Tử vi

Tiết 4: Tứ Hóa

Tinh thần (sao) tứ hóa tại thiên thành tượng, trên mặt đất thành hình, tại nhân thành sự.

(1) Thập can hóa diệu

Can giáp: Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương hóa kị. Giáp Liêm Phá vũ dương

Bạn đang xem: Tiết 4: Tứ Hóa

Can ất: Thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền, tử vi hóa khoa, thái âm hóa kị. Ất cơ lương tử âm

Can bính: Thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh hóa kị. Bính đồng cơ xương liêm

Can đinh: Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn hóa kị. Đinh âm đồng cơ cự

Can mậu: Tham lang hóa lộc, thái âm hóa quyền, hữu bật hóa khoa, thiên cơ hóa kị. Mậu tham âm hữu cơ

Can kỷ: Vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, thiên lương hóa khoa, văn khúc hóa kị. Kỷ Vũ Tham lương khúc

Can canh: Thái dương hóa lộc, vũ khúc hóa quyền, thái âm hóa khoa, thiên đồng hóa kị. Canh dương vũ âm đồng

Can Tân: Cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương hóa kị. Tân cự dương khúc xương

Can nhâm: Thiên lương hóa lộc, tử vi hóa quyền, tả phụ hóa khoa, vũ khúc hóa kị. Nhâm lương tử Tả vũ

Can quý: Phá quân hóa lộc, cự môn hóa quyền, thái âm hóa khoa, tham lang hóa kị. Quý phá cự âm tham

(2) tứ hóa tinh ngũ hành, phương vị, ký hiệu, cùng nguyên số

Hóa lộc thuộc kim tại tây phương, lấy A là ký hiệu, số là 4

Hóa quyền thuộc hỏa tại nam phương, lấy B là ký hiệu, số là 2.

Hóa khoa thuộc mộc tại đông phương, lấy C là ký hiệu, số là 3.

Hóa kị thuộc thủy tại bắc phương, lấy D là ký hiệu, số là 1

Lộc và kỵ cùng tổ, 4 + 1 = 5 → 5 lạc trung (kim thủy giao dịch), thuộc mặt vật chất (tiền trong kho phương diện) phú cách, thuộc thủy. Quyền và khoa cùng tổ 2 + 3 = 5 lạc trung, thuộc diện tinh thần, dụng tinh thần trí nhớ, chuyên nghiệp, quý cách, thuộc Sơn.

B – D là bên trong lạc thư 9, 1, tức trời đất. Trạng thái tĩnh lấy B D làm dẫn lực trung tâm, A hướng D phương hướng không cố định C hướng B phương hướng không cố định, hình thành tứ hóa đường đi.

M là “chất” là ký hiệu chung của A, B, C, D

(3) Phi cung tứ hóa

Phi cung tứ hóa tại trong khâm thiên gọi khâm thiên phi tinh, khâm thiên phi tinh trọng yếu của vận dụng hiện tượng, là một lý lẽ pháp tắc, chủ yếu chia làm hai phương diện, một là cung vị trùng điệp, một cái khác là phi cung tứ hóa.

(4) Tự hóa

Tự hóa trọng điểm là bình hoành nguyên lý, tức âm dương tăng giảm, bình hoành tức là A+B=A+B. Tự hóa hình thái của biến.

Có ba loại: Từ không sinh có, trong có biến không, trong không biến có. Không có năm sinh tứ hóa, nhưng mà có tự hóa, hiện tượng không nhất định phát sinh

(5) Song tượng nhân quả môi giới → lục hào định vị nguyên lý

Lộc, kị môi giới → quyền – Khoa, kị môi giới → lộc

Lộc, quyền môi giới → kị – Quyền, kị môi giới → khoa

Lộc, khoa môi giới → kị – Quyền, khoa môi giới → kị

(6). Tam tượng nhất vật cùng tứ tượng nhất nguyên

Lộc là duyên, quyền là nghiệp, khoa vì tình, kị là khoản nợ. A là duyên, B là nghiệp, C vì tình, D là khoản nợ. M = ABCD.

1. Trong đẩu số:

Do lai nhân phát xạ, biểu tượng nhân sinh đầu mối then chốt đóng mở khởi động, trải qua duyên khởi duyên diệt của quá trình, cơ hội nhân sinh, sáng tỏ rõ ràng.

