Tử vi

Thiên Tướng ở cung huynh đệ

Thiên Tướng bay đến cung huynh đệ, cần chú ý hai cách cục “Hình kị giáp ấn” và “Tài ấm giáp ấn”, không được chỉ xem xét các sao hội chiếu Thiên Tướng. Nếu là “Hình kị giáp ấn”, thì chủ về bị anh em hoặc bạn bè gây lụy rất nặng; nếu là “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về được anh em hoặc bạn bè trợ lực. Năm ứng nghiệm là cung hạn có “giáp ấn” ở cung huynh đệ của lưu niên.

Thiên Tướng rất mẫn cảm đối với ba sao Vũ Khúc, Liêm Trinh, Phá Quân. Ba sao này hóa cát thì cát, Hóa Kị hoặc thêm sát tinh thì hung.

Thiên Tướng gặp Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung hoặc hội hợp, mà không có các sao hư, hao, sát, hình, thì chủ về có anh em sinh đôi, (nhưng phải là gia tộc có nhiều anh em sinh đôi mới đúng).

Thiên Tướng thủ cung huynh đệ, rất mẫn cảm đối với sát tinh. Gặp tứ sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp, phần nhiều chủ về cô độc, cũng chủ về có anh em là con nuôi, hay bản thân là con nuôi.

Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, năm ứng nghiệm cát hung thường là lúc đến các cung hạn Thiên Tướng, Cự Môn, “Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung huynh đệ. Thiên Tướng ở hai cung Mão hoặc Dậu, năm ứng nghiệm cát hung thường là lúc đến các cung hạn “Thiên Cơ, Thiên Lương”, Thiên Tướng, “Liêm Trinh, Phá Quân” thủ cung huynh đệ. Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, năm ứng nghiệm cát hung thường là lúc đến các cung hạn Thiên Tướng, Cự Môn, “Liêm Trinh, Thất Sát” thủ cung huynh đệ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Tướng ở cung huynh đệ

Xem thêm Thiên Tướng ở cung huynh đệ

Thiên Tướng bay đến cung huynh đệ, cần chú ý hai cách cục “Hình kị giáp ấn” và “Tài ấm giáp ấn”, không được chỉ xem xét các sao hội chiếu Thiên Tướng. Nếu là “Hình kị giáp ấn”, thì chủ về bị anh em hoặc bạn bè gây lụy rất nặng; nếu là “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về được anh em hoặc bạn bè trợ lực. Năm ứng nghiệm là cung hạn có “giáp ấn” ở cung huynh đệ của lưu niên.

Thiên Tướng rất mẫn cảm đối với ba sao Vũ Khúc, Liêm Trinh, Phá Quân. Ba sao này hóa cát thì cát, Hóa Kị hoặc thêm sát tinh thì hung.

Thiên Tướng gặp Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung hoặc hội hợp, mà không có các sao hư, hao, sát, hình, thì chủ về có anh em sinh đôi, (nhưng phải là gia tộc có nhiều anh em sinh đôi mới đúng).

Thiên Tướng thủ cung huynh đệ, rất mẫn cảm đối với sát tinh. Gặp tứ sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp, phần nhiều chủ về cô độc, cũng chủ về có anh em là con nuôi, hay bản thân là con nuôi.

Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, năm ứng nghiệm cát hung thường là lúc đến các cung hạn Thiên Tướng, Cự Môn, “Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung huynh đệ. Thiên Tướng ở hai cung Mão hoặc Dậu, năm ứng nghiệm cát hung thường là lúc đến các cung hạn “Thiên Cơ, Thiên Lương”, Thiên Tướng, “Liêm Trinh, Phá Quân” thủ cung huynh đệ. Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, năm ứng nghiệm cát hung thường là lúc đến các cung hạn Thiên Tướng, Cự Môn, “Liêm Trinh, Thất Sát” thủ cung huynh đệ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button