Tử vi

Thiên Phủ ở cung giao hữu

Thiên Phủ thủ cung giao hữu, chủ về giao du cẩn thận, nên có nhiều bạn bè hữu ích. Nhưng cần phải gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về có bạn tri giao, mà còn có người dưới quyền đắc lực.

Thiên Phủ Hóa Khoa, thì bạn bè và người dưới quyền đều trung hậu, thành tín.

Thiên Phủ có các sao sát, kị, hình, hao hội hợp, hoặc hội Thiên Tướng lại thuộc loại “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về bạn bè hay người dưới quyền lấy oán báo ân; gặp thêm Thiên Diêu, Âm Sát, sẽ chủ về thuộc cấp âm mưu. Nếu Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn” thì chủ về được trợ lực.

Thiên Phủ có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao hội hợp, sẽ chủ về giao du với bạn bè xấu dẫn đến hao tài, phá tán; còn chủ về bị thuộc cấp trộm cắp, xâm phạm lợi ích lợi ích.

Thiên Phủ ở cung Dậu, lạc hãm, gặp “Vũ Khúc, Thất Sát” cũng lạc hãm, tính chất rất xấu; trừ phi được hội sao cát hóa, hoặc Thiên Phủ Hóa Khoa, nếu không, sẽ chủ về không được trợ lực, cũng chủ về ít giao du.

Thiên Phủ ở cung Dậu, hội Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp các sao sát, hình, cần phải đề phòng bạn bè bất nghĩa và người dưới quyền hãm hại. Gặp Văn Khúc đồng độ với Vũ Khúc, bất kể là Văn Khúc Hóa Kị, hoặc Vũ Khúc Hóa Kị, đều chủ về người dưới quyền trộm cắp, xâm phạm lợi ích; cũng chủ về vì bạn bè mà hao tài, phá tán.

Thiên Phủ ở cung giao hữu, đồng độ với Lộc Tồn, cung thiên di ắt là Thái Âm đồng độ với Kình Dương; nếu Thái Âm lạc hãm, sẽ chủ về bôn ba mà còn tự chuốc thị phi, còn chủ về lợi ích phần lớn đều lọt vào tay bạn bè và người dưới quyền, bản thân mệnh tạo phải chịu vất vả, ngậm đắng nuốt cay mới có thể duy trì tình người.

Thiên Phủ ở cung giao hữu, cũng cần phải xem kèm Thiên Tướng, cát hung của Thiên Tướng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính chất của Thiên Phủ. Nếu Thiên Tướng lạc hãm còn gặp các sao sát, kị, cũng chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền hãm hại, gây nên tổn thất?

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Phủ ở cung giao hữu

Xem thêm Thiên Phủ ở cung giao hữu

Thiên Phủ thủ cung giao hữu, chủ về giao du cẩn thận, nên có nhiều bạn bè hữu ích. Nhưng cần phải gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về có bạn tri giao, mà còn có người dưới quyền đắc lực.

Thiên Phủ Hóa Khoa, thì bạn bè và người dưới quyền đều trung hậu, thành tín.

Thiên Phủ có các sao sát, kị, hình, hao hội hợp, hoặc hội Thiên Tướng lại thuộc loại “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về bạn bè hay người dưới quyền lấy oán báo ân; gặp thêm Thiên Diêu, Âm Sát, sẽ chủ về thuộc cấp âm mưu. Nếu Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn” thì chủ về được trợ lực.

Thiên Phủ có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao hội hợp, sẽ chủ về giao du với bạn bè xấu dẫn đến hao tài, phá tán; còn chủ về bị thuộc cấp trộm cắp, xâm phạm lợi ích lợi ích.

Thiên Phủ ở cung Dậu, lạc hãm, gặp “Vũ Khúc, Thất Sát” cũng lạc hãm, tính chất rất xấu; trừ phi được hội sao cát hóa, hoặc Thiên Phủ Hóa Khoa, nếu không, sẽ chủ về không được trợ lực, cũng chủ về ít giao du.

Thiên Phủ ở cung Dậu, hội Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp các sao sát, hình, cần phải đề phòng bạn bè bất nghĩa và người dưới quyền hãm hại. Gặp Văn Khúc đồng độ với Vũ Khúc, bất kể là Văn Khúc Hóa Kị, hoặc Vũ Khúc Hóa Kị, đều chủ về người dưới quyền trộm cắp, xâm phạm lợi ích; cũng chủ về vì bạn bè mà hao tài, phá tán.

Thiên Phủ ở cung giao hữu, đồng độ với Lộc Tồn, cung thiên di ắt là Thái Âm đồng độ với Kình Dương; nếu Thái Âm lạc hãm, sẽ chủ về bôn ba mà còn tự chuốc thị phi, còn chủ về lợi ích phần lớn đều lọt vào tay bạn bè và người dưới quyền, bản thân mệnh tạo phải chịu vất vả, ngậm đắng nuốt cay mới có thể duy trì tình người.

Thiên Phủ ở cung giao hữu, cũng cần phải xem kèm Thiên Tướng, cát hung của Thiên Tướng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính chất của Thiên Phủ. Nếu Thiên Tướng lạc hãm còn gặp các sao sát, kị, cũng chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền hãm hại, gây nên tổn thất?

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button