Tử vi

Thiên Tướng ở cung điền trạch

Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về có phúc ấm của cha ông, bị “Hình kị giáp ấn” thì không có, hoặc khó khăn mới được thì lại phá tán.

Thiên Tướng cần phải gặp sao lộc, mới có thể tự mua bất động sản; gặp thêm các sao phụ, tá cát thì có nhiều sản nghiệp.

Thiên Tướng bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về gia trạch bất an, nhà ở nơi ổn ào hay có khuyết điểm. Nếu lại đồng cung với các sao không, kiếp, hao sẽ chủ về hỏa tai.

Thiên Tướng ưa Văn Xương và Văn Khúc giáp cung, Long Trì và Phương Các giáp cung, Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung, chủ về nhà ở hoa lệ. Nếu có sát tinh đồng độ, thì chỉ là hào nhoáng bề ngoài.

Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, Kình Dương và Đà La giáp cung, chủ về bị bốn phía quấy rối hoặc uy hiếp.

Thiên Tướng có các sao sát, kị, hình hội hợp, chủ về vì sản nghiệp mà xảy ra thị phi bất hòa, tranh chấp; sát tinh nặng sẽ chủ về phá tán.

Thiên Tướng được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa giáp cung, Thiên Khôi và Thiên Việt giáp cung, đều chủ về nhà ở gần người quyền quý, cũng chủ về giá trạch phát khoa cử công danh.

Thiên Tướng thủ cung điền trạch, cần phải xem Thiên Phủ, là “kho phủ đầy ắp” thì cát, Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” thì hung.

Thiên Tướng ưa tụ hội với Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ về có nhiếu sản nghiệp. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị sẽ chủ về sản nghiệp khuynh bại. Liêm Trinh Hóa Lộc, ắt sẽ mua thêm nhà cửa đất đai, hoặc gia trạch có hi khánh (chuyện mừng); nếu Hóa Kị, chủ về gia trạch có chuyện đau buồn, rơi lệ.

Vũ Khúc Hóa Khoa đồng độ với Thiên Tướng, được Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân Hóa Quyền vây chiếu hay hội hợp, chủ về tự tạo dựng rất nhiều sản nghiệp; rất thích hợp làm việc trong cơ cấu tài chính, cũng thích hợp kinh doanh nhà cửa đất đai.

Thiên Tướng bị sao hung giáp cung, hoặc có hung sát tinh hội hợp, cũng chủ về bị cấp chủ quản gây khó khăn, hoặc nơi làm việc không yên ổn, bị áp lực.

Thiên Tướng khá mẫn cám đối với phong thủy; gặp sát tinh, “Vũ Khúc, Phá Quân” vây chiếu thì càng nặng.

Thiên Tướng còn chủ về suốt đời ở nhà cũ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Tướng ở cung điền trạch

Xem thêm Thiên Tướng ở cung điền trạch

Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về có phúc ấm của cha ông, bị “Hình kị giáp ấn” thì không có, hoặc khó khăn mới được thì lại phá tán.

Thiên Tướng cần phải gặp sao lộc, mới có thể tự mua bất động sản; gặp thêm các sao phụ, tá cát thì có nhiều sản nghiệp.

Thiên Tướng bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về gia trạch bất an, nhà ở nơi ổn ào hay có khuyết điểm. Nếu lại đồng cung với các sao không, kiếp, hao sẽ chủ về hỏa tai.

Thiên Tướng ưa Văn Xương và Văn Khúc giáp cung, Long Trì và Phương Các giáp cung, Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung, chủ về nhà ở hoa lệ. Nếu có sát tinh đồng độ, thì chỉ là hào nhoáng bề ngoài.

Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, Kình Dương và Đà La giáp cung, chủ về bị bốn phía quấy rối hoặc uy hiếp.

Thiên Tướng có các sao sát, kị, hình hội hợp, chủ về vì sản nghiệp mà xảy ra thị phi bất hòa, tranh chấp; sát tinh nặng sẽ chủ về phá tán.

Thiên Tướng được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa giáp cung, Thiên Khôi và Thiên Việt giáp cung, đều chủ về nhà ở gần người quyền quý, cũng chủ về giá trạch phát khoa cử công danh.

Thiên Tướng thủ cung điền trạch, cần phải xem Thiên Phủ, là “kho phủ đầy ắp” thì cát, Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” thì hung.

Thiên Tướng ưa tụ hội với Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ về có nhiếu sản nghiệp. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị sẽ chủ về sản nghiệp khuynh bại. Liêm Trinh Hóa Lộc, ắt sẽ mua thêm nhà cửa đất đai, hoặc gia trạch có hi khánh (chuyện mừng); nếu Hóa Kị, chủ về gia trạch có chuyện đau buồn, rơi lệ.

Vũ Khúc Hóa Khoa đồng độ với Thiên Tướng, được Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân Hóa Quyền vây chiếu hay hội hợp, chủ về tự tạo dựng rất nhiều sản nghiệp; rất thích hợp làm việc trong cơ cấu tài chính, cũng thích hợp kinh doanh nhà cửa đất đai.

Thiên Tướng bị sao hung giáp cung, hoặc có hung sát tinh hội hợp, cũng chủ về bị cấp chủ quản gây khó khăn, hoặc nơi làm việc không yên ổn, bị áp lực.

Thiên Tướng khá mẫn cám đối với phong thủy; gặp sát tinh, “Vũ Khúc, Phá Quân” vây chiếu thì càng nặng.

Thiên Tướng còn chủ về suốt đời ở nhà cũ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button