Tử vi

Thiên Tướng ở cung sự nghiệp

Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, có tính chất làm việc hướng lưong; nhưng bất kể ở địa vị nào cũng đều không nên ở vị trí tôi cao về danh nghĩa, chỉ nên ở vị trí phó, nếu không ắt sẽ bị người ta công kích, bài xích, chèn ép.

Thiên Tướng không có cát hóa, lại ưa đồng cung với sao được cát hóa (do đó có thể thây thiếu tính độc lập của nó), hoặc ưa tam phương có cát hóa.

Thiên Tướng hội Liêm Trinh Hóa Lộc, sự nghiệp có tính khai sáng, nhưng sự nghiệp khai sáng này lại không thuộc bản thân mệnh tạo, thường thường một sự nghiệp sau khi đã khai sáng xong sẽ cần điều động một người mới để gánh vác nghiệp vụ mới thành lập này. Chỉ có trường hợp Thiên Tướng hội Thiên Phủ có Lộc Tồn đồng độ, hoặc lúc Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, mệnh tạo mới có thể hưởng thụ lợi ích của sự khai sáng.

Phá Quân Hóa Lộc còn có một tính chất quan trọng khác, đó là nên làm đại diện cho một thương phẩm (tức ý vị làm “phó”). Tính khai sáng lúc này lại biến thành mở ra thị trường đại lí thương phẩm, như vậy lợi ích càng lớn.

Thiên Tướng cũng có thể mượn Tham Lang Hóa Lộc đế hội hợp, thường chủ về rời xa quê hương đê phát triển.

Thiên Tướng gặp Tử Vi Hóa Quyền tương hội, chủ về danh lớn hơn lợi, quyền cũng lớn hơn lợi. Nếu gặp sát tinh, thì không nên lộng quyền, nếu không sự nghiệp ắt sẽ gặp nhiều trắc trở, hoặc chao đảo.

Thiên Tướng gặp Tử Vi Hóa Khoa tương hội, cũng danh lớn hơn lợi, tuy một mình đảm trách công việc, nhưng dễ bị mất thực quyền; cấn phải gặp thêm các sao phụ, tá cát mới chủ về có danh có thực.

Thiên Tướng có Kình Dương, Đà La Hoa Tinh, Linh Tinh hội hợp, hoặc bị Kình Dương và Đà La giáp cung, Hóa Tinh vá Linh Tinh giáp cung, sự nghiệp gặp nhiều tranh chấp, bất hòa, còn dễ bị người ta gây trắc trơ.

Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, mà có các sao hình, kị đến hội, lại gặp sát tinh đồng độ, sự nghiệp gặp nhiều tranh giành, đấu đá; có sao cát hội hợp, có lúc cũng bị áp lực.

Thiên Tướng có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, có sao cát thì có thể dựa vào sáng kiến mà khởi nghiệp, nhưng vẫn cần hợp tác với người khác. Nếu không có sao cát, mà còn gặp sao hung, sao ác, thì chí lớn mà tài không đủ, hoặc không giữ một nghề, hay sinh lòng thay đổi, dẫn đến phải rời xa người thân, lưu lạc, không ổn định.

Thiên Tướng có Lộc Tồn, Thiên Mã đối xung, cũng chủ về rời xa quê hương.

Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, có thể thành giàu có hay không, cần phài xem Thiên Phủ hội hợp với các sao nào mà định. Theo nguyên tắc “Phùng Phủ khán Tướng” (gặp Thiên Phủ thì phái xem Thiên Tướng)”, nên gặp Thiên Tướng cũng cần phải xem Thiên Phủ. Thiên Phủ là kho lẫm, Thiên Tướng là chìa khóa, có chìa khóa mà kho lẫm trống rỗng thì cũng vô ích.

Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với “Tử Vi, Phá Quân”, nếu bị “Hình kị giáp ấn”, thì sự nghiệp một đời tráo trở bất thường, hợp tác với người khác thường thường cuối cùng không ra gì. Nếu là “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về thừa kế sự nghiệp có sẵn, nhờ đó mở ra cục diện mới.

Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp, nếu có các sao đào hoa, rất thích hợp làm những nghề nghiệp liên quan đến tửu sắc; nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, thì đây là người trong giới nghệ thuật. Cả hai trường hợp đều có sắc thái của ngành giải trí, nhưng tính chất lại rất khác biệt, một bên là nghệ thuật và một bên sắc tình.

Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với “Liêm Trinh, Phá Quân”; trường hợp ở cung Mão tốt hơn, vì được Thái Dương ở cung Dần giáp cung, khá sáng.

Thiên Tướng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, trong các tình hình thông thường, chủ về quyền bính nhất thời, nhưng trong sự nghiệp chẳng phải là đầu não. Nếu kinh doanh buôn bán, rất nên làm đại lí thương phẩm, nếu làm việc hưởng lương thì nên làm ở cơ cấu đầu não của một nơi.

Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, mà Thiên Phủ là “kho phủ đẩy ắp”, thích hợp lãnh vực kinh tế tài chính; nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật.

Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về hợp tác với người khác dễ sinh đổ vỡ.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với “Vũ Khúc, Phá Quân”, sự nghiệp một đời nhiều vất vả, thường thường phái đích thân làm.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc HợL đối nhau với Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về hợp tác với người khác phần nhiều bị tổn thất, thường thường vì tiền mà mất nghĩa.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, không gặp sao lộc, cũng thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật; hội Thiên Phủ Hóa Khoa, có thể hoạt động trong lãnh vực công thương.

