Tử vi

Thời cơ kiếm tiền

【飞星漫谈十二】忌星归位 财帛宫化忌反赚大钱

十二【大财忌入生财坐生忌】赚钱的时机

你是否因为本命财帛宫见生年化忌星因郁郁不欢,慨叹上天不给你发财的机会?你的救星到啦,因为财帛宫坐生年忌赚钱的机会比一般人高呢!

Bạn đang xem: Thời cơ kiếm tiền

以往我讨论宫干飞化的时候只是论及同一个平面。例如本命命宫飞忌入友、大限财帛飞忌入田等等;本命是一个平面,大限是一个平面,流年是另一个平面。可是,由一个平面,例如大限财帛,飞化入另一个平面,例如本命财帛,我倒没有谈及过呢。

不同的平面飞化,当中又涉及很多的理论(怎么飞星紫微有这么多的理论啊?!),我在这儿就举一些容易明白的例子大家研究一下吧。

本命财帛宫坐生年忌表示一生都会为钱奔波,而且经常周转不灵。这种人是不是很难发达吗?非也,如果遇上大限财帛化忌入本命财帛,例如贪狼化忌坐本命财帛宫,大限财帛宫宫干癸令财帛再化忌,这就叫做【大财忌入生财遇生年忌】,又称为财忌归位。这个大限可以赚大钱啦。(怎样赚要看什么星化忌啦)

除了大限外,流年同论。亿万富豪都可能财帛宫化忌的,问题在于能否把握赚钱的机会。好好努力吧。

[Phi tinh mạn đàm 12] – Hóa kỵ trở về vị trí cũ, cung Tài bạch hóa kị mà lại kiếm được nhiều tiền

12 [Đại tài phi hóa kỵ nhập sinh tài tọa sinh kị] Thời cơ kiếm tiền

Có phải ngươi bởi vì cung tài bạch bản mệnh thấy năm Hóa kỵ năm sinh mà buồn rầu không vui, than thở trời cao không để cho ngươi cơ hội phát tài? Ccứu tinh của ngươi đến rồi, bởi vì cung Tài bạch tọa Hóa kỵ năm sinh thì cơ hội kiếm tiền của ngươi so với người bình thường cao hơn vậy!

Trước đây, lúc ta thảo luận can cung phi hóa chỉ là luận cùng đồng nhất một bình diện. Ví dụ như bản mệnh cung Mệnh phi hóa kỵ nhập Giao hữu, đại hạn Tài bạch phi hóa kỵ nhập Điền trạch các loại; bản mệnh là một cái bình diện, đại hạn là một cái bình diện, lưu niên… là một một bình diện khác. Thế nhưng, tại một cái bình diện, ví dụ như đại hạn tài bạch, phi hóa nhập một bình diện khác, ví dụ như bản mệnh Tài bạch, ta thật không ở đây có cùng nói chuyện qua.

Phi hóa bình diện khác nhau, ở giữa liên quan đến rất nhiều lý luận (Làm sao mà phi tinh tử vi có nhiều lý luận như vậy a?!), ta ở chỗ này liền cử một ít ví dụ dễ hiểu mọi người nghiên cứu một chút vậy.

Bản mệnh cung Tài bạch tọa hóa kỵ năm sinh biểu thị suốt đời đều sẽ vì tiền bôn ba, mà lại thường xuyên quay vòng không linh động. Loại người này có phải là rất khó phát đạt ? Cũng không phải, nếu như gặp gỡ đại hạn Tài bạch phi hóa kỵ nhập bản mệnh Tài bạch, ví dụ như Tham lang hóa kỵ tọa bản mệnh cung Tài bạch, đại hạn cung Tài bạch can cung Quý khiến Tài bạch lại hóa kỵ, cái này thì làm gọi là [đại tài phi hóa kỵ nhập sinh tài ngộ hóa kỵ năm sinh], còn gọi là Tài kị quy vị. Đại hạn này có thể kiếm bộn tiền rồi. (Kiếm như thế nào phải nhìn sao gì hóa kị vậy)

Ngoại trừ đại hạn ra, lưu niên cũng luận như vậy. Hàng tỉ phú cũng có thể có cung Tài bạch hóa kị, vấn đề ở chỗ có thể hay không nắm chặt cơ hội kiếm tiền. Hãy cố gắng lên.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thời cơ kiếm tiền

【飞星漫谈十二】忌星归位 财帛宫化忌反赚大钱

十二【大财忌入生财坐生忌】赚钱的时机

你是否因为本命财帛宫见生年化忌星因郁郁不欢,慨叹上天不给你发财的机会?你的救星到啦,因为财帛宫坐生年忌赚钱的机会比一般人高呢!

