Tử vi

Tiết 1: Nam nữ mệnh luận

Nam mệnh lấy mệnh, thân, tài, quan, phúc, điền, thiên di làm cường cung (cường cung, cung có ảnh hưởng mạnh), còn lại huynh, thê, mà, tật, nô, phụ có ảnh hưởng lớn đến mệnh người)còn lại làm nhược cung (nhược cung,cung có ảnh hưởng ít đến vận mệnh người). Nữ mệnh lấy mệnh, thân, phu, mà, tài, điền, phúc loại cung làm cường cung, còn lại huynh, tật,thiên di, nô, quan, phụ loại cung làm nhược cung Nam mệnh tiên khán mệnh thân, thứ khán tài quan thiên di, câu phải miếu vượng vô sát làm cát, bị sát hung tinh hội tụ chiếm đóng. Tam khán phúc đức cùng Tứ Hóa tinh đối thân mệnh ảnh hưởng. Lại khán điền trạch, phu thê, tật ách loại cung cát hung. Lại khán phụ, thê, tử tam cung, nếu đều có không kiếp sát kị loại hung, thì mệnh làm tăng, không thì chính là bần cùng cô độc mệnh. Nữ mệnh trước tiên khán mệnh thân cát hung, hai khán cung phúc đức (xưa) tam khán cung phu thê, tứ khán tử nữ, tài bạch, điền trạch loại cung. Cường cung không được thấy cát mà thấy hung, đa số nghèo hèn mệnh. Nữ mệnh tiên khán mệnh thân cát hung, nhị khán cung phúc đức (cổ thì luận nữ mệnh rất trọng thị cung phúc đức, thậm chí để ở vị thứ nhất, chủ yếu là suy xét đức hạnh vấn đề tác phong, hiện thì ở Trung Hoa Trung Quốc đại lục quả thực còn có chút áp dụng, bởi vì làm nam nhân tà một chút, lãng mạn một chút còn hỏi đề không lớn, nữ nhân tà một chút, lãng mạn một chút thì dễ đã bị không phải chê và chỉ trích; nhân phẩm đức thật là rất trọng yếu, bất quá nam nhân làm sao khôngnên chú trọng đức hạnh vậy?) tam khán cung phu thê, tứ khán tử nữ, tài bạch, điền trạch loại cung. Cường cung không được thấy cát mà thấy hung, đa số nghèo hèn mệnh.

Nữ nhân mệnh thân không nên có các hung tinh vây chiếu tam hợp, có các thiện tinh thử chiếu tam hợp là tốt tất. nếu phùng tham sát dương tọa thủ thì không đẹp; nếu phùng không vong lại gia hung tinh là mệnh cách cô độc. mênh thân phúc vô ác sát. tính tình ôn lương hiền thục, 2 cung phu tử đều tốt, thì vượng phu ích tử. mệnh nữ cung phúc đức xấu, đều không phải hôn nhân không thuânj hoăc nghèo hèn hoặc bệnh tật. nếu phùng thất sát đơn thủ cung phúc, không có sát tinh cứu giải. đa số hôn nhân không thuận hoặc mệnh nghèo hèn, kỹ nữ, hầu gái. mệnh thân cùng cung phúc đức nếu phùng đào hoa hình kỵ sát tinh hội vào, thì dâm đãng, nhưng phùng bại tuyệt không vong thì phản làm tốt (các này chỉ nói theo lý phóng đãng dâm dục, trên tinh thần thượng luận, khó tránh khỏi nghèo hèn phá bại. làm tinh thần phức tạp hoặc cảm giác cô độc) không có đào hoa hình sát tới phạm, tuy là gian khổ nghèo khó, cũng không phải thấp hèn; phúc đức phùng liêm tham riêu các loại sao đào hoa hạng nặng tới phạm sẽ phóng đãng hoặc có tình cảm phức tạp rõ rệt. lại gia sát tinh thì dễ rơi vào chốn phong trần. nếu mệnh than phùng đồng lương tỵ hợi, cơ âm dần thân, phá quân mão dậu, cũng chủ dâm dục hoặc hình khắc thấp hèn, nếu tài điền phu tử cát thì cũng luận cát. thất sát nhập mệnh thân mà lại phùng sát kỵ, đa số đàn bà hung ác, gia đình không hòa thuận, phu tử chia lìa, tự thân hại thân. xương khúc lâm mệnh tuy có học hành tu dưỡng, nhưng chủ nhiều lãng mạnh, thêm đào hoa tinh chủ nhiều dâm đãng.

