Tử vi

Tiết 7: Cung vị hoán chuyển

Tử vi đấu sổ tổng cộng có mười hai cung, nghịch chiều kim đồng hồ sắp xếp cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung nô bộc, cung quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu.

* Một cung mệnh

1. Hàm nghĩa

Bạn đang xem: Tiết 7: Cung vị hoán chuyển

Tôi, tinh thần của ta ý chí tư tưởng, cá tính thiên tính suy xét, tình cảm biểu đạt vị trí, kết hợp cung tật ách để xem, 16 đồng tông, lai nhân cung là đầu mối then chốt.

Cung mệnh chủ đạo mệnh cách cao thấp cùng tiên thiên vận thế. Đại biểu tôi hết thảy tất cả, bao hàm cá tính của ta, diện mạo, tài hoa, xu hướng tính dục.

Cung mệnh can cung tới tứ hóa đại biểu hậu thiên cách cục tới thành bại cùng kết quả của vận thế. Cùng năm sinh tứ hóa của tiên thiên cách cục trọng yếu như nhau.

2. Lai nhân cung

Tại cung mệnh. Cùng mình lấy tư cách có trực tiếp liên quan,cách cục cái tính hành vi từ tự quyết định có chủ kiến không theo nước chảy bèo trôi.

3. Cung mệnh cung chức chuyển đổi

1 – Cung mệnh làm huynh đệ cung của vị trí phụ mẫu.

Đoán huynh đệ công danh việc học. Đoán huynh đệ của nhạc phụ, đoán huynh đệ phối ngẫu gia cảnh.

2 – Cung mệnh làm phu thê cung của vị trí phúc đức.

Đoán phối ngẫu tới phúc phận âm đức, ham mê hưởng thụ, cùng quan niệm hứng thú.

3 – Cung mệnh là cung tử nữ của vị trí điền trạch. Đoán tử nữ của gia đình gia vận, cùng tử nữ của tài khố.

4 – Cung mệnh là cung tài bạch lập tới Quan bổng lộc và chức quyền khí số vị.

5 – Cung mệnh là cung tật ách tới nô bộc vị trí. Đoán thân thể ta tật bệnh tai ách tới ẩn núp biến hóa (nô bộc bằng hữu cung là Phụ mẫu của khí số vị, là tiên thiên khí số vị, cho nên chúng ta nói là di truyền cung vị. Bởi vì nó là thân thể (tật ách) của biểu hiện vị trí (đối đãi vị)

6 – Cung mệnh là cung thiên di tới thiên di vị trí. Đoán chính ta tại bên ngoài của hình tượng cử chỉ cùng cơ vận.

7 – Cung mệnh vi nô bộc cung của tật ách vị trí. Đoán bằng hữu của ta cùng làm việc lòng của tính tính tình cùng khỏe mạnh ổ bệnh.

8 – Cung mệnh là cung quan lộc tới tài bạch vị trí. Đoán công tác tiền lương bổng cho, hoặc sự nghiệp tài chính, tài vụ cùng thu lợi tình huống.

9 – Cung mệnh là điền trạch cung chi tử nữ nhân vị trí.

Xem gia đình bên ngoài vận động, ngoài ý muốn biến động, giao tế hưu nhàn. Lấy dương trạch luận là ốc trạch tới hành lang.

10 – Cung mệnh là cung phúc đức lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán tôi tới lý muốn lý niệm ham mê các loại tới chấp hành thành bại.

Cung phúc đức là ông nội của ta, nguyên nhân cung mệnh biểu hiện bà nội của ta.

11 – Cung mệnh là cha mẹ cung lập thái cực thời tới huynh đệ vị trí. Là ông nội của vợ ta = bà nội cùng ông nội hôn nhân, cùng chú bác tình trạng.

* Hai cung huynh đệ

1. Hàm nghĩa

Tiền trong kho cung cất giữ, kinh tế vị trí, tài khố vị trí. Còn được gọi là thành tựu cung. Giường ngủ, hiển tượng của đời sống vật chất vị trí.

Phòng ngủ chính phòng cùng giường ngủ, đại ca đại nữ nhi.

Cung huynh đệ đại biểu huynh đệ của ta thủ túc cá tính, xu hướng tính dục, mệnh cách rốt cuộc cùng tiên thiên vận thế.

Cung huynh đệ nắm quản huynh đệ thủ túc ở giữa tình nghĩa duyên phận, có hay không trợ lực. Nghĩa rộng nói biểu thị nhân tế quan hệ của ta tốt xấu.

Cung huynh đệ là cung mệnh cùng cung phu thê tới cầu nối, chủ khác phái tình duyên cùng ta hòa hợp ống dẫn. Vừa là phu thê giường ngủ của hai người! (cung huynh đệ là liên tiếp cung mệnh (tôi) cùng giữa phu thê của mối quan hệ, cho nên làm giường vị trí)

Đại vận nghịch hành lúc, cung huynh đệ là đại hạn thứ hai, là đi học vận hạn, biểu tượng trường tư thục hoặc tư nhân cơ quan.

Cung huynh đệ cũng là tư nhân văn thư, nguyên nhân chủ dân sự kiện cáo, tư nhân dân gian vay mượn, tài chính ngầm, không nghi thức văn bằng vân vân.

2. Lai nhân cung

Cung huynh đệ. muôn nghìn chúng sinh, huynh đệ, tiền trong kho, Dịch Mã chuyển đi, hùn vốn.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung huynh đệ làm phu thê cung lập của vị trí phụ mẫu. Đoán tôi phối ngẫu cha, cùng phối ngẫu chi công tên địa vị xã hội học nghiệp. Cùng bên ngoài tại cử chỉ, hiển hiện ra tới biểu lộ. Như cung phu thê hóa kị nhập cung huynh đệ, thì mẹ chồng nàng dâu không êm thấm! Bởi vì cung huynh đệ là mẫu thân của ta, biểu thị ngã phối ngẫu cử chỉ biểu lộ không tốt.

2 – Cung huynh đệ là cung tử nữ của vị trí phúc đức. Đoán tôi tử nữ tới phúc phận, ham mê hưởng thụ, cùng quan niệm hứng thú. Cũng có thể kiêm đoán tôi bản thân đào hoa sắc dục của hưởng thụ tình huống; cung huynh đệ có kị, tôi giữa vợ chồng tình thú không được hài hòa.

3 – Cung huynh đệ là cung tài bạch của vị trí điền trạch

Tiền tài bạch góc độ mà nói, cung huynh đệ là tài khố vị trí là tĩnh làm thể, đoán tôi giấu tài chi chỗ, khoản tiền gửi ở ngân hàng. Tham kiến hạ thì, cung huynh đệ vậy là điền trạch cung lập thái cực thời tới tài bạch vị trí;

Này hai thì mặc dù đều đàm cung huynh đệ, nhưng ý nghĩa hơi có khác biệt; nhìn kỹ luận người bị hại đề là gì mà định ra.

Tóm lại cung huynh đệ liền tài nói là tài khố vị trí, nhưng như lấy điền trạch nói, thì biến thành trong gia đình có thể chi phối chi lưu động tiền trong kho.

4 – Cung huynh đệ là cung tật ách tới Quan bổng lộc và chức quyền khí số vị. Đoán thân thể khí vận và thân thể sinh mệnh kiếp số. Thân thể ẩn tật.

5 – Cung huynh đệ là cung thiên di tới nô bộc vị trí. Xem ở người ngoài tế internet; xuất ngoại kỳ ngộ chi tai kiếp biến dị.

6 – Cung huynh đệ vi nô bộc cung tới thiên di vị trí. Đoán bằng hữu bên ngoài vận động gặp gỡ, bằng hữu hỗ trợ tác động.

7 – Cung huynh đệ là cung quan lộc của tật ách vị trí bản thể vị trí. Đoán công việc sự nghiệp nội bộ tổ chức, thể chất mạnh yếu cùng sự nghiệp ổ bệnh vị trí. Lúc cung quan lộc làm một, thì cung huynh đệ làm quan lộc tới sáu; sáu bị xung thì nhất sụp đổ! Tức làm huynh đệ cung bị xúc phạm lúc, thì nguy hiểm cho cung quan lộc tới tồn tại!

8 – Cung huynh đệ là điền trạch cung tới tài bạch vị trí.

Đoán bất động sản giá trị. Liền cung điền trạch góc độ mà nói, cung huynh đệ là tiền trong kho là động, chủ gia đình chi tài lực, có thể chi phối của không cố định tiền trong kho. Tại ốc trạch chủ phu thê phòng, giường ngủ.

9 – Cung huynh đệ là cung phúc đức chi tử nữ nhân vị trí

Đoán ham mê hứng thú trơn mượt động cùng tình dục chi động hướng.

10 – Cung huynh đệ là cha mẹ cung của phu thê vị trí. Cung huynh đệ tại người vì mẫu thân, nhạc phụ của nam mệnh, bố chồng của nữ mệnh. Lại nhưng nhìn phụ thân của phối ngẫu cùng nó tình trạng hôn nhân! Đoán song thân ở giữa tới hòa hợp tình hình chung.

11. Cung huynh đệ là cung mệnh tới huynh đệ vị trí. Đoán huynh đệ cùng mẫu thân tính cách, cùng nó cách cục cao thấp.

* Ba cung phu thê

1. Hàm nghĩa

Tình cảm hôn nhân, duyên với người khác phái, nhân quả phúc báo vị trí, vợ cả vị trí, phòng bếp, cảnh chiều vị trí, cung phúc đức của cung tài bạch, ra ngoài của vận khí vị trí, huynh đệ của tình trạng kinh tế vị trí, hình thể.

