Tử vi

THIÊN TƯỚNG TẠI SỬU MÙI

Thiên Tướng tại Sửu Mùi, đối cung là Tử Phá, cung tài bạch có Thiên Phủ hội chiếu.

So sánh hai cung, cung Sửu hội hợp Thiên Phủ vượng, cung Mùi hợp Thiên Phủ bình cung, nên an mệnh tại Sửu tốt hơn. Có tính độc lập cầu tiến hơn, nói sự nghiệp có phát triển lớn hơn, có thể giành vị trí cao trong xã hội.

Thiên Tướng ưa Xương Khúc Tả Hữu đồng cung hội chiếu, có thể làm bất cứ nghề nào nhưng đều có ít khí chất văn nghệ.

Bạn đang xem: THIÊN TƯỚNG TẠI SỬU MÙI

Thiên Tướng không ưa sát tinh, gặp Không Kiếp Hình Hư thì chủ về hình khắc thị phi, nặng thì mang bệnh, nếu theo ngành công nghệ hoặc thủ công thì có thể lập nghiệp

Nếu cát tinh và sát tinh cung đến thì không nên kinh doanh làm ăn, sẽ phải có nhiều trở ngại, cũng có thể làm công chức, công tác văn hoá giáo dục, thích hợp đảm nhiệm tham mưu cố vấn.

Thiên Tướng Sửu Mùi, bên cạnh sẽ có Đồng Lương. Nếu bên cạnh có Cự Môn với Lộc Tồn, Hoá Lộc tạo thành cách Tài ấm giáp ấn, một đời hưởng thụ, không gặp sóng gió trắc trở, sự nghiệp tiền bạc đều thăng tiến.

Tài ấm giáp ấn lấy Thiên Lương làm ấm tinh, Thiên Tướng làm ấn tinh, Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc làm tài. Nhưng Lộc Tồn không bằng Hoá Lộc, nếu cung kế cận có Lộc Tồn, thì Thiên Tướng đồng bộ với Kình Đà, giảm cát tường.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN TƯỚNG TẠI SỬU MÙI

Thiên Tướng tại Sửu Mùi, đối cung là Tử Phá, cung tài bạch có Thiên Phủ hội chiếu.

So sánh hai cung, cung Sửu hội hợp Thiên Phủ vượng, cung Mùi hợp Thiên Phủ bình cung, nên an mệnh tại Sửu tốt hơn. Có tính độc lập cầu tiến hơn, nói sự nghiệp có phát triển lớn hơn, có thể giành vị trí cao trong xã hội.

Thiên Tướng ưa Xương Khúc Tả Hữu đồng cung hội chiếu, có thể làm bất cứ nghề nào nhưng đều có ít khí chất văn nghệ.

Thiên Tướng không ưa sát tinh, gặp Không Kiếp Hình Hư thì chủ về hình khắc thị phi, nặng thì mang bệnh, nếu theo ngành công nghệ hoặc thủ công thì có thể lập nghiệp

Nếu cát tinh và sát tinh cung đến thì không nên kinh doanh làm ăn, sẽ phải có nhiều trở ngại, cũng có thể làm công chức, công tác văn hoá giáo dục, thích hợp đảm nhiệm tham mưu cố vấn.

Thiên Tướng Sửu Mùi, bên cạnh sẽ có Đồng Lương. Nếu bên cạnh có Cự Môn với Lộc Tồn, Hoá Lộc tạo thành cách Tài ấm giáp ấn, một đời hưởng thụ, không gặp sóng gió trắc trở, sự nghiệp tiền bạc đều thăng tiến.

Tài ấm giáp ấn lấy Thiên Lương làm ấm tinh, Thiên Tướng làm ấn tinh, Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc làm tài. Nhưng Lộc Tồn không bằng Hoá Lộc, nếu cung kế cận có Lộc Tồn, thì Thiên Tướng đồng bộ với Kình Đà, giảm cát tường.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button