Tử vi

Thuật đoán mộng

Đoán mộng cho mình

Ngủ là một kì tích trong sinh mệnh, nhưng mộng lại là ki tích trong những kì tích. Nhiều năm trước, mộng làm cho vô số nhà khoa học cảm thấy khó hiểu.

Mãi đến thời Sigmund Freud mộng mới giành lại từ trông tay các nhà tôn giáo và các nhà đoán mộng, trở thành con đường khang trang của các nhà khoa học nghiên cứu vô thức. Các nhà siêu tâm lí học đã kế cấp truyền thống của S. Freud, đà tìm thấy con đường đầu tiên chạy thông đến ESP.

Các nhà siêu tâm lí học phát hiện : mọi người đều nằm mộng, mà mộng hầu như là chất tải tự nhiên của tín hiệu ESP.

Bạn đang xem: Thuật đoán mộng

Mộng có mấy hình thức, có thứ là ác mộng do tác dụng sinh lí và tác dụng tâm lí kích thích tâm tình mãnh liệt gây nên. Ác mộng thông thường là một đoạn ngắn về bạo lực, khác với ESP.

Cảnh mộng tương đối sâu có thể phát sinh cầm ứng điện tâm, được chỉ thị nào đỏ, sau khi tĩnh giác vẫn nhớ được.

Cảnh mộng càng sâu có thể cảm ứng được trí tuệ bậc càng cao, thậm chí mình thật sự có thể thoát khỏi thể xác, bay lơ lửng khắp nơi.

Cảnh mộng ở tầng thứ cao, người bình thường đều không có cách nào làm được, vì nó phải giữ để tỉnh giấc khi ngủ. Nhưng cảnh mộng của hiệu ứng điện tâm thì mọi người đều có thể thực hiện. Nhiều năm trở lại đây mộng luôn làm cho người ta cảm thấy thần kì và làm cho người ta kinh sợ, nguyên nhân là ở chỗ mộng có thể đưa ra lời cảnh cáo và chỉ dẫn cho chúng ta.

Ví dụ, các nhà khoa học phát hiện : khi bạn nằm mộng thấy mình sắp sửa tham gia một cuộc thi mà bạn chưa từng học hoặc chưa chuẩn bị, thông thường biểu thị bạn đối với một số việc nào đó trong cuộc sống cảm thấy khó đối phó. Khi bạn nằm mộng thấy mình rơi xuống từ lưng trời, biểu thị bạn sẽ có tai họa. Trái lại, bạn nằm mộng thấy mình bay bổng trên không thì lại biểu thị bạn sắp có vận may đến.

Nhiều người tin tưởng vào điềm báo mộng đã viết ra nhiều sách đoán mộng. Họ đem nhiều sự vật trong mộng cho một ý nghĩa đặc biệt riêng. Ví như các nhà đoán mộng Trung Quốc cho rằng : quan tài là điềm tốt vận may lớn đến, là được gặp người có chức quyền lớn v.v…

Nhưng có nhiều người “theo tranh tìm ngựa”, kết quả là có nhiều cái không linh nghiệm. Việc này đã làm cho người ta sinh ra hoài nghi đối với thuật đoán mộng. Trên thực tế mộng là sản phẩm tinh thần của con người. Cùng một thứ đó vật đối với từng người khác nhau, đại biểu ý nghĩa khác nhau.

Ví như lấy vàng làm ví dụ, đối với người này là tượng trưng sự giàu có tiền bạc, nhưng đối với người kia lại là tượng trưng gặp phải thương tổn. Bởi vì ý niệm ban đầu của vàng ở trong đầu mỗi người khác nhau, cho nên muốn đoán mộng cần phải tìm hiếu người nằm mộng.

Chỉ có sau khi được giải thích đúng đắn, mộng mới có ý nghĩa. Cũng chỉ có những người từng được huấn luyện mới có thể giải mộng một cách chính xác.

Vì vậy, chỉ có mỗi lần nằm mộng tỉnh lại, bạn nên nhớ lại một cách tỉ mỉ giác mộng của bạn, ngày tháng tích lũy lại thì sẽ có thể tìm được phương pháp đoán mộng cho mình. Nếu cần, có thể có ý thức huấn luyện mình.

Khi bạn tìm được phương pháp này, bạn sẽ có thể biết được vận thế ở thời gian gần nhất của bạn ra sao. ít nhất bản thân bạn có thể có chuẩn bị về tâm lí. Hơn nữa, có một điểm rất đáng nói : Đoán mộng cho mình, mình không thể lừa dối mình.

Mộng có thể chứng tỏ trạng thái sức khỏe, quan hệ giữa người với người, tình trạng kinh tế và tình trạng thành công của mọi người. Chỉ có điều là đại đa số người sau khi tỉnh dậy không biết hồi ức lại và tổng kết lại thôi. Nhưng, mộng vân vĩnh viễn theo suốt cuộc đời của bạn, đêm ngày không ngừng ra sức phục vụ bạn.

Vì vậy có thể nói, những người này đang lãng phí nguồn của cải tinh thần một cách vô tình. Đối với họ, giấc ngủ là mộl nhu cầu nghi ngơi, còn nằm mộng lại là một con quỷ quấy rầy mà thôi. Làm như thế khác nào đế mất một quả dưa hấu đế nhặt một hạt vừng.

Những người có ý tứ, đối với tất cả mọi thứ của mình đều lưu tâm đến. Mộng là thứ không dễ dàng nhìn thấy. Đây là một lời khuyên chân tình. Chúng tôi có thể dám đoán rằng : hiện tại, ai bắt đầu khai thác đối với mộng của mình càng sớm thì người đó sẽ có thể trong một tương lai không xa giành được một vật báu vô giá.

Nên học biết đoán mộng cho mình.

Ám thị của mộng

Thuật đoán mộng (viên mộng thuật) là tên địa phương lưu truyền trong dân gian Trung Quốc. Nhưng ở nước ngoài nó có một cái tên là : giải tích mộng (diễn giải và phân tích mộng). Cùng một thứ có hai cảnh ngộ hoàn toàn khác nhau, có phần làm cho người ta có cảm giác vui buôn lẫn lộn.

Buồn là việc mình đã từng làm không dám chấp nhận là đúng, không đáng xem, lại cứ muốn nhìn thấy người khác cũng làm như thế mdi lại học đế làm. Thái độ khoa học cẩn thận khiêm tốn này, thực tế vì tinh thần chú trọng thực tế của bản thân khoa học mà không dám gật bừa.

Vui là cuối cùng người ta đã hiếu rõ mộng có thể dự đoán được hiện trạng các mặt của người nằm mộng, nghĩa là mộng có thể dự báo vận thế của người.

Vận thế là vận mệnh của một người, cũng có thể hiểu là xu thế vận động của sinh mệnh. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, các nhân tố tạo thành vận mệnh của mỗi người là những sự kiện mà mỗi người làm ra trong quá trình sinh mệnh. Đây chính là câu nói “Vận mệnh của anh ta rất tốt!“, mà chúng ta thường nghe khi người khác giành được những thành công được người ta hâm mộ.

Vận mệnh tốt và xấu, xét từ bề ngoài là đại từ “một người giành được bao nhiêu”, còn về thực chất đế xét nên hiểu là tốt, xấu của chất lượng sinh mệnh.

Các nhà hiền triết xưa của Trung Quốc từ lâu đã đem chất lượng của sinh mệnh làm tiêu chuẩn đánh giá vận mệnh của một người. Ví như : nhà tinh mệnh học chính là đã đem năm tháng ngày giờ sinh của một người lần lượt tiến hành tổng hợp phân tích, sau đó trong cả hoàn cảnh sinh mệnh – tức thời gian không gian vũ trụ, tiến hành phân tích động thái, cuối cùng vẽ ra qũy tích vận mệnh của một người. Cách tiến hành từ phân tích tình thái vi mô đến phân tích động thái vĩ mô này, đã thể hiện nhận thức có hệ thống, hoàn chinh của các

nhà hiền triết Trung Quốc đối với sự phát triển của sinh mệnh.

Xét về phương pháp tư duy, nhận thức này là uyên bác, tiên tiến, khoa học. Song điều làm cho người đời sau chất vấn là ở vấn đề quan hệ giữa thời gian sinh ra với vận mệnh.

