Tử vi

Thiên Phủ ở cung tài bạch

Thiên Phủ thủ cung tài bạch, không chủ về giàu có, chỉ chủ về năng lực giữ tiền và kiếm tiền. Cần phải gặp sao lộc, mới có thể trở thành “phú cục”, Lộc Tồn hay Hóa Lộc đều được.

Thiên Phủ thủ cung tài bạch, cũng ưa gặp các sao phụ, tá, chủ về làm tăng năng lực giữ tiền, cũng tăng năng lực kiếm tiền.

Nếu không gặp sao lộc, thì Thiên Phủ nên Hóa Khoa, chủ về có uy tín, đặc biệt về phương diện quản lí tài chính và đầu tư, ắt sẽ có người bảo lãnh, nhờ đó có cơ hội phát triển.

Thiên Phủ vốn chủ về bảo thủ, dùng tiền rất có kế hoạch; nếu có Lộc Tồn đồng độ, lại chủ về mọi việc đều xử lí cẩn thận, điều này chỉ có lợi cho việc phát triển sự nghiệp đã có, mà bất lợi về việc mở ra cục diện mới.

Thiên Phủ có Lộc Tồn đồng độ, nên có các sao phụ, tá tụ hội, mới chủ về có trợ lực và cơ hội phát triển.

Thiên Phủ không có sao lộc, lại không Hóa Khoa, mà còn không có các sao phụ, tá, đây là “kho trống”. Có tài tinh đồng độ hoặc tương hội (như Vũ Khúc) thì còn được; nếu không có, chỉ chủ về làm việc hưởng lương; tự kinh doanh sẽ khó phát đạt, dễ đánh mất cơ hội tốt.

Thiên Phủ đồng độ với Lộc Tồn, mà không gặp các sao phụ, tá, thì kiếm tiền gian nan; hơi gặp sát tinh thì hao tài, phá tán.

Thiên Phủ là “kho trống”, nếu lại có các sao sát, kị, không, kiếp hội hợp, thì chủ về túng thiếu, chỉ thích hợp làm việc hưởng lương, tự kinh doanh, ắt sẽ gây ra tranh đoạt.

Thiên Phủ là “kho trống” hau “kho lộ”, có Âm Sát, Thiên Diêu đồng độ, sẽ chủ về tiền có tính chất tính toán, cơ mưu. Nếu có Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị đồng cung, đây là lừa đảo hoặc bị lừa. Cần phải xem xét kĩ cung mệnh và cung phúc đức mà định mệnh tạo lừa đảo hay bị lừa.

Thiên Phủ có sao lộc, gặp cát tinh, nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thường kiếm được tiền cũng sẽ bị tổn thất, nhưng số tiền kiếm được lớn hơn số tiền bị tổn thất.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với “Liêm Trinh, Thất Sát”, thành cục “Nhật Nguyệt giáp tài”. Cổ nhân cho rằng, Thái Dương và Thái Âm giáp tài tinh, không có quyển thì cùng giàu có; thêm Kình Dương, Đà La xung chiếu thì nên làm tăng nhân, đạo sĩ. Cục này cần phải gặp Lộc, Quyền, Khoa và sao cát, mới nhập cách. Củng nên đồng độ với Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, cũng chủ về nắm quyền tài chính.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nếu có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, lại hội hợp các sao đào hoa, thì tối kị có Thiên Diêu đồng độ hoặc vây chiếu, sẽ chủ về phụ nữ giữ tiền. Tính chất tốt thì còn được; nếu tính chất không tốt, sẽ chủ về xảy ra sự cố. Trường hợp hội Thiên Tướng gặp “Hình kị giáp ấn”, thì bị áp lực về tiền bạc; hội Thiên Tướng gặp “Tài ấm giáp ấn”, chủ về được hưởng phúc ấm, hoặc có cơ hội quản lí sự nghiệp có sẵn.

Thiên Phủ bị Liêm Trinh Hóa Kị đối xung, thì nhiều trắc trở; Thiên Phủ có sát tinh đồng độ thì chủ về phá tán, thất bại.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với “Vũ Khúc, Thất Sát”, Vũ Khúc là sao tiền tài, nên lực nắm quyển tài chính lớn hơn trường hợp Thiên Phú độc tọa ở hai cung Sứu hoặc Mùi. Vì vậy rất cần gặp các sao phụ, tá hội hợp, chủ về được quán lí sự nghiệp có sẵn, hoặc thừa kế sự nghiệp kinh doanh của gia tộc.

Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, mà Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về sự nghiệp phá tán, thất bại, hoặc hạng mục đầu tư mới bị thất bại, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp, khiến nền tảng bị lung lay.

Thiên Phủ rất ưa gặp Vũ Khúc Hóa Lộc, hoặc Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, thì sự nghiệp kinh doanh có phát triển, nên lập thêm kế hoạch mới.

Nếu Vũ Khúc Hóa Khoa, thì năng lực kiếm tiền rất tốt, đây gọi là “tiền đẻ ra tiền”, dễ được người ta tín nhiệm, rất nên tích lũy tiền của.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với “Tử Vi, Thất Sát”, rất ưa Tử Vi Hóa Quyền, Thiên Phủ đồng thời Hóa Khoa, chủ về nắm quyền tài chính. Ớ thời hiện đại, thích hợp kinh doanh tiền tệ, tài chính. Rất nên gặp “Lộc Mã giao trì”; nếu đồng thời gặp các sao phụ, tá cát, có thể nắm quyền về tài vụ ở các công ti có tính quốc tế.

Nếu Thiên Phủ thành “kho trống” ở cung hai cung Tị hoặc Hợi, sẽ chủ về nguồn tiền tài trồi sụt thất thường với biên độ rất lớn; dù làm việc rất cẩn thận, vẫn dễ xảy ra sơ sót, sai lầm.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất kị là “kho lộ”, chủ về hơi có phát triển liền bị người ta dòm ngó. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, lại chủ về đột nhiên xảy ra phá tán, thất bại.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất là thương tiền, không thấy tiền thì không có cảm giác an toàn. Cho nên, nếu gặp sát tinh, sẽ ảnh hưởng đến cơ hội phát triển. Cũng rất kị hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, chủ về bị áp lực về tài chính.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Phủ ở cung tài bạch

Xem thêm Thiên Phủ ở cung tài bạch

Thiên Phủ thủ cung tài bạch, không chủ về giàu có, chỉ chủ về năng lực giữ tiền và kiếm tiền. Cần phải gặp sao lộc, mới có thể trở thành “phú cục”, Lộc Tồn hay Hóa Lộc đều được.

Thiên Phủ thủ cung tài bạch, cũng ưa gặp các sao phụ, tá, chủ về làm tăng năng lực giữ tiền, cũng tăng năng lực kiếm tiền.

Nếu không gặp sao lộc, thì Thiên Phủ nên Hóa Khoa, chủ về có uy tín, đặc biệt về phương diện quản lí tài chính và đầu tư, ắt sẽ có người bảo lãnh, nhờ đó có cơ hội phát triển.

Thiên Phủ vốn chủ về bảo thủ, dùng tiền rất có kế hoạch; nếu có Lộc Tồn đồng độ, lại chủ về mọi việc đều xử lí cẩn thận, điều này chỉ có lợi cho việc phát triển sự nghiệp đã có, mà bất lợi về việc mở ra cục diện mới.

Thiên Phủ có Lộc Tồn đồng độ, nên có các sao phụ, tá tụ hội, mới chủ về có trợ lực và cơ hội phát triển.

Thiên Phủ không có sao lộc, lại không Hóa Khoa, mà còn không có các sao phụ, tá, đây là “kho trống”. Có tài tinh đồng độ hoặc tương hội (như Vũ Khúc) thì còn được; nếu không có, chỉ chủ về làm việc hưởng lương; tự kinh doanh sẽ khó phát đạt, dễ đánh mất cơ hội tốt.

Thiên Phủ đồng độ với Lộc Tồn, mà không gặp các sao phụ, tá, thì kiếm tiền gian nan; hơi gặp sát tinh thì hao tài, phá tán.

Thiên Phủ là “kho trống”, nếu lại có các sao sát, kị, không, kiếp hội hợp, thì chủ về túng thiếu, chỉ thích hợp làm việc hưởng lương, tự kinh doanh, ắt sẽ gây ra tranh đoạt.

