Tử vi

Thiên Phủ Thiên Tướng là “Đối tinh”

Dụng “Đẩu số” xem mệnh, bất luận là ai cũng sẽ có thiên kiến riêng nên Vương Đình Chi bàn sao Thiên Phủ dù cho không hứng thú cho lắm. Thiên Phủ là nam đẩu đích chủ tinh, nhưng nó lại thiết hụt khí thế lãnh đạo quần chúng; Thiên Phủ vừa mang tính chất “Tài khố” (kho bạc), như ngân hàng trung ương của một quốc gia, nhưng cũng bởi khuynh hướng vào “Lý tài”, cho nên bản thân khó tránh khỏi cẩn thận quá mức từng ly từng tý, tuy vai trò chủ (Phủ là chủ tinh) là đương đầu khó khăn, hiểm trở nhưng làm việc lại đi vào tiểu tiết. Tính chất của sao này và nơi tính cách Vương Đình Chi thấy không thích thú, cho nên phàm nhìn thấy lá số có Thiên Phủ tọa mệnh, Vương Đình Chi sẽ không cho một đánh giá chung quá cao, đây là nhược điểm nơi tâm lý Vương Đình Chi.

Toán mệnh ở Tử vi Đẩu số rất coi trọng “Đối tinh”, tỷ như Thái Âm Thái Dương; Văn Xương Văn Khúc; Tả Phụ Hữu Bật; Thiên Khôi Thiên Việt; Kình Dương Đà La; Địa Không Địa kiếp; Hỏa Tinh Linh Tinh; Tam Thai Bát Tọa; Thiên Hình Thiên Riêu, v.v…, vị trí của tổ hợp “Đối tinh” thường thường có tác dụng tăng cường hoặc suy yếu lẫn nhau, Thiên Phủ tuy là chủ tinh, nhưng nó cũng hình thành một tổ hợp “Đối tinh”, đó là Thiên Phủ Thiên Tướng.

Vì thế, “Phủ Tướng triều viên” có thể thành một cách cục, còn cách cục “Tử Phủ triều viên” rất dễ khiên cưỡng nguyên nhân ở chỗ Thiên Phủ cùng Thiên Tướng có quan hệ “Đối tinh”, nhưng Tử Vi cùng Thiên Phủ lại không có quan hệ này; cho nên Thiên Phủ Thiên Tướng cùng hội chiếu về một cung có thể tăng mạnh ảnh hưởng đối với cung này, còn Tử Vi Thiên Phủ đồng hội chiếu một cung, chỉ là gặp gỡ của hai chủ tinh bắc đẩu và nam đẩu, căn bản không có tăng mạnh quan hệ ảnh hưởng.

Bạn đang xem: Thiên Phủ Thiên Tướng là “Đối tinh”

Bởi vậy, dụng “Đẩu số” luận mệnh, gặp Thiên Phủ nhất định phải đồng thời tìm Thiên Tướng ở cung nào, từ quan hệ đối tinh của hai sao mà tiến hành nghiên cứu, sau đó mới có thể chỉ ra cát hung lành dữ của Thiên Phủ tọa thủ cung viên.

Cổ nhân nói “Thiên Phủ cư ngọ, tuất cung Thiên Tướng lai triều, Giáp sanh nhân, nhất phẩm chi quý”, tức là vì người tuổi Giáp có Lộc tồn ở cung dần, ba cung dần ngọ tuất vừa vặn được phân bổ Lộc Tồn, Thiên Phủ, Thiên Tướng, tạo thành một tổ hợp “Tam giác sắt” khá đẹp. Lúc này, ngược lại không coi trọng Thiên Phủ đồng cung với Vũ Khúc nữa (Thiên Phủ cư tý ngọ luôn luôn đồng cung với Vũ Khúc).

