Tử vi

Thời cơ mua nhà?

【飞星漫谈二】买楼的时机

二「买楼的时机」财忌入田,田自化禄

上次谈到怎样用「忌冲」去看「没良心的人」。今次就讨论一下「忌入」吧。

Bạn đang xem: Thời cơ mua nhà?

飞忌本身就代表「讨债、吸收或关切」的意义。所以,如果你流年发觉有财忌飞入田

宅,而田宅又自化禄的时候,就表示可以在房彦买卖时赚一笔啦。

因为忌入代表吸收,所以,财帛宫飞忌入田宅逢田宅自化禄,禄出泄财,刚好给财帛

宫吸收了。

可是,千万不要搞错方向。有人见到某君财禄入田,马上叫某君买楼,还言道:「有

禄入啦!还不是好事来啦!快买楼啦!」

很不幸,这个某君碰巧田宅又再自化忌。财的禄被田的忌好像收水大笨象一样狂吸,

想不破财都难。

这个可怜的某君,到今时今日都是负资产业主呢。

[Phi tinh mạn đàm 2] – Thời cơ mua nhà.

2. “Mãi lâu thì cơ” – Tài phi hóa kỵ nhập Điền, Điền tự hóa lộc.

Lần trước nói tới thế nào sử dụng “Kị xung” để khán “Người không có lương tâm”. Lần này thì thảo luận một chút “Phi hóa kỵ nhập” vậy.

Bản thân phi kị thì đại biểu ý nghĩa “Đòi nợ, hấp thu hoặc thân thiết”. Cho nên, nếu như ngươi lưu niên phát giác có Tài kị bay vào Điền trạch, mà Điền trạch lại vừa tự hóa lộc cùng thời điểm, thì biểu thị ngươi có thể ở trong việc buôn bán bất động sản mà kiếm một khoản vậy.

Bởi vì là phi hóa kỵ nhập đại biểu sự hấp thu. Cho nên, cung Tài bạch phi hóa kỵ nhập Điền trạch phùng Điền trạch tự hóa lộc, lộc xuất tiết tài, vừa vặn cho cung Tài bạch hấp thu.

Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên lầm phương hướng. Có người thấy bàn bè nào đó Tài hóa lộc nhập Điền, lập tức bảo bạn bè mua nhà, còn nói: “Có hóa lộc nhập đấy! Có chuyện tốt tới rồi! Nhanh mua nhà nhé!”

Thật bất hạnh, lúc này có một người bạn trùng hợp Điền trạch lại vừa tự hóa kị. Tài lộc bị Điền kị giống như bị nước thu vào, điên cuồng hút vào. Thiết nghĩ không phá tài cũng khó lắm.

Đây là một người bạn đáng thương, đến giờ này ngày nay cung đang mắc nợ tài sản người ta vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thời cơ mua nhà?

【飞星漫谈二】买楼的时机

二「买楼的时机」财忌入田,田自化禄

上次谈到怎样用「忌冲」去看「没良心的人」。今次就讨论一下「忌入」吧。

飞忌本身就代表「讨债、吸收或关切」的意义。所以,如果你流年发觉有财忌飞入田

宅,而田宅又自化禄的时候,就表示可以在房彦买卖时赚一笔啦。

因为忌入代表吸收,所以,财帛宫飞忌入田宅逢田宅自化禄,禄出泄财,刚好给财帛

宫吸收了。

可是,千万不要搞错方向。有人见到某君财禄入田,马上叫某君买楼,还言道:「有

禄入啦!还不是好事来啦!快买楼啦!」

很不幸,这个某君碰巧田宅又再自化忌。财的禄被田的忌好像收水大笨象一样狂吸,

想不破财都难。

这个可怜的某君,到今时今日都是负资产业主呢。

[Phi tinh mạn đàm 2] – Thời cơ mua nhà.

2. “Mãi lâu thì cơ” – Tài phi hóa kỵ nhập Điền, Điền tự hóa lộc.

Lần trước nói tới thế nào sử dụng “Kị xung” để khán “Người không có lương tâm”. Lần này thì thảo luận một chút “Phi hóa kỵ nhập” vậy.

Bản thân phi kị thì đại biểu ý nghĩa “Đòi nợ, hấp thu hoặc thân thiết”. Cho nên, nếu như ngươi lưu niên phát giác có Tài kị bay vào Điền trạch, mà Điền trạch lại vừa tự hóa lộc cùng thời điểm, thì biểu thị ngươi có thể ở trong việc buôn bán bất động sản mà kiếm một khoản vậy.

Bởi vì là phi hóa kỵ nhập đại biểu sự hấp thu. Cho nên, cung Tài bạch phi hóa kỵ nhập Điền trạch phùng Điền trạch tự hóa lộc, lộc xuất tiết tài, vừa vặn cho cung Tài bạch hấp thu.

Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên lầm phương hướng. Có người thấy bàn bè nào đó Tài hóa lộc nhập Điền, lập tức bảo bạn bè mua nhà, còn nói: “Có hóa lộc nhập đấy! Có chuyện tốt tới rồi! Nhanh mua nhà nhé!”

Thật bất hạnh, lúc này có một người bạn trùng hợp Điền trạch lại vừa tự hóa kị. Tài lộc bị Điền kị giống như bị nước thu vào, điên cuồng hút vào. Thiết nghĩ không phá tài cũng khó lắm.

Đây là một người bạn đáng thương, đến giờ này ngày nay cung đang mắc nợ tài sản người ta vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button