Tử vi

Thực tế ngoài tác động lá số Tử Vi

Thực tế ngoài tác động lá số Tử Vi

Mỗi năm sinh ra do một Thiên Can kết hợp với một Dịa Chi và theo nguyên tắc Thiên Can dương đi với Địa Chi tam hợp hóa Thủy và Hỏa. Thiên Can âm luôn đi với câc Địa Chi tam hợp hóa Kim và Mộc. Có một số lượng sao với tính chất quan trọng tác dụng hiển hiện trên lá số Tử Vi an theo Thiên Can và Địa Chi của năm sinh sắp đặt sẵn trên lá số tinh bàn. Vì vậy ta thường nghe việc tiền nhân luận chỉ can chi của năm và ngũ hành gốc của bản mệnh là dự đoán khái quát để nhìn cuộc đời của mỗi người ở các nét cơ bản khi có thêm một số dữ kiện như tướng mạo hay một số điểm chính của quá khứ hay tư tưởng. Mười hai cung trên Tử Vi đều biểu diễn chính bản mệnh ta và hạn đi tới các cung như Phụ Tử Nô, Tật Điền Bào sẽ bộc phát tính chất ấy ra bên ngoài với tín hiệu mạnh hơn. Như việc trong tất cả các trường hợp của sao Thiên Việt thì đây đều là đôi vai của ta, luôn giữ đặc tính liên quan tới sự gánh vác trách nhiệm. Một ngôi sao có rất nhiều nghĩa và phân ra cũng rất nhiều cách khi bên ngoài thực tế biểu hiện. Thiên Việt nằm trong bố cục sao có ý nghĩa xấu ở bản cung Mệnh thì tính chất hiển lộ ngay tới tư tưởng, tính cách, nếu ở tam hợp mệnh tức cung Tài Quan tính chất ban đâu vẫn như vậy nhưng biến hóa đi liền thêm liên quan tới Tài Quan, tức việc biểu hiện không rõ về tính chất như thủ tại cung Mệnh. Nếu trường hợp khác ở bên ngoài cung Mệnh Tài Quan tính chất vẫn như vậy nhưng biểu hiện qua tính cách rất yếu chỉ tùy trong thời điểm và có tính chất biến đổi liên quan tới bản cung tọa thủ. Bị các sao ờ hiện tại hay Mệnh Tài Quan chiếm vị trí thể hiện tính chất. Việc này được thể hiện như một chiếc bóng đèn sáng liên tục và một bóng nháy sáng. Lưu ý rằng đại hạn cho tính chất dài, tiểu hạn cho tính chất ngắn trong thời gian một năm, nguyệt hạn ngắn hơn ở tháng và nhật hạn biểu diễn tính cách ở mức độ ngày.

Thực chất còn cả Thời Hạn tức thể hiện cho một canh giờ. Tuy nhiên dễ nhận ra rằng ở Nhật Hạn, Thời Hạn hay thậm chí cả Nguyệt Hạn bị ngoài cảnh bên ngoài đời thực tác động mạnh tới tư tưởng. Như việc bỗng nhiên sinh ra đương số bị cha mẹ truyền cho căn bệnh HIV, hay một khuyết tật khác như di truyền chất da cam mặc dù mệnh không có cách cục xấu gây thương tật hay mắc bệnh và có rất nhiều lá số tốt đẹp bị mắc những bệnh này dẫn tới cuộc đời các tư tưởng ở mức mạnh như cung Mệnh luôn có tâm lí lo lắng, sợ hãi ở trong tư tưởng khiến cuộc sống đời thực và lá số tử vi khác hoàn toàn nhau. Thực chất là việc tính chất của cách cục Tử Vi bị biến đổi dạng ở bầu thì tròn, ở ống thì dài theo dưới tư tưởng thường trực khi bản thân mắc bệnh trên. Đây là trường hợp mạnh ngoài cảnh bên ngoài tác động tới nhiều đại hạn. Trường hợp nhỏ hơn là khi hạn trước rất xấu đương số có cách phải ngồi tù thời gian khoảng một đại hạn và tới đại hạn tiếp theo rất tốt đẹp nhưng đang ở trong tù tính chất suy nghĩ, tư tưởng ở cấp độ Đại Hạn, khi ra bên ngoài tức sang đại hạn tiếp theo lại trở về bình thường nhưng sẽ mang được kinh nghiệm từ trước và khi gặp cách cục Sát tương tự khó vấp phải. Vì vậy bản mệnh có Sát tinh không luận vội là tai họa. Qua đó thấy việc Tử Vi phải tránh những trường hợp tưởng bên ngoài thực tế tác động quá lớn tới tư tưởng.