Đương nhiên, chỉ có sau khi hoàn toàn hiểu “cảm ứng thiên nhân” của các nhà hiên triết Trung Quốc, người ta mới có thể khẳng định một cách đầy đủ học thuyết đoán mệnh này.

Việc lí giải và phân tích của các nhà hiền triết Trung Quốc đối với mộng’, điểm xuất phát của nó vẫn là “cảm ứng thiên nhân”. Các nhà hiền triết Trung Quốc cho rằng: “Mộng là những thứ tai nghe mắt thấy trong thế giới mình giao du, những việc nhìn thấy tận mắt hoặc cảm nhận mà thành, hoặc có việc mà đến, tức tất cả mọi việc của bản thân mình. Những việc gặp trong mộng là những việc thuộc bản thân mình chứ không phải ở ngoài bản thân mình.”

Nghe nói ngày xưa có một vị Thiên sứ giỏi đoán mộng, ông đã phân chia mộng thành năm loại ranh giới : Loại một là cảnh quan trọng, loại hai là cảnh quý, loại thứ ba là cảnh quá khứ, loại thứ tư là cảnh hiện tại, loại thứ năm là cảnh tương lai. Họ cho rằng việc sản sinh mộng là tác dụng tinh thần của con người. “Thân díệm mộng sinh, thân tỉnh mộng diệt” (Thần hừng hực cháy thì sinh mộng, thần tĩnh lặng thì mộng mất). Trong nhận thức của các nhà hiền triết Trung Quốc xưa, thân là vật chất. Vì vậy mộng là một loại công năng và tác dụng của thần. Từ đó ta thấy, người xưa thật ra không xem mộng là một thứ thần bí và mê tín.

Nhưng, ban ngày có điều suy nghi thì ban đêm có mơ mộng, cũng không thể hoàn toàn nói rõ tính “bất khả tri” của mộng. Bởi vì, đôi khi không phải là sự việc ban ngày suy nghi đến, mà trong mộng  cũng xuất hiện, hơn nữa cách giải thích này không đủ sức thuyết minh canh mộng hoang đường, kl dị.

Nhá hóa học Kêkulê đã từng nằm mộng thấy một giấc mộng vĩ đại. Giấc mộng này được nhiều người dùng để chú giải nói mộng là sự đến đáp của miệt mài.

Giấc mộng này như sau : Nhà khoa học người Đức này từ lâu nay mưu toan tìm ra một công thức kết cấu cho phân tử Benzen. Một đêm vào nảm 1865, ông ngồi bên cạnh lò lửa ngủ gật. Trong mơ mơ màng màng, ông nhìn thấy trong ngọn lửa có các nguyên tử xếp thành hàng hình con rắn nhảy múa qua lại trước mắt ông, bỗng nhiên con rắn đó cắn vào đuôi của nó, cả thân hình nó tạo thành một vòng tròn, sau đó lại tiếp tục quay tròn như vui đùa trước mắt ông. Lúc này Kêkulê bỗng tĩnh giấc, ông đã nghĩ ra được công thức kết cấu hiện nay nổi tiếng này. Tiếp đó ông lập tức đưa ra suy luận về kết cấu Benzen hình lục giác. Chính trong một đêm như thế ông đã nổi tiếng, đặt cơ sở của hóa học các bua thơm.

Về giấc mộng thần kì này, đến bản thân ông Kêkulê cũng không ngờ tới. Đương nhiên cũng là chưa từng nhìn thấy, ai cũng đều biết nhà hóa học ban ngày suy nghĩ thật ra không phải là nội dung về rắn và lửa. Nghe nói vua phát minh Edison hàng ngày ông ngủ rất ít, mà luôn là đang mơ về phát minh. Decard cũng trong giấc mơ đem triết học cùng kết hợp lại với toán học. Chất bán dẫn cũng là được phát hiện từ  trong mộng của Maxiaxư.

Bởi vì giấc mộng vĩ đại kia của Kêkulê, nhiều nhà khoa học đã tin câu nói nổi tiếng của ông ; “Thưa quý ông, hãy để cho mọi người chúng ta đều biết nằm mộng, như thế có lẽ chúng ta sẽ có thể phát hiện ra chân lí”.

Về sau, có một số nhà khoa học có kiến thức thật sự đã bắt đầu nghiên cứu giấc mộng của người. Họ cho rằng : giấc mộng hàng ngày của chúng ta phần nhiều đều không có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng là bản thân chúng ta thiếu khả năng lí giải và khả năng quan sát nội dung phong phú trong bộ phận đen tối nhìn thấu tâm linh.

Giấc mộng chỉ cho chúng ta nội dung có liên quan đến cuộc sống nội tại, đồng thời cũng chỉ cho chúng ta bộ phận của tính cách không rõ ràng có liên quan đến người nằm mộng. Những nhân tố này, trước khi anh ta chưa phát hiện ra sẽ bắt đầu làm đảo lộn sinh hoạt của anh ta, tức là tác dụng tiềm ý thức của anh ta. Khi ý thức dùng kiềm chế đối với tiềm ý thức, mộng sẽ trở thành vũ đài của tiềm ý thức giao tranh với ý thức. Vì thế,     mộng được tồn tại với tư cách bổ sung của ý thức.

Dùng lời của Carl G. Jung nói : Mộng thuộc về phúc họa của đời người, đôi khi so với những sự việc xảy ra ở ban ngày nó còn có thể ảnh hưởng hơn tất cả ! Việc nghiên cứu mấy chục năm của các nhà khoa học, cuối cùng đã xoay chuyển được thiên kiến của người ta đối với mộng. Người ta ngày càng tin tưởng : mộng có thể báo trước vận thế của người.

Phương pháp phân giải mộng

Phương pháp phân giải mộng của người phương Tây phải tiến cử là của S. Freud. Sự phát hiện và nghiên cứu của S. Freud đối với tiềm ý thức đã vén lên bức màn che đen tối của mộng, làm cho người ta nhìn thấy phía sau tâm linh của con người.

Những người theo S. Freud đem việc phân giải mộng dùng để chữa trị các bệnh tâm lí của người, tự xưng là tâm linh cứu vớt con người. Do mục đích chữa bệnh, các nhà nghiên cứu mộng của phương Tây càng tập trung vào nội dung của mộng hơn, đồng thời xem nó là sự bổ xung đối với ý thức. Những điều mộng cung cấp đã vượt quá những điều chúng ta mong tìm, mộng làm cho chúng ta vô tình tìm hiểu được chỗ mấu chốt của tâm lí, hơn nữa cũng có thể kê ra một đơn thuốc cho nó.

Ví như trong mộng xuất hiện cầu thang điện hoặc hình tượng trong mộng như cầu thang có tay vịn tự động khác, chuyên gia phân tích tâm lí cho rằng thang điện đi lên hoặc đi xuống sẽ biểu thị hành động sinh hoạt của người nằm mộng đối với mình, nhất là cảm thụ của nghề nghiệp và kết hôn. Cầu thang điện đi lên tượng trưng mình thuận lợi, ngược lại, cầu thang điện đi xuống tượng trưng mình đang đứng trước khó khăn và bất lợi. Máy bay biểu thị mình đang hành động, bị ép phải hành động, hoặc hăm hở muốn thử xem sao. Nó là tượng trưng của dã tâm, quyền lực, trốn tránh, tiến thủ và tử vong.

Các nơi như nhà tù, trại giam, đồn công an, thì ý nghĩa tượng trưng của chúng là : đối với hành vi và cách nghĩ của mình ấp ủ cảm giác có tội và tự cho là mình phải nhận trừng phạt, đang nằm trong trạng thái mình bình thường xem nhẹ.

Ý nghĩa tượng trưng của thi thể là : muốn trừ khử gấp người này, sợ mất đi người này.

Từ đó dễ dàng nhận thấy các chuyên gia phân tích tâm lí phân tích ý nghĩa mộng của người từ ý nghĩa tượng trưng của hình tượng trong mộng. Cách phân tích này hầu như càng làm cho người ta tin phục hơn, vì cách làm của họ trung thực với hình tượng của mộng.

Song, cũng có những mộng họ giải thích không rõ ràng, ví như mộng của Kêkulê chính là không có cách gì nói được rõ ràng. Còn việc này ở phía các nhà đoán mộng Trung Quốc thì có thể có giải thích khác : thành công trọn vẹn.