Lộc kị đoán cát hung: Duyên khởi là bắt đầu, duyên diệt là cuối cùng. Quyền khoa là quá trình. Tại số không thay đổi.

Lộc (duyên khởi) Quyền (duyên biến) dục niệm cố chấpKhoa (duyên tục (nối tiếp, nối liền)) quý nhân cơ hội Kị (duyên diệt)

2. Trong kinh dịch:

Là thiên địa nhân bình hoành đạo của chung sống, trước có nhân sự vật, mới biết trân quý duyên phận.

Lộc (duyên khởi) –> Khoa tùy duyên đối đãi –> Quyền thiên ý cải biến –> Kị (duyên diệt)

Biến chất mấy phần là hữu cơ cùng vô cơ, có thể luận cát hung, có thể nhìn nhân duyên quả báo, tỉ như hóa kỵ năm sinh tại phu thê, là thiếu nợ nợ tình; nếu tại cung phụ mẫu, thiếu nợ trưởng bối hoặc phụ mẫu khoản nợ.

3. Tam tượng nhất vật (nhập môn tâm pháp)

(1) khái niệm:

Thời không sinh ra tinh thần (sao), sinh ra tứ hóa năm sinh, cho nên tứ hóa năm sinh không thể đơn độc tồn tại, phải có tinh thần (sao). Tinh thần (sao) là vật tượng, biểu hiện vật; cung vị là tượng là vật chứa, biểu hiện sự tình.

Tự hóa là lý, trong có biến không, từ không sinh có.

Lộc (nhân), quyền (duyên khởi), khoa (phạm vi), kị (quả). Đây là Lộc nhân Kỵ quả. Tam tượng nhất vật = tinh (vật)+ cung / năm sinh / tự hóa (tam tượng), có thể luận cát hung. Tức tam giác bình hoành nguyên lý. Tam tượng nhất vật vừa dụng tại lá số gốc, đại hạn cùng lưu niên.

Tam tượng mới thành có cát hung, như lộc khoa tọa quan lộc lại tự hóa kị, quan lộc mặc dù phá vẫn có được, có lộc khoa. Tự hóa tam tượng, như tự hóa ABC, cung vị cũng có cát hung.

Quy tắc:

1 – Đơn tượng không thành vật, thùy tượng không có cát hung, đơn độc tinh thần (sao) không thành tượng, chỉ có thể giải tượng ý nghĩa.

2 – Song tượng thì vật đúng, hiện tượng có cát hung.

(1) song tượng đồng cung.

(2) đơn tượng bất đồng cung.

(3) đơn tượng tự hóa: Tức tứ hóa năm sinh lại tự hóa.

(4) tinh, tứ hóa năm sinh, tự hóa.

3 – Có tượng tất có vật.

(1) tượng là tứ hóa M, tứ hóa năm sinh M chỗ đó tất có vật.

(2) song tượng, CD khoa kị tại cung phu thê có cát hung.

(3) đơn tượng cùng tổ bất đồng cung, tài A, Quan D, lộc tùy kỵ tẩu/ Lộc nhân Kỵ quả. Tài quan luận có cát hung.

(4) tứ hóa năm sinh lại tự hóa M, tỉ như kị tự hóa kị, một cung khác có năm sinh lộc, cùng tổ về sau mới có cát hung. Tỉ như kị tự hóa kị tại cung mệnh, lộc tại cung huynh đệ (lục thân quan hệ), song tượng, huynh đệ cùng bản thân vô duyên (lộc theo kị xuất).

Tam tượng nhất vật của ứng dụng là đẩu số của chính diện, trọng điểm tại nhân duyên quả báo (truyền thông).

Tứ tượng nhất nguyên của ứng dụng là đẩu số của phản diện, bản thể, trọng điểm tại định số (định nghiệp), hết thảy pháp đều nhân duyên sinh ra.

4. Tứ tượng nhất nguyên

(1) khái niệm

Duyên khởi bình hành pháp tắc: Tượng là duyên khởi duyên diệt của một cái quá trình, duyên khởi, bình hoành, sinh cơ, hy vọng (pháp tắc sinh tồn). Tự hóa là có giảm có diệt, định số của tứ tượng pháp tắc.

Tại tượng số, hóa quyền kị, thiên địa số, định số, khó giải.

Hoá khí tượng, hóa lộc khoa, nhân vật, có thể biến đổi, hóa số.

