tạo. Những khuyết điểm này không lớn, có thể khắc phục được.

Bạn đang xem: THIÊN PHỦ ĐỘC TOẠ SỬU MÙI

Thiên Phủ trong 12 cung vốn ít bị lạc hãm, nhưng Thiên Phủ của Phủ Tướng triêu viên, không ưa toạ ở bốn cung Tí Hợi Sửu Mùi. Đây là do Thiên Tướng lạc hãm ở hai cung Mão Dậu, cho nên Thiên Phủ ở Hợi hoặc Mùi liên đới hội hợp với Mão, Thiên Phủ ở Sửu ở Tí liên đới hội hợp với Dậu, tính chất đều thành hơi thiếu lực.

Kết cấu tốt nhát của Phủ Tướng triều viên là Thiên Tướng tại Tí, Thiên Phủ ở Thân, Thiên Tướng ở Ngọ, Thiên Phủ ở Dần, Thiên Tướng ở Thân, Thiên Phủ ở Thìn.

Thiên Phủ lấy trường hợp không độc toạ làm tốt, chủ về người này tính tình công chính, nếu không sẽ dễ thành gian giảo. Đấy là cổ nhân nói. Ngày nay cái sự gian giảo có thể là chỉ về dân làm ăn. Thiên Phủ chủ tiền, nhưng không có hùng tâm như Vũ Khúc, cũng không khéo léo như Thái Âm, cho nên có thể nói gian giảo là vậy.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN PHỦ ĐỘC TOẠ SỬU MÙI

Thiên Phủ độc toạ Sửu Mùi, có Nhật Nguyệt giáp cung. Thiên Phủ ở Sửu, Thái Dương hãm ở Tí, không bằng Thiên Phủ ở Mùi, Thái Dương vượng ở Ngọ. Nên lúc an mệnh ở Sửu có thể phá bỏ tính bảo thủ, tìm sự đột phá, tuy đời người thất thường nhiều hơn, nhưng lại có thành tựu lớn, năng lực tiền bạc cũng tăng lên?

Thiên Phủ Sử Mùi gặp Liêm Sát tại Thiên Di, hội hợp Thiên Tướng tại Quan Lộc và mượn Tử Tham nhập Tài Bạch để hội hợp. Nếu so sánh thì các sao của Quan Lộc khá yếu, các sao Tài Bạch thì ân định, nên tinh hệ này rất khó cấu tạo theo cách toàn mỹ. Dù các sao phụ tá tụ tạp, cũng chỉ tới mức công chức cấp cao, hoặc đứng đầu cương vị hành chính trong tổ chức. Tinh hệ này cần thêm Khoa Lộc Quyền hội chiếu, mà không có Không Kiếp mới có thể song toàn. Nếu gặp thêm Lộc Mã có thể kinh doanh làm ăn, trở nên giàu có và mang lại danh dự địa vị trong xã hội.

Trong xã hội hiện đại, nữ mệnh cũng có thể thành lãnh đạo trong tổ chức, nhưng phần nhiều hôn nhân không được lý tưởng mấy, thích những công việc lặt vặt tủn mủn, nhỏ nhặt hoặc thường mắng chồng. Nếu chồng phục tùng là do tài trí không bằng mệnh tạo. Những khuyết điểm này không lớn, có thể khắc phục được.

Thiên Phủ trong 12 cung vốn ít bị lạc hãm, nhưng Thiên Phủ của Phủ Tướng triêu viên, không ưa toạ ở bốn cung Tí Hợi Sửu Mùi. Đây là do Thiên Tướng lạc hãm ở hai cung Mão Dậu, cho nên Thiên Phủ ở Hợi hoặc Mùi liên đới hội hợp với Mão, Thiên Phủ ở Sửu ở Tí liên đới hội hợp với Dậu, tính chất đều thành hơi thiếu lực.

Kết cấu tốt nhát của Phủ Tướng triều viên là Thiên Tướng tại Tí, Thiên Phủ ở Thân, Thiên Tướng ở Ngọ, Thiên Phủ ở Dần, Thiên Tướng ở Thân, Thiên Phủ ở Thìn.

Thiên Phủ lấy trường hợp không độc toạ làm tốt, chủ về người này tính tình công chính, nếu không sẽ dễ thành gian giảo. Đấy là cổ nhân nói. Ngày nay cái sự gian giảo có thể là chỉ về dân làm ăn. Thiên Phủ chủ tiền, nhưng không có hùng tâm như Vũ Khúc, cũng không khéo léo như Thái Âm, cho nên có thể nói gian giảo là vậy.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button