Tử vi

Tiền bạc trong tử vi

A Tư Tiểu Khang 

Tiền bạc trong tử vi

…Trong mệnh số một con người thường chia làm hai loại Tài Vận. Một là Chính Tài Vận, hai là Thiên Tài Vận. Cụ thể hơn có thể chia ra là Tiên Thiên Tài và Hậu Thiên Tài, hoặc Tích Tụ Tài và Hoạch Phát Tài.

Bạn đang xem: Tiền bạc trong tử vi

Trong số các Chủ Tinh của Tử Vi Đẩu Số có một số sao chủ về Tài Vận, như Vũ Khúc và Thái Âm chủ về Chính Tài. Thái Âm là Tiên Thiên Tài, còn Vũ Khúc là Hậu Thiên Tài. Tiên Thiên tài là tiền bạc tự nhiên mà có, bao gồm các tài sản của mình và thu nhập cố định, tài sản tổ tiên hoặc tiền cho thuê mướn nhà cửa mỗi tháng, tiền lợi tức, tiền lương … Hậu Thiên Tài là do nỗ lực tạo ra, như các việc vất vả tâm lực, sức lực như làm thêm, buôn bán bên ngoài, cổ phiếu, cầm đồ, đánh cờ bạc…

Đại biểu cho sự tích tụ, tích lũy tiền tài là Thiên Phủ Tinh, trong Tử Vi Đẩu Số riêng Thiên Phủ không bao giờ có Hóa Kỵ, bởi vậy nếu nó ở tại Mệnh hoặc Tài Bạch Cung thường được gọi là “Hữu Nhập Vô Xuất” hoặc “Đa Nhập Thiểu Xuất”. Người nào mà Đại Hạn hoặc Lưu Niên ở vào cung có Thiên Phủ thì đó là thời kỳ thuận lợi để tích tụ Tiền Bạc.

Đại biểu cho nguồn tiền tài ào ào đến trong Tử Vi Đẩu Số là Lộc Tồn Tinh, Lộc Tồn Tinh đại biểu nguồn tiền nhiều mà không dứt, cho nên nếu có được Lộc Tồn Tinh chiếu Mệnh tất việc làm ra tiền rất thuận lợi, cuộc sống không bao giờ vào bước đường cùng. Song bởi Lộc Tồn Tinh độc tọa Cung Mệnh không tốt, nếu có thì nó chính biểu hiện của một người bủn xỉn keo kiệt, luôn luôn đắn đó về tiền, luôn coi tiền là tối thượng.

Nói về Hoạch Tài, tức các loại tiền đến một cách bất ngờ, từ trên trời rớt xuống, từ dưới đất phụt lên…Khi ấy ở Mệnh Cung cần có Hỏa Tinh và Tham Lang gọi là cách Hỏa Tham, hoặc là Linh Tinh và Tham Lang được gọi là Linh Tham Cách. Đồng Cung là tối ưu, tam phương tứ chính là thứ cách. So về độ mạnh của hai Cách thì Hỏa Tham mạnh hơn Linh Tham. Song có một điều cần lưu ý là phạm cái gì đột nhiên đến cũng có thể đột nhiên đi, nên Hoạch Phát nếu không cẩn thận cũng sẽ thành Hoạch Phá. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của Thiên Tài so với Chính Tài. Như nếu Cung Mệnh có Hỏa Tham hoặc Linh Tham Cách nếu gặp Đại Vận hoặc Lưu Niên có Vũ Khúc Hóa Lộc, đó thực là trên gấm thêu hoa, muốn nghèo thực cũng khó lắm !…

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiền bạc trong tử vi

A Tư Tiểu Khang 

Tiền bạc trong tử vi

…Trong mệnh số một con người thường chia làm hai loại Tài Vận. Một là Chính Tài Vận, hai là Thiên Tài Vận. Cụ thể hơn có thể chia ra là Tiên Thiên Tài và Hậu Thiên Tài, hoặc Tích Tụ Tài và Hoạch Phát Tài.

Trong số các Chủ Tinh của Tử Vi Đẩu Số có một số sao chủ về Tài Vận, như Vũ Khúc và Thái Âm chủ về Chính Tài. Thái Âm là Tiên Thiên Tài, còn Vũ Khúc là Hậu Thiên Tài. Tiên Thiên tài là tiền bạc tự nhiên mà có, bao gồm các tài sản của mình và thu nhập cố định, tài sản tổ tiên hoặc tiền cho thuê mướn nhà cửa mỗi tháng, tiền lợi tức, tiền lương … Hậu Thiên Tài là do nỗ lực tạo ra, như các việc vất vả tâm lực, sức lực như làm thêm, buôn bán bên ngoài, cổ phiếu, cầm đồ, đánh cờ bạc…

Đại biểu cho sự tích tụ, tích lũy tiền tài là Thiên Phủ Tinh, trong Tử Vi Đẩu Số riêng Thiên Phủ không bao giờ có Hóa Kỵ, bởi vậy nếu nó ở tại Mệnh hoặc Tài Bạch Cung thường được gọi là “Hữu Nhập Vô Xuất” hoặc “Đa Nhập Thiểu Xuất”. Người nào mà Đại Hạn hoặc Lưu Niên ở vào cung có Thiên Phủ thì đó là thời kỳ thuận lợi để tích tụ Tiền Bạc.

Đại biểu cho nguồn tiền tài ào ào đến trong Tử Vi Đẩu Số là Lộc Tồn Tinh, Lộc Tồn Tinh đại biểu nguồn tiền nhiều mà không dứt, cho nên nếu có được Lộc Tồn Tinh chiếu Mệnh tất việc làm ra tiền rất thuận lợi, cuộc sống không bao giờ vào bước đường cùng. Song bởi Lộc Tồn Tinh độc tọa Cung Mệnh không tốt, nếu có thì nó chính biểu hiện của một người bủn xỉn keo kiệt, luôn luôn đắn đó về tiền, luôn coi tiền là tối thượng.

Nói về Hoạch Tài, tức các loại tiền đến một cách bất ngờ, từ trên trời rớt xuống, từ dưới đất phụt lên…Khi ấy ở Mệnh Cung cần có Hỏa Tinh và Tham Lang gọi là cách Hỏa Tham, hoặc là Linh Tinh và Tham Lang được gọi là Linh Tham Cách. Đồng Cung là tối ưu, tam phương tứ chính là thứ cách. So về độ mạnh của hai Cách thì Hỏa Tham mạnh hơn Linh Tham. Song có một điều cần lưu ý là phạm cái gì đột nhiên đến cũng có thể đột nhiên đi, nên Hoạch Phát nếu không cẩn thận cũng sẽ thành Hoạch Phá. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của Thiên Tài so với Chính Tài. Như nếu Cung Mệnh có Hỏa Tham hoặc Linh Tham Cách nếu gặp Đại Vận hoặc Lưu Niên có Vũ Khúc Hóa Lộc, đó thực là trên gấm thêu hoa, muốn nghèo thực cũng khó lắm !…

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button