Tử vi

Thiên Tướng ở cung phu thê

Thiên Tướng tọa cung phu thê, cổ nhân có thuyết “Thân càng thêm thân” (Thân thượng gia thân). Ở thời hiện đại, chủ về hai người từ quan hệ bạn học, đồng sự, hay ở cùng địa phương rồi biến thành vợ chồng; hoặc là người quen biết cũ, chưa có tình cảm, trải qua một thời kì xa cách, về sau gặp lại nhau mới náy sinh tình cảm.

Thiên Tướng tọa cung phu thê, là “phu xướng phụ tùy”, vợ chồng nên hợp tác làm ăn.

Thiên Tướng tọa cung phu thê, thuộc cách cục “Tài ấm giáp ấn”, nam chủ về được gia đinh vợ trợ lực, hoặc vợ có thể phụ giúp bản thân mệnh tạo lập nên sự nghiệp; nếu bị “Hình kị giáp ấn”, chủ về vì vợ mà phá tán, thất bại; nữ mệnh thì vì chồng mà phá tán, thất bại.

Thiên Tướng tọa cung phu thê, bị “Hình kị giáp ấn”, lại gặp sao không, mà còn có Đà La đồng cung, cơ hội kết hôn rất nhỏ.

Thiên Tướng tọa cung phu thê, nữ mệnh cần xem Thái Dương, nam mệnh cần xem Thái Âm, hai sao phải miếu vượng, gặp cát tinh, hôn nhân mới mĩ mãn. Hai sao lạc hãm, Hóa Kị, gặp sát tinh, thì hôn nhân không như ý, hoặc chủ về đổ vỡ tình cảm. Nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất.

Thiên Tướng tọa cung phu thê không giống như các sao khác tọa cung phu thê. Các sao khác tọa cung phu thê, gặp “sao đôi” phụ, tá, thì không chủ về có hai lần hôn nhân (gặp thêm các sao sát, kị, hình là ngoại lệ). Còn Thiên Tướng gặp “sao đôi” hoặc có “sao đôi” giáp cung, còn hội “sao đôi” khác, thì lại ứng nghiệm có hai lần hôn nhân.

Nữ mệnh Thiên Tướng tọa cung phu thê, rất ưa có Liêm Trinh Hóa Lộc đồng độ, hoặc hội Lộc Tồn, mới là “Tài Ấn” giao nhau trùng điệp, cổ nhân cho rằng đây là điềm tượng vượng phu ích tử. Ở thời hiện đại, nữ mệnh gặp cung phu thê có kết cấu này, rất nên cùng chồng tạo dựng sự nghiệp, hoặc chủ về quản lí sự nghiệp của chồng.

Cổ nhân luận nữ mệnh, “Thiên Tướng gặp Hữu Bật là phúc đến nhà” Thiên Tướng Hữu Bật phúc lai lâm); còn nói, “Bị Văn Xương, Văn Khúc xung phá, là tì thiếp” (Xương Khúc xung phá, tì thiếp). Đây đều là nói ở cung mệnh, nhưng lúc ở cung phu thê, thường cũng có ứng nghiệm tương tự. Nhưng “Thiên Tướng, Hữu Bật”, vẫn có tính chất làm nhị phòng.

Thiên Tướng ở cung phu thê, tối kị có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về cô độc, không có tình duyên vợ chồng, hoặc chủ về li dị. Nếu được “Lộc Quyền Khoa” hội chiếu, thì bạn đời thích hợp làm việc trong chính giới, hoặc nên làm việc ở công ti, không nên kinh doanh buôn bán, do đó không cần vợ chồng hợp tác.

Nam mệnh cung phu thê là Thiên Tướng, nếu có Liêm Trinh Hóa Lộc đồng độ, hoặc gặp Lộc Tồn, chủ về nhờ vợ mà có tiền của, nhưng ở thời hiện đại lại thường chủ về được vợ phụ giúp trong sự nghiệp, thậm chí chủ về quản lí sự nghiệp của bản thân mệnh tạo.

Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, rất ngại có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dưong, Đà La đồng độ; trường hợp đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh thì tệ hơn. Thường chủ về lúc đến cung phu thê của đại hạn gặp Cự Môn hoặc “Thiên Đồng, Thiên Lương” tọa thủ, tình yêu bị trắc trở. Trường hợp Thiên Tướng đối nhau với “Tử Vi, Phá Quân” có Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung, trừ phi đã từng hủy bỏ hôn ước, ở chung rồi chia tay, hoặc hôn nhân từng bị trắc trở, nếu không thường chủ về hai lần nhân duyên, mà hôn nhân lần thứ hai tốt hơn lần đầu, có thể được bạn đòi trợ giúp.