Dụng “Đẩu số” luận mệnh, có rất nhiều then chốt, “Kiến Phủ tầm Tướng” là một trong các mấu chốt đó, điều này quá sáng tỏ rồi, cũng dễ hiểu đối với những phán đoàn về tính chất “Đối tinh”.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Dụng “Đẩu số” xem mệnh, bất luận là ai cũng sẽ có thiên kiến riêng nên Vương Đình Chi bàn sao Thiên Phủ dù cho không hứng thú cho lắm. Thiên Phủ là nam đẩu đích chủ tinh, nhưng nó lại thiết hụt khí thế lãnh đạo quần chúng; Thiên Phủ vừa mang tính chất “Tài khố” (kho bạc), như ngân hàng trung ương của một quốc gia, nhưng cũng bởi khuynh hướng vào “Lý tài”, cho nên bản thân khó tránh khỏi cẩn thận quá mức từng ly từng tý, tuy vai trò chủ (Phủ là chủ tinh) là đương đầu khó khăn, hiểm trở nhưng làm việc lại đi vào tiểu tiết. Tính chất của sao này và nơi tính cách Vương Đình Chi thấy không thích thú, cho nên phàm nhìn thấy lá số có Thiên Phủ tọa mệnh, Vương Đình Chi sẽ không cho một đánh giá chung quá cao, đây là nhược điểm nơi tâm lý Vương Đình Chi.

Toán mệnh ở Tử vi Đẩu số rất coi trọng “Đối tinh”, tỷ như Thái Âm Thái Dương; Văn Xương Văn Khúc; Tả Phụ Hữu Bật; Thiên Khôi Thiên Việt; Kình Dương Đà La; Địa Không Địa kiếp; Hỏa Tinh Linh Tinh; Tam Thai Bát Tọa; Thiên Hình Thiên Riêu, v.v…, vị trí của tổ hợp “Đối tinh” thường thường có tác dụng tăng cường hoặc suy yếu lẫn nhau, Thiên Phủ tuy là chủ tinh, nhưng nó cũng hình thành một tổ hợp “Đối tinh”, đó là Thiên Phủ Thiên Tướng.

Vì thế, “Phủ Tướng triều viên” có thể thành một cách cục, còn cách cục “Tử Phủ triều viên” rất dễ khiên cưỡng nguyên nhân ở chỗ Thiên Phủ cùng Thiên Tướng có quan hệ “Đối tinh”, nhưng Tử Vi cùng Thiên Phủ lại không có quan hệ này; cho nên Thiên Phủ Thiên Tướng cùng hội chiếu về một cung có thể tăng mạnh ảnh hưởng đối với cung này, còn Tử Vi Thiên Phủ đồng hội chiếu một cung, chỉ là gặp gỡ của hai chủ tinh bắc đẩu và nam đẩu, căn bản không có tăng mạnh quan hệ ảnh hưởng.

Bởi vậy, dụng “Đẩu số” luận mệnh, gặp Thiên Phủ nhất định phải đồng thời tìm Thiên Tướng ở cung nào, từ quan hệ đối tinh của hai sao mà tiến hành nghiên cứu, sau đó mới có thể chỉ ra cát hung lành dữ của Thiên Phủ tọa thủ cung viên.

Cổ nhân nói “Thiên Phủ cư ngọ, tuất cung Thiên Tướng lai triều, Giáp sanh nhân, nhất phẩm chi quý”, tức là vì người tuổi Giáp có Lộc tồn ở cung dần, ba cung dần ngọ tuất vừa vặn được phân bổ Lộc Tồn, Thiên Phủ, Thiên Tướng, tạo thành một tổ hợp “Tam giác sắt” khá đẹp. Lúc này, ngược lại không coi trọng Thiên Phủ đồng cung với Vũ Khúc nữa (Thiên Phủ cư tý ngọ luôn luôn đồng cung với Vũ Khúc).

Dụng “Đẩu số” luận mệnh, có rất nhiều then chốt, “Kiến Phủ tầm Tướng” là một trong các mấu chốt đó, điều này quá sáng tỏ rồi, cũng dễ hiểu đối với những phán đoàn về tính chất “Đối tinh”.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button