Chỗ khác nhau của các nhà đoán mộng Trung Quốc với các chuyên gia phân tích tâm lí là ở chỗ họ quan sát đối với hoàn cảnh của mộng, mà không chú ý nhiều vào vật tượng cụ thể. Nghe nói : Nhạc Phi sau khi bị triệu về kinh, đã nằm thấy một mộng, thấy hai con chó đối thoại với nhau ở trước cửa. Chuyên gia phân tích tâm ỉí có lẽ đối với việc này không biết nói thế nào, còn khi Nhạc Phi hỏi mộng một vị sư, câu trả lời của họ là “có tai nạn bị giam trong ngục”. Bởi vì hai chữ “khuyển” đối “ngôn” chính là chữ “ngục” (theo chữ Hán). Từ đó, chứng ta liệu có thể nói được rằng : dân tộc có nền văn hóa khác nhau có ý nghĩa của mộng khác nhau được chăng ? Chúng ta có thể tưởng tượng hơn nữa giải thích đối với mộng của người phương Tây không thật hợp lắm với hiện thực của phương Đồng hoặc của Trung Quốc. Nếu như cách suy nghĩ này đứng vững được, như thế thì việc nghiên cứu đối với thuật đoán mộng Trung Quốc sẽ càng có giá trị thực dụng.

Thuyết bối cảnh của nhà đoán mộng Trung Quốc và thuyết bối cảnh của nhà nghệ thuật Trung Quốc có cách làm khác nhau mà hiệu quả như nhau. Thông qua bối cảnh ra đời của tác phẩm nhận ra tính cách và trạng thái tâm tư của tác giả, việc này đối với một người có trau dồi văn hóa cổ điển, thật ra không khó khăn. Nếu như dùng thuyết bối cảnh này đế tiến hành phân tích nhân vật, thi có thể được kết luận về tính cách này khiến người ta tin phục. Điểm này có không ít người đều đã từng tán thưởng. Nhưng về phần giải mộng lại ít có người chú ý. Vì vậy, có người nóí : thơ là mộng của cuộc sống. Ngược lại, chúng ta cũng có thể xem mộng thành thơ của cuộc sống. Như thế, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được quan hệ giữa mộng với cuộc sống của chúng ta.

Đoán mộng cần đọc : ý nghĩa tượng trưng của mộng

Dưới đây là những tư liệu về ý nghĩa tượng trưng của mộng, chúng tôi dựa vào những tài liệu hiện có quy nạp lại, chỉ cung cấp cho các bạn đọc tham khảo :

o Mộng có liên quan với tiền tài

a) Mộng tốt

 • Mộng thấy cỏ cây um tùm, rậm rạp trên đường

điềm báo sẽ thu được lợi lớn.

 • Mộng thấy đào đất chôn đồ vật

tiền bạc tự nhiên lăn đến.

 • Mộng thấy ngủ trong bãi tha ma

lợi lớn đang ở phía trước

 • Mộng thấy trong ao hồ hoặc đầm lấy có cá bơi lội

thu nhập tăng lớn.

 • Mộng thấy tàu thuyền đậu gần bờ

sẽ giành được lợi lớn.

 • Mộng thấy câu được cá to

sẽ giành được lợi lớn.

 • Mộng thấy ôm người chết

doanh lợi tăng nhiều.

 • Mộng thấy biến thành người ăn xin

sẽ giành được lợi lớn.

 • Mộng thấy vận chuyển tiền

tiền tài sẽ lăn đến.

 • Mộng thấy nuôi mèo

có triển vọng kiếm ra tiền.

 • Mộng thấy bầy chim tụ tập

có tiền tài ngoài ỷ muốn.

 • Mộng thấy cảnh tế lễ

tiền bạc tự nhiên lăn đến.

 • Mộng thấy sấm đánh

sẽ có món lợi lớn không ngờ tới.

 • Mộng thấy bị chém bị thương

có triển vọng tích trữ tiền của.

 • Mộng thấy mất tiền

điềm báo giành được lợi.

 • Mộng thấy mài đao

sẽ có lợi lớn.

 • Mộng thấy trên đao có máu

sẽ có tài vận ngoàỉ ý muốn.

 • Mộng thấy đào được vàng bạc

sẽ có tài vận ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy có người đưa kim

điểm báo sẽ gìanh được lợi.

 • Mộng thấy có đá lớn đặt ở giữa sân

tài vận chuyển biến tất.

b) Mộng xấu

 • Mộng thấy, tiền bạc từ trên trời rơi xuống

sẽ có tổn thất ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy đi lại với nữ giới

sẽ có thể phá sản.

 • Mộng thấy trở thành nhà triệu phú

sẽ tổn thất tiền tài

 • Mộng thấy giành được tiền ở sòng bạc

sẽ mất tiền tài.

 • Mộng thấy hoa hồng khắp mọi nưi

tiền tài sẽ bị mất lớn.

 • Mộng thấy đưa đám ma

sẽ có thể tán tài.

 • Mộng thấy nhà bị gió thổi đổ

điềm báo tán tài.

 • Mộng thấy xuống núi

việc buôn bán không thành.

 • Mộng thấy nằm ngủ trên tàu thuyền

nhất định gặp trộm cướp.

 • Mộng thấy nhặt tiền

nhất định sẽ gặp tổn thất.

 • Mộng thấy nhặt lá cây đốt lửa

sẽ tổn thất tiền tài.

o Mộng có liên quan với sự nghiệp

 1. Mộng tốt
 • Mộng thấy hoa mai nở rộ

sẽ bước vào con đường thành công.

 • Mộng thấy đất nứt nẻ

địa vị nhất định được lên.

 • Mộng thấy tự tay khuân đất

sắp sửa sáng lập nghiệp mới.          

 • Mộng thấy cá chép đang bơi trong nước

điềm báo địa vị được lên cao.

 • Mộng thấy bay lên trên trời

sẽ được thăng cấp.

 • Mộng thấy gội đầu

sắp sửa có triển vọng trở thành có thế lực.

 • Mộng thấy đi săn bắn

sự nghiệp thịnh vượng.

 • Mộng thấy cưỡi trâu để đi

sắp sửa trở thành có thế lực.

 • Mộng thấy cưỡi hạc đế bay

có sự thăng cấp ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy trên ngực đeo huân chương

thanh danh bắt đầu lên.

 • Mộng thấy khóa vàng, khóa bạc hoặc chìa khóa

sẽ được quý nhân giúp đỡ.

 • Mộng thấy bế con

nhất định trở thành nghiệp lớn.

 • Mộng thấy khói lửa

sự nghiệp đại vượng.

 • Mộng thấy xây nhà mới

sự nghiệp mới nhất định thành.

 • Mộng gặp quý nhân (người có quyền thế)

sẽ trở thành có thế lực.

 • Mộng thấy bơi lên ngược dòng

sự nghiệp thuận lợi lớn.

b) Mộng xấu

 • Mộng thấy Mặt Trời, Mặt trăng cùng xuất hiện

sẽ bị bạn bè lừa gạt.

 • Mộng thấy người tàn tật

sẽ phải vất vả hơn.

 • Mộng thấy người chết khóc

việc đang mong sẽ không thành.

 • Mộng thấy đề tên trên bảng

nguyện vọng không toại.

 • Mộng thấy nuôi chó

Sẽ có tranh chấp, bất hòa.

 • Mộng thấy quất ngựa đi

sẽ gặp trở ngại.

 • Mộng thấy ngồi trên cây

điềm của thất bại.

 • Mộng thấy bỗng nhiên không thấy đường đi

 nguyện vọng không toại.

 • Mộng thấy đường đi khúc khuỷu quanh co

sẽ gian lao vất vả hơn.

 • Mộng thấy cùng bơi với rùa đen trong biển

gian lao vất vả hơn.

 • Mộng thấy cùng đánh cờ với người khác

sẽ gặp trở ngại.

 •  Phụ nữ mộng thấy hành vi tình dục

sẽ có việc thị phi.

 • Mộng thấy bị người lấy cắp

việc gặp nhiều gặp ghềnh.

 • Mộng thấy nước triều dâng

sự nghiệp luôn luôn bị trắc trờ.

 • Mộng thấy núi lở

mọi việc đều không được.

