Tử vi

Thiên Phủ ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Phủ ưa tương hội Tử Vi ở tam phương, mà lại không ưa đồng độ, hễ đồng độ ắt sẽ có khuyết điểm. Cần xem xét các sao ở cung phúc đức, cung sự nghiệp và cung phu thê mà định tính chất.

Thiên Phủ ở cung mệnh, gặp sao lộc, là điều kiện cơ bản để thu hoạch lợi ích; sau đó mới xem tính chất của Thiên Tướng để định cách cục cao thấp.

Thiên Phủ ưa đến cung hạn Thiên Lương, Thái Dương; nếu có các sao cát, sẽ chủ về địa vị thăng tiến. Ưa đến cung hạn có Lộc Tồn, Hoá Lộc, hội hợp sao cát, chủ về tài phú tăng nhiều.

Bạn đang xem: Thiên Phủ ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Phủ hội Thiên Tướng là “Tài ấm giáp ấn”, thì Thiên Phủ cũng chủ về phú quý, sự nghiệp không từ tay trắng làm nên. Nếu là “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về bị cô lập, không có cứu viện, tinh thần bị áp lực, vật chất thì bị tranh đoạt.

Đối cung của Thiên Phủ ắt là Thất Sát, đây là một cách bố trí các sao rất xảo diệu. Thiên Phủ chỉ sở trường phòng thủ, không giỏi khai sáng, cũng không giỏi chỉ huy. Năng lực khai sáng và quyền lực có vận dụng được tự nhiên hay không, cần phải xem các sao hội hợp cung Thất Sát mà định. Cho nên gọi là “phùng Phủ khán Tướng” (gặp Thiên Phủ thì phải xem Thiên Tướng), thực ra cũng là “phùng Tướng khán Phủ” (gặp Thiên Tướng thì phải xem Thiên Phủ).

Thiên Phủ không có sao lộc, là “kho trống”, hội Địa Không, Địa Kiếp, cũng là “kho trống”, hễ kho trống mà Thất Sát ở đối cung hội hợp các sao cát, mới chủ về tạo dựng sự nghiệp từ “hư không”.

Thiên Phủ có tứ sát hội hợp, đây là “kho lộ”. Hễ kho lộ thì Thiên Tướng cần phải có sao lộc, hoặc thành cách “Tài ấm giáp ấn”, mới chủ về giỏi cạch tranh, và nhờ đó mà giàu có.

Thiên Phủ có các sao khác đồng độ, trường hợp “Liêm Trinh, Thiên Phủ” đồng độ ở cung Tuất là tốt nhất, cổ nhân nói “Thiên Phủ đến cung Tuất có sao phù trợ, là đai vàng áo tía” (Liêm Phủ lâm Tuất hữu tinh phù, yêu kim y tử). Trường hợp Liêm Trinh Hoá Lộc, hoặc hội Vũ Khúc Hoá Lộc là thượng cách; hội Tử Vi Hoá Khoa là quý mà không phú; còn ưa Tả Phụ, Hữu Bật đến hội; Thiên Khôi, Thiên Việt giáp cung, sẽ chủ về địa vị rất cao.

Nếu “Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ, thì Tử Vi là chủ, Thiên Phủ là phụ. Cho nên cũng ưa Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp. Không có sao phụ, tá, thì tinh hệ này có những khiếm khuyết đáng tiếc, chủ về tiến thoái thiếu quyết đoán; nếu có Lộc Tồn đồng độ, thì Thiên Phủ sẽ thành vai chủ, luận đoán cát hung cũng nặng về tính chất của Thiên Phủ.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp Lộc Tồn ở cung tài bạch tốt hơn ở cung mệnh; gặp Vũ Khúc Hoá Lộc, thì gặp ở cung mệnh tốt hơn. Trường hợp trước, gặp ở cung mệnh thì chủ về bủn xỉn, keo kiệt, tham lam; gặp ở cung tài bạch thì chủ về giỏi quản lý tài chính, giỏi kiếm tiền. Trường hợp sau, gặp ở cung mệnh thì chủ về độ lượng, còn có năng lực quyết đoán và quản lý tài chính.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Văn Xương, Văn Khúc giáp cung thì lợi về cầu danh, tiền của thì xem địa vị xã hội mà định; được Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung thì lợi về tiền của, địa vị xã hội thì xem tiền của nhiều ít mà định. Do đó có thể định mục tiêu nỗ lực của Thiên Phủ.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, trường hợp ở cung Mùi tốt hơn; vì ở cung Sửu sẽ hội Thiên Tướng ở Tị, mà Thiên Lương cung Ngọ giáp Thiên Tướng, khí “hình sát” khá nặng, gián tiếp gây ảnh hưởng khiến Thiên Phủ bị áp lực khá nặng.