Đối với Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn Thiên Cơ, Cự Môn, Thái Dương, “Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung phu thê, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, không những không ưa Liêm Trinh, Tham Lang Hóa Kị, mà còn rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về bạn đời khốn cùng hoặc bị nạn tai, bệnh tật. Xem Thiên Phủ hội hợp có sao lộc hay không và tình hình sát tinh hội hợp mà định. Nếu gặp các sao sát, kị, thường thường chủ về vợ chồng giữa chừng chia li. Có “Thái Dương, Cự Môn” và “Thiên Cơ, Thiên Lương” giáp cung, tình hình này phức tạp hơn các trường hợp khác, cũng không ưa gặp Hóa Kị giáp cung. Dù là Thiên Cơ Hóa Kị, cũng thường chủ về vợ chồng ý kiến không hợp nhau. Nếu lại có các sao sát, hình đồng cung với Thiên Tướng, sẽ chủ về chia li.

Đối với Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn “Thái Dương, Cự Môn”, “Thiên Cơ, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung phụ nữ, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, xem đối cung là Vũ Khúc có cát hóa hay không làm điểm mâu chốt của luận đoán. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về bạn đời gặp bất trắc hoặc bị bệnh tật; nhẹ thì ý kiến không hợp nhau, giữa chừng chia li. Nếu Vũ Khúc Hóa Quyền hay Hóa Lộc, thì “phu xướng phụ tùy”.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu hội “Tử Vi, Tham Lang” có kèm nhiều sao đào hoa, nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất, nếu không chồng dễ thay lòng đổi dạ, có người khác; nam mệnh chủ về trước hôn nhân đã có yêu đương, sau khi trải qua nhiều biến đổi trong cuộc đời mới được vợ hiền. Hễ Thiên Tướng ở cung phu thê, đều nên xem kèm Thiên Phú, cát thì hôn nhân tốt đẹp, hung thì hôn nhân không được tốt đẹp. Thiên Phủ không có sao lộc, thì vợ chồng không nên cùng nhau sáng lập sự nghiệp.

Đối với Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Liêm Trinh, Thất Sát”, Thiên Lương, Cự Môn thủ cung phu thê, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Tướng ở cung phu thê

Xem thêm Thiên Tướng ở cung phu thê

Thiên Tướng tọa cung phu thê, cổ nhân có thuyết “Thân càng thêm thân” (Thân thượng gia thân). Ở thời hiện đại, chủ về hai người từ quan hệ bạn học, đồng sự, hay ở cùng địa phương rồi biến thành vợ chồng; hoặc là người quen biết cũ, chưa có tình cảm, trải qua một thời kì xa cách, về sau gặp lại nhau mới náy sinh tình cảm.

Thiên Tướng tọa cung phu thê, là “phu xướng phụ tùy”, vợ chồng nên hợp tác làm ăn.

Thiên Tướng tọa cung phu thê, thuộc cách cục “Tài ấm giáp ấn”, nam chủ về được gia đinh vợ trợ lực, hoặc vợ có thể phụ giúp bản thân mệnh tạo lập nên sự nghiệp; nếu bị “Hình kị giáp ấn”, chủ về vì vợ mà phá tán, thất bại; nữ mệnh thì vì chồng mà phá tán, thất bại.

Thiên Tướng tọa cung phu thê, bị “Hình kị giáp ấn”, lại gặp sao không, mà còn có Đà La đồng cung, cơ hội kết hôn rất nhỏ.

Thiên Tướng tọa cung phu thê, nữ mệnh cần xem Thái Dương, nam mệnh cần xem Thái Âm, hai sao phải miếu vượng, gặp cát tinh, hôn nhân mới mĩ mãn. Hai sao lạc hãm, Hóa Kị, gặp sát tinh, thì hôn nhân không như ý, hoặc chủ về đổ vỡ tình cảm. Nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất.

Thiên Tướng tọa cung phu thê không giống như các sao khác tọa cung phu thê. Các sao khác tọa cung phu thê, gặp “sao đôi” phụ, tá, thì không chủ về có hai lần hôn nhân (gặp thêm các sao sát, kị, hình là ngoại lệ). Còn Thiên Tướng gặp “sao đôi” hoặc có “sao đôi” giáp cung, còn hội “sao đôi” khác, thì lại ứng nghiệm có hai lần hôn nhân.