 • Mộng thấy trôi xuôi dòng

có nhiều việc buồn phiền.

o Mộng có liên quan với gia sản

a)        Mộng tốt

 • Mộng thấy cây cối lớn um tùm

gia sản phồn vinh thịnh vượng.

 • Mộng thấy cây thông

Cảnh sinh sống trong nhà hưng vượng.

 •  Mộng thắy mặt trăng, mặt trời mọc lên ở biển

gia sản phát triển lớn.

 • Mộng thấy mở kho vàng

điềm báo gia sản phồn vinh.

 • Mộng thấy có đưa chiếc chổi

Cảnh nhà đại thịnh.

 • Mộng thấy người chết

điềm đại cát.

 • Phụ nữ mộng thấy nuốt mặt trởí, mật trăng

sẽ có quý tử.

 • Mộng thấy chim bay trên trời

sẽ có điều mừng của con cái.

 • Mộng thầy trời tảng sáng

người nhà ốm sẽ khỏi.

 • Mộng thấy cây tùng lẫn trong mây

số người thịnh vượng.

 • Mộng thấy làm bánh tết

nhà có việc vui mừng.

b) Mộng xấu

 • Mộng thấy xem kịch trong nhà hát

nhà có tranh chấp, bất hòa.

 • Mộng thấy cây cối khô héo

điềm gia sản sa rớt.

 • Mộng thấy pháo nổ từng đợt một

người trong nhà bất hòa.

 • Mộng thấy ăn bánh bao hoặc bánh mật

trong gia tộc sẽ có người tạ thế.

 • Mộng thấy ăn bánh tết

trong gia đình có việc xấu.

 • Mộng thấy gót giầy bị rơi

trong gia đình có việc xấu.

 • Mộng thấy chiếc quạt tay mở rộng

trong nhà có việc xấu.

 • Mộng thấy mò cá chép

trong những người thân cận có tin buồn.

 • Mộng thấy thuyền đi ra đi vào

người nhà có điều bất trắc. 

 • Mộng thấy bị rụng răng

Rất xấu. Trong cha mẹ nhất định có người gặp tai nạn lớn.

 • Mộng thấy mặt trời, mặt trăng bỏ rơi

có tin buồn mất cha mẹ.

 • Mộng thấy nhặt hạt dẻ

nhà có việc tang.

 • Mộng thấy đi cấy

có người nhà chết.

o Mộng có liên quan với sức khỏe

 1. Mộng tốt
 • Mộng thấy nước lớn tràn qua đê

hưởng thụ tuổi thọ.

 • Mộng thấy trông cây tùng

điềm trường thọ.

 • Mộng thấy ăn quả hồng

bệnh ốm lâu nhất định khỏi.

 • Mộng thấy lội trong nước để đi

bệnh lâu sẽ khỏi.

 • Mộng thấy mình chết

điềm trường thọ.

b)        Mộng xấu

 • Mộng thấy ăn đồ thức ăn tanh

chắc chắn sẽ bị cảm cúm.

 • Mộng thấy ăn cơm lạnh

có thể bị thương phong.

 • Mộng nhìn thấy cánh cửa rơi đổ gãy nát

trẻ con sẽ có tai nạn.

 • Mộng thấy nuốt răng

sẽ có bệnh nặng.

 • Mộng thấy mũi chảy máu

ốm đầu triền miền.

 • Mộng thấy người khác có việc vui mừng của con

người họ hàng xa ốm đau lâu bị chết.

o Mộng có liên quan đến yêu đương và hôn nhân

 1. Mộng tốt
 • Mộng thấy ánh mặt trời sán lạn chói mắt

việc yêu đương sẽ thành.

 • Mộng thấy nước giỏ xuống không ngừng

việc hôn nhân sẽ thành.

 • Mộng thấy hoa cỏ khắp núi

sẽ có chuyện yêu đương.

 1. Mộng xấu
 • Mộng thấy người tình

tình yêu có trắc trở.

 • Mộng thấy ăn quả lê

vợ chồng sẽ phân li.

 • Mộng thấy liễu rủ

sẽ có chuyện ngoại tình.

 • Mộng thấy áo lót của phụ nữ

chắc chắn có gian tình.

o Mộng có liên quan đến phúc họa

a) Mộng tốt

 • Mộng thấy ăn quả táo

nguyện vọng nhất định sẽ đạt.

 • Mộng thấy chùm nho tua tủa

việc tốt sẽ đến.

 • Mộng thấy hiên ngang dạo bước trên đường

sẽ có quý nhân giúp đỡ.

 • Mộng thấy nói chuyện với người đã chết

việc đang tiến hành tất nhiên thành công.

 • Mộng thấy trượt thi (không có tên ghi trên danh sách)

nguyện vọng sẽ toại.

 •  Mộng thấy cưỡi xe

mọi việc thuận lợi và toại nguyện.

 • Mộng thấy cưỡi trên lưng sư tử

danh lợi đều đến.

 • Mộng thấy hoa mẫu đơn

điềm của phú quý.

 •  Nam giới mộng thấy hành vi tình dục

được như ý mong muốn.

 • Mộng thấy bị bỏng

việc tốt sẽ đến.

 • Mộng thấy cảnh hỏa táng

sẽ có tin tốt.

 • Mộng thấy tàu hỏa phun khói       

sẽ có tin tốt.

 • Mộng thấy lửa cháy trong lò

sẽ có hạnh phúc ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy bò lên nóc nhà

điềm báo may mắn thụận lợi.

 • Mộng thấy trâu

điềm tốt lành.

 • Mộng thấy nhện

điềm tốt lành.

 • Mộng thấy rắn độc

điềm tốt lành, thăng quan tiến chức rất nhanh.

 • Mộng thấy rùa biển

phú quý sẽ đến.

 • Mộng thấy diều hầu bay trên trời cao

sẽ được của báu.

 • Mộng thấy chim bồ câu

điềm có triển vọng. 

 • Mộng thấy mồng một mồng hai Tết.

Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương sẽ có hạnh phúc lớn nhất suốt đời.         

 • Mộng thấy đi lễ bái Thần Phật

mọi việc thuận lợi.

 • Mộng thấy giữa đường gặp mưa

sẽ được ăn uống ngon.

 • Mộng thấy gió bão thổi mạnh

                     Sẽ có việc tốt liên tiếp đến.

 • Mộng thấy chiêm ngưỡng và trèo lên núi cao

                     vận lớn rơi xuống đầu.

 • Mộng thấy trồng trọt

                     điềm tốt lành.

 • Mộng thấy lương thực chứa đầy bao tải

những điều hạnh phúc mừng vui đến.

 • Mộng thấy đếm nhẩm ngày

        thời cơ đến, vận mệnh cũng biến chuyển tốt theo thời cơ.

b) Mộng xấu

 • Mộng thấy các cây tre đứng sừng sững

các việc tai họa không ngừng.

 • Mộng thấy gặt lúa

vận xấu sẽ đến.

 • Mộng thấy có người cười to

việc dữ sẽ nhất định nhiều.

 • Mộng thấy đánh nhau với người khác

nhất định có việc tai họa. 

 • Mộng thấy đao kề cổ

mọi việc đều không thuận lợi.

 • Mộng thấy quăng lưới bắt cá

nhất định sẽ có việc xấu.

 • Mộng thấy ăn uống lu bù

việc xấu sẽ sinh ra.

 • Mộng thấy gương bị vỡ

việc họa hại sẽ đến.

 • Mộng thấy trong núi nổi lửa

sẽ có tai họa về cãi cọ xích mích.

 • Mộng thấy cầm dao đưa cho người khác

sẽ có tổn thất ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy gãy kim

có việc không tốt.

 • Mộng thấy kéo cưa

những việc đang làm sẽ gặp nhiều rắc rõi.

 • Mộng thấy nhiều chim quần tụ

sẽ có việc kiện cáo, tố tụng.

 • Mộng thấy trèo đến đỉnh núi

sẽ gặp tai nạn ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy nhìn trộm vào huyệt mộ

sẽ có việc không tốt lành.

 • Mộng thấy máy bay rơi

tai họa sẽ rơi đến mình.

 • Mộng thấy bị rơi xuống giữa ban ngày

có tai họa không lường được.

 • Mộng thấy bị giặc truy đuổi

nhất định có việc dữ.

 • Mộng thấy ngồi máy bay

sẽ có tai nạn không lường được.