Đối với Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn “Tử Vi, Tham Lang”, Thiên Lương, “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Vũ Khúc, Phá Quân”, có Lộc Tồn và Hoá Lộc là những lưu niên, đại vận có tính then chốt.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, là nhược địa, nếu có hai sao Địa Không, Địa Kiếp, một sao bay đến cung mệnh, một sao bay đến cung sự nghiệp, thì Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, lại gặp thêm sát tinh, chủ về cơ mưu cỡ nào thì cũng chẳng được gì.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, ưa Tả Phụ đồng cung, hội Hữu Bật, sẽ chủ về có địa vị rất cao, hoặc có sự nghiệp hiện có đang phát triển. Có điều rất sợ đến niên hạn Thái Dương Hoá Kỵ, bị “Hình kị giáp ấn” là điềm tượng đổ vỡ, gặp trắc trở nghiêm trọng.

Đối với Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối cung là “Tử Vi, Thất Sát”, là tinh hệ quyền lực. Cho nên chủ về nữ mệnh thao túng chồng, ở thời hiện đại, còn chủ về phụ nữ có sự nghiệp riêng.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi gặp các sao phụ, tá, bất quả chỉ làm tăng trợ lực, nhưng vì đối nhau với “Tử Vi, Thất Sát”, nên chẳng cần thiết. Không bằng gặp Lộc Tồn và Thiên Tướng thuộc loại “Tài ấm giáp ấn”, hoặc hội Vũ Khúc Hoá Lộc (mượn sao an cung) và Tham Lang Hoá Lộc là tốt, có thể phú quý song toàn.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, ở thời hiện đại phần nhiều chủ về được người ngoại quốc (hay người phương xa) đề bạt. Nếu không, cần phải gặp Thiên Khôi, Thiên Việt mới chủ về được quý nhân đề bạt.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi rất ưa đến cung hạn “Thiên khôi, Thiên Việt trùng điệp” (tức Lưu Khôi và Lưu Việt trùng điệp với Thiên Khôi, Thiên Việt của nguyên cục, xung khởi nhau, chủ về phát đột ngột.)

Đối với Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang”, Thiên Tướng, “Tử Vi, Thất Sát” là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Phủ ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Phủ ưa tương hội Tử Vi ở tam phương, mà lại không ưa đồng độ, hễ đồng độ ắt sẽ có khuyết điểm. Cần xem xét các sao ở cung phúc đức, cung sự nghiệp và cung phu thê mà định tính chất.

Thiên Phủ ở cung mệnh, gặp sao lộc, là điều kiện cơ bản để thu hoạch lợi ích; sau đó mới xem tính chất của Thiên Tướng để định cách cục cao thấp.

Thiên Phủ ưa đến cung hạn Thiên Lương, Thái Dương; nếu có các sao cát, sẽ chủ về địa vị thăng tiến. Ưa đến cung hạn có Lộc Tồn, Hoá Lộc, hội hợp sao cát, chủ về tài phú tăng nhiều.

Thiên Phủ hội Thiên Tướng là “Tài ấm giáp ấn”, thì Thiên Phủ cũng chủ về phú quý, sự nghiệp không từ tay trắng làm nên. Nếu là “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về bị cô lập, không có cứu viện, tinh thần bị áp lực, vật chất thì bị tranh đoạt.

Đối cung của Thiên Phủ ắt là Thất Sát, đây là một cách bố trí các sao rất xảo diệu. Thiên Phủ chỉ sở trường phòng thủ, không giỏi khai sáng, cũng không giỏi chỉ huy. Năng lực khai sáng và quyền lực có vận dụng được tự nhiên hay không, cần phải xem các sao hội hợp cung Thất Sát mà định. Cho nên gọi là “phùng Phủ khán Tướng” (gặp Thiên Phủ thì phải xem Thiên Tướng), thực ra cũng là “phùng Tướng khán Phủ” (gặp Thiên Tướng thì phải xem Thiên Phủ).

Thiên Phủ không có sao lộc, là “kho trống”, hội Địa Không, Địa Kiếp, cũng là “kho trống”, hễ kho trống mà Thất Sát ở đối cung hội hợp các sao cát, mới chủ về tạo dựng sự nghiệp từ “hư không”.

Thiên Phủ có tứ sát hội hợp, đây là “kho lộ”. Hễ kho lộ thì Thiên Tướng cần phải có sao lộc, hoặc thành cách “Tài ấm giáp ấn”, mới chủ về giỏi cạch tranh, và nhờ đó mà giàu có.

