Tử vi

THIÊN THƯƠNG THIÊN SỨ

Thiên Thương Thiên Sứ luôn giáp cung Thiên Di. Thiên Thương cung Nô, Thiên Sứ cung Tật

  1. Cung vị có Thiên Thương Thiên Sứ giáp, nếu là chính diệu Hoá Kỵ hoắc có tứ sát xung chiếu , bị các sao sát, kỵ lưu niên hoặc đại vận xung khởi, chủ về nạn tai tật ách
  2. Cơ Cự không ưa Thiên Thương Thiên Sứ giáp cung, chủ về nhiều bệnh, gặp các sao sát kị càng đúng
  3. Thiên Thương Thiên Sứ giáp Thiên Di, ắt hội chiếu cung Huynh và cung Phụ, nếu trong đại vận gặp tiểu hạn rơi vào cung bị Thiên Thương Thiên Sứ giáp, cần phải quan sát cung Huynh và cung Phụ có Cơ Cự toạ thuỷ không, có tư sát và Hoá Kỵ không. Nếu có mà nặng, có thể anh em hoặc cha mẹ mắc bệnh tử vong. Vì dùng tiểu hạn luận đoán, có thể sai lệch một hai năm.
  4. Thiên Thương Thiên Sứ có phân biệt hoạ nặng hoạ nhẹ. Thiên Thương ưa kim cụng (Tị Dậu Sửu), không ưa phương hoả (Ngọ, Mùi). Thiên Sứ ưa ba cung Tí Ngọ Mùi mà không ưa Thìn Dậu Tuất
  5. Người sinh năm dương không ưa Lưu Lộc đồng cung với Thiên Thương hay Thiên Sứ, chủ về bệnh hoạn.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: THIÊN THƯƠNG THIÊN SỨ

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN THƯƠNG THIÊN SỨ

Thiên Thương Thiên Sứ luôn giáp cung Thiên Di. Thiên Thương cung Nô, Thiên Sứ cung Tật

  1. Cung vị có Thiên Thương Thiên Sứ giáp, nếu là chính diệu Hoá Kỵ hoắc có tứ sát xung chiếu , bị các sao sát, kỵ lưu niên hoặc đại vận xung khởi, chủ về nạn tai tật ách
  2. Cơ Cự không ưa Thiên Thương Thiên Sứ giáp cung, chủ về nhiều bệnh, gặp các sao sát kị càng đúng
  3. Thiên Thương Thiên Sứ giáp Thiên Di, ắt hội chiếu cung Huynh và cung Phụ, nếu trong đại vận gặp tiểu hạn rơi vào cung bị Thiên Thương Thiên Sứ giáp, cần phải quan sát cung Huynh và cung Phụ có Cơ Cự toạ thuỷ không, có tư sát và Hoá Kỵ không. Nếu có mà nặng, có thể anh em hoặc cha mẹ mắc bệnh tử vong. Vì dùng tiểu hạn luận đoán, có thể sai lệch một hai năm.
  4. Thiên Thương Thiên Sứ có phân biệt hoạ nặng hoạ nhẹ. Thiên Thương ưa kim cụng (Tị Dậu Sửu), không ưa phương hoả (Ngọ, Mùi). Thiên Sứ ưa ba cung Tí Ngọ Mùi mà không ưa Thìn Dậu Tuất
  5. Người sinh năm dương không ưa Lưu Lộc đồng cung với Thiên Thương hay Thiên Sứ, chủ về bệnh hoạn.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button