(Thiên thời – Bạch Huyết)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thuật đoán mộng

Đoán mộng cho mình

Ngủ là một kì tích trong sinh mệnh, nhưng mộng lại là ki tích trong những kì tích. Nhiều năm trước, mộng làm cho vô số nhà khoa học cảm thấy khó hiểu.

Mãi đến thời Sigmund Freud mộng mới giành lại từ trông tay các nhà tôn giáo và các nhà đoán mộng, trở thành con đường khang trang của các nhà khoa học nghiên cứu vô thức. Các nhà siêu tâm lí học đã kế cấp truyền thống của S. Freud, đà tìm thấy con đường đầu tiên chạy thông đến ESP.

Các nhà siêu tâm lí học phát hiện : mọi người đều nằm mộng, mà mộng hầu như là chất tải tự nhiên của tín hiệu ESP.

Mộng có mấy hình thức, có thứ là ác mộng do tác dụng sinh lí và tác dụng tâm lí kích thích tâm tình mãnh liệt gây nên. Ác mộng thông thường là một đoạn ngắn về bạo lực, khác với ESP.

Cảnh mộng tương đối sâu có thể phát sinh cầm ứng điện tâm, được chỉ thị nào đỏ, sau khi tĩnh giác vẫn nhớ được.

Cảnh mộng càng sâu có thể cảm ứng được trí tuệ bậc càng cao, thậm chí mình thật sự có thể thoát khỏi thể xác, bay lơ lửng khắp nơi.

Cảnh mộng ở tầng thứ cao, người bình thường đều không có cách nào làm được, vì nó phải giữ để tỉnh giấc khi ngủ. Nhưng cảnh mộng của hiệu ứng điện tâm thì mọi người đều có thể thực hiện. Nhiều năm trở lại đây mộng luôn làm cho người ta cảm thấy thần kì và làm cho người ta kinh sợ, nguyên nhân là ở chỗ mộng có thể đưa ra lời cảnh cáo và chỉ dẫn cho chúng ta.

Ví dụ, các nhà khoa học phát hiện : khi bạn nằm mộng thấy mình sắp sửa tham gia một cuộc thi mà bạn chưa từng học hoặc chưa chuẩn bị, thông thường biểu thị bạn đối với một số việc nào đó trong cuộc sống cảm thấy khó đối phó. Khi bạn nằm mộng thấy mình rơi xuống từ lưng trời, biểu thị bạn sẽ có tai họa. Trái lại, bạn nằm mộng thấy mình bay bổng trên không thì lại biểu thị bạn sắp có vận may đến.

Nhiều người tin tưởng vào điềm báo mộng đã viết ra nhiều sách đoán mộng. Họ đem nhiều sự vật trong mộng cho một ý nghĩa đặc biệt riêng. Ví như các nhà đoán mộng Trung Quốc cho rằng : quan tài là điềm tốt vận may lớn đến, là được gặp người có chức quyền lớn v.v…

Nhưng có nhiều người “theo tranh tìm ngựa”, kết quả là có nhiều cái không linh nghiệm. Việc này đã làm cho người ta sinh ra hoài nghi đối với thuật đoán mộng. Trên thực tế mộng là sản phẩm tinh thần của con người. Cùng một thứ đó vật đối với từng người khác nhau, đại biểu ý nghĩa khác nhau.

Ví như lấy vàng làm ví dụ, đối với người này là tượng trưng sự giàu có tiền bạc, nhưng đối với người kia lại là tượng trưng gặp phải thương tổn. Bởi vì ý niệm ban đầu của vàng ở trong đầu mỗi người khác nhau, cho nên muốn đoán mộng cần phải tìm hiếu người nằm mộng.

Chỉ có sau khi được giải thích đúng đắn, mộng mới có ý nghĩa. Cũng chỉ có những người từng được huấn luyện mới có thể giải mộng một cách chính xác.

Vì vậy, chỉ có mỗi lần nằm mộng tỉnh lại, bạn nên nhớ lại một cách tỉ mỉ giác mộng của bạn, ngày tháng tích lũy lại thì sẽ có thể tìm được phương pháp đoán mộng cho mình. Nếu cần, có thể có ý thức huấn luyện mình.

Khi bạn tìm được phương pháp này, bạn sẽ có thể biết được vận thế ở thời gian gần nhất của bạn ra sao. ít nhất bản thân bạn có thể có chuẩn bị về tâm lí. Hơn nữa, có một điểm rất đáng nói : Đoán mộng cho mình, mình không thể lừa dối mình.

Mộng có thể chứng tỏ trạng thái sức khỏe, quan hệ giữa người với người, tình trạng kinh tế và tình trạng thành công của mọi người. Chỉ có điều là đại đa số người sau khi tỉnh dậy không biết hồi ức lại và tổng kết lại thôi. Nhưng, mộng vân vĩnh viễn theo suốt cuộc đời của bạn, đêm ngày không ngừng ra sức phục vụ bạn.

Vì vậy có thể nói, những người này đang lãng phí nguồn của cải tinh thần một cách vô tình. Đối với họ, giấc ngủ là mộl nhu cầu nghi ngơi, còn nằm mộng lại là một con quỷ quấy rầy mà thôi. Làm như thế khác nào đế mất một quả dưa hấu đế nhặt một hạt vừng.

Những người có ý tứ, đối với tất cả mọi thứ của mình đều lưu tâm đến. Mộng là thứ không dễ dàng nhìn thấy. Đây là một lời khuyên chân tình. Chúng tôi có thể dám đoán rằng : hiện tại, ai bắt đầu khai thác đối với mộng của mình càng sớm thì người đó sẽ có thể trong một tương lai không xa giành được một vật báu vô giá.

Nên học biết đoán mộng cho mình.

Ám thị của mộng

Thuật đoán mộng (viên mộng thuật) là tên địa phương lưu truyền trong dân gian Trung Quốc. Nhưng ở nước ngoài nó có một cái tên là : giải tích mộng (diễn giải và phân tích mộng). Cùng một thứ có hai cảnh ngộ hoàn toàn khác nhau, có phần làm cho người ta có cảm giác vui buôn lẫn lộn.

Buồn là việc mình đã từng làm không dám chấp nhận là đúng, không đáng xem, lại cứ muốn nhìn thấy người khác cũng làm như thế mdi lại học đế làm. Thái độ khoa học cẩn thận khiêm tốn này, thực tế vì tinh thần chú trọng thực tế của bản thân khoa học mà không dám gật bừa.

Vui là cuối cùng người ta đã hiếu rõ mộng có thể dự đoán được hiện trạng các mặt của người nằm mộng, nghĩa là mộng có thể dự báo vận thế của người.

Vận thế là vận mệnh của một người, cũng có thể hiểu là xu thế vận động của sinh mệnh. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, các nhân tố tạo thành vận mệnh của mỗi người là những sự kiện mà mỗi người làm ra trong quá trình sinh mệnh. Đây chính là câu nói “Vận mệnh của anh ta rất tốt!“, mà chúng ta thường nghe khi người khác giành được những thành công được người ta hâm mộ.

Vận mệnh tốt và xấu, xét từ bề ngoài là đại từ “một người giành được bao nhiêu”, còn về thực chất đế xét nên hiểu là tốt, xấu của chất lượng sinh mệnh.

Các nhà hiền triết xưa của Trung Quốc từ lâu đã đem chất lượng của sinh mệnh làm tiêu chuẩn đánh giá vận mệnh của một người. Ví như : nhà tinh mệnh học chính là đã đem năm tháng ngày giờ sinh của một người lần lượt tiến hành tổng hợp phân tích, sau đó trong cả hoàn cảnh sinh mệnh – tức thời gian không gian vũ trụ, tiến hành phân tích động thái, cuối cùng vẽ ra qũy tích vận mệnh của một người. Cách tiến hành từ phân tích tình thái vi mô đến phân tích động thái vĩ mô này, đã thể hiện nhận thức có hệ thống, hoàn chinh của các

nhà hiền triết Trung Quốc đối với sự phát triển của sinh mệnh.

Xét về phương pháp tư duy, nhận thức này là uyên bác, tiên tiến, khoa học. Song điều làm cho người đời sau chất vấn là ở vấn đề quan hệ giữa thời gian sinh ra với vận mệnh.

