Tử vi

Tiết 4: nạp âm ngũ hành

Thiên can có Thiên can ngũ hành, địa chi có địa chi ngũ hành, Thiên can cùng địa chi phối hợp sau sẽ biến thành ngũ hành mới, gọi là “Nạp âm ngũ hành”. Nguyên can chi ngũ hành xưng là chính ngũ hành, nạp âm ngũ hành là mượn ngũ hành, bởi vì là nó là mượn danh nghĩa ngũ âm cổ đại (cung thương giác trưng vũ) và mười hai âm luật mà tổ hợp thành nạp âm ngũ hành. Sáu mươi Giáp Tý nạp âm ngũ hành, có thể xem thêm dưới đây.

Cách Tính nhanh nạp âm: Thiên can phối số: Giáp ất 1, bính đinh 2, canh tân 3, mậu kỷ 4, nhâm quý 5. Địa chi phối số: Tý sửu ngọ mùi 1, dần mão thân dậu 2, thìn tị tuất hợi 3. Đem số can chi cộng với nhau, lấy tổng số tra (nếu to hơn 5 thì giảm 5, lấy số dư tra) có được nạp âm ngũ hành là: 1 mộc, 2 kim, 3 thủy, 4 hỏa, 5 thổ. Ví dụ như: Mậu tuất nạp âm ngũ hành gì, từ Thiên can phối số tra có được mậu là 3, từ địa chi phối sổ tra có được tuất là 3, can chi tương gia = 3+ 3= 6, tổng trừ 5, giảm đi 5 dư 1, có được số dư chính là số nạp âm ngũ hành, từ nạp âm ngũ hành sốta tra thử, 1 sổ là mộc, nên mậu tuất có nạp âm ngũ hành là mộc.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Bạn đang xem: Tiết 4: nạp âm ngũ hành

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 4: nạp âm ngũ hành

Thiên can có Thiên can ngũ hành, địa chi có địa chi ngũ hành, Thiên can cùng địa chi phối hợp sau sẽ biến thành ngũ hành mới, gọi là “Nạp âm ngũ hành”. Nguyên can chi ngũ hành xưng là chính ngũ hành, nạp âm ngũ hành là mượn ngũ hành, bởi vì là nó là mượn danh nghĩa ngũ âm cổ đại (cung thương giác trưng vũ) và mười hai âm luật mà tổ hợp thành nạp âm ngũ hành. Sáu mươi Giáp Tý nạp âm ngũ hành, có thể xem thêm dưới đây.

Cách Tính nhanh nạp âm: Thiên can phối số: Giáp ất 1, bính đinh 2, canh tân 3, mậu kỷ 4, nhâm quý 5. Địa chi phối số: Tý sửu ngọ mùi 1, dần mão thân dậu 2, thìn tị tuất hợi 3. Đem số can chi cộng với nhau, lấy tổng số tra (nếu to hơn 5 thì giảm 5, lấy số dư tra) có được nạp âm ngũ hành là: 1 mộc, 2 kim, 3 thủy, 4 hỏa, 5 thổ. Ví dụ như: Mậu tuất nạp âm ngũ hành gì, từ Thiên can phối số tra có được mậu là 3, từ địa chi phối sổ tra có được tuất là 3, can chi tương gia = 3+ 3= 6, tổng trừ 5, giảm đi 5 dư 1, có được số dư chính là số nạp âm ngũ hành, từ nạp âm ngũ hành sốta tra thử, 1 sổ là mộc, nên mậu tuất có nạp âm ngũ hành là mộc.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button