Nữ mệnh Thiên Tướng tọa cung phu thê, rất ưa có Liêm Trinh Hóa Lộc đồng độ, hoặc hội Lộc Tồn, mới là “Tài Ấn” giao nhau trùng điệp, cổ nhân cho rằng đây là điềm tượng vượng phu ích tử. Ở thời hiện đại, nữ mệnh gặp cung phu thê có kết cấu này, rất nên cùng chồng tạo dựng sự nghiệp, hoặc chủ về quản lí sự nghiệp của chồng.

Cổ nhân luận nữ mệnh, “Thiên Tướng gặp Hữu Bật là phúc đến nhà” Thiên Tướng Hữu Bật phúc lai lâm); còn nói, “Bị Văn Xương, Văn Khúc xung phá, là tì thiếp” (Xương Khúc xung phá, tì thiếp). Đây đều là nói ở cung mệnh, nhưng lúc ở cung phu thê, thường cũng có ứng nghiệm tương tự. Nhưng “Thiên Tướng, Hữu Bật”, vẫn có tính chất làm nhị phòng.

Thiên Tướng ở cung phu thê, tối kị có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về cô độc, không có tình duyên vợ chồng, hoặc chủ về li dị. Nếu được “Lộc Quyền Khoa” hội chiếu, thì bạn đời thích hợp làm việc trong chính giới, hoặc nên làm việc ở công ti, không nên kinh doanh buôn bán, do đó không cần vợ chồng hợp tác.

Nam mệnh cung phu thê là Thiên Tướng, nếu có Liêm Trinh Hóa Lộc đồng độ, hoặc gặp Lộc Tồn, chủ về nhờ vợ mà có tiền của, nhưng ở thời hiện đại lại thường chủ về được vợ phụ giúp trong sự nghiệp, thậm chí chủ về quản lí sự nghiệp của bản thân mệnh tạo.

Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, rất ngại có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dưong, Đà La đồng độ; trường hợp đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh thì tệ hơn. Thường chủ về lúc đến cung phu thê của đại hạn gặp Cự Môn hoặc “Thiên Đồng, Thiên Lương” tọa thủ, tình yêu bị trắc trở. Trường hợp Thiên Tướng đối nhau với “Tử Vi, Phá Quân” có Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung, trừ phi đã từng hủy bỏ hôn ước, ở chung rồi chia tay, hoặc hôn nhân từng bị trắc trở, nếu không thường chủ về hai lần nhân duyên, mà hôn nhân lần thứ hai tốt hơn lần đầu, có thể được bạn đòi trợ giúp.

Đối với Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn Thiên Cơ, Cự Môn, Thái Dương, “Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung phu thê, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, không những không ưa Liêm Trinh, Tham Lang Hóa Kị, mà còn rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về bạn đời khốn cùng hoặc bị nạn tai, bệnh tật. Xem Thiên Phủ hội hợp có sao lộc hay không và tình hình sát tinh hội hợp mà định. Nếu gặp các sao sát, kị, thường thường chủ về vợ chồng giữa chừng chia li. Có “Thái Dương, Cự Môn” và “Thiên Cơ, Thiên Lương” giáp cung, tình hình này phức tạp hơn các trường hợp khác, cũng không ưa gặp Hóa Kị giáp cung. Dù là Thiên Cơ Hóa Kị, cũng thường chủ về vợ chồng ý kiến không hợp nhau. Nếu lại có các sao sát, hình đồng cung với Thiên Tướng, sẽ chủ về chia li.

Đối với Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn “Thái Dương, Cự Môn”, “Thiên Cơ, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung phụ nữ, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, xem đối cung là Vũ Khúc có cát hóa hay không làm điểm mâu chốt của luận đoán. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về bạn đời gặp bất trắc hoặc bị bệnh tật; nhẹ thì ý kiến không hợp nhau, giữa chừng chia li. Nếu Vũ Khúc Hóa Quyền hay Hóa Lộc, thì “phu xướng phụ tùy”.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu hội “Tử Vi, Tham Lang” có kèm nhiều sao đào hoa, nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất, nếu không chồng dễ thay lòng đổi dạ, có người khác; nam mệnh chủ về trước hôn nhân đã có yêu đương, sau khi trải qua nhiều biến đổi trong cuộc đời mới được vợ hiền. Hễ Thiên Tướng ở cung phu thê, đều nên xem kèm Thiên Phú, cát thì hôn nhân tốt đẹp, hung thì hôn nhân không được tốt đẹp. Thiên Phủ không có sao lộc, thì vợ chồng không nên cùng nhau sáng lập sự nghiệp.

Đối với Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Liêm Trinh, Thất Sát”, Thiên Lương, Cự Môn thủ cung phu thê, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button