Tứ hóa năm sinh bản thể học, lục nội lục ngoại dụng thần kết cấu không đồng nhất, lục nội trước lấy dụng, kị tại lục nội chủ được. Tam tượng tổ hợp phải có hóa (năm sinh hoặc là tự hóa) mới có cát hung.

Hóa kị xung lục nội như thế dụng tam tượng nhất vật, bản cung cùng đối cung có song tượng, bình thường ưu tiên đoán cát hung, phải có kị. Xuyến liên cùng pháp tượng, tam tượng nhất vật có thể đoán cát hung, có tự hóa định tất dính líu loại cung vị khác, như một cây cầu giống nhau liên thông

Nhất nguyên tức là thái cực nói, vạn vật tại bên ngoài là tượng, cái biến động là dụng. Cái này là sinh mệnh ý nghĩa (phương pháp sinh tồn), cấu tạo của sinh mệnh tức bản thể sinh mệnh. Tam tượng bao hàm âm dương, có càn khôn pháp ở – bên trong (lục hào), ứng dụng tại đẩu số. Tam hợp là số, tức hà lạc.

Tứ tượng là thiên địa khí tượng, hóa khí. Tiên thiên là định số, hậu thiên là thời không, nhân vật tại ứng sổ. Thiên nhân hợp nhất, tại số nhân duyên là thiên mệnh.

Nghiệp chướng (tả hữu xương khúc): Nghiệp là chính duyên, tại số nhân duyên. Cách trở là nghiệt duyên, trời xui đất khiến.

Khâm thiên tứ đại yếu tố: Khí lý tượng số. Hà đồ là tứ chính, lạc thư là tam hợp, hà đồ y cung bất y tượng. Tứ hóa năm sinh nguồn gốc tại lai nhân cung (mẫu pháp), bất luận phái khác biệt đều coi trọng tứ hóa năm sinh, nổi bật tầm quan trọng lai nhân.

(7) – Pháp tượng

Tự hóa là hiện tượng, pháp tượng năm sinh là vật tượng. Vật tượng là bản chất của hiện tượng, vật tượng là giải thích của hiện tượng, vật tượng là minh bạch của hiện tượng, là đã xảy ra chuyện gì, vật tượng là đem một chuyện nào đó giải thích rõ ràng. Vật tượng là gốc rễ nguồn gốc của nhân quả.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 4: Tứ Hóa

Tinh thần (sao) tứ hóa tại thiên thành tượng, trên mặt đất thành hình, tại nhân thành sự.

(1) Thập can hóa diệu

Can giáp: Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương hóa kị. Giáp Liêm Phá vũ dương

Can ất: Thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền, tử vi hóa khoa, thái âm hóa kị. Ất cơ lương tử âm

Can bính: Thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh hóa kị. Bính đồng cơ xương liêm

Can đinh: Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn hóa kị. Đinh âm đồng cơ cự

Can mậu: Tham lang hóa lộc, thái âm hóa quyền, hữu bật hóa khoa, thiên cơ hóa kị. Mậu tham âm hữu cơ

Can kỷ: Vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, thiên lương hóa khoa, văn khúc hóa kị. Kỷ Vũ Tham lương khúc

Can canh: Thái dương hóa lộc, vũ khúc hóa quyền, thái âm hóa khoa, thiên đồng hóa kị. Canh dương vũ âm đồng

Can Tân: Cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương hóa kị. Tân cự dương khúc xương

Can nhâm: Thiên lương hóa lộc, tử vi hóa quyền, tả phụ hóa khoa, vũ khúc hóa kị. Nhâm lương tử Tả vũ

Can quý: Phá quân hóa lộc, cự môn hóa quyền, thái âm hóa khoa, tham lang hóa kị. Quý phá cự âm tham

(2) tứ hóa tinh ngũ hành, phương vị, ký hiệu, cùng nguyên số

Hóa lộc thuộc kim tại tây phương, lấy A là ký hiệu, số là 4

Hóa quyền thuộc hỏa tại nam phương, lấy B là ký hiệu, số là 2.

Hóa khoa thuộc mộc tại đông phương, lấy C là ký hiệu, số là 3.

Hóa kị thuộc thủy tại bắc phương, lấy D là ký hiệu, số là 1

Lộc và kỵ cùng tổ, 4 + 1 = 5 → 5 lạc trung (kim thủy giao dịch), thuộc mặt vật chất (tiền trong kho phương diện) phú cách, thuộc thủy. Quyền và khoa cùng tổ 2 + 3 = 5 lạc trung, thuộc diện tinh thần, dụng tinh thần trí nhớ, chuyên nghiệp, quý cách, thuộc Sơn.