Cung phu thê chưởng quản khác phái tình duyên, mà cung phúc đức vậy chủ chưởng tình chí, cả hai đều là tình nhưng khác nhau! Cung phúc đức tình vì tình chí, tình dục, tình thú, cảm xúc, quan niệm, xu hướng! Gọi chung tình chí. Mà phu thê tình vì tình nghi ngờ, tình cảm, tình yêu, tình duyên, tình nghĩa. Gọi chung tình duyên.

Cung phu thê của tình cảm, tình cảm, tình yêu, tình duyên, tình nghĩa: Cái tình cảm hoài tưởng trong lòng có ngầm tự ái mộ chi ý, chính là yêu đương tình cảm phát sinh ban đầu.

Cái tình cảm biểu lộ ra nội tâm cảm giác mà sau đó thông suốt; hai người tình đã có giao cảm, mà đối phương đã bắt đầu tiếp nhận rồi!

Tình yêu, người yêu muốn vậy. Tình cảm thanh toán Kỷ là quen thuộc; tình luyến nhét đầy thân tâm của ta, cũng muốn tràn đầy chiếm hữu đối phương cả người.

Tình duyên nhân, nhân duyên thành thục bàn đến hôn nhân, thực hiện giữ gìn tình yêu quyền lợi nghĩa vụ.

Tình nghĩa, danh phận đã định, hai cái cá thể nhận được xã hội, đạo đức, pháp luật, luân lý làm người tới quy phạm. Nguyên nhân cung phu thê thảo luận là hai người thế giới của tình yêu cá nhân! Cung phúc đức thảo luận khuynh hướng tâm tình của ta tình dục xu hướng.

Cung phu thê tổng quản hết thảy khác phái tình duyên, bao dung người cùng sự, như tình cảm lưu luyến đối tượng cùng hôn phối đối tượng, như đã kết hôn cùng chưa lập gia đình tình duyên.

Cung phu thê tổng quản hết thảy khác phái tình duyên, lấy người luận thì chưa lập gia đình nhân đại biểu người yêu, người đã kết hôn đại biểu phối ngẫu.

Cung phu thê tổng quản hết thảy khác phái tình duyên, lấy sự tình luận thì người chưa lập gia đình chưởng quản tình cảm lưu luyến phát triển, người đã kết hôn chưởng quản hôn nhân thành bại.

Chủ quản hết thảy khác phái tình duyên nặng nhẹ sớm tối, người chưa lập gia đình biểu thị kết giao tới đối tượng giống như khác biệt từ trường dày mỏng, tình duyên phát triển hình thức.

Chủ quản hết thảy khác phái tình duyên nặng nhẹ sớm tối, người đã kết hôn biểu thị phối ngẫu cá tính tài hoa, cách cục cao thấp, hôn nhân quan niệm cùng kỳ vọng.

Đến tại cùng hết thảy khác phái tình duyên của hỗ động Đối Đãi quan hệ, thì cần lấy cung phu thê cùng cung tài bạch hai cung tinh tình tứ hóa hợp tham gia.

Nói tình cảm cung phu thê là bên trong chủ hôn nhân, cung quan lộc là bên ngoài chủ ngoại duyên. Nói sự nghiệp thì cung phu thê là bên ngoài, chủ sự nghiệp mở rộng tiêu thụ.

Cung phu thê làm một nô bộc là nghịch sáu, phu thê cùng cung nô bộc, lấy hà đồ luận rằng nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Phu thê làm một điền trạch là nghịch tám, cung điền trạch làm phu thê cung của tuyệt tình vị trí. Hai cung này nếu có qua lại phi hóa kỵ nhập, nói thê điền giao dịch.

Thê cung, cung tật ách, cung quan lộc, cung phụ mẫu, làm phu thê cung của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung phu thê, cung thiên di, cung phúc đức làm phu thê cung tới tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung phu thê là cung phúc đức, nguyên nhân phu thê cát hung cần kiêm đoán cung phúc đức; cung phu thê cũng là cung thiên di của khí số vị.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung phu thê là bản cung, thì Quan lộc nói đối cung, phu Quan tổng cộng thành thái cực, phu quan tuyến là công danh tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung phu thê. Thân thể bản thể kiếp nạn, phúc thiên phu. Tại cung phu thê coi trọng gia đình, là cung mệnh của một bao hàm ba, nếu như không có hôn nhân, có thể đại biểu bản thân, là công việc mà bận rộn, sợ nhất tổn hại nhân tâm.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung phu thê là cung tử nữ của vị trí phụ mẫu. Đoán nhi nữ chi công danh học nghiệp cùng bên ngoài cử chỉ. Tử nữ của phụ mẫu là là phối ngẫu của ta, nguyên nhân cung phu thê nhưng nhìn con gái của ta nhận được di truyền gen.

2 – Cung phu thê là cung tài bạch của vị trí phúc đức. Đại biểu cầu tài kiếm tiền phúc phận, cùng dụng tiền quan niệm lý niệm. Cho nên xưa nói (Thê tài) thê tức là tài, cưới vợ được cần phải phấn đấu it nhất 20 năm, hiển nhiên cung phu thê cùng tài bạch phúc đức có mật thiết liên quan!

3 – Cung phu thê là cung tật ách của vị trí điền trạch. Là thân thể Tâm thức, quy tàng vị trí, nguyên nhân cũng cùng thân thể tai kiếp có quan hệ, đoán thân thể khí quan trụ sở quy tàng có hay không yên ổn, thê cung được khắc thì thần hồn bất an, ảnh hướng đến sự nghiệp hôn nhân! Cũng sinh sôi bệnh nhân.

4 – Cung phu thê là cung thiên di tới Quan bổng lộc và chức quyền khí số vị. Đoán ra ngoài khí vận cùng kiếp số tình trạng

5 – Cung phu thê vi nô bộc cung lập thái cực thời tới nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Đoán nhân tế quan hệ cùng bằng hữu mệnh cục biến dị hoặc tai kiếp.

6 – Cung phu thê là cung quan lộc tới thiên di vị trí. Đoán sự nghiệp bên ngoài cục, bề ngoài tiềm lực cùng vận động tiêu thụ mở rộng. Cùng danh vị được mất vân vân.

7 – Cung phu thê là điền trạch cung tật ách vị trí bản thể vị trí. Tức phu thê là gia đình bất động sản của bản thể, gia đình hoà thuận vui vẻ liên quan đến hôn nhân viên mãn cùng phát triển sự nghiệp suông sẻ. Đoán gia đình ta thể chất cùng gia đình tới ẩn tật, bất động sản của nguy cơ. Liền dương trạch bên trong cục mà nói cung phu thê cũng là phòng bếp. Như cung phu thê tọa thiên đồng, lại bị cung điền trạch tới can canh phi hóa phi hóa kỵ nhập thiên đồng lúc, thì đại biểu phòng bếp vòi nước rỉ nước.

8 – Cung phu thê là cung phúc đức tới tài bạch vị trí. Chủ hưởng thụ có hay không, cùng lý muốn thực hiện quá trình bên trong tiền vốn hoặc hôn nhân đối lý tưởng của ta của lực chống đỡ. Kiếp trước tích phúc nhiều ít ở đây đổi trả, phúc đức là nhân quả, cố hữu duyên định tam sinh mà nói.

9 – Cung phu thê là cha mẹ cung chi tử nữ nhân vị trí. Đoán phụ thân bên ngoài vận động biến động, giao tế đào hoa, đầu tư hùn vốn tình trạng.

10 – Cung phu thê là cung mệnh của phu thê vị trí. Đoán tôi chi phối chẵn cách cục cao thấp, hôn nhân tình duyên như thế nào.

11 – Cung phu thê làm huynh đệ cung tới huynh đệ vị trí

Đoán huynh đệ thành tựu, cùng tôi và ngang hàng hỗ trợ tác động quan hệ.

* Bốn cung tử nữ

1. Hàm nghĩa

Đoán sinh hoạt tình dục, đào hoa cung, ngoại tình, 2 lần kết hôn, Dịch Mã vị trí, điền trạch của thiên di vị trí, nghiệp lực bệnh, hùn vốn vị trí.

Cung tử nữ lấy người luận, nghĩa hẹp chỉ con cái của ta; nghĩa rộng thì chỉ vãn bối, học sinh, đệ tử, thuộc hạ, trực tiêu nghiệp hạ tuyến vân vân.

Cung tử nữ lấy sự tình luận, thì đại biểu con cái của ta của tính cách cục cao thấp, cùng ta cùng với tử nữ vãn bối các loại duyên phận nặng nhẹ.

Cung tử nữ có thể nhìn nữ mệnh sanh con tình trạng cần cùng cung tật ách hợp tham gia, cùng sinh nam sinh nữ xác suất, cần hai vợ chồng nhân mệnh bàn cùng tham gia.

Cung vị tử nữ ở cung phu thê cùng cung tài bạch, nguyên nhân mệnh tạo chủ nhân tới hôn nhân cùng tiền tài tốt xấu, ảnh hưởng tử nữ thành tựu vô cùng mật thiết.

Cung tử nữ là tiếp nối phu thê về sau của lục thân cung, là chỗ ta tòng xuất, nguyên nhân vậy đại biểu bản thân hiển lộ bên ngoài của tài hoa.