Bạn đang xem: Thực tế ngoài tác động lá số Tử Vi

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thực tế ngoài tác động lá số Tử Vi

Thực tế ngoài tác động lá số Tử Vi

Mỗi năm sinh ra do một Thiên Can kết hợp với một Dịa Chi và theo nguyên tắc Thiên Can dương đi với Địa Chi tam hợp hóa Thủy và Hỏa. Thiên Can âm luôn đi với câc Địa Chi tam hợp hóa Kim và Mộc. Có một số lượng sao với tính chất quan trọng tác dụng hiển hiện trên lá số Tử Vi an theo Thiên Can và Địa Chi của năm sinh sắp đặt sẵn trên lá số tinh bàn. Vì vậy ta thường nghe việc tiền nhân luận chỉ can chi của năm và ngũ hành gốc của bản mệnh là dự đoán khái quát để nhìn cuộc đời của mỗi người ở các nét cơ bản khi có thêm một số dữ kiện như tướng mạo hay một số điểm chính của quá khứ hay tư tưởng. Mười hai cung trên Tử Vi đều biểu diễn chính bản mệnh ta và hạn đi tới các cung như Phụ Tử Nô, Tật Điền Bào sẽ bộc phát tính chất ấy ra bên ngoài với tín hiệu mạnh hơn. Như việc trong tất cả các trường hợp của sao Thiên Việt thì đây đều là đôi vai của ta, luôn giữ đặc tính liên quan tới sự gánh vác trách nhiệm. Một ngôi sao có rất nhiều nghĩa và phân ra cũng rất nhiều cách khi bên ngoài thực tế biểu hiện. Thiên Việt nằm trong bố cục sao có ý nghĩa xấu ở bản cung Mệnh thì tính chất hiển lộ ngay tới tư tưởng, tính cách, nếu ở tam hợp mệnh tức cung Tài Quan tính chất ban đâu vẫn như vậy nhưng biến hóa đi liền thêm liên quan tới Tài Quan, tức việc biểu hiện không rõ về tính chất như thủ tại cung Mệnh. Nếu trường hợp khác ở bên ngoài cung Mệnh Tài Quan tính chất vẫn như vậy nhưng biểu hiện qua tính cách rất yếu chỉ tùy trong thời điểm và có tính chất biến đổi liên quan tới bản cung tọa thủ. Bị các sao ờ hiện tại hay Mệnh Tài Quan chiếm vị trí thể hiện tính chất. Việc này được thể hiện như một chiếc bóng đèn sáng liên tục và một bóng nháy sáng. Lưu ý rằng đại hạn cho tính chất dài, tiểu hạn cho tính chất ngắn trong thời gian một năm, nguyệt hạn ngắn hơn ở tháng và nhật hạn biểu diễn tính cách ở mức độ ngày.

Thực chất còn cả Thời Hạn tức thể hiện cho một canh giờ. Tuy nhiên dễ nhận ra rằng ở Nhật Hạn, Thời Hạn hay thậm chí cả Nguyệt Hạn bị ngoài cảnh bên ngoài đời thực tác động mạnh tới tư tưởng. Như việc bỗng nhiên sinh ra đương số bị cha mẹ truyền cho căn bệnh HIV, hay một khuyết tật khác như di truyền chất da cam mặc dù mệnh không có cách cục xấu gây thương tật hay mắc bệnh và có rất nhiều lá số tốt đẹp bị mắc những bệnh này dẫn tới cuộc đời các tư tưởng ở mức mạnh như cung Mệnh luôn có tâm lí lo lắng, sợ hãi ở trong tư tưởng khiến cuộc sống đời thực và lá số tử vi khác hoàn toàn nhau. Thực chất là việc tính chất của cách cục Tử Vi bị biến đổi dạng ở bầu thì tròn, ở ống thì dài theo dưới tư tưởng thường trực khi bản thân mắc bệnh trên. Đây là trường hợp mạnh ngoài cảnh bên ngoài tác động tới nhiều đại hạn. Trường hợp nhỏ hơn là khi hạn trước rất xấu đương số có cách phải ngồi tù thời gian khoảng một đại hạn và tới đại hạn tiếp theo rất tốt đẹp nhưng đang ở trong tù tính chất suy nghĩ, tư tưởng ở cấp độ Đại Hạn, khi ra bên ngoài tức sang đại hạn tiếp theo lại trở về bình thường nhưng sẽ mang được kinh nghiệm từ trước và khi gặp cách cục Sát tương tự khó vấp phải. Vì vậy bản mệnh có Sát tinh không luận vội là tai họa. Qua đó thấy việc Tử Vi phải tránh những trường hợp tưởng bên ngoài thực tế tác động quá lớn tới tư tưởng.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button