Đương nhiên, chỉ có sau khi hoàn toàn hiểu “cảm ứng thiên nhân” của các nhà hiên triết Trung Quốc, người ta mới có thể khẳng định một cách đầy đủ học thuyết đoán mệnh này.

Việc lí giải và phân tích của các nhà hiền triết Trung Quốc đối với mộng’, điểm xuất phát của nó vẫn là “cảm ứng thiên nhân”. Các nhà hiền triết Trung Quốc cho rằng: “Mộng là những thứ tai nghe mắt thấy trong thế giới mình giao du, những việc nhìn thấy tận mắt hoặc cảm nhận mà thành, hoặc có việc mà đến, tức tất cả mọi việc của bản thân mình. Những việc gặp trong mộng là những việc thuộc bản thân mình chứ không phải ở ngoài bản thân mình.”

Nghe nói ngày xưa có một vị Thiên sứ giỏi đoán mộng, ông đã phân chia mộng thành năm loại ranh giới : Loại một là cảnh quan trọng, loại hai là cảnh quý, loại thứ ba là cảnh quá khứ, loại thứ tư là cảnh hiện tại, loại thứ năm là cảnh tương lai. Họ cho rằng việc sản sinh mộng là tác dụng tinh thần của con người. “Thân díệm mộng sinh, thân tỉnh mộng diệt” (Thần hừng hực cháy thì sinh mộng, thần tĩnh lặng thì mộng mất). Trong nhận thức của các nhà hiền triết Trung Quốc xưa, thân là vật chất. Vì vậy mộng là một loại công năng và tác dụng của thần. Từ đó ta thấy, người xưa thật ra không xem mộng là một thứ thần bí và mê tín.

Nhưng, ban ngày có điều suy nghi thì ban đêm có mơ mộng, cũng không thể hoàn toàn nói rõ tính “bất khả tri” của mộng. Bởi vì, đôi khi không phải là sự việc ban ngày suy nghi đến, mà trong mộng  cũng xuất hiện, hơn nữa cách giải thích này không đủ sức thuyết minh canh mộng hoang đường, kl dị.

Nhá hóa học Kêkulê đã từng nằm mộng thấy một giấc mộng vĩ đại. Giấc mộng này được nhiều người dùng để chú giải nói mộng là sự đến đáp của miệt mài.

Giấc mộng này như sau : Nhà khoa học người Đức này từ lâu nay mưu toan tìm ra một công thức kết cấu cho phân tử Benzen. Một đêm vào nảm 1865, ông ngồi bên cạnh lò lửa ngủ gật. Trong mơ mơ màng màng, ông nhìn thấy trong ngọn lửa có các nguyên tử xếp thành hàng hình con rắn nhảy múa qua lại trước mắt ông, bỗng nhiên con rắn đó cắn vào đuôi của nó, cả thân hình nó tạo thành một vòng tròn, sau đó lại tiếp tục quay tròn như vui đùa trước mắt ông. Lúc này Kêkulê bỗng tĩnh giấc, ông đã nghĩ ra được công thức kết cấu hiện nay nổi tiếng này. Tiếp đó ông lập tức đưa ra suy luận về kết cấu Benzen hình lục giác. Chính trong một đêm như thế ông đã nổi tiếng, đặt cơ sở của hóa học các bua thơm.

Về giấc mộng thần kì này, đến bản thân ông Kêkulê cũng không ngờ tới. Đương nhiên cũng là chưa từng nhìn thấy, ai cũng đều biết nhà hóa học ban ngày suy nghĩ thật ra không phải là nội dung về rắn và lửa. Nghe nói vua phát minh Edison hàng ngày ông ngủ rất ít, mà luôn là đang mơ về phát minh. Decard cũng trong giấc mơ đem triết học cùng kết hợp lại với toán học. Chất bán dẫn cũng là được phát hiện từ  trong mộng của Maxiaxư.

Bởi vì giấc mộng vĩ đại kia của Kêkulê, nhiều nhà khoa học đã tin câu nói nổi tiếng của ông ; “Thưa quý ông, hãy để cho mọi người chúng ta đều biết nằm mộng, như thế có lẽ chúng ta sẽ có thể phát hiện ra chân lí”.

Về sau, có một số nhà khoa học có kiến thức thật sự đã bắt đầu nghiên cứu giấc mộng của người. Họ cho rằng : giấc mộng hàng ngày của chúng ta phần nhiều đều không có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng là bản thân chúng ta thiếu khả năng lí giải và khả năng quan sát nội dung phong phú trong bộ phận đen tối nhìn thấu tâm linh.

Giấc mộng chỉ cho chúng ta nội dung có liên quan đến cuộc sống nội tại, đồng thời cũng chỉ cho chúng ta bộ phận của tính cách không rõ ràng có liên quan đến người nằm mộng. Những nhân tố này, trước khi anh ta chưa phát hiện ra sẽ bắt đầu làm đảo lộn sinh hoạt của anh ta, tức là tác dụng tiềm ý thức của anh ta. Khi ý thức dùng kiềm chế đối với tiềm ý thức, mộng sẽ trở thành vũ đài của tiềm ý thức giao tranh với ý thức. Vì thế,     mộng được tồn tại với tư cách bổ sung của ý thức.

Dùng lời của Carl G. Jung nói : Mộng thuộc về phúc họa của đời người, đôi khi so với những sự việc xảy ra ở ban ngày nó còn có thể ảnh hưởng hơn tất cả ! Việc nghiên cứu mấy chục năm của các nhà khoa học, cuối cùng đã xoay chuyển được thiên kiến của người ta đối với mộng. Người ta ngày càng tin tưởng : mộng có thể báo trước vận thế của người.

Phương pháp phân giải mộng

Phương pháp phân giải mộng của người phương Tây phải tiến cử là của S. Freud. Sự phát hiện và nghiên cứu của S. Freud đối với tiềm ý thức đã vén lên bức màn che đen tối của mộng, làm cho người ta nhìn thấy phía sau tâm linh của con người.

Những người theo S. Freud đem việc phân giải mộng dùng để chữa trị các bệnh tâm lí của người, tự xưng là tâm linh cứu vớt con người. Do mục đích chữa bệnh, các nhà nghiên cứu mộng của phương Tây càng tập trung vào nội dung của mộng hơn, đồng thời xem nó là sự bổ xung đối với ý thức. Những điều mộng cung cấp đã vượt quá những điều chúng ta mong tìm, mộng làm cho chúng ta vô tình tìm hiểu được chỗ mấu chốt của tâm lí, hơn nữa cũng có thể kê ra một đơn thuốc cho nó.

Ví như trong mộng xuất hiện cầu thang điện hoặc hình tượng trong mộng như cầu thang có tay vịn tự động khác, chuyên gia phân tích tâm lí cho rằng thang điện đi lên hoặc đi xuống sẽ biểu thị hành động sinh hoạt của người nằm mộng đối với mình, nhất là cảm thụ của nghề nghiệp và kết hôn. Cầu thang điện đi lên tượng trưng mình thuận lợi, ngược lại, cầu thang điện đi xuống tượng trưng mình đang đứng trước khó khăn và bất lợi. Máy bay biểu thị mình đang hành động, bị ép phải hành động, hoặc hăm hở muốn thử xem sao. Nó là tượng trưng của dã tâm, quyền lực, trốn tránh, tiến thủ và tử vong.

Các nơi như nhà tù, trại giam, đồn công an, thì ý nghĩa tượng trưng của chúng là : đối với hành vi và cách nghĩ của mình ấp ủ cảm giác có tội và tự cho là mình phải nhận trừng phạt, đang nằm trong trạng thái mình bình thường xem nhẹ.

Ý nghĩa tượng trưng của thi thể là : muốn trừ khử gấp người này, sợ mất đi người này.

Từ đó dễ dàng nhận thấy các chuyên gia phân tích tâm lí phân tích ý nghĩa mộng của người từ ý nghĩa tượng trưng của hình tượng trong mộng. Cách phân tích này hầu như càng làm cho người ta tin phục hơn, vì cách làm của họ trung thực với hình tượng của mộng.

Song, cũng có những mộng họ giải thích không rõ ràng, ví như mộng của Kêkulê chính là không có cách gì nói được rõ ràng. Còn việc này ở phía các nhà đoán mộng Trung Quốc thì có thể có giải thích khác : thành công trọn vẹn.