Cung tử nữ là đào hoa cung: Đào hoa bao hàm thông minh, phong lưu, nổi tiếng, nghệ thuật, nhân duyên, giao tế xã giao, dục niệm, nhục dục vân vân.

Cung tử nữ có thể nhìn đào hoa vận có hay không, loại hình, bản chất. Trước hôn nhân có đào hoa là chỉ duyên với người khác phái, sau khi cưới có đào hoa thì cần chú ý; đào hoa ≠ ngoại tình, nhưng ngoại tình = đào hoa.

Đào hoa chính là định số bên trong của không định sổ; định số chính là trong số mệnh sẽ có, không định sổ thì chỉ hoàn cảnh, gặp gỡ, cùng tình cảm, tâm tính các loại ảnh hưởng. Luận mệnh không thể đem đào hoa hàm ý quá mức mà chỉ liên quan là nam nữ tới quan hệ bừa bãi. Cụ thể mà nói cái gọi là đào hoa chính là bao quát duyên với người khác phái, nhục dục, biểu diễn tài nghệ, văn hoá giáo dục vân vân.

Cung tử nữ cũng là biểu hiện tính năng lực hoạt động, tính dục cao thấp, có thể xem về sinh hoạt tình dục các loại.

Cung tử nữ càng là hùn vốn vị trí, đoán hùn vốn sự nghiệp cát hung thuận nghịch được mất thành bại.

Cung tử nữ cùng thời đại biểu hiện bên ngoài tâm ý bên ngoài tai kiếp! Nguyên nhân can cung tử nữ không thể kị xung 1 6 9 10 (tức mệnh tật quan điền) chủ ý bên ngoài.

Cung tử nữ đại biểu hưu nhàn giải trí tình sắc, cùng Dịch Mã, biến động, nơi chốn ngủ nghỉ bên ngoài như cơm khách điếm các loại, đi xa vân vân.

Nếu cung tử nữ làm một Quan lộc là nghịch sáu, tử nữ cùng cung quan lộc, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Tử nữ làm một phúc đức là nghịch tám, cung phúc đức là cung tử nữ của tuyệt tình vị trí.

Cung tử nữ, cung thiên di, cung điền trạch, cung mệnh, là cung tử nữ của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung tử nữ, cung nô bộc, cung phụ mẫu là cung tử nữ tới tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung tử nữ là cung phụ mẫu; cung tử nữ vậy là khí số vị của cung nô bộc.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung tử nữ là bản cung, thì điền trạch nói đối cung, tử điền tổng cộng thành thái cực, tuyến Tử Điền là ngoại ý tuyến

2. Lai nhân cung

Lai nhân tử nữ cung, trực tiếp vãn bối học sinh cung tử nữ, cùng tử nữ tương quan liên hệ, đào hoa, hùn vốn, Dịch Mã xuất khác biệt biến động, hùn vốn, đạt được vãn bối chiếu cố.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung tử nữ là cung tài bạch của vị trí phụ mẫu. Biểu hiện tài bạch của công danh tức tiền tài thu hoạch tiền lãi tình hình, biểu hiện tài bạch.

Của văn thư, như cùng tài có quan hệ của cho vay khế ước văn kiện giao kèo. Mở rộng cho chứng chỉ do quỹ huy động được cấp, đại biểu công khai đưa ra thị trường cổ phiếu.

2 – Cung tử nữ là cung tật ách của vị trí phúc đức. Đoán thân thể của hưởng thụ cùng tính dục. Nguyên nhân là đào hoa cung, chủ tính vận động cùng đam mê vân vân. Thực lực bên trên, can cung tử nữ hóa nhập cung bản Mệnh nói đào hoa lực hấp dẫn là từ bên ngoài tới; nếu cung mệnh can cung hóa nhập cung tử nữ, đào hoa lực hấp dẫn từ bản thân!

3 – Cung tử nữ là cung thiên di của vị trí điền trạch. Đoán ra ngoài của hoàn cảnh trụ sở, khách lữ hành nghỉ qua đêm bên ngoài nhà khách. Nạp thiếp vân vân.

4 – Cung tử nữ là cung nô bộc của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán bằng hữu đồng sự sự tình nghiệp tốt xấu. Cung nô bộc ký chủ ngoài ý muốn tai kiếp; mà cung tử nữ là nó khí số vị, rất nhiều ngoài ý muốn tai kiếp nhiều vì cung Tử tức quản hạt của đào hoa sắc dục hưu nhàn mà lên! Nguyên nhân cung tử nữ của can cung hóa kị, không thích kị xung nguyên mệnh bàn là 1 6 9 10 (tức mệnh tật quan điền) của cung vị! Đều chủ ý bên ngoài tai kiếp.

5 – Cung tử nữ là cung quan lộc của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Luận người cung tử nữ là bạn bè trên sự nghiệp của ta, nguyên nhân chủ cổ đông cùng đối tác. Luận sự tình cung tử nữ là nô bộc của sự nghiệp của ta vị trí tuyệt tình vị trí rách nát vị trí, nô bộc vị trí là xã hội không riêng đại chúng, nghĩa rộng là tai hòa từ người, sự nghiệp quá trình bên trong thường bởi vì nhân tai mà gây ra một tối tan hoang. Lại sự nghiệp như hùn vốn lúc vậy thường bởi vì hùn vốn giải tán mà bại!

6 – Cung tử nữ là điền trạch cung của thiên di vị trí. Xem gia đình hình ảnh bên ngoài. Cùng gia đình bên ngoài của vận động tình hình. Lấy dương trạch luận thì cung điền trạch là lớn cửa, hoặc là nội cục, mà cung tử nữ là ngoại cục; tức ốc trạch của hoàn cảnh bên ngoài.

7 – Cung tử nữ là cung phúc đức của tật ách vị trí bản thể vị trí. Xem quan niệm của ta bản chất cùng ham mê vận động.

8 – Cung tử nữ là cung phụ mẫu của tài bạch vị trí. Đoán phụ thân tài lực cùng cách cục cao thấp cùng tiền tài thực lực! Cung phụ mẫu cũng rộng nghĩa đại biểu dòng họ thờ cúng công hội, nguyên nhân cung tử nữ vậy đại biểu thờ cúng công hội của tổng cộng nghiệp tài sản.

9 – Cung tử nữ làm bổn mạng cung của tử nữ vị trí. Xem con ta tính cách cùng con ruột quan hệ Đối Đãi.

10 – Cung tử nữ làm huynh đệ cung của phu thê vị trí. Đoán huynh đệ của nhân duyên cùng nó phối ngẫu cách cục cao thấp cùng tính cách như thế nào.

11 – Cung tử nữ làm phu thê cung của huynh đệ vị trí. Đoán phối ngẫu của huynh đệ cùng nó ngang hàng hỗ trợ tác động.

* Năm cung tài bạch

1. Hàm nghĩa

Hôn nhân của Đối Đãi quan hệ, phu thê của cung phu thê, phụ mẫu trạng huống sức khỏe vị trí, khách phòng Tài bạch là dưỡng mệnh của nguồn gốc, cung tài bạch chủ quản tài vật, cho nên nghĩa rộng nói cần phải bao hàm tiền tài, tiền tệ, vật chất, quần áo.

Cung tài bạch chủ quản tài bạch của cách cục cao thấp, giàu có bần cùng; cùng tài vận của cơ hội tốt xấu, kiếm tiền năng lực cao thấp, cầu tài phương thức.

Cung tài bạch vậy biểu thị tôi quản lý tài sản chi tiêu của năng lực cùng quan niệm, bao hàm tiền tài chân tướng cùng được mất.

Còn như kiếm tiền phương hướng, ứng phá vỡ mười hai cung rào, các cung đồng đều có thể đối tài bạch sinh ra ảnh hưởng, như một dạng, ngành nghề, ứng lấy cung quan lộc cùng cung quan lộc của vị trí điền trạch (tức cung tật ách) của tứ hóa đối cung tài bạch ảnh hưởng đoán.

Như lấy hùn vốn mà nói, cần xem xét cung tử nữ của tứ hóa. Như nữ tính tình sắc ngành nghề, thì cần lấy cung tử nữ cung tật ách là dụng. Đương nhiên như lấy bình thường nhận lương mà nói, Quan lộc đại biểu công việc là kiếm tiền phương hướng. Như lấy địa ốc nghiệp, thì lúc này lấy cung điền trạch cùng tuyến Huynh Nô là dụng, không thể câu nệ.

Tổng luận tài bạch, lấy tứ hóa nói, cần chú ý lui tới xuất nhập các cung phi hóa! Tức cung tài bạch phi hóa lộc kị đến cung nào? Cung nào phi hóa lộc kị đến cung tài bạch của ta? Thậm chí tại tài bạch có quan hệ của cung vị trọng điểm, phi hóa lộc kị đến cung tài bạch của ta cung nào? Sự thật mặc kệ luận tài bạch, luận tình cảm, luận sự nghiệp các loại, nó lý lẽ pháp tắc, đều nhất quán vậy. Cung tài bạch chủ tiền trong kho, cung điền trạch tức là khố vị trí, cung huynh đệ chủ khoản tiền gửi ở ngân hàng, cung phúc đức chủ tiêu phí, bốn cung này cùng tài có quan hệ.

