Tử vi

Thiên Phủ ở cung thiên di

Thiên Phủ thủ cung thiên di, thông thường là ổn định, tức sau khi thiên di sẽ từng bước phát triển. Thiên Phủ Hóa Khoa thì chủ về được người nước ngoài (hoặc người ở nơi xa) kính trọng.

Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, gặp Âm Sát, Thiên Diêu, chủ về đi xa bị âm mưu hãm hại, dẫn đến phá tải, bị tổn thương.

Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp”, lại có cát tinh hội hợp, thì đi xa có thể sáng lập sự nghiệp.

Thiên Phủ có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, đi xa phá tiểu tài, chủ về bị móc túi hoặc bị trộm. Nếu hội Vũ Khúc Hóa Kị, thì phá tài lớn hơn, còn bị tổn thương.

Thiên Phủ có Kình Dương, Thiên Hình đồng độ, đi xa thường chuốc thị phi.

Thiên Phủ có Kinh Dương, Thiên Nguyệt đồng độ, chủ về bị nhiễm bệnh ở nước ngoài (hoặc nơi xa).

Thiên Phủ đồng độ với Đà La, đi xa thường bị kéo dài, đến lúc hồi hương thì gặp trở ngại. Có Thiên Nguyệt đồng độ thì mang bệnh mà hồi hương. Có điều, nêu các sao sát, kị, hình nặng, thì chủ về chết ở tha hương.

Thiên Phủ ở cung thiên di, ưa đồng độ với Tử Vi, chủ về đi xa được gần gũi bậc quyền quý; cũng ưa đồng độ với Vũ Khúc, chủ về kinh doanh làm ăn có thể trở nên giàu có; nhưng phải gặp cát tinh và cát hóa mới đúng.

Do “Phùng Phủ khán Tướng” (gặp Thiên Phủ thì phải xem Thiên Tướng), nên cát hung của Thiên Tướng có ảnh hưởng rất lớn đối với Thiên Phủ. Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp”, lại hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, Quyền Lộc giáp cung, hay song lộc giáp cung, thì rời xa quê hương nhất định sẽ phát tài. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, lại hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, hay Kình Dương và Đà La giáp cung, thì rời xa quê hương ắt sẽ bị thất bại, gặp trắc trở hoặc nạn tai, bệnh tật.

Thiên Phủ có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ; mà Văn Khúc Hóa Kị hay Văn Xương Hóa Kị, lại gặp Lộc Tồn bị lưỡng trùng Kình Dương, Đà La giao nhau, cần phải đề phòng kinh doanh làm ăn ở nơi xa bị người ta giật nợ.

Thiên Phủ ở cung hai cung Tị hoặc Hợi, cung mệnh ắt sẽ là “Tử Vi, Thất Sát”, nếu Tử Vi Hóa Quyền, rất nên rời xa quê hương để sáng lập sự nghiệp, chủ về viễn du trùng dương được hưng phát. Nếu ở hai cung Tị hoặc Hợi có nhiều sao phụ, tá cát, ắt sẽ là kiểu dân ở nước ngoài.

Thiên Phủ không ưa hội Liêm Trinh Hóa Kị, bất kể phá tán, thất bại thế nào cũng đều chủ về tình cảm bị tổn thương. Nếu hội Vũ Khúc Hóa Kị, là phá tài, hoặc xoay chuyển tiền bạc rất khó khăn.

Thiên Phủ ưa Liêm Trinh Hóa Lộc, chủ về kiếm tiền thuận lợi ở nơi xa. Có điều, nếu đồng cung với các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, thì hay thi tửu thù tạc, vui vẻ trăng gió ở nơi xa.