Hễ Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, tính chất nghề nghiệp cần phải tham khảo thêm cung mệnh và cung tài bạch để quyết định, có lúc cũng phải xem xét hai cung giáp để quyết định.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Thiên Tướng ở cung sự nghiệp

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Tướng ở cung sự nghiệp

Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, có tính chất làm việc hướng lưong; nhưng bất kể ở địa vị nào cũng đều không nên ở vị trí tôi cao về danh nghĩa, chỉ nên ở vị trí phó, nếu không ắt sẽ bị người ta công kích, bài xích, chèn ép.

Thiên Tướng không có cát hóa, lại ưa đồng cung với sao được cát hóa (do đó có thể thây thiếu tính độc lập của nó), hoặc ưa tam phương có cát hóa.

Thiên Tướng hội Liêm Trinh Hóa Lộc, sự nghiệp có tính khai sáng, nhưng sự nghiệp khai sáng này lại không thuộc bản thân mệnh tạo, thường thường một sự nghiệp sau khi đã khai sáng xong sẽ cần điều động một người mới để gánh vác nghiệp vụ mới thành lập này. Chỉ có trường hợp Thiên Tướng hội Thiên Phủ có Lộc Tồn đồng độ, hoặc lúc Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, mệnh tạo mới có thể hưởng thụ lợi ích của sự khai sáng.

Phá Quân Hóa Lộc còn có một tính chất quan trọng khác, đó là nên làm đại diện cho một thương phẩm (tức ý vị làm “phó”). Tính khai sáng lúc này lại biến thành mở ra thị trường đại lí thương phẩm, như vậy lợi ích càng lớn.

Thiên Tướng cũng có thể mượn Tham Lang Hóa Lộc đế hội hợp, thường chủ về rời xa quê hương đê phát triển.

Thiên Tướng gặp Tử Vi Hóa Quyền tương hội, chủ về danh lớn hơn lợi, quyền cũng lớn hơn lợi. Nếu gặp sát tinh, thì không nên lộng quyền, nếu không sự nghiệp ắt sẽ gặp nhiều trắc trở, hoặc chao đảo.

Thiên Tướng gặp Tử Vi Hóa Khoa tương hội, cũng danh lớn hơn lợi, tuy một mình đảm trách công việc, nhưng dễ bị mất thực quyền; cấn phải gặp thêm các sao phụ, tá cát mới chủ về có danh có thực.

Thiên Tướng có Kình Dương, Đà La Hoa Tinh, Linh Tinh hội hợp, hoặc bị Kình Dương và Đà La giáp cung, Hóa Tinh vá Linh Tinh giáp cung, sự nghiệp gặp nhiều tranh chấp, bất hòa, còn dễ bị người ta gây trắc trơ.

Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, mà có các sao hình, kị đến hội, lại gặp sát tinh đồng độ, sự nghiệp gặp nhiều tranh giành, đấu đá; có sao cát hội hợp, có lúc cũng bị áp lực.

Thiên Tướng có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, có sao cát thì có thể dựa vào sáng kiến mà khởi nghiệp, nhưng vẫn cần hợp tác với người khác. Nếu không có sao cát, mà còn gặp sao hung, sao ác, thì chí lớn mà tài không đủ, hoặc không giữ một nghề, hay sinh lòng thay đổi, dẫn đến phải rời xa người thân, lưu lạc, không ổn định.

Thiên Tướng có Lộc Tồn, Thiên Mã đối xung, cũng chủ về rời xa quê hương.

Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, có thể thành giàu có hay không, cần phài xem Thiên Phủ hội hợp với các sao nào mà định. Theo nguyên tắc “Phùng Phủ khán Tướng” (gặp Thiên Phủ thì phái xem Thiên Tướng)”, nên gặp Thiên Tướng cũng cần phải xem Thiên Phủ. Thiên Phủ là kho lẫm, Thiên Tướng là chìa khóa, có chìa khóa mà kho lẫm trống rỗng thì cũng vô ích.

Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với “Tử Vi, Phá Quân”, nếu bị “Hình kị giáp ấn”, thì sự nghiệp một đời tráo trở bất thường, hợp tác với người khác thường thường cuối cùng không ra gì. Nếu là “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về thừa kế sự nghiệp có sẵn, nhờ đó mở ra cục diện mới.

Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp, nếu có các sao đào hoa, rất thích hợp làm những nghề nghiệp liên quan đến tửu sắc; nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, thì đây là người trong giới nghệ thuật. Cả hai trường hợp đều có sắc thái của ngành giải trí, nhưng tính chất lại rất khác biệt, một bên là nghệ thuật và một bên sắc tình.

Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với “Liêm Trinh, Phá Quân”; trường hợp ở cung Mão tốt hơn, vì được Thái Dương ở cung Dần giáp cung, khá sáng.

Thiên Tướng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, trong các tình hình thông thường, chủ về quyền bính nhất thời, nhưng trong sự nghiệp chẳng phải là đầu não. Nếu kinh doanh buôn bán, rất nên làm đại lí thương phẩm, nếu làm việc hưởng lương thì nên làm ở cơ cấu đầu não của một nơi.

Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, mà Thiên Phủ là “kho phủ đẩy ắp”, thích hợp lãnh vực kinh tế tài chính; nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật.

Thiên Tướng độc tọa hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về hợp tác với người khác dễ sinh đổ vỡ.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với “Vũ Khúc, Phá Quân”, sự nghiệp một đời nhiều vất vả, thường thường phái đích thân làm.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc HợL đối nhau với Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về hợp tác với người khác phần nhiều bị tổn thất, thường thường vì tiền mà mất nghĩa.

Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, không gặp sao lộc, cũng thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật; hội Thiên Phủ Hóa Khoa, có thể hoạt động trong lãnh vực công thương.

Hễ Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, tính chất nghề nghiệp cần phải tham khảo thêm cung mệnh và cung tài bạch để quyết định, có lúc cũng phải xem xét hai cung giáp để quyết định.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button