Tử vi

Tiết 1: Định nghĩa chung Khâm thiên tứ hóa

Cung vị: Từ thập thiên can cùng mười hai địa chi tạo thành, âm dương xứng đôi. Cung vị tương đương chỗ chứa vật.

Tinh thần (sao): Căn cứ an tinh quyết theo thứ tự tọa lạc tại các cung.

Lai nhân cung: Cung vị chứa thiên can năm sinh gọi là Lai Nhân Cung. Mệnh chủ sinh năm đinh dậu, cung huynh đệ can đinh, vậy lai nhân cung là ở cung huynh đệ

Bạn đang xem: Tiết 1: Định nghĩa chung Khâm thiên tứ hóa

Tứ hóa năm sinh: Thiên can năm sinh sinh ra hoá khí tác dụng, khiến tính chất của 4 tinh diệu sản sinh biến hóa, tức là tiên thiên định số. Tỷ như: Can đinh tứ hóa: Thái âm hóa lộc, thiên đồng quyền, thiên cơ khoa, cự môn kị.

Phi cung tứ hóa: Mười hai cung đều sở hữu thiên can cũng có thể dùng các tinh diệu của các cung vị dựa vào thiên can phi hóa mà sản sinh biến hóa, là hậu thiên biến số. Tỷ như: Cung mệnh mậu làm tứ hóa: Tham lang phi hóa lộc nhập cung tử nữ; thái âm quyền nhập cung tài bạch; hữu bật khoa nhập cung phúc đức; thiên cơ phi hóa kỵ nhập cung quan lộc.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 1: Định nghĩa chung Khâm thiên tứ hóa

Cung vị: Từ thập thiên can cùng mười hai địa chi tạo thành, âm dương xứng đôi. Cung vị tương đương chỗ chứa vật.

Tinh thần (sao): Căn cứ an tinh quyết theo thứ tự tọa lạc tại các cung.

Lai nhân cung: Cung vị chứa thiên can năm sinh gọi là Lai Nhân Cung. Mệnh chủ sinh năm đinh dậu, cung huynh đệ can đinh, vậy lai nhân cung là ở cung huynh đệ

Tứ hóa năm sinh: Thiên can năm sinh sinh ra hoá khí tác dụng, khiến tính chất của 4 tinh diệu sản sinh biến hóa, tức là tiên thiên định số. Tỷ như: Can đinh tứ hóa: Thái âm hóa lộc, thiên đồng quyền, thiên cơ khoa, cự môn kị.

Phi cung tứ hóa: Mười hai cung đều sở hữu thiên can cũng có thể dùng các tinh diệu của các cung vị dựa vào thiên can phi hóa mà sản sinh biến hóa, là hậu thiên biến số. Tỷ như: Cung mệnh mậu làm tứ hóa: Tham lang phi hóa lộc nhập cung tử nữ; thái âm quyền nhập cung tài bạch; hữu bật khoa nhập cung phúc đức; thiên cơ phi hóa kỵ nhập cung quan lộc.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button