Tử vi

Tiết 5: Nam Nữ Tinh

Nam tinh {10}: Thiên cơ, thái dương, thiên đồng, thiên phủ, tham lang, thiên tướng, thiên lương, thất sát, văn xương, tả phụ.

Nữ tinh {7}: Tử vi, vũ khúc, phá kim, thái âm, cự môn, văn khúc, hữu bật.

Chú thích: Liêm trinh có thể nam có thể nữ; hóa lộc là nam, hóa kị là nữ nhân.

Bạn đang xem: Tiết 5: Nam Nữ Tinh

Ví dụ cách dùng Nam Nữ tinh

Lai nhân cung Kỷ tại Quan Lộc là nơi phát ra tứ hóa năm sinh.

Kỷ làm hóa vũ khúc hóa lộc năm sinh (nữ nhân tinh) tại phu thê + văn khúc hóa kỵ năm sinh (nữ nhân tinh) tại điền trạch.

Vũ khúc lộc nữ nhân tinh + văn khúc kị nữ nhân tinh = lộc kị một tổ lộc nhân kị quả = phu thê đến điền trạch hiển lộ rõ ràng đàm hôn nhân thành lập tượng lập gia đình.

Duy chỉ có bàn hôn nhân bản chất là một đôi trai gái âm dương, kể trên lộc kị tổ = cô âm. Cô âm tắc không sinh thành.

Do vậy tuy là có tượng lập gia đình nhưng vì cô âm bất sinh nên khó khăn trong việc kết hôn.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 5: Nam Nữ Tinh

Nam tinh {10}: Thiên cơ, thái dương, thiên đồng, thiên phủ, tham lang, thiên tướng, thiên lương, thất sát, văn xương, tả phụ.

Nữ tinh {7}: Tử vi, vũ khúc, phá kim, thái âm, cự môn, văn khúc, hữu bật.

Chú thích: Liêm trinh có thể nam có thể nữ; hóa lộc là nam, hóa kị là nữ nhân.

Ví dụ cách dùng Nam Nữ tinh

Lai nhân cung Kỷ tại Quan Lộc là nơi phát ra tứ hóa năm sinh.

Kỷ làm hóa vũ khúc hóa lộc năm sinh (nữ nhân tinh) tại phu thê + văn khúc hóa kỵ năm sinh (nữ nhân tinh) tại điền trạch.

Vũ khúc lộc nữ nhân tinh + văn khúc kị nữ nhân tinh = lộc kị một tổ lộc nhân kị quả = phu thê đến điền trạch hiển lộ rõ ràng đàm hôn nhân thành lập tượng lập gia đình.

Duy chỉ có bàn hôn nhân bản chất là một đôi trai gái âm dương, kể trên lộc kị tổ = cô âm. Cô âm tắc không sinh thành.

Do vậy tuy là có tượng lập gia đình nhưng vì cô âm bất sinh nên khó khăn trong việc kết hôn.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button