B – D là bên trong lạc thư 9, 1, tức trời đất. Trạng thái tĩnh lấy B D làm dẫn lực trung tâm, A hướng D phương hướng không cố định C hướng B phương hướng không cố định, hình thành tứ hóa đường đi.

M là “chất” là ký hiệu chung của A, B, C, D

(3) Phi cung tứ hóa

Phi cung tứ hóa tại trong khâm thiên gọi khâm thiên phi tinh, khâm thiên phi tinh trọng yếu của vận dụng hiện tượng, là một lý lẽ pháp tắc, chủ yếu chia làm hai phương diện, một là cung vị trùng điệp, một cái khác là phi cung tứ hóa.

(4) Tự hóa

Tự hóa trọng điểm là bình hoành nguyên lý, tức âm dương tăng giảm, bình hoành tức là A+B=A+B. Tự hóa hình thái của biến.

Có ba loại: Từ không sinh có, trong có biến không, trong không biến có. Không có năm sinh tứ hóa, nhưng mà có tự hóa, hiện tượng không nhất định phát sinh

(5) Song tượng nhân quả môi giới → lục hào định vị nguyên lý

Lộc, kị môi giới → quyền – Khoa, kị môi giới → lộc

Lộc, quyền môi giới → kị – Quyền, kị môi giới → khoa

Lộc, khoa môi giới → kị – Quyền, khoa môi giới → kị

(6). Tam tượng nhất vật cùng tứ tượng nhất nguyên

Lộc là duyên, quyền là nghiệp, khoa vì tình, kị là khoản nợ. A là duyên, B là nghiệp, C vì tình, D là khoản nợ. M = ABCD.

1. Trong đẩu số:

Do lai nhân phát xạ, biểu tượng nhân sinh đầu mối then chốt đóng mở khởi động, trải qua duyên khởi duyên diệt của quá trình, cơ hội nhân sinh, sáng tỏ rõ ràng.

Lộc kị đoán cát hung: Duyên khởi là bắt đầu, duyên diệt là cuối cùng. Quyền khoa là quá trình. Tại số không thay đổi.

Lộc (duyên khởi) Quyền (duyên biến) dục niệm cố chấpKhoa (duyên tục (nối tiếp, nối liền)) quý nhân cơ hội Kị (duyên diệt)

2. Trong kinh dịch:

Là thiên địa nhân bình hoành đạo của chung sống, trước có nhân sự vật, mới biết trân quý duyên phận.

Lộc (duyên khởi) –> Khoa tùy duyên đối đãi –> Quyền thiên ý cải biến –> Kị (duyên diệt)

Biến chất mấy phần là hữu cơ cùng vô cơ, có thể luận cát hung, có thể nhìn nhân duyên quả báo, tỉ như hóa kỵ năm sinh tại phu thê, là thiếu nợ nợ tình; nếu tại cung phụ mẫu, thiếu nợ trưởng bối hoặc phụ mẫu khoản nợ.

3. Tam tượng nhất vật (nhập môn tâm pháp)

(1) khái niệm:

Thời không sinh ra tinh thần (sao), sinh ra tứ hóa năm sinh, cho nên tứ hóa năm sinh không thể đơn độc tồn tại, phải có tinh thần (sao). Tinh thần (sao) là vật tượng, biểu hiện vật; cung vị là tượng là vật chứa, biểu hiện sự tình.

Tự hóa là lý, trong có biến không, từ không sinh có.

Lộc (nhân), quyền (duyên khởi), khoa (phạm vi), kị (quả). Đây là Lộc nhân Kỵ quả. Tam tượng nhất vật = tinh (vật)+ cung / năm sinh / tự hóa (tam tượng), có thể luận cát hung. Tức tam giác bình hoành nguyên lý. Tam tượng nhất vật vừa dụng tại lá số gốc, đại hạn cùng lưu niên.

Tam tượng mới thành có cát hung, như lộc khoa tọa quan lộc lại tự hóa kị, quan lộc mặc dù phá vẫn có được, có lộc khoa. Tự hóa tam tượng, như tự hóa ABC, cung vị cũng có cát hung.

Quy tắc:

1 – Đơn tượng không thành vật, thùy tượng không có cát hung, đơn độc tinh thần (sao) không thành tượng, chỉ có thể giải tượng ý nghĩa.

