Tử vi

THIÊN TƯỚNG TẠI TỊ HỢI

Thiên Tướng Tị Hợi, đối cung là Vũ Phá, rất có lực khai sáng, nên người an mệnh bản cung có tính kiên nhẫn không lay chuyển, và giàu tính khai sáng, có thể mửo ra cục diện mới khiến sự nghiệp thành tựu.

Thiên Tướng của Thiên Phủ ở cung tài bạch hội chiếu, Quan Lộc có Tử Tham cùng đến. Tinh hệ này không nên tự mình sáng lập sự nghiệp, chỉ nên vạch ra kế sách, làm người khơi mào. Nếu có Tả Hữu Khôi Việt thì tuy vất vả nhưng có thể một mình dựng nghiệp. Cũng không nên dành vị trí tối cao, có thể giữ quyền lực độc lập mà về danh nghĩa thì dưới quyền người khác.

Nếu nhiều sao sát, hình, kị thì nên chọn ngành công nghệ để mưu sinh, có cát tinh và sát tinh cung đến, có thể chọn ngành công nghệ mà làm việc, nếu làm nghề văn thì nhiều sóng gió trắc trở.

Bạn đang xem: THIÊN TƯỚNG TẠI TỊ HỢI

Do có Tử Tham của cung phu thê để nhập cung Quan Lộc hội chiếu, nên nữ mệnh chủ hôn nhân bất lợi, gặp rắc rối khó xử về tình cảm, nên lấy chồng hơn mình nhiều tuổi. Gặp Vũ Kỵ thì ít có niềm vui khuê phòng, nam mệnh nên lấy vợ hơn mình vài tuổi. Tuy nhiên nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về người phối ngẫu có năng lực làm việc.

Chú ý Kình Dương Hoá Kỵ, có Tả Hữu giáp Thiên Tướng, mà Thiên Tướng nhập mệnh hay thân, đây là Hình Kỵ giáp ấn, Kình Dương hoá khí chủ về hình (hình phạt), gặp cách này dễ bị lao ngục hoặc hình khắc thương vong.

Nữ mệnh Thiên Tướng đều thông minh vững vàng, có thể giúp chồng dạy con. Nếu gặp Khoa Quyền Lộc, Lộc Tồn, Tả Hữu, Thiên Mã thì một đời phú quý song toàn, có thêm Xương Khúc Kỵ Hình thì chủ về hình thương cô độc, sống chung mà không hôn lễ, hoặc làm kế thất, nếu không dễ sinh li tử biệt.

Thiên Tướng vào hạn, được Tả Hữu Khoa Lộc Quyền, Lộc Mã hội chiếu sẽ có hỉ sự và tài lộc, hoặc chuyển dời có chuyện mừng. Nếu thêm Phá Quân, Thất Sát, Vũ Khúc, Kình Dương, Đà La hội chiếu, thì điều tiếng thị phi hoặc phạm pháp, hoặc bị người ta ngàm hại, dẫn tơi phá tài, sự nghiệp thất bại. Gặp thêm Hoả Linh Hình, Không Kiếp, Đại Hao, Thiên Hư chủ về hình khắc, tàn tật. Có nhiều hung tinh ác sát thì có thể không muốn sống, nếu không có sao cát, phụ tá giải cứu, có thể tử vong.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN TƯỚNG TẠI TỊ HỢI

Thiên Tướng Tị Hợi, đối cung là Vũ Phá, rất có lực khai sáng, nên người an mệnh bản cung có tính kiên nhẫn không lay chuyển, và giàu tính khai sáng, có thể mửo ra cục diện mới khiến sự nghiệp thành tựu.

Thiên Tướng của Thiên Phủ ở cung tài bạch hội chiếu, Quan Lộc có Tử Tham cùng đến. Tinh hệ này không nên tự mình sáng lập sự nghiệp, chỉ nên vạch ra kế sách, làm người khơi mào. Nếu có Tả Hữu Khôi Việt thì tuy vất vả nhưng có thể một mình dựng nghiệp. Cũng không nên dành vị trí tối cao, có thể giữ quyền lực độc lập mà về danh nghĩa thì dưới quyền người khác.

Nếu nhiều sao sát, hình, kị thì nên chọn ngành công nghệ để mưu sinh, có cát tinh và sát tinh cung đến, có thể chọn ngành công nghệ mà làm việc, nếu làm nghề văn thì nhiều sóng gió trắc trở.

Do có Tử Tham của cung phu thê để nhập cung Quan Lộc hội chiếu, nên nữ mệnh chủ hôn nhân bất lợi, gặp rắc rối khó xử về tình cảm, nên lấy chồng hơn mình nhiều tuổi. Gặp Vũ Kỵ thì ít có niềm vui khuê phòng, nam mệnh nên lấy vợ hơn mình vài tuổi. Tuy nhiên nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về người phối ngẫu có năng lực làm việc.

Chú ý Kình Dương Hoá Kỵ, có Tả Hữu giáp Thiên Tướng, mà Thiên Tướng nhập mệnh hay thân, đây là Hình Kỵ giáp ấn, Kình Dương hoá khí chủ về hình (hình phạt), gặp cách này dễ bị lao ngục hoặc hình khắc thương vong.

Nữ mệnh Thiên Tướng đều thông minh vững vàng, có thể giúp chồng dạy con. Nếu gặp Khoa Quyền Lộc, Lộc Tồn, Tả Hữu, Thiên Mã thì một đời phú quý song toàn, có thêm Xương Khúc Kỵ Hình thì chủ về hình thương cô độc, sống chung mà không hôn lễ, hoặc làm kế thất, nếu không dễ sinh li tử biệt.

Thiên Tướng vào hạn, được Tả Hữu Khoa Lộc Quyền, Lộc Mã hội chiếu sẽ có hỉ sự và tài lộc, hoặc chuyển dời có chuyện mừng. Nếu thêm Phá Quân, Thất Sát, Vũ Khúc, Kình Dương, Đà La hội chiếu, thì điều tiếng thị phi hoặc phạm pháp, hoặc bị người ta ngàm hại, dẫn tơi phá tài, sự nghiệp thất bại. Gặp thêm Hoả Linh Hình, Không Kiếp, Đại Hao, Thiên Hư chủ về hình khắc, tàn tật. Có nhiều hung tinh ác sát thì có thể không muốn sống, nếu không có sao cát, phụ tá giải cứu, có thể tử vong.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button