Cung tài bạch chủ khác phái tình duyên của Đối Đãi quan hệ, chưa lập gia đình biểu hiện tình cảm lưu luyến đối tượng Đối Đãi; sau khi cưới thì chỉ hướng giữa vợ chồng của Đối Đãi. Tam tam quy nhất) mà nói, mệnh làm một, phu là ba, tài là năm. Ý của nó là là phối ngẫu của ta làm phu thê cung, mà phối ngẫu của cung phu thê là cung tài bạch, nguyên nhân cung tài bạch các loại tại cung Mệnh của ta. Nguyên nhân cung tài bạch tại tình duyên sự tình, chỉ giữa hai người Đối Đãi, tại người thì chỉ tôi. Nơi đây của tôi hơi bất đồng tại cung mệnh của tôi, chuyên chỉ tình duyên hỗ động lui tới quan hệ người, hình ảnh trong mắt tôi.

Nếu cung tài bạch làm một điền trạch là nghịch sáu, tài bạch cùng cung điền trạch, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Tài bạch làm một phụ mẫu là nghịch tám, cung phụ mẫu là cung tài bạch của tuyệt tình vị trí.

Cung tài bạch, cung nô bộc, cung phúc đức, cung huynh đệ, là cung tài bạch của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung tài bạch, cung quan lộc, cung mệnh là cung tài bạch của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung tài bạch là cung mệnh; cung tài bạch cũng là khí số vị của cung quan lộc.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung tài bạch là bản cung, thì phúc đức nói đối cung, tài phúc tổng cộng thành thái cực, tuyến Tài Phúc là tài lực tuyến.

2. Lai nhân cung

Tại cung tài bạch. Phu thê của Đối Đãi cát hung, chưa lập gia đình đại biểu đối tượng, đã kết hôn đoán phối ngẫu, đoán tài phú, kiếm tiền năng lực phương thức.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung tài bạch là cung tật ách lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Đoán thân thể di truyền bản chất.

2 – Cung tài bạch là cung thiên di lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Đoán ra ngoài có phúc cùng lưu lạc của được mất, có hay không có lối thoát? Tiền tài được mất.

3 – Cung tài bạch là cung nô bộc lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Đoán bạn bè đồng lứa của tình trạng gia đình cùng bạn bè đồng lứa tài khố.

4 – Cung tài bạch là cung quan lộc lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán chính mình sự tình nghiệp của kinh doanh tình trạng tốt xấu cùng kinh doanh lợi hại tình hình.

5 – Cung tài bạch là điền trạch cung lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Xem gia sản của mình tăng giảm thay đổi cùng gia đình gặp gỡ như thế nào. Theo như dương trạch nói là khách phòng.

6 – Cung tài bạch là cung phúc đức lập thái cực thời của thiên di vị trí. Đoán quản lý tài sản quan niệm thu nhập tiền tài phương hướng. Giấu diếm ẩn tính nhân quả.

7 – Cung tài bạch là cung phụ mẫu lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí. Đoán tính tình của phụ thân cùng thể chất khỏe mạnh.

8 – Cung tài bạch làm bản mệnh cung lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Xem tài lực của mình cùng cách cục cao thấp cùng tiền tài thực lực!

9 – Cung tài bạch làm huynh đệ cung lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán Huynh hoặc mẫu quan hệ xã hội, duyên với người khác phái cùng đầu tư tình trạng. Cũng là con trai hay con gái của anh trai.

10 – Cung tài bạch làm phu thê cung lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán phu thê cảm tình Đối Đãi, tình duyên nặng nhẹ; cho nên cung tài bạch là tình cảm của đối đãi vị! Này cái gọi là 【 tam tam quy nhất ], 【 nhất hàm tam, tam đồng ngũ ] vậy. Lấy bạch thoại giải thích: Một là cung mệnh, là phối ngẫu của ta làm phu thê cung, phối ngẫu của phu thê là cung tài bạch, cho nên cung tài bạch các loại tại cung Mệnh của ta. Hoặc thay vào công thức: A=B B= C cho nên C=A.

Như cung tài bạch không được lý tưởng, có đôi khi đối hôn nhân tình cảm lực phá hoại so với cung phu thê là lớn. Quân không thấy tài không tốt, khó coi thì hai người cảm tình gắn bó càng thấy thách thức. Cái này gọi là nghèo hèn phu thê bách sự ai (trăm sự bi thương)! Vì vậy cung tối kỵ kiêng kị bị hóa kỵ của cung mệnh cung, phu thê nhập hoặc xung, đều chủ tình cảm sanh biến.

11 – Cung tài bạch là cung tử nữ lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Đoán nhi nữ quang minh thành tựu và cùng ngang hàng nó hỗ trợ tác động.

Sáu cung tật ách

1. Hàm nghĩa

Nhục thể thân thể vị trí, trạng huống sức khỏe vị trí ban đầu, cùng người chung sống bản chất vị trí, thiên tính vị trí, cảm xúc phản ứng, gia vận (cùng cung phu thê, cung tử nữ giống nhau) văn phòng của vị trí, mở khách điếm của vị trí, hoàn cảnh làm việc cung này bị xung, lấy tại cung vị thái cực điểm đoán từ lúc nào đổi việc, công việc có hay không ổn định, phụ mẫu xã hội quan hệ vị trí, huynh đệ tỷ muội cung tài bạch.

Cung tật ách chỉ sinh lý mà nói, chủ quản chính mình thân thể kiện khang tật bệnh, gen truyền thừa cùng thể chất khỏe mạnh hoặc quá yếu.

Cung tật ách chỉ tâm ý mà nói, chủ quản bản thân Tâm thức, ý thức, tư duy, cùng tính tình. Kiêm đoán rắp tâm đoan chánh hoặc gian tà.

Cung tật ách là sáu biểu hiện Tâm thức, ẩn tàng vào trong, mệnh là một đại biểu tính, cá tính lộ ra ngoài. Hà đồ nhất lục cộng tông, lúc sáu của tật ách cung bị xung một cung Mệnh đổ hết, cho nên mệnh tật cùng nguồn gốc, cảm ứng lẫn nhau mà biểu đạt vì tình, tình cảm cảm xúc cái phúc đức cung vậy. Còn như cung quan lộc thì chủ lộ ra ngoài của hành vi. Cùng cấu thành thái độ làm người!

Cung tật ách là ngầm cung mệnh! Ngầm cung mệnh nhân hệ tương đối cung mệnh mà nói:

Xem tâm lý người thì cung mệnh là rõ ràng, cung tật ách là ẩn! Xem sinh lý của người thì tật ách là rõ ràng, mà cung mệnh là ẩn!

Cho nên tật hóa nhập mệnh là dương hiển lộ ra ngoài; mà mệnh hóa nhập tật tức là âm ẩn nội liễm!

Như bản tật hóa kị nhập bản mệnh biểu thị người này tâm tính hợp nhất nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng bản mệnh phi hóa kỵ nhập bản tật biểu thị tâm thẳng nhưng miệng không nhanh.

Bản mệnh phi hóa lộc nhập bản tật làm tâm tính lạc quan thể chất dễ béo. Nếu bản tật phi hóa lộc nhập bản mệnh thì hào phóng khẳng khái thích sĩ diện.

Như bản quan hóa kị nhập bản phụ xung bản tật; Quan lộc là hành vi, xung chiếu bản tâm của tật ách, thì người này gọi là không lương tâm có thù dai.

Cung tật ách chủ quản thân thể sinh lý tâm lý của tật bệnh, bao hàm thân thể tiềm ẩn ổ bệnh cùng phát bệnh chứng bệnh trạng loại hình, cùng tai ách kiếp nạn.

Cung tật ách chủ thư xác nhận, đảm bảo, thế chấp, cho vay, văn thư, hợp đồng, tư cách thành viên.

Cung tật ách cũng đại biểu Dịch Mã, xuất ngoại du lịch, du học du học, khảo sát vân vân.

Cung tật ách cũng là tự do nghiệp, lấy thân thể bề ngoài động thái tham gia ngành nghề như tham quan, ngoại vụ môi giới, chủ thầu kiến trúc thuỷ điện các loại công việc. Hoặc lấy tâm linh ý thức làm chủ đạo nhà văn, phóng viên, nghệ thuật gia, giáo sư, người nghiên cứu, mệnh lý sư vân vân.

Nếu cung tật ách làm một phúc đức là nghịch sáu, tật ách cùng cung phúc đức, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Tật ách làm một cung mệnh là nghịch tám, cung mệnh là cung tật ách của tuyệt tình vị trí. Cho nên tật bệnh thay đổi từ cung mệnh quan sát.

Cung tật ách, cung quan lộc, cung phụ mẫu, cung phu thê, là cung tật ách của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung tật ách, cung điền trạch, cung huynh đệ là cung tật ách của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của tật ách là cung huynh đệ; cũng là khí số vị của cung điền trạch.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung tật ách là bản cung, thì phụ mẫu nói đối cung, phụ tật tổng cộng thành thái cực, phụ tật tuyến là quang minh tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung tật ách, cảm xúc, tư duy ảnh hưởng nhân sinh, văn thư, hợp đồng, cho vay.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung tật ách là cung thiên di lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Cung phụ mẫu chủ công danh danh vọng, cho nên có thể nhìn ra ngoài của công danh gặp được.

2 – Cung tật ách là cung nô bộc lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Đoán ngang hàng đồng sự của quan niệm ý nghĩ ham mê.