Chỗ khác nhau của các nhà đoán mộng Trung Quốc với các chuyên gia phân tích tâm lí là ở chỗ họ quan sát đối với hoàn cảnh của mộng, mà không chú ý nhiều vào vật tượng cụ thể. Nghe nói : Nhạc Phi sau khi bị triệu về kinh, đã nằm thấy một mộng, thấy hai con chó đối thoại với nhau ở trước cửa. Chuyên gia phân tích tâm ỉí có lẽ đối với việc này không biết nói thế nào, còn khi Nhạc Phi hỏi mộng một vị sư, câu trả lời của họ là “có tai nạn bị giam trong ngục”. Bởi vì hai chữ “khuyển” đối “ngôn” chính là chữ “ngục” (theo chữ Hán). Từ đó, chứng ta liệu có thể nói được rằng : dân tộc có nền văn hóa khác nhau có ý nghĩa của mộng khác nhau được chăng ? Chúng ta có thể tưởng tượng hơn nữa giải thích đối với mộng của người phương Tây không thật hợp lắm với hiện thực của phương Đồng hoặc của Trung Quốc. Nếu như cách suy nghĩ này đứng vững được, như thế thì việc nghiên cứu đối với thuật đoán mộng Trung Quốc sẽ càng có giá trị thực dụng.

Thuyết bối cảnh của nhà đoán mộng Trung Quốc và thuyết bối cảnh của nhà nghệ thuật Trung Quốc có cách làm khác nhau mà hiệu quả như nhau. Thông qua bối cảnh ra đời của tác phẩm nhận ra tính cách và trạng thái tâm tư của tác giả, việc này đối với một người có trau dồi văn hóa cổ điển, thật ra không khó khăn. Nếu như dùng thuyết bối cảnh này đế tiến hành phân tích nhân vật, thi có thể được kết luận về tính cách này khiến người ta tin phục. Điểm này có không ít người đều đã từng tán thưởng. Nhưng về phần giải mộng lại ít có người chú ý. Vì vậy, có người nóí : thơ là mộng của cuộc sống. Ngược lại, chúng ta cũng có thể xem mộng thành thơ của cuộc sống. Như thế, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được quan hệ giữa mộng với cuộc sống của chúng ta.

Đoán mộng cần đọc : ý nghĩa tượng trưng của mộng

Dưới đây là những tư liệu về ý nghĩa tượng trưng của mộng, chúng tôi dựa vào những tài liệu hiện có quy nạp lại, chỉ cung cấp cho các bạn đọc tham khảo :

o Mộng có liên quan với tiền tài

a) Mộng tốt

 • Mộng thấy cỏ cây um tùm, rậm rạp trên đường

điềm báo sẽ thu được lợi lớn.

 • Mộng thấy đào đất chôn đồ vật

tiền bạc tự nhiên lăn đến.

 • Mộng thấy ngủ trong bãi tha ma

lợi lớn đang ở phía trước

 • Mộng thấy trong ao hồ hoặc đầm lấy có cá bơi lội

thu nhập tăng lớn.

 • Mộng thấy tàu thuyền đậu gần bờ

sẽ giành được lợi lớn.

 • Mộng thấy câu được cá to

sẽ giành được lợi lớn.

 • Mộng thấy ôm người chết

doanh lợi tăng nhiều.

 • Mộng thấy biến thành người ăn xin

sẽ giành được lợi lớn.

 • Mộng thấy vận chuyển tiền

tiền tài sẽ lăn đến.

 • Mộng thấy nuôi mèo

có triển vọng kiếm ra tiền.

 • Mộng thấy bầy chim tụ tập

có tiền tài ngoài ỷ muốn.

 • Mộng thấy cảnh tế lễ

tiền bạc tự nhiên lăn đến.

 • Mộng thấy sấm đánh

sẽ có món lợi lớn không ngờ tới.

 • Mộng thấy bị chém bị thương

có triển vọng tích trữ tiền của.

 • Mộng thấy mất tiền

điềm báo giành được lợi.

 • Mộng thấy mài đao

sẽ có lợi lớn.

 • Mộng thấy trên đao có máu

sẽ có tài vận ngoàỉ ý muốn.

 • Mộng thấy đào được vàng bạc

sẽ có tài vận ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy có người đưa kim

điểm báo sẽ gìanh được lợi.

 • Mộng thấy có đá lớn đặt ở giữa sân

tài vận chuyển biến tất.

b) Mộng xấu

 • Mộng thấy, tiền bạc từ trên trời rơi xuống

sẽ có tổn thất ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy đi lại với nữ giới

sẽ có thể phá sản.

 • Mộng thấy trở thành nhà triệu phú

sẽ tổn thất tiền tài

 • Mộng thấy giành được tiền ở sòng bạc

sẽ mất tiền tài.

 • Mộng thấy hoa hồng khắp mọi nưi

tiền tài sẽ bị mất lớn.

 • Mộng thấy đưa đám ma

sẽ có thể tán tài.

 • Mộng thấy nhà bị gió thổi đổ

điềm báo tán tài.

 • Mộng thấy xuống núi

việc buôn bán không thành.

 • Mộng thấy nằm ngủ trên tàu thuyền

nhất định gặp trộm cướp.

 • Mộng thấy nhặt tiền

nhất định sẽ gặp tổn thất.

 • Mộng thấy nhặt lá cây đốt lửa

sẽ tổn thất tiền tài.

o Mộng có liên quan với sự nghiệp

 1. Mộng tốt
 • Mộng thấy hoa mai nở rộ

sẽ bước vào con đường thành công.

 • Mộng thấy đất nứt nẻ

địa vị nhất định được lên.

 • Mộng thấy tự tay khuân đất

sắp sửa sáng lập nghiệp mới.          

 • Mộng thấy cá chép đang bơi trong nước

điềm báo địa vị được lên cao.

 • Mộng thấy bay lên trên trời

sẽ được thăng cấp.

 • Mộng thấy gội đầu

sắp sửa có triển vọng trở thành có thế lực.

 • Mộng thấy đi săn bắn

sự nghiệp thịnh vượng.

 • Mộng thấy cưỡi trâu để đi

sắp sửa trở thành có thế lực.

 • Mộng thấy cưỡi hạc đế bay

có sự thăng cấp ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy trên ngực đeo huân chương

thanh danh bắt đầu lên.

 • Mộng thấy khóa vàng, khóa bạc hoặc chìa khóa

sẽ được quý nhân giúp đỡ.

 • Mộng thấy bế con

nhất định trở thành nghiệp lớn.

 • Mộng thấy khói lửa

sự nghiệp đại vượng.

 • Mộng thấy xây nhà mới

sự nghiệp mới nhất định thành.

 • Mộng gặp quý nhân (người có quyền thế)

sẽ trở thành có thế lực.

 • Mộng thấy bơi lên ngược dòng

sự nghiệp thuận lợi lớn.

b) Mộng xấu

 • Mộng thấy Mặt Trời, Mặt trăng cùng xuất hiện

sẽ bị bạn bè lừa gạt.

 • Mộng thấy người tàn tật

sẽ phải vất vả hơn.

 • Mộng thấy người chết khóc

việc đang mong sẽ không thành.

 • Mộng thấy đề tên trên bảng

nguyện vọng không toại.

 • Mộng thấy nuôi chó

Sẽ có tranh chấp, bất hòa.

 • Mộng thấy quất ngựa đi

sẽ gặp trở ngại.

 • Mộng thấy ngồi trên cây

điềm của thất bại.

 • Mộng thấy bỗng nhiên không thấy đường đi

 nguyện vọng không toại.

 • Mộng thấy đường đi khúc khuỷu quanh co

sẽ gian lao vất vả hơn.

 • Mộng thấy cùng bơi với rùa đen trong biển

gian lao vất vả hơn.

 • Mộng thấy cùng đánh cờ với người khác

sẽ gặp trở ngại.

 •  Phụ nữ mộng thấy hành vi tình dục

sẽ có việc thị phi.

 • Mộng thấy bị người lấy cắp

việc gặp nhiều gặp ghềnh.

 • Mộng thấy nước triều dâng

sự nghiệp luôn luôn bị trắc trờ.

 • Mộng thấy núi lở

mọi việc đều không được.

 • Mộng thấy trôi xuôi dòng

có nhiều việc buồn phiền.

o Mộng có liên quan với gia sản

a)        Mộng tốt

 • Mộng thấy cây cối lớn um tùm

gia sản phồn vinh thịnh vượng.

