Tử vi

Tiết 11: Phá tượng thần công

Đầu tiên phải minh xác cái gì là đồng loại cùng đồng tổ:

Đồng loại tức lộc cùng lộc, cùng tổ tức lộc kị cùng quyền khoa.

Lộc kị cùng tổ, kị lớn hơn lộc, nếu hóa kỵ năm sinh tự hóa lộc, lộc khó kéo vỡ kị, trái lại kị dễ dàng kéo vỡ lộc; quyền lớn tại khoa, quyền kéo khoa dễ dàng

Bạn đang xem: Tiết 11: Phá tượng thần công

Phá tượng hữu tổn thương lực sát thương lực, tại trong văn phía dưới lực phá hoại từ lớn đến nhỏ theo thứ tự sắp xếp:

1 – Đồng cung vị tự hóa đồng loại, sát thương lực mạnh nhất, kị > lộc > quyền > khoa.

Cho ví dụ: Cung tài bạch hóa khoa năm sinh, cung quan lộc tự hóa khoa, tài quan tuyến tiền tài công việc đào hoa, cung tài bạch hóa khoa năm sinh có kiếm tiền, có tượng tất có vật, văn tài, khoa đại biểu lập kế hoạch hành chính trang trí nghệ thuật, cung tài bạch là vợ chồng của Đối Đãi quan hệ, tọa Khoa khẳng định có hôn nhân, bởi vì có khoa đem nó kéo vỡ vậy kiếm tiền không ổn định, hôn nhân dễ có phiền não ngăn trở. Ba là phu, Quan là chín, chín cùng ba tương hỗ là đối cung, phu quan tuyến kéo vỡ vậy cung phu thê dễ bị ảnh hưởng, vấn đề xuất hiện ở thu nhập cùng hôn nhân, mối tình đầu khó thành.

Chú thích: Kị tự hóa kị, tại cái cung nào cung đó liền có vấn đề. Tại cung phụ mẫu phụ mẫu có vấn đề, tại cung phu thê tình cảm bất thuận.

Tại cung phúc đức người kỳ quái, cung tài bạch kị tự hóa kị, tài vận không tốt, cụ thể vẫn muốn khán đại hạn.

Lộc tự hóa lộc, tại cung phu thê, dễ dàng vượt quá giới hạn, cung quan lộc lộc tự hóa lộc, mặc dù có tiền, nhưng có tiền liền xài xuất đi, cung tài bạch lộc tự hóa lộc, cùng cung điền trạch xuyến liên hao phí trong nhà, cùng cung phu thê xuyến liên tốn ở phối ngẫu.

Cung vị luận, tinh diệu đem một sao khác kéo vỡ, đồng cung M của tự hóa, đồng loại lại phân tinh thần (sao).

Cho ví dụ: Một là mệnh tọa quyền, sáu là tật, nếu như cung tật ách tự hóa quyền kéo vỡ cung mệnh hóa quyền năm sinh, tứ chi bị đụng, bởi vì sinh khí mà nội tiết mất cân đối.

Loại thứ nhất: Cung phu thê nữ tinh tọa cung Thìn tọa quyền, nam tinh tọa thìn tự hóa đồng loại quyền, hóa quyền năm sinh đại biểu có, tự hóa quyền kéo vỡ hóa quyền năm sinh. Cung phu thê tọa hóa quyền năm sinh, tự hóa quyền hóa quyền năm sinh đại biểu phối ngẫu, nếu như không có kết hôn hóa quyền năm sinh đại biểu tự mình, nữ nhân bàn nam tinh tự hóa quyền, đại biểu lang quân hung hăng; nếu là mệnh nam bàn nữ tinh tự hóa quyền, lão bà hung hăng tài giỏi.

Loại thứ hai: Quyền tự hóa quyền, có nam nữ tinh, đã kết hôn, dễ dàng sinh ra một cái khác đoạn tình duyên, nếu như nữ tinh hóa quyền năm sinh, nam tinh tự hóa quyền, năm sinh tọa trong nhà, nam tinh chạy ra mất đi có ngoại tình, năm sinh đại biểu phối ngẫu.

Loại thứ ba: Phu thê luận, mỗi người mỗi ý phương hướng bất đồng.

Loại thứ tư: Xem thêm đại vận lưu niên.