3 – Cung tật ách là cung quan lộc lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Quan lộc của điền trạch = công trường kinh doanh nơi chốn công ty nhà trường, cho nên cung tật ách đoán sự nghiệp kinh doanh nơi chốn, công trạng, nhà máy của quản lý tình trạng. Lúc cung quan lộc hóa kị nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách lúc, = xung phá sự nghiệp khố vị trí, chủ sự nghiệp đóng cửa. Cung tật ách cũng có thể giống như hóa thành nghiên cứu học hỏi của trường lớp trường học các loại, cùng đang học của bản thành tích.

4 – Cung tật ách là điền trạch cung lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán gia đình mình khí vận cái gọi là trạch khí vậy. Chập trùng cát hung hưng suy. Nhà cũ khí = ta nhân khí tương hỗ khuấy động. Lấy dương trạch nói rằng phòng khách.

5 – Cung tật ách là cung phúc đức lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Đoán lý niệm lý tưởng cảm xúc của thành bại thay đổi.

Lấy phúc đức góc độ luận, lý tưởng quan niệm của ta quan niệm cảm xúc thành bại cùng tâm tính của ta có quan hệ! Lấy tật ách góc độ luận, thì phúc đức thường tiêu hao một phần, thì thân thể khỏe mạnh cũng giảm đi mỗi ngày. Năm màu sắc lão tử nói tới làm cho người mắt mù vậy! Ngược lại của thanh tâm quả dục thì tự nhiên có lợi khỏe mạnh.

6 – Cung tật ách là cung phụ mẫu lập thái cực thời của thiên di vị trí. Đoán phụ thân nhân duyên hình ảnh, gặp được cùng vận động lực. Thân thể của ta đến tự cung phụ mẫu di truyền thể chất.

7 – Cung tật ách làm bản mệnh cung lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí. Nhất lục cộng tông, mệnh tật cùng nguồn gốc, đoán bản tánh của người, tâm tính cùng thể chất khỏe mạnh.

8 – Cung tật ách là cung huynh đệ lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Đoán huynh đệ của tài nguồn gốc, tài lực cùng bản thân mình của quản lý tài sản tình trạng.

9 – Cung tật ách làm phu thê cung lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Là đào hoa của phối ngẫu, đoán phối ngẫu đào hoa duyên với người khác phái bên ngoài hành vi, cùng tình trạng đầu tư. Như bản tật hóa lộc nhập bản mệnh, biểu thị phối ngẫu của mình yêu mến mình, hơn nữa tính thích cùng tôi cơm chiên.

10 – Cung tật ách là cung tử nữ lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán tử nữ của phối ngẫu lão bà vậy. Cùng nó nhân duyên cùng sự nghiệp hoạt động lực.

11 – Cung tật ách là cung tài bạch lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Giữ tiền tài thành tựu cùng quản lý tài sản tình trạng. Lúc cung tài bạch hóa kị nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách lúc = xung phá tài bạch của khố vị trí, chủ tài bạch tổn hao nhiều.

* Bảy cung thiên di

1. Hàm nghĩa

Biểu tượng cung vị, cung phúc đức đoán bản chất, cung thiên di bên ngoài, xã giao vận động vị trí, năng lực biểu hiện ra vị trí, Dịch Mã vị trí, nhân tế nhân duyên, cùng cung phúc đức giống nhau là quả báo vị trí, trưởng thành vị trí, có thể thông qua cung này đoán tu hành thiên phú, qua đi đặc biệt kinh lịch, trí tuệ tăng lên vị trí.

Cung thiên di có khoa trí tuệ không tệ, là ngoài ý muốn vị trí, tai nạn vị trí, nhân quả bệnh vị trí, huynh đệ của tình trạng sức khỏe, tình trạng tiền tài của phối ngẫu, cùng tử nữ cung giống nhau đoán vận về già, đình viện môn ngoại.

Cung thiên di là bên ngoài cung mệnh, mệnh là tính, tôi cá tính biểu hiện cho người ấn tượng; cho nên ảnh hưởng tôi đối ngoại của mở rộng năng lực cùng hiệu quả!

Cung thiên di chủ cung mệnh bên ngoài biến đổi, biến đổi biến động ẩn bao hàm nhân sinh biến số. Thiên cái di chuyển, Dịch Mã, lữ hành, di dân.

Cung thiên di được gọi là kỳ ngộ cung, bao quát nhân sinh cơ hội gặp, phàm xuất ngoại kỳ ngộ cát hung, được mất, nhân duyên, quý nhân, hậu thiên tạo hóa.

Cung thiên di cũng là cung vận tuổi già, biểu trưng vận tuổi già tình huống, âm đức như thế nào ở đây hiện ra, âm đức không tốt kỳ ngộ bị ngăn trở thường gặp tiểu nhân, cung thiên di đại biểu nhân mệnh vị trí của hoàn cảnh lớn. Bao hàm bổn nhân ở bên ngoài gặp được (tiểu nhân hoặc quý nhân) cùng vị trí của hoàn cảnh bên ngoài.

Cung thiên di là cung phu thê thứ hai, có thể nhìn hôn nhân duyên phận sâu cạn, Đối Đãi cát hung, chung sống tình hình.

Nếu cung thiên di làm một phụ mẫu là nghịch sáu, thiên di cùng cung phụ mẫu, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Thiên di làm một huynh đệ là nghịch tám, cung huynh đệ là cung thiên di của tuyệt tình vị trí.

Cung thiên di, cung điền trạch, cung mệnh, cung tử nữ, là cung thiên di của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung thiên di, cung phúc đức, cung phu thê là cung thiên di của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung thiên di là phu thê cung; cung thiên di cũng là khí số vị của cung phúc đức.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung thiên di là bản cung, thì cung mệnh nói đối cung, thiên mệnh tổng cộng thành thái cực, tuyến Mệnh Thiên là vận động tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung thiên di duyên với người khác phái phân, phu thê, trái ba phải bảy, bên ngoài của cát hung, thân thể ngoài ý muốn của cung vị.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung thiên di là cung nô bộc lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Cung phụ mẫu chủ công danh danh vọng, đoán bằng hữu bên ngoài của cử chỉ cùng công danh.

2 – Cung thiên di là cung quan lộc lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Phàm sự nghiệp công việc thượng của lý tưởng hứng thú của thực hiện, cùng bởi vì trong công việc có phúc phúc lợi cổ tức các loại đều thuộc về hắn. Cũng có thể đoán bản nhân công tác của quan niệm lý niệm, tức thái độ làm việc

.

3 – Cung thiên di là điền trạch cung lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Đoán tồn kho gia sản nguồn gốc các loại. Lấy dương trạch luận là phòng ngủ chính

4 – Cung thiên di là cung phúc đức lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Cung phúc đức là lý tưởng, âm đức, nhân quả.

Cùng tạo hóa vị trí; khí số, chính là cung này khí tràng vị đến buông xuống của định số, ám chỉ tương lai biến hóa cát hung. Cho nên cung thiên di tức thai nghén bao hàm cung phúc đức tương lai biến hóa, lý tưởng nhân quả cùng âm đức như thế nào ở chỗ này hiện ra, âm đức không tốt cơ hội bị ngăn trở thường gặp tiểu nhân, cho nên lấy nhân quả luận của rất có trước nợ tiền tài của lý. Nếu như có người đi lại không tốt tức cung thiên di nhận được đến từ cung phúc đức của kiềm chế; cái kiếp trước của quả nghiệp vậy.

5 – Cung thiên di là cung phụ mẫu lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Nô bộc là tuyệt tình vị trí, có thể nhìn phụ thân mệnh cục thành bại thay đổi. Nô bộc vừa là nhất khí sinh tử chi vị, cho nên cũng đoán song thân thọ nguyên.

6 – Cung thiên di làm bản mệnh cung lập thái cực thời của thiên di vị trí. Cung thiên di cùng cung mệnh tương hỗ là bản đối cung, nhất tĩnh nhất động nhất nội nhất ngoại hỗ trợ nhau thể hiện trong và ngoài (biểu lý); cung thiên di là bên ngoài của cái năng lực tình dục cơ hội vận động vân vân. Phàm xuất ngoại cơ duyên gặp được, quý nhân tiểu nhân cho nên

được gọi là cơ hội cung.

7 – Cung thiên di là cung huynh đệ lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí. Đoán huynh đệ hoặc mẫu thân tâm thức tư duy cùng tính tình; cùng thân thể khỏe mạnh tật bệnh, gen truyền thừa cùng thể chất khỏe mạnh hoặc yếu.

8 – Cung thiên di là phu thê cung lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Lấy lạc thư mà nói, trái ba phải bảy, ba là phu bảy là thiên. Cho nên thiên di là cung phu thê thứ hai, lấy tình cảm vợ chồng luận, cung thiên di có thể nhìn hôn nhân duyên phận sâu cạn, Đối Đãi cát hung, chung sống tình hình. Lấy tài bạch luận có thể nhìn phối ngẫu của tiền tài nguồn gốc cùng vận dụng các loại, cùng tài vận tình trạng.

9 – Cung thiên di là cung tử nữ lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán tử nữ của tử nữ tức cháu của ta, cùng tử nữ của nhân tế quan hệ, nhân duyên đào hoa cùng ở bên ngoài của hưu nhàn vận động.

10 – Cung thiên di là cung tài bạch lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán tài bạch có liên quan vận động mở rộng, tài lực hư thực.