Thiên Phủ là “kho trống” hau “kho lộ”, có Âm Sát, Thiên Diêu đồng độ, sẽ chủ về tiền có tính chất tính toán, cơ mưu. Nếu có Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị đồng cung, đây là lừa đảo hoặc bị lừa. Cần phải xem xét kĩ cung mệnh và cung phúc đức mà định mệnh tạo lừa đảo hay bị lừa.

Thiên Phủ có sao lộc, gặp cát tinh, nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thường kiếm được tiền cũng sẽ bị tổn thất, nhưng số tiền kiếm được lớn hơn số tiền bị tổn thất.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với “Liêm Trinh, Thất Sát”, thành cục “Nhật Nguyệt giáp tài”. Cổ nhân cho rằng, Thái Dương và Thái Âm giáp tài tinh, không có quyển thì cùng giàu có; thêm Kình Dương, Đà La xung chiếu thì nên làm tăng nhân, đạo sĩ. Cục này cần phải gặp Lộc, Quyền, Khoa và sao cát, mới nhập cách. Củng nên đồng độ với Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, cũng chủ về nắm quyền tài chính.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nếu có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, lại hội hợp các sao đào hoa, thì tối kị có Thiên Diêu đồng độ hoặc vây chiếu, sẽ chủ về phụ nữ giữ tiền. Tính chất tốt thì còn được; nếu tính chất không tốt, sẽ chủ về xảy ra sự cố. Trường hợp hội Thiên Tướng gặp “Hình kị giáp ấn”, thì bị áp lực về tiền bạc; hội Thiên Tướng gặp “Tài ấm giáp ấn”, chủ về được hưởng phúc ấm, hoặc có cơ hội quản lí sự nghiệp có sẵn.

Thiên Phủ bị Liêm Trinh Hóa Kị đối xung, thì nhiều trắc trở; Thiên Phủ có sát tinh đồng độ thì chủ về phá tán, thất bại.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với “Vũ Khúc, Thất Sát”, Vũ Khúc là sao tiền tài, nên lực nắm quyển tài chính lớn hơn trường hợp Thiên Phú độc tọa ở hai cung Sứu hoặc Mùi. Vì vậy rất cần gặp các sao phụ, tá hội hợp, chủ về được quán lí sự nghiệp có sẵn, hoặc thừa kế sự nghiệp kinh doanh của gia tộc.

Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, mà Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về sự nghiệp phá tán, thất bại, hoặc hạng mục đầu tư mới bị thất bại, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp, khiến nền tảng bị lung lay.

Thiên Phủ rất ưa gặp Vũ Khúc Hóa Lộc, hoặc Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, thì sự nghiệp kinh doanh có phát triển, nên lập thêm kế hoạch mới.

Nếu Vũ Khúc Hóa Khoa, thì năng lực kiếm tiền rất tốt, đây gọi là “tiền đẻ ra tiền”, dễ được người ta tín nhiệm, rất nên tích lũy tiền của.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với “Tử Vi, Thất Sát”, rất ưa Tử Vi Hóa Quyền, Thiên Phủ đồng thời Hóa Khoa, chủ về nắm quyền tài chính. Ớ thời hiện đại, thích hợp kinh doanh tiền tệ, tài chính. Rất nên gặp “Lộc Mã giao trì”; nếu đồng thời gặp các sao phụ, tá cát, có thể nắm quyền về tài vụ ở các công ti có tính quốc tế.

Nếu Thiên Phủ thành “kho trống” ở cung hai cung Tị hoặc Hợi, sẽ chủ về nguồn tiền tài trồi sụt thất thường với biên độ rất lớn; dù làm việc rất cẩn thận, vẫn dễ xảy ra sơ sót, sai lầm.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất kị là “kho lộ”, chủ về hơi có phát triển liền bị người ta dòm ngó. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, lại chủ về đột nhiên xảy ra phá tán, thất bại.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất là thương tiền, không thấy tiền thì không có cảm giác an toàn. Cho nên, nếu gặp sát tinh, sẽ ảnh hưởng đến cơ hội phát triển. Cũng rất kị hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, chủ về bị áp lực về tài chính.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button