2 – Bản cung cùng đối cung tự hóa đồng loại, phân hướng tâm cùng ly tâm.

Mệnh thiên, huynh nô, phu quan, tử điền, phúc tài, phụ tật.

Nếu bản cung đối cung tự hóa đồng loại, xuất hiện ở tuyến Mệnh Thiên cố chấp ý thức chủ quan mạnh, tọa kị có tiền thần giữ của.

Cho ví dụ:

(1) cung tài bạch có năm sinh quyền, cung phúc đức tự hóa quyền, kiếm tiền không ổn định, tự cho là đúng, dễ dàng phạm tiểu nhân, lao lực mệnh, có năng lực, kỹ thuật chuyên nghiệp quản lý loại, tiền không giữ được, hóa quyền kiếm tiền cảm giác thành công.

(2) nếu như phúc tài tuyến là kỵ, chuyên nghiệp, cung phúc đức tự hóa kị kiếm tiền cực khổ.

(3) nếu như là lộc, năng lực kiếm tiền, không muốn kiếm tiền cực khổ, tự sướng tinh thần.

(4) nếu như là khoa, văn nghệ, văn tài, chỉ cần có tự hóa liền dễ dàng chảy ra ngoài, kéo vỡ là đông tây mất giảm bớt.

Chú thích: Nếu như tuyến Tử Điền huynh hữu tuyến kéo vỡ vậy không thích hợp hùn vốn, hùn vốn dễ thất bại, nhưng mà cần khán đại hạn

3. Tam hợp tự hóa đồng loại, thiên địa nhân.

Tam hợp vị trí: Mệnh tài quan, huynh tật điền, phu thiên phúc, tử hữu phụ.

4 – Lục nội cung tự hóa đồng loại, nhất định phải là năm sinh. Loại thứ tư it dùng.

5 – Hà đồ lạc thư tự hóa đồng loại, cùng tổ cùng lý.

Cho ví dụ: Một là mệnh tọa quyền, sáu là tật, nếu như cung tật ách tự hóa quyền kéo vỡ cung mệnh hóa quyền năm sinh, tứ chi bị đụng, bởi vì sinh khí mà nội tiết mất cân đối.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 11: Phá tượng thần công

Đầu tiên phải minh xác cái gì là đồng loại cùng đồng tổ:

Đồng loại tức lộc cùng lộc, cùng tổ tức lộc kị cùng quyền khoa.

Lộc kị cùng tổ, kị lớn hơn lộc, nếu hóa kỵ năm sinh tự hóa lộc, lộc khó kéo vỡ kị, trái lại kị dễ dàng kéo vỡ lộc; quyền lớn tại khoa, quyền kéo khoa dễ dàng

Phá tượng hữu tổn thương lực sát thương lực, tại trong văn phía dưới lực phá hoại từ lớn đến nhỏ theo thứ tự sắp xếp:

1 – Đồng cung vị tự hóa đồng loại, sát thương lực mạnh nhất, kị > lộc > quyền > khoa.

Cho ví dụ: Cung tài bạch hóa khoa năm sinh, cung quan lộc tự hóa khoa, tài quan tuyến tiền tài công việc đào hoa, cung tài bạch hóa khoa năm sinh có kiếm tiền, có tượng tất có vật, văn tài, khoa đại biểu lập kế hoạch hành chính trang trí nghệ thuật, cung tài bạch là vợ chồng của Đối Đãi quan hệ, tọa Khoa khẳng định có hôn nhân, bởi vì có khoa đem nó kéo vỡ vậy kiếm tiền không ổn định, hôn nhân dễ có phiền não ngăn trở. Ba là phu, Quan là chín, chín cùng ba tương hỗ là đối cung, phu quan tuyến kéo vỡ vậy cung phu thê dễ bị ảnh hưởng, vấn đề xuất hiện ở thu nhập cùng hôn nhân, mối tình đầu khó thành.

Chú thích: Kị tự hóa kị, tại cái cung nào cung đó liền có vấn đề. Tại cung phụ mẫu phụ mẫu có vấn đề, tại cung phu thê tình cảm bất thuận.

Tại cung phúc đức người kỳ quái, cung tài bạch kị tự hóa kị, tài vận không tốt, cụ thể vẫn muốn khán đại hạn.