Thiên Phủ có các sao khác đồng độ, trường hợp “Liêm Trinh, Thiên Phủ” đồng độ ở cung Tuất là tốt nhất, cổ nhân nói “Thiên Phủ đến cung Tuất có sao phù trợ, là đai vàng áo tía” (Liêm Phủ lâm Tuất hữu tinh phù, yêu kim y tử). Trường hợp Liêm Trinh Hoá Lộc, hoặc hội Vũ Khúc Hoá Lộc là thượng cách; hội Tử Vi Hoá Khoa là quý mà không phú; còn ưa Tả Phụ, Hữu Bật đến hội; Thiên Khôi, Thiên Việt giáp cung, sẽ chủ về địa vị rất cao.

Nếu “Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ, thì Tử Vi là chủ, Thiên Phủ là phụ. Cho nên cũng ưa Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp. Không có sao phụ, tá, thì tinh hệ này có những khiếm khuyết đáng tiếc, chủ về tiến thoái thiếu quyết đoán; nếu có Lộc Tồn đồng độ, thì Thiên Phủ sẽ thành vai chủ, luận đoán cát hung cũng nặng về tính chất của Thiên Phủ.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp Lộc Tồn ở cung tài bạch tốt hơn ở cung mệnh; gặp Vũ Khúc Hoá Lộc, thì gặp ở cung mệnh tốt hơn. Trường hợp trước, gặp ở cung mệnh thì chủ về bủn xỉn, keo kiệt, tham lam; gặp ở cung tài bạch thì chủ về giỏi quản lý tài chính, giỏi kiếm tiền. Trường hợp sau, gặp ở cung mệnh thì chủ về độ lượng, còn có năng lực quyết đoán và quản lý tài chính.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Văn Xương, Văn Khúc giáp cung thì lợi về cầu danh, tiền của thì xem địa vị xã hội mà định; được Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung thì lợi về tiền của, địa vị xã hội thì xem tiền của nhiều ít mà định. Do đó có thể định mục tiêu nỗ lực của Thiên Phủ.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, trường hợp ở cung Mùi tốt hơn; vì ở cung Sửu sẽ hội Thiên Tướng ở Tị, mà Thiên Lương cung Ngọ giáp Thiên Tướng, khí “hình sát” khá nặng, gián tiếp gây ảnh hưởng khiến Thiên Phủ bị áp lực khá nặng.

Đối với Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn “Tử Vi, Tham Lang”, Thiên Lương, “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Vũ Khúc, Phá Quân”, có Lộc Tồn và Hoá Lộc là những lưu niên, đại vận có tính then chốt.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, là nhược địa, nếu có hai sao Địa Không, Địa Kiếp, một sao bay đến cung mệnh, một sao bay đến cung sự nghiệp, thì Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, lại gặp thêm sát tinh, chủ về cơ mưu cỡ nào thì cũng chẳng được gì.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, ưa Tả Phụ đồng cung, hội Hữu Bật, sẽ chủ về có địa vị rất cao, hoặc có sự nghiệp hiện có đang phát triển. Có điều rất sợ đến niên hạn Thái Dương Hoá Kỵ, bị “Hình kị giáp ấn” là điềm tượng đổ vỡ, gặp trắc trở nghiêm trọng.

Đối với Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối cung là “Tử Vi, Thất Sát”, là tinh hệ quyền lực. Cho nên chủ về nữ mệnh thao túng chồng, ở thời hiện đại, còn chủ về phụ nữ có sự nghiệp riêng.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi gặp các sao phụ, tá, bất quả chỉ làm tăng trợ lực, nhưng vì đối nhau với “Tử Vi, Thất Sát”, nên chẳng cần thiết. Không bằng gặp Lộc Tồn và Thiên Tướng thuộc loại “Tài ấm giáp ấn”, hoặc hội Vũ Khúc Hoá Lộc (mượn sao an cung) và Tham Lang Hoá Lộc là tốt, có thể phú quý song toàn.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, ở thời hiện đại phần nhiều chủ về được người ngoại quốc (hay người phương xa) đề bạt. Nếu không, cần phải gặp Thiên Khôi, Thiên Việt mới chủ về được quý nhân đề bạt.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi rất ưa đến cung hạn “Thiên khôi, Thiên Việt trùng điệp” (tức Lưu Khôi và Lưu Việt trùng điệp với Thiên Khôi, Thiên Việt của nguyên cục, xung khởi nhau, chủ về phát đột ngột.)

Đối với Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang”, Thiên Tướng, “Tử Vi, Thất Sát” là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button