cùng nam nhân so sánh, nữ nhân phần nhiều tương đối yếu đuối nhu nhược, dù mệnh cục là cường nhân, nhiều nhất còn hơn những nữ nhân khác kiên cường hơn một chút, mệnh cục quá cương, có chí khí nam tử, mà chồng mệnh cục lại mềm yếu, có thể sẽ khi dễ chồng ; mệnh nữ ôn nhu là một điểm tốt, đối với hôn nhân có lợi. nhiều nữ nhân quan tâm nhất là hôn nhân và tử nữ, quan tâm đến sự nghiệp tương đối ít hơn. nữ lấy phu làm quý, nếu bản mệnh phùng quý cách phản làm không thích hợp(ý là mệnh thân phùng quý cách mà cung phu thê xấu, cung phu thê coi trọng tại cung mệnh) lấy tử tức, phu thê, phúc đức làm cường cung chính, lấy điền trạch, quan lộc, thiên di, nô làm nhược cung. kỳ thực, vô luận nam nữ, cung phu thê chính tinh hãm yếu gia sát tinh, chủ phu thê bất lợi, hôn nhân không thuận, quá mức thì hình khắc phối ngẫu. nam mệnh hôn nhân không được thuận, dù phú quý, cũng sao thể đoán hạnh phúc?

Bạn đang xem: Tiết 1: Nam nữ mệnh luận

ở phần trên đều là nhận định của cổ nhân trọng nam kinh nữ, rất nhiều lý luận đã không còn áp dụng được. ở trên là trình bày phân tích nhiều ở phương diện phú quý phúc phận và đức hạnh, trên thực tế bất luận nam nữ, nhận định cơ bản như nhau. đều lấy mệnh thân làm chủ, tam phương tứ chính tả hữu giáp cung là phụ tới phân tích bản thân mạnh yếu và xu thế số phận suốt đời, lại bởi vì tha cung phân luận các loại nhân sự vật tình huống, nam nữ âm dương cùng đặc điềm sinh lý bất đồng, luận mệnh cũng có cái khác nhau, chủ yếu khác nhau tại : nam nhân dương cương khí chất mạnh, sở dĩ mệnh nam thân phúc cung nên có các sao cương dũng nam nhân tọa thủ, không thích hợp các sao nhu tính nữ nhân tọa thủ; nữ nhân mạnh khí chất âm như, vì vậy nữ mệnh thân phúc nên có các sao mềm dẻo nữ nhân tọa thủ, không thích hợp các sao cương dũng nam tính tọa thủ, lấy thuận theo thiên phú quy luật luận về sự dâm đãng, phải thật sự thận trọng, đặc biệt với phụ nữ nông thôn, phùng cách cục đào hoa có thể sẽ lãng mạn 1 ít, nhưng đối với ở hiện tại các cục đào hoa nặng mà lại rõ ràng. vd như mệnh thân cùng cung phúc đều có sao đào hoa, hội hợp với sát tinh. vẫn luận là dâm tiện đối với sự dâm dục, có nhiều lại biểu hiện, có ngôn ngữ, thân thể, tư tưởng, hành vi thực tế, rất nhiều người không có hành vi thường thường là không có cơ hội, có cơ hội sẽ hành động thực tế. nói, nghĩ quá mức cũng có thể biến thành hành vi cụ thể, có cơ hội tốt, sẽ biến thành tội phạm,phạm pháp. mệnh nữ, huynh đệ cung ứng với các tỷ muội cung. lấy tỷ muội làm chính, huynh đệ làm phụ

