Tử vi

Thiên Thương và Thiên Sứ

Thiên Thương và Thiên Sứ

Bộ Thương Sứ gồm hai sao Thiên Thương đóng tại cug Nô Bộc và Thiên Sứ đóng tại cung Tật Ách. Cách này cho biết đa phần con người đều phải trải qua sinh tử khi đến hạn gặp phải hai sao này. Thương Sứ là hai sao mang tính buồn phiền, vì khi đến hạn đó thì đa phần thế giới trong tâm của ta trở nên hoài cảm lại, những người ta biết đa phần đã ra đi, nếu không thì cũng có cái buồn vì nhận ra tất cả đều già cỗi và không thể quay lại. Thiên Thương ở cố định tại cung Nô Bộc hồi tưởng lại những người ở cùng thời điểm với bản thân. Thiên Sứ tại cung Tật Ách báo hiệu sự thay đổi của cơ thể vì tật bệnh, tai ách. Nhìn sâu vào trong môn Tử Vi thấy rõ cái thăng trầm của đời người, các tư tưởng về tri thiên mệnh chính xác như triết lí của người phương Tây. Vạn vật đều suy tàn, rồi lại sinh trưởng. Vòng trường sinh là một vòng tròn, không phải một đoạn thẳng nên sự tan rã lại là gốc của sự sinh mới. Như thể có một vòng luân hồi, tuy chúng ta chưa trải qua sự chết khó có thể kiểm định nhưng cũng mong là thực sự có để có thể bám víu một chút, dù ở thiên đường hay địa ngục cũng có thể chấp nhận khi không phải sống rồi chết đi mất hẳn. Bộ Thương Sứ đa phần tạo nên các cách cục không hay. Như cách Quế Sứ Hoa Thương nổi tiếng gồm bộ Xương Khúc Thương Sứ. Cách này chủ nghệ thuật buồn não, tượng trưng cho cái chết khi có Thương Sứ. Giàu nhất thế giới cũng chết, nghèo nhất thế giới cũng chết, hạnh phúc nhất cũng chết mà đau khổ nhất cũng chết. Khi có Xương Khúc Thương Sứ ta dễ phải thu nạp tư tưởng bệnh tật, chết chóc trong tâm và cũng tùy từng mệnh tạo mà ta có cảm giác khác nhau về điều đó, hạn tốt ta chấp nhận trong vui vẻ, hạn xấu chấp nhận trong đau khổ. Có thể ta là người làm đám tang cho kẻ khác, không nhất thiết ta là người bị hại. Có người chết sợ hãi tột độ, có người lúc chết lại vui vẻ được giải thoát, có người bám víu với cuộc sống và người thân thể hiện sự buồn bã, có người sống như đã chết. Cách Quế Sứ Hoa Thương trở nên xấu hơn khi thêm Sát Tinh, đặc biệt là các sao chủ mất, vong như Thất Sát, Không Kiếp. Thất Sát ngộ Quế Sứ Hoa Thương mạc phùng giao hội, đây là cách cục xấu chủ mất, gia tăng khuyết điểm chữ Thất trong từ Thất Sát. Sao Thiên Thương và Thiên Sứ phối họp với các bộ sao đa phần khiến các cách cục trở nên xấu hơn, gặp tai họa về một mặt.

Thiên Sứ đi với Bệnh Phù ắt mang bệnh tật nhiều và khổ vì bệnh tật. Đây chỉ đa phần nhưng có trường hợp gặp hạn Thiên Sứ trở nên bạo phát, công danh đều thu về. Chuyện buồn cho kẻ này luôn có chuyện vui cho kẻ khác. Đây là lý do bộ Đào Hồng Hỉ luôn lệch pha với Tang Tuế Điếu. Nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương hạnh phúc, phúc thọ, hưởng thụ luôn lệch pha với bộ sao uy quyền, sát phạt Sát Phá Tham. Hai khái niệm tinh thần và vật chất khó lưỡng toàn nếu là bố cục Chính Tinh ban đầu. Trừ phi có đủ bàng tinh tốt đẹp chiếu củng. Như việc có kẻ thấy làm vua là vui sướng hạnh phúc nhưng đa số kẻ làm vua đều lo nơm nớp việc giữ ngai vàng, sợ bị Cự Môn làm phản, sợ bị mất, chết, bệnh với Sát Phá Tham. Thiên Sứ tốt đẹp với một kẻ cũng khiến kẻ khác đau khổ. Như việc vua cha già qua đời truyền ngôi vị cho con. Như việc tướng lĩnh chết trận kẻ dưới buồn nhưng vẫn phải lên thay. Muôn chuyện như vậy xảy ra trong cuộc sống. Với sao Thiên Thương một hạn tốt cũng đưa ra kết quả tốt mặc dù trong lòng buồn phiền hay không.

Bạn đang xem: Thiên Thương và Thiên Sứ

” QUẾ SỨ HOA THƯƠNG TỐI HIỀM GIAO HỘI, MẠC PHÙNG SÁT DIỆU ĐA KHỔ TAI ƯƠNG”.

