Tử vi

Tiết 10: Kính Tâm Quyết

1. Định nghĩa:

Kính tâm quyết = xuyến liên + pháp tượng

Tự hóa là đối mặt tứ hóa năm sinh mà sinh ra, tự hóa là động. M= ABCD hai cái đồng loại tứ hóa, M của bình phương chỉ có sẽ liên quan đến xuyến liên pháp tượng.

Bạn đang xem: Tiết 10: Kính Tâm Quyết

2. Quy tắc:

(1) xuyến liên là sự vật phát sinh một loại liên hệ, pháp tượng là sự vật sinh ra căn bản nguyên nhân.

(2) nhất định phải giống nhau phương hướng mới có khả năng xuyến liên, cùng là ly tâm hoặc là cùng là hướng tâm, tức giống nhau phương hướng tự hóa sinh ra liên hệ.

(3) xuyến liên hậu pháp tượng nhất định phải trở lại năm sinh, đồng loại tứ hóa pháp tượng.

Chú thích:

(1) nếu như cung nào đó không có năm sinh không có tự hóa, sẽ không có pháp tượng. Cho nên một người bàn tự hóa nhiều đích xác là biến hóa nhiều hay là nhiều ý tưởng, bất an với hiện trạng. Có thể đem 1 tứ hóa năm sinh mượn tới dụng, phân tích lá số gốc liền nhìn xem “Nhất lục cộng tông vị trí” liền có thể được tin tức. Ví dụ như cung phu thê không có năm sinh, không có tự hóa, Phu thê đại hạn cung khả năng có. Nói như vậy, chỉ cần có thể dùng chung tứ hóa năm sinh, tự hóa không thể cộng hưởng. Phu thê bản Mệnh cung không có biến hóa, nhìn như yên ổn, vậy là bởi vì không có thời không biến hóa, một khi phát sinh thời không biến hóa, Phu thê đại hạn cung liền sẽ biến, Phu thê đại hạn cung liền sẽ không là cung phu thê ban đầu, như nhau sẽ có biến hóa. Đại hạn cũng là cần cần pháp tượng.

(2) xuyến liên thứ tự: Là nghịch chiều kim đồng hồ trình tự, khoảng cách càng gần quan hệ càng lớn, cái cuối cùng lại pháp tượng năm sinh, lập cực của ly tâm hoặc là hướng tâm tự hóa bắt đầu trước.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 10: Kính Tâm Quyết

1. Định nghĩa:

Kính tâm quyết = xuyến liên + pháp tượng

Tự hóa là đối mặt tứ hóa năm sinh mà sinh ra, tự hóa là động. M= ABCD hai cái đồng loại tứ hóa, M của bình phương chỉ có sẽ liên quan đến xuyến liên pháp tượng.

2. Quy tắc:

(1) xuyến liên là sự vật phát sinh một loại liên hệ, pháp tượng là sự vật sinh ra căn bản nguyên nhân.

(2) nhất định phải giống nhau phương hướng mới có khả năng xuyến liên, cùng là ly tâm hoặc là cùng là hướng tâm, tức giống nhau phương hướng tự hóa sinh ra liên hệ.

(3) xuyến liên hậu pháp tượng nhất định phải trở lại năm sinh, đồng loại tứ hóa pháp tượng.

Chú thích:

(1) nếu như cung nào đó không có năm sinh không có tự hóa, sẽ không có pháp tượng. Cho nên một người bàn tự hóa nhiều đích xác là biến hóa nhiều hay là nhiều ý tưởng, bất an với hiện trạng. Có thể đem 1 tứ hóa năm sinh mượn tới dụng, phân tích lá số gốc liền nhìn xem “Nhất lục cộng tông vị trí” liền có thể được tin tức. Ví dụ như cung phu thê không có năm sinh, không có tự hóa, Phu thê đại hạn cung khả năng có. Nói như vậy, chỉ cần có thể dùng chung tứ hóa năm sinh, tự hóa không thể cộng hưởng. Phu thê bản Mệnh cung không có biến hóa, nhìn như yên ổn, vậy là bởi vì không có thời không biến hóa, một khi phát sinh thời không biến hóa, Phu thê đại hạn cung liền sẽ biến, Phu thê đại hạn cung liền sẽ không là cung phu thê ban đầu, như nhau sẽ có biến hóa. Đại hạn cũng là cần cần pháp tượng.

(2) xuyến liên thứ tự: Là nghịch chiều kim đồng hồ trình tự, khoảng cách càng gần quan hệ càng lớn, cái cuối cùng lại pháp tượng năm sinh, lập cực của ly tâm hoặc là hướng tâm tự hóa bắt đầu trước.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button