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 1: Nam nữ mệnh luận

Nam mệnh lấy mệnh, thân, tài, quan, phúc, điền, thiên di làm cường cung (cường cung, cung có ảnh hưởng mạnh), còn lại huynh, thê, mà, tật, nô, phụ có ảnh hưởng lớn đến mệnh người)còn lại làm nhược cung (nhược cung,cung có ảnh hưởng ít đến vận mệnh người). Nữ mệnh lấy mệnh, thân, phu, mà, tài, điền, phúc loại cung làm cường cung, còn lại huynh, tật,thiên di, nô, quan, phụ loại cung làm nhược cung Nam mệnh tiên khán mệnh thân, thứ khán tài quan thiên di, câu phải miếu vượng vô sát làm cát, bị sát hung tinh hội tụ chiếm đóng. Tam khán phúc đức cùng Tứ Hóa tinh đối thân mệnh ảnh hưởng. Lại khán điền trạch, phu thê, tật ách loại cung cát hung. Lại khán phụ, thê, tử tam cung, nếu đều có không kiếp sát kị loại hung, thì mệnh làm tăng, không thì chính là bần cùng cô độc mệnh. Nữ mệnh trước tiên khán mệnh thân cát hung, hai khán cung phúc đức (xưa) tam khán cung phu thê, tứ khán tử nữ, tài bạch, điền trạch loại cung. Cường cung không được thấy cát mà thấy hung, đa số nghèo hèn mệnh. Nữ mệnh tiên khán mệnh thân cát hung, nhị khán cung phúc đức (cổ thì luận nữ mệnh rất trọng thị cung phúc đức, thậm chí để ở vị thứ nhất, chủ yếu là suy xét đức hạnh vấn đề tác phong, hiện thì ở Trung Hoa Trung Quốc đại lục quả thực còn có chút áp dụng, bởi vì làm nam nhân tà một chút, lãng mạn một chút còn hỏi đề không lớn, nữ nhân tà một chút, lãng mạn một chút thì dễ đã bị không phải chê và chỉ trích; nhân phẩm đức thật là rất trọng yếu, bất quá nam nhân làm sao khôngnên chú trọng đức hạnh vậy?) tam khán cung phu thê, tứ khán tử nữ, tài bạch, điền trạch loại cung. Cường cung không được thấy cát mà thấy hung, đa số nghèo hèn mệnh.

Nữ nhân mệnh thân không nên có các hung tinh vây chiếu tam hợp, có các thiện tinh thử chiếu tam hợp là tốt tất. nếu phùng tham sát dương tọa thủ thì không đẹp; nếu phùng không vong lại gia hung tinh là mệnh cách cô độc. mênh thân phúc vô ác sát. tính tình ôn lương hiền thục, 2 cung phu tử đều tốt, thì vượng phu ích tử. mệnh nữ cung phúc đức xấu, đều không phải hôn nhân không thuânj hoăc nghèo hèn hoặc bệnh tật. nếu phùng thất sát đơn thủ cung phúc, không có sát tinh cứu giải. đa số hôn nhân không thuận hoặc mệnh nghèo hèn, kỹ nữ, hầu gái. mệnh thân cùng cung phúc đức nếu phùng đào hoa hình kỵ sát tinh hội vào, thì dâm đãng, nhưng phùng bại tuyệt không vong thì phản làm tốt (các này chỉ nói theo lý phóng đãng dâm dục, trên tinh thần thượng luận, khó tránh khỏi nghèo hèn phá bại. làm tinh thần phức tạp hoặc cảm giác cô độc) không có đào hoa hình sát tới phạm, tuy là gian khổ nghèo khó, cũng không phải thấp hèn; phúc đức phùng liêm tham riêu các loại sao đào hoa hạng nặng tới phạm sẽ phóng đãng hoặc có tình cảm phức tạp rõ rệt. lại gia sát tinh thì dễ rơi vào chốn phong trần. nếu mệnh than phùng đồng lương tỵ hợi, cơ âm dần thân, phá quân mão dậu, cũng chủ dâm dục hoặc hình khắc thấp hèn, nếu tài điền phu tử cát thì cũng luận cát. thất sát nhập mệnh thân mà lại phùng sát kỵ, đa số đàn bà hung ác, gia đình không hòa thuận, phu tử chia lìa, tự thân hại thân. xương khúc lâm mệnh tuy có học hành tu dưỡng, nhưng chủ nhiều lãng mạnh, thêm đào hoa tinh chủ nhiều dâm đãng.