Tất nhiên là ngộ Không Kiếp còn đỡ hơn ngộ Xương Khúc. Với Không Kiếp là họa tới, nhưng có thể tới người khác, cũng có thể tới bản thân nhưng ý nghĩa không đang sợ bằng việc tế lễ, đám tang.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Thương và Thiên Sứ

Thiên Thương và Thiên Sứ

Bộ Thương Sứ gồm hai sao Thiên Thương đóng tại cug Nô Bộc và Thiên Sứ đóng tại cung Tật Ách. Cách này cho biết đa phần con người đều phải trải qua sinh tử khi đến hạn gặp phải hai sao này. Thương Sứ là hai sao mang tính buồn phiền, vì khi đến hạn đó thì đa phần thế giới trong tâm của ta trở nên hoài cảm lại, những người ta biết đa phần đã ra đi, nếu không thì cũng có cái buồn vì nhận ra tất cả đều già cỗi và không thể quay lại. Thiên Thương ở cố định tại cung Nô Bộc hồi tưởng lại những người ở cùng thời điểm với bản thân. Thiên Sứ tại cung Tật Ách báo hiệu sự thay đổi của cơ thể vì tật bệnh, tai ách. Nhìn sâu vào trong môn Tử Vi thấy rõ cái thăng trầm của đời người, các tư tưởng về tri thiên mệnh chính xác như triết lí của người phương Tây. Vạn vật đều suy tàn, rồi lại sinh trưởng. Vòng trường sinh là một vòng tròn, không phải một đoạn thẳng nên sự tan rã lại là gốc của sự sinh mới. Như thể có một vòng luân hồi, tuy chúng ta chưa trải qua sự chết khó có thể kiểm định nhưng cũng mong là thực sự có để có thể bám víu một chút, dù ở thiên đường hay địa ngục cũng có thể chấp nhận khi không phải sống rồi chết đi mất hẳn. Bộ Thương Sứ đa phần tạo nên các cách cục không hay. Như cách Quế Sứ Hoa Thương nổi tiếng gồm bộ Xương Khúc Thương Sứ. Cách này chủ nghệ thuật buồn não, tượng trưng cho cái chết khi có Thương Sứ. Giàu nhất thế giới cũng chết, nghèo nhất thế giới cũng chết, hạnh phúc nhất cũng chết mà đau khổ nhất cũng chết. Khi có Xương Khúc Thương Sứ ta dễ phải thu nạp tư tưởng bệnh tật, chết chóc trong tâm và cũng tùy từng mệnh tạo mà ta có cảm giác khác nhau về điều đó, hạn tốt ta chấp nhận trong vui vẻ, hạn xấu chấp nhận trong đau khổ. Có thể ta là người làm đám tang cho kẻ khác, không nhất thiết ta là người bị hại. Có người chết sợ hãi tột độ, có người lúc chết lại vui vẻ được giải thoát, có người bám víu với cuộc sống và người thân thể hiện sự buồn bã, có người sống như đã chết. Cách Quế Sứ Hoa Thương trở nên xấu hơn khi thêm Sát Tinh, đặc biệt là các sao chủ mất, vong như Thất Sát, Không Kiếp. Thất Sát ngộ Quế Sứ Hoa Thương mạc phùng giao hội, đây là cách cục xấu chủ mất, gia tăng khuyết điểm chữ Thất trong từ Thất Sát. Sao Thiên Thương và Thiên Sứ phối họp với các bộ sao đa phần khiến các cách cục trở nên xấu hơn, gặp tai họa về một mặt.

Thiên Sứ đi với Bệnh Phù ắt mang bệnh tật nhiều và khổ vì bệnh tật. Đây chỉ đa phần nhưng có trường hợp gặp hạn Thiên Sứ trở nên bạo phát, công danh đều thu về. Chuyện buồn cho kẻ này luôn có chuyện vui cho kẻ khác. Đây là lý do bộ Đào Hồng Hỉ luôn lệch pha với Tang Tuế Điếu. Nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương hạnh phúc, phúc thọ, hưởng thụ luôn lệch pha với bộ sao uy quyền, sát phạt Sát Phá Tham. Hai khái niệm tinh thần và vật chất khó lưỡng toàn nếu là bố cục Chính Tinh ban đầu. Trừ phi có đủ bàng tinh tốt đẹp chiếu củng. Như việc có kẻ thấy làm vua là vui sướng hạnh phúc nhưng đa số kẻ làm vua đều lo nơm nớp việc giữ ngai vàng, sợ bị Cự Môn làm phản, sợ bị mất, chết, bệnh với Sát Phá Tham. Thiên Sứ tốt đẹp với một kẻ cũng khiến kẻ khác đau khổ. Như việc vua cha già qua đời truyền ngôi vị cho con. Như việc tướng lĩnh chết trận kẻ dưới buồn nhưng vẫn phải lên thay. Muôn chuyện như vậy xảy ra trong cuộc sống. Với sao Thiên Thương một hạn tốt cũng đưa ra kết quả tốt mặc dù trong lòng buồn phiền hay không.

” QUẾ SỨ HOA THƯƠNG TỐI HIỀM GIAO HỘI, MẠC PHÙNG SÁT DIỆU ĐA KHỔ TAI ƯƠNG”.

Tất nhiên là ngộ Không Kiếp còn đỡ hơn ngộ Xương Khúc. Với Không Kiếp là họa tới, nhưng có thể tới người khác, cũng có thể tới bản thân nhưng ý nghĩa không đang sợ bằng việc tế lễ, đám tang.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button