2 – Song tượng thì vật đúng, hiện tượng có cát hung.

(1) song tượng đồng cung.

(2) đơn tượng bất đồng cung.

(3) đơn tượng tự hóa: Tức tứ hóa năm sinh lại tự hóa.

(4) tinh, tứ hóa năm sinh, tự hóa.

3 – Có tượng tất có vật.

(1) tượng là tứ hóa M, tứ hóa năm sinh M chỗ đó tất có vật.

(2) song tượng, CD khoa kị tại cung phu thê có cát hung.

(3) đơn tượng cùng tổ bất đồng cung, tài A, Quan D, lộc tùy kỵ tẩu/ Lộc nhân Kỵ quả. Tài quan luận có cát hung.

(4) tứ hóa năm sinh lại tự hóa M, tỉ như kị tự hóa kị, một cung khác có năm sinh lộc, cùng tổ về sau mới có cát hung. Tỉ như kị tự hóa kị tại cung mệnh, lộc tại cung huynh đệ (lục thân quan hệ), song tượng, huynh đệ cùng bản thân vô duyên (lộc theo kị xuất).

Tam tượng nhất vật của ứng dụng là đẩu số của chính diện, trọng điểm tại nhân duyên quả báo (truyền thông).

Tứ tượng nhất nguyên của ứng dụng là đẩu số của phản diện, bản thể, trọng điểm tại định số (định nghiệp), hết thảy pháp đều nhân duyên sinh ra.

4. Tứ tượng nhất nguyên

(1) khái niệm

Duyên khởi bình hành pháp tắc: Tượng là duyên khởi duyên diệt của một cái quá trình, duyên khởi, bình hoành, sinh cơ, hy vọng (pháp tắc sinh tồn). Tự hóa là có giảm có diệt, định số của tứ tượng pháp tắc.

Tại tượng số, hóa quyền kị, thiên địa số, định số, khó giải.

Hoá khí tượng, hóa lộc khoa, nhân vật, có thể biến đổi, hóa số.

Tứ hóa năm sinh bản thể học, lục nội lục ngoại dụng thần kết cấu không đồng nhất, lục nội trước lấy dụng, kị tại lục nội chủ được. Tam tượng tổ hợp phải có hóa (năm sinh hoặc là tự hóa) mới có cát hung.

Hóa kị xung lục nội như thế dụng tam tượng nhất vật, bản cung cùng đối cung có song tượng, bình thường ưu tiên đoán cát hung, phải có kị. Xuyến liên cùng pháp tượng, tam tượng nhất vật có thể đoán cát hung, có tự hóa định tất dính líu loại cung vị khác, như một cây cầu giống nhau liên thông

Nhất nguyên tức là thái cực nói, vạn vật tại bên ngoài là tượng, cái biến động là dụng. Cái này là sinh mệnh ý nghĩa (phương pháp sinh tồn), cấu tạo của sinh mệnh tức bản thể sinh mệnh. Tam tượng bao hàm âm dương, có càn khôn pháp ở – bên trong (lục hào), ứng dụng tại đẩu số. Tam hợp là số, tức hà lạc.

Tứ tượng là thiên địa khí tượng, hóa khí. Tiên thiên là định số, hậu thiên là thời không, nhân vật tại ứng sổ. Thiên nhân hợp nhất, tại số nhân duyên là thiên mệnh.

Nghiệp chướng (tả hữu xương khúc): Nghiệp là chính duyên, tại số nhân duyên. Cách trở là nghiệt duyên, trời xui đất khiến.

Khâm thiên tứ đại yếu tố: Khí lý tượng số. Hà đồ là tứ chính, lạc thư là tam hợp, hà đồ y cung bất y tượng. Tứ hóa năm sinh nguồn gốc tại lai nhân cung (mẫu pháp), bất luận phái khác biệt đều coi trọng tứ hóa năm sinh, nổi bật tầm quan trọng lai nhân.

(7) – Pháp tượng

Tự hóa là hiện tượng, pháp tượng năm sinh là vật tượng. Vật tượng là bản chất của hiện tượng, vật tượng là giải thích của hiện tượng, vật tượng là minh bạch của hiện tượng, là đã xảy ra chuyện gì, vật tượng là đem một chuyện nào đó giải thích rõ ràng. Vật tượng là gốc rễ nguồn gốc của nhân quả.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button