11 – Cung thiên di là cung tật ách lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Đoán thân thể ta tai kiếp ngoài ý muốn.

* Tám cung nô bộc

1. Hàm nghĩa

Tình trạng hôn nhân của chỉ tiêu vị trí, có hay không ly hôn, phối ngẫu của tình trạng sức khỏe vị trí, bị kỵ xung phối ngẫu không được khỏe mạnh,

Phối ngẫu cảm xúc vị trí, có hay không biết xử sự làm người, phụ mẫu của công việc tình hình, làm việc thiện bố thí tích đức vị trí, cung phúc đức của cung điền trạch, thần vị, phụ mẫu di truyền vị trí.

Cung nô bộc lấy người luận của, như ngang hàng bằng hữu, đồng sự đồng bạn các loại; phàm giao hữu của duyên phận nặng nhẹ cùng bạn Đối Đãi quan hệ đều thuộc về hắn.

Cung nô bộc có thể nghĩa rộng mở rộng là không đặc biệt của xã hội đại chúng, là chúng sanh cùng nhau của cung vị.

Cung nô bộc được gọi là tuyệt tình vị trí, phàm các cung của nô bộc vị trí hoặc nghịch tám vị nói tuyệt tình vị trí, các cung thay đổi dị diệt tuyệt vị trí.

Cung nô bộc là phối ngẫu của thân thể vị trí, biểu thị phối ngẫu của đào hoa cùng duyên với người khác phái vị trí; lại chủ thụ thai sanh con nghĩa.

Lạc thư sáu tám là đủ, sáu là cung tật ách, tám là cung nô bộc. Cung nô bộc luận thân thể khỏe mạnh tật bệnh lúc, chủ ngoại cảm chính là bởi vì lưu hành tật bệnh, nhiều thuộc bên ngoài của thân thể cảm xúc. Này cùng cung tật ách chủ thân thể tật bệnh, là nội tại tiềm ẩn của thừa số di truyền bất đồng.

Cung nô bộc là cung mệnh của tuyệt tình vị trí, chủ bản thân tai kiếp cùng hung nạn. Cho nên nói nhất khí sinh tử chi quyết tại nô bộc vậy!

Hóa kỵ của các cung không thể nhập huynh đệ cung nô bộc, đều chủ hung nạn. Huynh nô một tuyến là mệnh bàn toàn cục của mấu chốt, không thể khinh thường!

Như tài phi hóa kỵ nhập nô bộc xung huynh đệ thì tổn thất toàn bộ, tài phi hóa kỵ nhập huynh đệ xung nô bộc tổn hao nhiều chỗ dư không nhiều.

Nếu cung nô bộc làm một cung mệnh là nghịch sáu, nô bộc cùng cung mệnh, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Nô bộc làm một phu thê là nghịch tám, cung phu thê là cung nô bộc của tuyệt tình vị trí.

Cung nô bộc, cung phúc đức, cung huynh đệ, cung tài bạch, là cung nô bộc của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung nô bộc, cung phụ mẫu, cung tử nữ là cung thiên di của tam phương, tam phương là dụng là động.

Cung nô bộc của khí số vị là cung tử nữ; cung nô bộc vậy là khí số vị của cung phụ mẫu.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung nô bộc là bản cung, thì huynh đệ nói đối cung, nô Huynh tổng cộng thành thái cực, Huynh Nô tuyến là thành tựu tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung nô bộc, dựa vào huynh đệ bằng hữu, ngũ luân, Dịch Mã, đi công tác, biến động, hợp tác, tuyến Tử Điền, huynh hữu tuyến,

Cung nô bộc năm sinh tứ hóa có thể làm phu thê cung dụng thần, cung phu thê sanh con cung vị, chúng sinh của Đối Đãi quan hệ.

3. Cung vị chuyển đổi hàm nghĩa

1 – Cung nô bộc là cung quan lộc lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Đoán công việc sự nghiệp cấp trên, sự nghiệp sở thuộc của cơ quan chủ quản, nguyên vật liệu hoặc thành phẩm của trao đổi hàng hóa. Cung phụ mẫu chủ công danh danh vọng, cho nên phàm sự nghiệp danh vọng bởi vậy nhìn ra.

2 – Cung nô bộc là điền trạch cung lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Xem gia đình gia vận của phúc phận, lấy dương trạch bên ngoài cục luận nói bên phải hàng xóm, lấy nội cục luận nói tổ tiên bài vị. Phúc đức thì chủ nhân quả âm đức của tài, cho nên chủ gia sản của tăng giảm.

3 – Cung nô bộc là cung phúc đức lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Thành phúc đức quy tàng của bộ phận; phúc đức của khố vị trí,

Thích hợp tĩnh không thích hợp động, xung động thì phúc đức có hại, cho nên nô bộc không thể phá phá tất có tai họa, thậm chí hung nguy. Phúc đức là âm tài, lúc cung nô bộc bị xung, ý vị tôi âm tài của khố vị trí được khắc, tự nhiên tổn tài; cho nên tài phi hóa kỵ nhập huynh đệ xung nô bộc tổn thất lớn còn lại không nhiều.

4 – Cung nô bộc là cung phụ mẫu lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán cha mẹ khí vận vận mệnh, cùng cung thiên di hợp xem thêm phụ mẫu thọ nguyên. Tôi từ phụ mẫu đến, cung nô bộc chính là người dẫn đường của tôi. Cho nên cũng chủ bản thân tai kiếp! Cung phụ mẫu cũng chủ danh vọng của ta, ám chỉ danh vọng của ta địa vị xã hội, tương lai biến hóa cát hung: Này lý quá mức rõ ràng, ngã địa vị xã hội thành hay bại, đương nhiên cần trở về đến xã hội thượng không riêng đại chúng của cộng đồng nhận định.

5 – Cung nô bộc làm bản mệnh cung lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí: Nô bộc là tuyệt tình vị trí phá bại vị trí, liền mệnh cung nói, có thể nhìn mệnh cục của ta thành bại! Và thân thể thọ nguyên vận mệnh của thay đổi, cho nên nói nhất khí sinh tử chi vị, nhưng cần cùng cung tật ách hợp tham. Nô bộc là chúng sanh cùng nhau của cung vị, có thể nhìn nhân tế quan hệ của ta thay đổi cùng nhân tai (tai họa), phàm nhân duyên của giao hữu nặng nhẹ cùng bằng hữu Đối Đãi quan hệ đều thuộc về hắn.

6 – Cung nô bộc là cung huynh đệ lập thái cực thời của thiên di vị trí. Đoán huynh đệ thủ túc của cơ hội, nhân tế quan hệ, nhân duyên, quý nhân tiểu nhân.

7 – Cung nô bộc là phu thê cung lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí: Biểu hiện phối ngẫu của đào hoa cùng duyên với người khác phái vị trí. Lại chủ được thai nghén sinh sản sẩy thai ý nghĩa. Lại chủ phối ngẫu của tính tình tâm tính cùng thân thể khỏe mạnh. Hà đồ 38 là mộc, phu thê là ba là chính phối, nô bộc là tám là ngoại tình, như cung phu thê không có năm sinh tứ hóa, mà cung nô bộc có năm sinh tứ hóa thời, thì có thể mượn danh nghĩa cung nô bộc của tứ hóa là dụng.

8 – Cung nô bộc là cung tử nữ lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Đoán tài vận của tử nữ. Cung tử nữ cũng chủ hùn vốn vị trí, cho nên cung nô bộc vậy biểu hiện hùn vốn quan hệ của tài vận tài lợi.

9 – Cung nô bộc là cung tài bạch lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán tài bạch có liên quan thu chi vận động. Vị bằng hữu này có thông tài ý nghĩa, giống như hóa thành tiền bạc vay mượn.

10 – Cung nô bộc là cung tật ách lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán chính mình thân thể kiện khang tình hình.

11 – Cung nô bộc là cung thiên di lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Đoán bản thân ra ngoài họa phúc cùng nhân tế quan hệ hòa hợp liên lạc hỗ động.

* Chín cung quan lộc

1. Hàm nghĩa

Vận khí vị trí, kiếm tiền phương thức, ngành nghề, phối ngẫu của hình tượng vị trí năng lực vị trí, ngoại tình vị trí, tử nữ tình trạng sức khỏe vị trí, mộ tổ vị trí, thư phòng bàn đọc sách.

Cung quan lộc được gọi là cơ vận cung, phàm bản mệnh của vận thế chập trùng vinh khô nơi này nhìn ra.

Cung quan lộc chưởng quản người này nhận trách nhiệm của năng lực, cùng sự nghiệp công việc kinh doanh vinh khô, bao quát lên chức, giáng, chuyển nghề, thất nghiệp vân vân.

Cung quan lộc nhận kéo dài tánh mạng cung của tính cách, ở đây phát mà làm bên ngoài của hành vi; có hành vi tức có nhân quả, cho nên là nghiệp lực vị trí.

Chủ người này bên ngoài của hình tượng cử chỉ. Hình tượng đoan chánh lương thiện tất có lợi cho phát triển sự nghiệp.

Cung quan lộc lại chủ cùng việc học đi học tình hình, đánh giá thành tích khảo thí tốt hay xấu. Cung quan lộc vậy có thể phối hợp cung phụ mẫu (văn thư công danh), đoán công chức quan vận của cát hung. Đoán chọn vận thì cần ngoài tham gia cung nô bộc. (đại chúng không xác định về mặt xã hội).

