Tử vi

THIÊN TƯỚNG TẠI MÃO DẬU

Thiên Tướng Mão Dậu, đối cung là Liêm Phá. Thiên Tướng ở cung hãm, hội hợp Thiên Phủ Tài Bạch chỉ là bình cung, cho nên không bằng Sửu Mùi, chủ về quá bảo thủ, cẩn thận mà còn nhiều lo nghĩ.

Tinh hệ dạng này, mệnh cung ưa gặp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc, hội Liêm Trinh Hoá Lộc thì tăng cường năng lực quản lý tài chính của Thiên Tướng, nếu gặp Phá Quân Hoá Lộc thì tăng cường năng lực khai sáng của Thiên Tướng. Đều có thể trợ giúp sự nghiệp phát triển. Thiên Tướng là sao phò tá, nên tuy có phát triển không nên đảm trách công việc một mình.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Bạn đang xem: THIÊN TƯỚNG TẠI MÃO DẬU

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN TƯỚNG TẠI MÃO DẬU

Thiên Tướng Mão Dậu, đối cung là Liêm Phá. Thiên Tướng ở cung hãm, hội hợp Thiên Phủ Tài Bạch chỉ là bình cung, cho nên không bằng Sửu Mùi, chủ về quá bảo thủ, cẩn thận mà còn nhiều lo nghĩ.

Tinh hệ dạng này, mệnh cung ưa gặp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc, hội Liêm Trinh Hoá Lộc thì tăng cường năng lực quản lý tài chính của Thiên Tướng, nếu gặp Phá Quân Hoá Lộc thì tăng cường năng lực khai sáng của Thiên Tướng. Đều có thể trợ giúp sự nghiệp phát triển. Thiên Tướng là sao phò tá, nên tuy có phát triển không nên đảm trách công việc một mình.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button