以往我讨论宫干飞化的时候只是论及同一个平面。例如本命命宫飞忌入友、大限财帛飞忌入田等等;本命是一个平面,大限是一个平面,流年是另一个平面。可是,由一个平面,例如大限财帛,飞化入另一个平面,例如本命财帛,我倒没有谈及过呢。

不同的平面飞化,当中又涉及很多的理论(怎么飞星紫微有这么多的理论啊?!),我在这儿就举一些容易明白的例子大家研究一下吧。

本命财帛宫坐生年忌表示一生都会为钱奔波,而且经常周转不灵。这种人是不是很难发达吗?非也,如果遇上大限财帛化忌入本命财帛,例如贪狼化忌坐本命财帛宫,大限财帛宫宫干癸令财帛再化忌,这就叫做【大财忌入生财遇生年忌】,又称为财忌归位。这个大限可以赚大钱啦。(怎样赚要看什么星化忌啦)

除了大限外,流年同论。亿万富豪都可能财帛宫化忌的,问题在于能否把握赚钱的机会。好好努力吧。

[Phi tinh mạn đàm 12] – Hóa kỵ trở về vị trí cũ, cung Tài bạch hóa kị mà lại kiếm được nhiều tiền

12 [Đại tài phi hóa kỵ nhập sinh tài tọa sinh kị] Thời cơ kiếm tiền

Có phải ngươi bởi vì cung tài bạch bản mệnh thấy năm Hóa kỵ năm sinh mà buồn rầu không vui, than thở trời cao không để cho ngươi cơ hội phát tài? Ccứu tinh của ngươi đến rồi, bởi vì cung Tài bạch tọa Hóa kỵ năm sinh thì cơ hội kiếm tiền của ngươi so với người bình thường cao hơn vậy!

Trước đây, lúc ta thảo luận can cung phi hóa chỉ là luận cùng đồng nhất một bình diện. Ví dụ như bản mệnh cung Mệnh phi hóa kỵ nhập Giao hữu, đại hạn Tài bạch phi hóa kỵ nhập Điền trạch các loại; bản mệnh là một cái bình diện, đại hạn là một cái bình diện, lưu niên… là một một bình diện khác. Thế nhưng, tại một cái bình diện, ví dụ như đại hạn tài bạch, phi hóa nhập một bình diện khác, ví dụ như bản mệnh Tài bạch, ta thật không ở đây có cùng nói chuyện qua.

Phi hóa bình diện khác nhau, ở giữa liên quan đến rất nhiều lý luận (Làm sao mà phi tinh tử vi có nhiều lý luận như vậy a?!), ta ở chỗ này liền cử một ít ví dụ dễ hiểu mọi người nghiên cứu một chút vậy.

Bản mệnh cung Tài bạch tọa hóa kỵ năm sinh biểu thị suốt đời đều sẽ vì tiền bôn ba, mà lại thường xuyên quay vòng không linh động. Loại người này có phải là rất khó phát đạt ? Cũng không phải, nếu như gặp gỡ đại hạn Tài bạch phi hóa kỵ nhập bản mệnh Tài bạch, ví dụ như Tham lang hóa kỵ tọa bản mệnh cung Tài bạch, đại hạn cung Tài bạch can cung Quý khiến Tài bạch lại hóa kỵ, cái này thì làm gọi là [đại tài phi hóa kỵ nhập sinh tài ngộ hóa kỵ năm sinh], còn gọi là Tài kị quy vị. Đại hạn này có thể kiếm bộn tiền rồi. (Kiếm như thế nào phải nhìn sao gì hóa kị vậy)

Ngoại trừ đại hạn ra, lưu niên cũng luận như vậy. Hàng tỉ phú cũng có thể có cung Tài bạch hóa kị, vấn đề ở chỗ có thể hay không nắm chặt cơ hội kiếm tiền. Hãy cố gắng lên.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button