Cung quan lộc đại biểu tại phu thê quan hệ bên ngoài của duyên với người khác phái phần; bản cung như có năm sinh tứ hóa tương đối dễ có ngoại tình.

Như ly hôn tái giá thì cung quan lộc đại biểu thứ hai xuân, cho nên vậy đoán sau tái hôn của hôn nhân.

Nếu cung quan lộc làm một cung huynh đệ là nghịch sáu, Quan lộc cùng huynh đệ cung, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Cung quan lộc là một tử nữ là nghịch tám, tử nữ là cung quan lộc của tuyệt tình vị trí. Tử nữ biểu hiện hùn vốn giao tế, sự nghiệp bại trận nhiều bởi vậy tới.

Quản lộc cung, cung phụ mẫu, cung phu thê, cung tật ách, là tứ chính của cung quan lộc, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung quan lộc, cung mệnh, cung tài bạch làm bản mệnh cung của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung quan lộc là cung tài bạch; cung quan lộc cũng là khí số vị của cung mệnh.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung quan lộc là bản cung, thì phu thê nói đối cung, quan phu tổng cộng thành thái cực, tuyến Phu Quan là công danh tuyến.

2. Lai nhân cung

Tại cung quan lộc, có sự nghiệp, bà chủ gia đình đem gia sản thành sự nghiệp, duyên với người khác phái, phu thê định vị nhân duyên bên ngoài, ly hôn có thể đoán thứ hai xuân tốt xấu.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung quan lộc là điền trạch cung lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Cung phụ mẫu chủ danh vọng văn thư, xem gia đình giáo dục cùng gia đình gia phong tốt xấu. Lấy dương trạch luận là thư phòng.

2 – Cung quan lộc là cung phúc đức lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Cung quan lộc đại biểu hành vi, có hành vi tức có nghiệp lực quả báo, nghiệp lực này tức hội phản ứng tích tồn đến phúc của mình phần nhân quả vân vân. Cho nên tích phúc phải từ bản thân của hành vi bắt đầu làm.

3 – Cung quan lộc là cung phụ mẫu lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Đoán nghiên cứu học hỏi hoàn cảnh không gian tốt xấu. Phụ mẫu là danh vọng, danh vọng của điền trạch là danh vọng của quy tàng chỗ, cho nên phát triển sự nghiệp quyết định vậy danh vọng địa vị xã hội!

4 – Cung quan lộc làm bản mệnh cung lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán bản mệnh mệnh cục của khí vận cao thấp, cùng bản thân sự nghiệp tiền đồ, cùng hành vi bản thân hình thức. Như tu đạo nhân sĩ nói, cung quan lộc biểu hiện ngã tu đạo hành vi cùng Đạo hạnh phát triển

5 – Cung quan lộc là cung huynh đệ lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Huynh đệ tổng quản nhân tế quan hệ, thành tựu tuyến, khác giới tình duyên, nhân tế hòa hợp các loại, cung này của thay đổi thành bại tức tại cung quan lộc đại biểu của hành vi, sự nghiệp hoặc tiếng phổ thông nói, sự nghiệp của ta thay đổi thành bại quyết định bởi tại xã hội đại chúng; bởi vì nô bộc là chúng sanh cùng nhau của cung vị. Cung quan lộc cũng có thể đơn thuần nhìn tay của ta đủ mệnh cục thành bại cùng tiềm phục họa phúc.

6 – Cung quan lộc là phu thê cung lập thái cực thời của thiên di vị trí: Chủ đạo phối ngẫu nhân duyên bên ngoài nhân tế quan hệ. Cũng đại biểu ngã ngoại tình cùng xuân thứ hai (hôn nhân lần thứ 2); đại biểu tại phu thê quan hệ bên ngoài của khác giới nhân duyên; cho nên cung quan lộc nếu như có tứ hóa năm sinh tương đối dễ có ngoại tình. Như vợ cả ly hôn thì cung quan lộc đại biểu thứ hai xuân, cho nên vậy đoán sau tái hôn tình duyên cát hung.

7 – Cung quan lộc là cung tử nữ lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí. Ngoại trừ đoán đời sau của tính tình nội tâm cùng thân thể kiện khang bên ngoài; cung tử nữ vốn là đào hoa vị trí, cũng có thể ẩn dụ là đào hoa thế chất vốn có. Bởi vì hà đồ 49 là bạn, bốn là cung tử nữ chín là cung quan lộc, hai cung này vốn là đồng khí cùng nhau nhu.

8 – Cung quan lộc là cung tài bạch lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Giữ tiền tài tiền bạc thanh toán vận dụng chuyển đổi tình hình. Tài của tài vị chính là trở lại cung quan lộc bên trên, đương nhiên cũng mang ý nghĩa mưu cầu chính tài muốn trước tìm phát triển sự nghiệp.

9 – Cung quan lộc là cung tật ách lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán thân thể của ta bên ngoài của giao tế xã giao, (cung tử nữ là điền trạch bên ngoài), cho nên chủ người này bên ngoài của hình tượng cử chỉ; này là hành vi của ta luận vậy.

10 – Cung quan lộc là cung thiên di lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán chính mình bên ngoài đối nhân xử thế cùng công việc năng lực xử sự.

11 – Cung quan lộc là cung nô bộc lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Nô bộc là bạn bè đồng lứa, đoán bằng hữu của ta chung sống tăng giảm cùng thành tựu.

* Mười cung điền trạch

1. Hàm nghĩa

Đại gia tộc, gia thế xuất sinh bối cảnh, gia đình vui vẻ, tài phú cung cất giữ, khố vị, bất động sản vị, khoản tiền gửi ở ngân hàng các loại, hoàn cảnh sống, phòng khách, sinh hoạt tình dục vị trí, tiểu hài tử năng lực hình tượng, phụ mẫu hứng thú yêu thích, tổ tiên, gia gia bác gái.

Cung điền trạch chủ quản gia đình được gọi là gia vận cung, cho nên đại biểu cùng người nhà chung sống Đối Đãi tình hình.

Cung điền trạch là giấu tài chỗ, cho nên lại nói khố vị; là tổ nghiệp (gia tộc sản nghiệp cùng ngành nghề) có hay không, bất động sản trí sản nhiều ít.

Cung điền trạch vừa là ở của hoàn cảnh cách cục, có thể kiêm luận âm dương trạch khí; phàm bất động sản của mua bán di chuyển di cư các loại sự tình thích hợp thuộc hắn.

Nếu điền trạch có đào hoa tinh, người này đối nhà ở hoàn cảnh yêu cầu rất cao, coi trọng sinh hoạt phẩm vị.

Cung điền trạch cũng là thứ hai mệnh viên, cung điền trạch bị xung xem như cung mệnh bị xung. Cung điền trạch sát nhiều kiêm xung, cần phòng cháy trộm.

Cung điền trạch có thể nhìn phối ngẫu chi giao hữu nghị hình, cùng nó khác giới bạn bè đồng lứa; cho nên sau khi cưới phối ngẫu bên ngoài gặp gỡ nhiều lấy bản cung là bắt đầu ban đầu.

Cung điền trạch là cung phu thê của tuyệt tình vị trí cùng phá bại vị trí, như cung phu thê cùng cung điền trạch hai cung can cung hóa khí, sinh ra hỗ động giao dịch, nói (thê điền giao dịch), thì cần lưu ý hóa khí biến hóa, khả năng dẫn đến hôn nhân biến hóa!

Đơn thuần đào hoa, thì cung tử nữ biểu hiện người trẻ tuổi, cung điền trạch biểu hiện tuổi tác khá lớn.

Nếu cung điền trạch làm một cung phu thê là nghịch sáu, điền trạch cùng cung phu thê, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng

Cung điền trạch làm một tài bạch là nghịch tám, tài bạch là tuyệt tình vị của cung điền trạch.

Cung điền trạch, cung mệnh, cung tử nữ, cung thiên di, là điền trạch cung của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung quan lộc, cung huynh đệ, cung tật ách là điền trạch cung của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung điền trạch là cung tật ách; cung điền trạch vậy là khí số vị của cung huynh đệ.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung điền trạch là bản cung, thì tử nữ gọi là đối cung, điền tử tổng cộng thành thái cực, tuyến Tử Điền là biến động tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung điền trạch, nhân khẩu thịnh vượng, công danh khỏe mạnh, tại dương trạch tiền tài, tổ đức, phúc âm, xuất sinh gia đình, sau khi cưới gia đình, bất động sản, sản nghiệp tổ tiên, tài khố, Dịch Mã dọn nhà, xuất ngoại, phòng ở, mặt tiền cửa hàng văn phòng, công nhân, tư pháp ngục giam trại tạm giam.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung điền trạch là cung phúc đức lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Phúc đức bao hàm tự thân của phúc phận, phẩm tính, tánh tình. Cũng là cuộc sống hôn nhân cát hung cung vị trọng điểm, phụ mẫu mà sống tôi dục tôi, phúc đức cha mẹ = cung điền trạch, biểu thị phúc phận của ta phẩm tính cùng cuộc sống hôn nhân, đều cùng cha mẹ của ta dậy bảo có quan hệ, này là gia vận gia phong ảnh hưởng phúc đức vậy.

Này là gia đình tích thiện tất có nhiều niềm vui vậy. Cho nên đoán phúc phận của ta nặng nhẹ cùng lý tưởng.

