Tử vi

Tiết 6: Lai Nhân Cung

1. Định Nghĩa

Lai nhân cung là khâm thiên sở hữu độc quyền. Chính là cung trùng thiên can với thiên can của năm sinh, tý mở thiên, sửu tích địa, cho nên nếu như tại tí sửu thì không dùng làm cung lai nhân, chọn dần cùng mão. Lai nhân cung là vị trí kiếp trước chưa dứt của nhân duyên, là đường đến của quá khứ nhân duyên. Tỉ như lai nhân tại tử nữ có năm sinh kị, hóa lộc năm sinh tại mệnh, cái này tử nữ cùng mệnh có vậy quan hệ, chính là mệnh tôi có tử nữ.

Lai nhân cung là vị trí của thiên can năm sinh, như người sinh năm đinh mão, đinh đại biểu lai nhân cung, mão đại biểu Nguyên Thần cung, tức cầm tinh (địa chi) vị trí. Cả hai phi thường trọng yếu, làm vị trí cơ sở nền tảng, nếu đinh tại cung phụ mẫu, mão tại cung tử nữ, cho nên sinh hoạt trọng tâm tại tại cha mẹ con cái, lai nhân cung làm nhân sinh đầu mối then chốt khởi động đóng mở, cảm giác được khắc sâu sự việc đều xuất hiện ở hai cung này.

Bạn đang xem: Tiết 6: Lai Nhân Cung

2. Ngũ Đại Lý Lẽ Pháp Tắc

1 – Lai nhân cung cùng năm sinh tứ hóa là tiên thiên bản tính thiên phú.

2 – Lai nhân cung tại bên trong kỹ pháp là dụng tại nhân mệnh phán đoán cách cục.

3 – Tức thể tức dụng, từ năm sinh tứ hóa của thể trực tiếp từ thể nhập dụng của luận mệnh pháp tắc.

4 – Trên lai nhân cung là mười hai loại bất đồng của nhân duyên.

5 – Lai nhân cung là âm dương hoá khí của bản năng vật tạo.

3. Phân loại

Lai nhân cung chia làm:

Nhân cung: Mệnh, Huynh, phu, tý, phụ, giao.

Tài cung: Tài, phúc, điền.

Sự cung: Quan, tật, thiên.

4. Trọng điểm

Trọng điểm một: Nhất lục cộng tông, khí của nó hỗ thông, tượng của nó cùng loại, từ trường hỗ thông, tứ hóa cộng dụng, bản cung tọa kị, kị xung cung hung, kị xung cung, cung nô bộc của nó hung nhất. Bởi vì xung sáu thì một vong, đoán hung nhất cung vị tự hóa biến hóa.

Trọng điểm hai: Phân lục nội lục ngoại, tật là cung mệnh của cộng tông, điền là cung tài bạch của cộng tông, lộc tại huynh đệ không thiếu tiền trong kho, lộc tại điền trạch không thiếu bất động sản, sáu cung âm đoán che chở, lai nhân cung tại sáu cung âm tương đối tốt được trợ giúp, kị tại lục nội chủ được nhưng mà gặp tượng tự hóa kị là có vậy lại tiêu tán.

Kị tại lục nội cung chủ được, được tiền tài hoặc tình cảm, lai nhân cung tại lục nội tương đối tốt.

Một là mệnh, chín làm quan, nhìn thiên can biến của nó thành rơi lục nội hay là lục ngoại, nhập lục nội cách cục cao.

Luận phu thê đối đãi thì mệnh tài tật là ngã cung, phu thê giao hữu là tha cung, nhất định phải có vật tham chiếu, giảng lục thân đối đãi thì chỉ có hội phân ngã cung tha cung.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 6: Lai Nhân Cung

1. Định Nghĩa

Lai nhân cung là khâm thiên sở hữu độc quyền. Chính là cung trùng thiên can với thiên can của năm sinh, tý mở thiên, sửu tích địa, cho nên nếu như tại tí sửu thì không dùng làm cung lai nhân, chọn dần cùng mão. Lai nhân cung là vị trí kiếp trước chưa dứt của nhân duyên, là đường đến của quá khứ nhân duyên. Tỉ như lai nhân tại tử nữ có năm sinh kị, hóa lộc năm sinh tại mệnh, cái này tử nữ cùng mệnh có vậy quan hệ, chính là mệnh tôi có tử nữ.

Lai nhân cung là vị trí của thiên can năm sinh, như người sinh năm đinh mão, đinh đại biểu lai nhân cung, mão đại biểu Nguyên Thần cung, tức cầm tinh (địa chi) vị trí. Cả hai phi thường trọng yếu, làm vị trí cơ sở nền tảng, nếu đinh tại cung phụ mẫu, mão tại cung tử nữ, cho nên sinh hoạt trọng tâm tại tại cha mẹ con cái, lai nhân cung làm nhân sinh đầu mối then chốt khởi động đóng mở, cảm giác được khắc sâu sự việc đều xuất hiện ở hai cung này.

2. Ngũ Đại Lý Lẽ Pháp Tắc

1 – Lai nhân cung cùng năm sinh tứ hóa là tiên thiên bản tính thiên phú.

2 – Lai nhân cung tại bên trong kỹ pháp là dụng tại nhân mệnh phán đoán cách cục.

3 – Tức thể tức dụng, từ năm sinh tứ hóa của thể trực tiếp từ thể nhập dụng của luận mệnh pháp tắc.

4 – Trên lai nhân cung là mười hai loại bất đồng của nhân duyên.

5 – Lai nhân cung là âm dương hoá khí của bản năng vật tạo.

3. Phân loại

Lai nhân cung chia làm:

Nhân cung: Mệnh, Huynh, phu, tý, phụ, giao.

Tài cung: Tài, phúc, điền.

Sự cung: Quan, tật, thiên.

4. Trọng điểm

Trọng điểm một: Nhất lục cộng tông, khí của nó hỗ thông, tượng của nó cùng loại, từ trường hỗ thông, tứ hóa cộng dụng, bản cung tọa kị, kị xung cung hung, kị xung cung, cung nô bộc của nó hung nhất. Bởi vì xung sáu thì một vong, đoán hung nhất cung vị tự hóa biến hóa.

Trọng điểm hai: Phân lục nội lục ngoại, tật là cung mệnh của cộng tông, điền là cung tài bạch của cộng tông, lộc tại huynh đệ không thiếu tiền trong kho, lộc tại điền trạch không thiếu bất động sản, sáu cung âm đoán che chở, lai nhân cung tại sáu cung âm tương đối tốt được trợ giúp, kị tại lục nội chủ được nhưng mà gặp tượng tự hóa kị là có vậy lại tiêu tán.

Kị tại lục nội cung chủ được, được tiền tài hoặc tình cảm, lai nhân cung tại lục nội tương đối tốt.

Một là mệnh, chín làm quan, nhìn thiên can biến của nó thành rơi lục nội hay là lục ngoại, nhập lục nội cách cục cao.

Luận phu thê đối đãi thì mệnh tài tật là ngã cung, phu thê giao hữu là tha cung, nhất định phải có vật tham chiếu, giảng lục thân đối đãi thì chỉ có hội phân ngã cung tha cung.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button