cùng nam nhân so sánh, nữ nhân phần nhiều tương đối yếu đuối nhu nhược, dù mệnh cục là cường nhân, nhiều nhất còn hơn những nữ nhân khác kiên cường hơn một chút, mệnh cục quá cương, có chí khí nam tử, mà chồng mệnh cục lại mềm yếu, có thể sẽ khi dễ chồng ; mệnh nữ ôn nhu là một điểm tốt, đối với hôn nhân có lợi. nhiều nữ nhân quan tâm nhất là hôn nhân và tử nữ, quan tâm đến sự nghiệp tương đối ít hơn. nữ lấy phu làm quý, nếu bản mệnh phùng quý cách phản làm không thích hợp(ý là mệnh thân phùng quý cách mà cung phu thê xấu, cung phu thê coi trọng tại cung mệnh) lấy tử tức, phu thê, phúc đức làm cường cung chính, lấy điền trạch, quan lộc, thiên di, nô làm nhược cung. kỳ thực, vô luận nam nữ, cung phu thê chính tinh hãm yếu gia sát tinh, chủ phu thê bất lợi, hôn nhân không thuận, quá mức thì hình khắc phối ngẫu. nam mệnh hôn nhân không được thuận, dù phú quý, cũng sao thể đoán hạnh phúc?

ở phần trên đều là nhận định của cổ nhân trọng nam kinh nữ, rất nhiều lý luận đã không còn áp dụng được. ở trên là trình bày phân tích nhiều ở phương diện phú quý phúc phận và đức hạnh, trên thực tế bất luận nam nữ, nhận định cơ bản như nhau. đều lấy mệnh thân làm chủ, tam phương tứ chính tả hữu giáp cung là phụ tới phân tích bản thân mạnh yếu và xu thế số phận suốt đời, lại bởi vì tha cung phân luận các loại nhân sự vật tình huống, nam nữ âm dương cùng đặc điềm sinh lý bất đồng, luận mệnh cũng có cái khác nhau, chủ yếu khác nhau tại : nam nhân dương cương khí chất mạnh, sở dĩ mệnh nam thân phúc cung nên có các sao cương dũng nam nhân tọa thủ, không thích hợp các sao nhu tính nữ nhân tọa thủ; nữ nhân mạnh khí chất âm như, vì vậy nữ mệnh thân phúc nên có các sao mềm dẻo nữ nhân tọa thủ, không thích hợp các sao cương dũng nam tính tọa thủ, lấy thuận theo thiên phú quy luật luận về sự dâm đãng, phải thật sự thận trọng, đặc biệt với phụ nữ nông thôn, phùng cách cục đào hoa có thể sẽ lãng mạn 1 ít, nhưng đối với ở hiện tại các cục đào hoa nặng mà lại rõ ràng. vd như mệnh thân cùng cung phúc đều có sao đào hoa, hội hợp với sát tinh. vẫn luận là dâm tiện đối với sự dâm dục, có nhiều lại biểu hiện, có ngôn ngữ, thân thể, tư tưởng, hành vi thực tế, rất nhiều người không có hành vi thường thường là không có cơ hội, có cơ hội sẽ hành động thực tế. nói, nghĩ quá mức cũng có thể biến thành hành vi cụ thể, có cơ hội tốt, sẽ biến thành tội phạm,phạm pháp. mệnh nữ, huynh đệ cung ứng với các tỷ muội cung. lấy tỷ muội làm chính, huynh đệ làm phụ

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button