Lộc tự hóa lộc, tại cung phu thê, dễ dàng vượt quá giới hạn, cung quan lộc lộc tự hóa lộc, mặc dù có tiền, nhưng có tiền liền xài xuất đi, cung tài bạch lộc tự hóa lộc, cùng cung điền trạch xuyến liên hao phí trong nhà, cùng cung phu thê xuyến liên tốn ở phối ngẫu.

Cung vị luận, tinh diệu đem một sao khác kéo vỡ, đồng cung M của tự hóa, đồng loại lại phân tinh thần (sao).

Cho ví dụ: Một là mệnh tọa quyền, sáu là tật, nếu như cung tật ách tự hóa quyền kéo vỡ cung mệnh hóa quyền năm sinh, tứ chi bị đụng, bởi vì sinh khí mà nội tiết mất cân đối.

Loại thứ nhất: Cung phu thê nữ tinh tọa cung Thìn tọa quyền, nam tinh tọa thìn tự hóa đồng loại quyền, hóa quyền năm sinh đại biểu có, tự hóa quyền kéo vỡ hóa quyền năm sinh. Cung phu thê tọa hóa quyền năm sinh, tự hóa quyền hóa quyền năm sinh đại biểu phối ngẫu, nếu như không có kết hôn hóa quyền năm sinh đại biểu tự mình, nữ nhân bàn nam tinh tự hóa quyền, đại biểu lang quân hung hăng; nếu là mệnh nam bàn nữ tinh tự hóa quyền, lão bà hung hăng tài giỏi.

Loại thứ hai: Quyền tự hóa quyền, có nam nữ tinh, đã kết hôn, dễ dàng sinh ra một cái khác đoạn tình duyên, nếu như nữ tinh hóa quyền năm sinh, nam tinh tự hóa quyền, năm sinh tọa trong nhà, nam tinh chạy ra mất đi có ngoại tình, năm sinh đại biểu phối ngẫu.

Loại thứ ba: Phu thê luận, mỗi người mỗi ý phương hướng bất đồng.

Loại thứ tư: Xem thêm đại vận lưu niên.

2 – Bản cung cùng đối cung tự hóa đồng loại, phân hướng tâm cùng ly tâm.

Mệnh thiên, huynh nô, phu quan, tử điền, phúc tài, phụ tật.

Nếu bản cung đối cung tự hóa đồng loại, xuất hiện ở tuyến Mệnh Thiên cố chấp ý thức chủ quan mạnh, tọa kị có tiền thần giữ của.

Cho ví dụ:

(1) cung tài bạch có năm sinh quyền, cung phúc đức tự hóa quyền, kiếm tiền không ổn định, tự cho là đúng, dễ dàng phạm tiểu nhân, lao lực mệnh, có năng lực, kỹ thuật chuyên nghiệp quản lý loại, tiền không giữ được, hóa quyền kiếm tiền cảm giác thành công.

(2) nếu như phúc tài tuyến là kỵ, chuyên nghiệp, cung phúc đức tự hóa kị kiếm tiền cực khổ.

(3) nếu như là lộc, năng lực kiếm tiền, không muốn kiếm tiền cực khổ, tự sướng tinh thần.

(4) nếu như là khoa, văn nghệ, văn tài, chỉ cần có tự hóa liền dễ dàng chảy ra ngoài, kéo vỡ là đông tây mất giảm bớt.

Chú thích: Nếu như tuyến Tử Điền huynh hữu tuyến kéo vỡ vậy không thích hợp hùn vốn, hùn vốn dễ thất bại, nhưng mà cần khán đại hạn

3. Tam hợp tự hóa đồng loại, thiên địa nhân.

Tam hợp vị trí: Mệnh tài quan, huynh tật điền, phu thiên phúc, tử hữu phụ.

4 – Lục nội cung tự hóa đồng loại, nhất định phải là năm sinh. Loại thứ tư it dùng.

5 – Hà đồ lạc thư tự hóa đồng loại, cùng tổ cùng lý.

Cho ví dụ: Một là mệnh tọa quyền, sáu là tật, nếu như cung tật ách tự hóa quyền kéo vỡ cung mệnh hóa quyền năm sinh, tứ chi bị đụng, bởi vì sinh khí mà nội tiết mất cân đối.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button