 • Mộng thấy cây thông

Cảnh sinh sống trong nhà hưng vượng.

 •  Mộng thắy mặt trăng, mặt trời mọc lên ở biển

gia sản phát triển lớn.

 • Mộng thấy mở kho vàng

điềm báo gia sản phồn vinh.

 • Mộng thấy có đưa chiếc chổi

Cảnh nhà đại thịnh.

 • Mộng thấy người chết

điềm đại cát.

 • Phụ nữ mộng thấy nuốt mặt trởí, mật trăng

sẽ có quý tử.

 • Mộng thấy chim bay trên trời

sẽ có điều mừng của con cái.

 • Mộng thầy trời tảng sáng

người nhà ốm sẽ khỏi.

 • Mộng thấy cây tùng lẫn trong mây

số người thịnh vượng.

 • Mộng thấy làm bánh tết

nhà có việc vui mừng.

b) Mộng xấu

 • Mộng thấy xem kịch trong nhà hát

nhà có tranh chấp, bất hòa.

 • Mộng thấy cây cối khô héo

điềm gia sản sa rớt.

 • Mộng thấy pháo nổ từng đợt một

người trong nhà bất hòa.

 • Mộng thấy ăn bánh bao hoặc bánh mật

trong gia tộc sẽ có người tạ thế.

 • Mộng thấy ăn bánh tết

trong gia đình có việc xấu.

 • Mộng thấy gót giầy bị rơi

trong gia đình có việc xấu.

 • Mộng thấy chiếc quạt tay mở rộng

trong nhà có việc xấu.

 • Mộng thấy mò cá chép

trong những người thân cận có tin buồn.

 • Mộng thấy thuyền đi ra đi vào

người nhà có điều bất trắc. 

 • Mộng thấy bị rụng răng

Rất xấu. Trong cha mẹ nhất định có người gặp tai nạn lớn.

 • Mộng thấy mặt trời, mặt trăng bỏ rơi

có tin buồn mất cha mẹ.

 • Mộng thấy nhặt hạt dẻ

nhà có việc tang.

 • Mộng thấy đi cấy

có người nhà chết.

o Mộng có liên quan với sức khỏe

 1. Mộng tốt
 • Mộng thấy nước lớn tràn qua đê

hưởng thụ tuổi thọ.

 • Mộng thấy trông cây tùng

điềm trường thọ.

 • Mộng thấy ăn quả hồng

bệnh ốm lâu nhất định khỏi.

 • Mộng thấy lội trong nước để đi

bệnh lâu sẽ khỏi.

 • Mộng thấy mình chết

điềm trường thọ.

b)        Mộng xấu

 • Mộng thấy ăn đồ thức ăn tanh

chắc chắn sẽ bị cảm cúm.

 • Mộng thấy ăn cơm lạnh

có thể bị thương phong.

 • Mộng nhìn thấy cánh cửa rơi đổ gãy nát

trẻ con sẽ có tai nạn.

 • Mộng thấy nuốt răng

sẽ có bệnh nặng.

 • Mộng thấy mũi chảy máu

ốm đầu triền miền.

 • Mộng thấy người khác có việc vui mừng của con

người họ hàng xa ốm đau lâu bị chết.

o Mộng có liên quan đến yêu đương và hôn nhân

 1. Mộng tốt
 • Mộng thấy ánh mặt trời sán lạn chói mắt

việc yêu đương sẽ thành.

 • Mộng thấy nước giỏ xuống không ngừng

việc hôn nhân sẽ thành.

 • Mộng thấy hoa cỏ khắp núi

sẽ có chuyện yêu đương.

 1. Mộng xấu
 • Mộng thấy người tình

tình yêu có trắc trở.

 • Mộng thấy ăn quả lê

vợ chồng sẽ phân li.

 • Mộng thấy liễu rủ

sẽ có chuyện ngoại tình.

 • Mộng thấy áo lót của phụ nữ

chắc chắn có gian tình.

o Mộng có liên quan đến phúc họa

a) Mộng tốt

 • Mộng thấy ăn quả táo

nguyện vọng nhất định sẽ đạt.

 • Mộng thấy chùm nho tua tủa

việc tốt sẽ đến.

 • Mộng thấy hiên ngang dạo bước trên đường

sẽ có quý nhân giúp đỡ.

 • Mộng thấy nói chuyện với người đã chết

việc đang tiến hành tất nhiên thành công.

 • Mộng thấy trượt thi (không có tên ghi trên danh sách)

nguyện vọng sẽ toại.

 •  Mộng thấy cưỡi xe

mọi việc thuận lợi và toại nguyện.

 • Mộng thấy cưỡi trên lưng sư tử

danh lợi đều đến.

 • Mộng thấy hoa mẫu đơn

điềm của phú quý.

 •  Nam giới mộng thấy hành vi tình dục

được như ý mong muốn.

 • Mộng thấy bị bỏng

việc tốt sẽ đến.

 • Mộng thấy cảnh hỏa táng

sẽ có tin tốt.

 • Mộng thấy tàu hỏa phun khói       

sẽ có tin tốt.

 • Mộng thấy lửa cháy trong lò

sẽ có hạnh phúc ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy bò lên nóc nhà

điềm báo may mắn thụận lợi.

 • Mộng thấy trâu

điềm tốt lành.

 • Mộng thấy nhện

điềm tốt lành.

 • Mộng thấy rắn độc

điềm tốt lành, thăng quan tiến chức rất nhanh.

 • Mộng thấy rùa biển

phú quý sẽ đến.

 • Mộng thấy diều hầu bay trên trời cao

sẽ được của báu.

 • Mộng thấy chim bồ câu

điềm có triển vọng. 

 • Mộng thấy mồng một mồng hai Tết.

Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương sẽ có hạnh phúc lớn nhất suốt đời.         

 • Mộng thấy đi lễ bái Thần Phật

mọi việc thuận lợi.

 • Mộng thấy giữa đường gặp mưa

sẽ được ăn uống ngon.

 • Mộng thấy gió bão thổi mạnh

                     Sẽ có việc tốt liên tiếp đến.

 • Mộng thấy chiêm ngưỡng và trèo lên núi cao

                     vận lớn rơi xuống đầu.

 • Mộng thấy trồng trọt

                     điềm tốt lành.

 • Mộng thấy lương thực chứa đầy bao tải

những điều hạnh phúc mừng vui đến.

 • Mộng thấy đếm nhẩm ngày

        thời cơ đến, vận mệnh cũng biến chuyển tốt theo thời cơ.

b) Mộng xấu

 • Mộng thấy các cây tre đứng sừng sững

các việc tai họa không ngừng.

 • Mộng thấy gặt lúa

vận xấu sẽ đến.

 • Mộng thấy có người cười to

việc dữ sẽ nhất định nhiều.

 • Mộng thấy đánh nhau với người khác

nhất định có việc tai họa. 

 • Mộng thấy đao kề cổ

mọi việc đều không thuận lợi.

 • Mộng thấy quăng lưới bắt cá

nhất định sẽ có việc xấu.

 • Mộng thấy ăn uống lu bù

việc xấu sẽ sinh ra.

 • Mộng thấy gương bị vỡ

việc họa hại sẽ đến.

 • Mộng thấy trong núi nổi lửa

sẽ có tai họa về cãi cọ xích mích.

 • Mộng thấy cầm dao đưa cho người khác

sẽ có tổn thất ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy gãy kim

có việc không tốt.

 • Mộng thấy kéo cưa

những việc đang làm sẽ gặp nhiều rắc rõi.

 • Mộng thấy nhiều chim quần tụ

sẽ có việc kiện cáo, tố tụng.

 • Mộng thấy trèo đến đỉnh núi

sẽ gặp tai nạn ngoài ý muốn.

 • Mộng thấy nhìn trộm vào huyệt mộ

sẽ có việc không tốt lành.

 • Mộng thấy máy bay rơi

tai họa sẽ rơi đến mình.

 • Mộng thấy bị rơi xuống giữa ban ngày

có tai họa không lường được.

 • Mộng thấy bị giặc truy đuổi

nhất định có việc dữ.

 • Mộng thấy ngồi máy bay

sẽ có tai nạn không lường được.

(Thiên thời – Bạch Huyết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button