Thiên Phủ gặp Vũ Khúc Hóa Lộc hội hợp, ở nơi xa kinh doanh làm ăn đại lợi; hội các sao phụ, tá cát ắt sẽ chủ về viễn du trùng dương, trở nên giàu có.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Phủ ở cung thiên di

Xem thêm Thiên Phủ ở cung thiên di

Thiên Phủ thủ cung thiên di, thông thường là ổn định, tức sau khi thiên di sẽ từng bước phát triển. Thiên Phủ Hóa Khoa thì chủ về được người nước ngoài (hoặc người ở nơi xa) kính trọng.

Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, gặp Âm Sát, Thiên Diêu, chủ về đi xa bị âm mưu hãm hại, dẫn đến phá tải, bị tổn thương.

Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp”, lại có cát tinh hội hợp, thì đi xa có thể sáng lập sự nghiệp.

Thiên Phủ có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, đi xa phá tiểu tài, chủ về bị móc túi hoặc bị trộm. Nếu hội Vũ Khúc Hóa Kị, thì phá tài lớn hơn, còn bị tổn thương.

Thiên Phủ có Kình Dương, Thiên Hình đồng độ, đi xa thường chuốc thị phi.

Thiên Phủ có Kinh Dương, Thiên Nguyệt đồng độ, chủ về bị nhiễm bệnh ở nước ngoài (hoặc nơi xa).

Thiên Phủ đồng độ với Đà La, đi xa thường bị kéo dài, đến lúc hồi hương thì gặp trở ngại. Có Thiên Nguyệt đồng độ thì mang bệnh mà hồi hương. Có điều, nêu các sao sát, kị, hình nặng, thì chủ về chết ở tha hương.

Thiên Phủ ở cung thiên di, ưa đồng độ với Tử Vi, chủ về đi xa được gần gũi bậc quyền quý; cũng ưa đồng độ với Vũ Khúc, chủ về kinh doanh làm ăn có thể trở nên giàu có; nhưng phải gặp cát tinh và cát hóa mới đúng.

Do “Phùng Phủ khán Tướng” (gặp Thiên Phủ thì phải xem Thiên Tướng), nên cát hung của Thiên Tướng có ảnh hưởng rất lớn đối với Thiên Phủ. Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp”, lại hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, Quyền Lộc giáp cung, hay song lộc giáp cung, thì rời xa quê hương nhất định sẽ phát tài. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, lại hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, hay Kình Dương và Đà La giáp cung, thì rời xa quê hương ắt sẽ bị thất bại, gặp trắc trở hoặc nạn tai, bệnh tật.

Thiên Phủ có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ; mà Văn Khúc Hóa Kị hay Văn Xương Hóa Kị, lại gặp Lộc Tồn bị lưỡng trùng Kình Dương, Đà La giao nhau, cần phải đề phòng kinh doanh làm ăn ở nơi xa bị người ta giật nợ.

Thiên Phủ ở cung hai cung Tị hoặc Hợi, cung mệnh ắt sẽ là “Tử Vi, Thất Sát”, nếu Tử Vi Hóa Quyền, rất nên rời xa quê hương để sáng lập sự nghiệp, chủ về viễn du trùng dương được hưng phát. Nếu ở hai cung Tị hoặc Hợi có nhiều sao phụ, tá cát, ắt sẽ là kiểu dân ở nước ngoài.

Thiên Phủ không ưa hội Liêm Trinh Hóa Kị, bất kể phá tán, thất bại thế nào cũng đều chủ về tình cảm bị tổn thương. Nếu hội Vũ Khúc Hóa Kị, là phá tài, hoặc xoay chuyển tiền bạc rất khó khăn.

Thiên Phủ ưa Liêm Trinh Hóa Lộc, chủ về kiếm tiền thuận lợi ở nơi xa. Có điều, nếu đồng cung với các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, thì hay thi tửu thù tạc, vui vẻ trăng gió ở nơi xa.

Thiên Phủ gặp Vũ Khúc Hóa Lộc hội hợp, ở nơi xa kinh doanh làm ăn đại lợi; hội các sao phụ, tá cát ắt sẽ chủ về viễn du trùng dương, trở nên giàu có.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button