2 – Cung điền trạch là cung phụ mẫu lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Cha mẹ ta của phúc phận ham mê lý tưởng các loại, từ cung điền trạch quan sát. Kiêm đoán nghiên cứu học hỏi của phúc phận lý niệm quan niệm.

3 – Cung điền trạch làm bản mệnh cung lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Đoán gia vận của ta tài khố vị trí, người nhà chung sống, ở hoàn cảnh, cùng nhân duyên

4 – Cung điền trạch là cung huynh đệ lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán huynh đệ của ta thủ túc sự tình nghiệp vận thế, cùng huynh đệ hành vi khí vận.

5 – Cung điền trạch là phu thê cung lập thái cực thời của nô bộc vị tuyệt tình vị: Cung điền trạch cùng cung phu thê hai cung ở giữa vô cùng mật thiết: Một mặt lấy cung điền trạch làm thể thời, điền trạch là phu thê cung của tuyệt tình vị. Một phương diện khác lấy cung phu thê làm thể thời, phu thê là điền trạch cung của tật ách vị (mời tham khảo cung phu thê bộ phận, tức phu thê là gia đình bất động sản của bản thể, gia đình hoà thuận vui vẻ liên quan đến hôn nhân viên mãn cùng phát triển sự nghiệp thuận lợi. ). Nơi đây chỉ nói điền trạch là phu thê cung của nô bộc vị tuyệt tình vị, tức hôn nhân của thành bại có thể từ gia đình hoà thuận hay không nhìn ra. Nô bộc vị cũng là chúng sanh giống nhau cung vị, cho nên đoán giao hữu của phối ngẫu nhân tế tình hình, nhất là khác giới bạn bè đồng lứa; cho nên đã kết hôn của nữ giới đoán đào hoa có hay không úng từ cung điền trạch đoán, bởi vì từ cung điền trạch đoán có thể tra biết nó kết giao tình hình. Như cung phu thê cùng cung điền trạch hai cung can cung hóa khí, sinh ra hỗ động giao dịch, thì cần lưu ý hóa khí biến hóa khả năng dẫn đến hôn nhân biến hóa! Này nói (thê điền giao dịch)!

Cung điền trạch cũng có thể đoán phối ngẫu của mình tiềm phục của họa phúc khác thường.

6 – Cung điền trạch là cung tử nữ lập thái cực thời của thiên di vị trí. Đoán tử nữ tại bên ngoài của nhân tế quan hệ cùng vận động nghỉ ngơi, điền trạch không tốt thì tử nữ bên ngoài thị phi tự nhiên có.

7 – Cung điền trạch là cung tài bạch lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị. Cung điền trạch là cung tài bạch của tật ách vị, hà đồ năm mười gần nhau, tài bạch là năm, điền trạch là mười; cho nên tài điền là nhất lục cộng tông nhất biểu nhất lý, tài vận thân thể cùng gốc rễ tại nơi này; điền trạch bị xung chẳng khác nào tại cung tài bạch phá; vì vậy cung này đoán người này tài lực cùng tài bạch của ổ bệnh!

8 – Cung điền trạch là cung tật ách lập thái cực thời của tài bạch vị. Tật ách biểu hiện khỏe mạnh cùng tâm thức của mình tư duy, thân thể ta hoặc Tâm thức của thanh toán biểu hiện Đối Đãi, đều cùng cung điền trạch có quan hệ. Thân thể tài vận tốt xấu, tức phản ứng vậy gia đình của an ổn hay không, cho nên tài là giao dịch công cụ, tài tật hai cung ẩn hàm gia trạch dương trạch cùng tật ách của liên quan.

9 – Cung điền trạch là cung thiên di lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán ra ngoài giao tế vận động xã giao. Đơn thuần đào hoa thì cung tử nữ biểu hiện người trẻ tuổi, cung điền trạch biểu hiện tuổi tác khá lớn

10 – Cung điền trạch là cung nô bộc lập thái cực thời của phu thê vị. Đoán chính mình của bạn bè đồng lứa của phối ngẫu mệnh cách, cùng bạn bè đồng lứa của hôn nhân tình duyên tình trạng.

11 – Cung điền trạch là cung quan lộc lập thái cực thời của huynh đệ vị. Đoán bạn bè cộng tác của sự nghiệp của ta, hoặc sự nghiệp của ta đạt thành tựu cao tăng giảm! Phát triển sự nghiệp tốt đẹp, tự nhiên gia đình của ta hoà thuận vui vẻ, tài khố gia tăng.

Chú thích: Một dạng, cung vị trong chuyển đổi, rất dễ hỗn hào của làm như thế nào phân biệt chủ khách thể, giống như ví dụ, cung điền trạch là cung quan lộc lập thái cực thời của huynh đệ vị: Lúc này cung quan lộc làm chủ thể, huynh đệ vị là khách thể. Cho nên ứng nói ngã Quan lộc như thế nào đưa vào huynh đệ vị của hàm ý! Không thể nói huynh đệ thủ túc của ta sự nghiệp như thế nào!

* Mười một cung phúc đức

1. Hàm nghĩa

Nhân quả vị, bản tính yêu thích hứng thú, có hay không hội hưởng thụ nhân sinh, cùng tử nữ cung giống nhau đoán cảnh già, đoán tuổi thọ, phẩm tính tu dưỡng, tiền tài dục vọng, có hay không hám làm giàu, tổ phụ vị trí, nhà ăn, phối ngẫu của công việc có được hay không, mệnh tật phúc, đoán tâm tình ta.

Cung phúc đức là mệnh chỗ tồn tại, phật gia nói tới tam thế nhân quả vậy. Cho nên được gọi là tạo hóa cung. Đại khái mấy đời nối tiếp nhau chỗ tích tồn thiện ác của nhân, tới kiếp này được nhận, phàm nhân quả của bản thân mình cùng tổ đức về trước, trên thừa kế tổ đức tổ nghiệp, trung tích kiếp trước nhân quả nghiệp báo, hạ ấm con cháu.

Cung phúc đức biểu thị phúc khí đạo đức, phúc tuệ bố thí, tức bao hàm tự thân của phúc phận, phẩm tính, tánh tình.

Cung phúc đức chủ người này của quan niệm, lý tưởng, ham mê vân vân. Phàm lạc quan bi quan, tích cực tiêu cực các loại, cho nên cùng tự sát tự kỷ có quan hệ.

Cung phúc đức cùng cung tật ách tổng cộng cấu thành người của thất tình lục dục, tật ách thuộc tâm tính, phúc đức thuộc cùng tiêu tiền tiêu phí quan hệ với dục vọng

Cung phúc đức biểu trưng hưởng phúc thù tạc, như cơm áo tài lộc vật chất hưởng thụ phong phú hoặc ít ỏi, phân lượng nhiều it có quan hệ.

Cung phúc đức đại biểu cả đời thân thể thanh toán tiêu hao chỗ, (hưởng thụ một phần, thân thể tiêu hao một phần) nữ mệnh cùng sanh con có quan hệ.

Cung phúc đức thường giấu âm đức của tài, thuộc tương đối may mắn, không hẹn mà được, ngẫu nhiên đắc tài.

Cung phúc đức chủ phối ngẫu của hành vi, cùng cuộc sống hôn nhân cát hung, sau khi cưới hình thái, thăng trầm vân vân.

Nếu cung phúc đức là một tử nữ cung là nghịch sáu, phúc đức cùng tử nữ cung, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Cung phúc đức làm một tật ách là nghịch tám, tật ách là cung phúc đức của tuyệt tình vị.

Cung phúc đức, cung huynh đệ, cung tài bạch, cung nô bộc, là cung phúc đức của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung phúc đức, cung phu thê, cung thiên di là cung phúc đức của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung phúc đức là cung thiên di; cung phúc đức vậy là khí số vị của cung phu thê.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung phúc đức là bản cung, thì tài bạch gọi là đối cung, phúc tài tổng cộng thành thái cực, tuyến Tài Phúc là tài lực tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung phúc đức, trùng thế giới tinh thần, tổ đức, thân thể khỏe mạnh.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung phúc đức là cung phụ mẫu lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Đoán chính mình của tổ phụ mệnh cách cách cục cùng cá tính

2 – Cung phúc đức làm bản mệnh cung lập thái cực thời của phúc đức vị. Quan sát phúc khí đạo đức của ta, phúc tuệ bố thí, tức tự thân của phẩm tính đức tính, quan niệm, lý tưởng, ham mê, cảm xúc tình cảm các loại, vậy biểu trưng hưởng phúc thù tạc hưởng thụ, cơm áo tài lộc vân vân. Như nữ mệnh thì cùng sanh con có quan hệ. Cung phúc đức cũng đại biểu nhân sinh quan như lạc quan bi quan, tích cực tiêu cực vân vân.

3 – Cung phúc đức là cung huynh đệ lập thái cực thời của điền trạch vị. Đoán tài khố vị của huynh đệ thủ túc của ta, gia đình gia sản tình trạng cùng gia vận cao thấp. Cung huynh đệ vậy biểu hiện thành tựu của ta, tôi thành tựu quy tàng vị trí bên trong cung phúc đức của ta, nhân quả tốt thì thành tựu tất không được khác biệt.

4 – Cung phúc đức là phu thê cung lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Cung phu thê chủ hôn nhân tình duyên tốt xấu, cho nên cung phúc đức đã là phu thê của khí số vị, thì biểu hiện tôi hôn nhân tình duyên của vận thế chập trùng.

Cũng có thể đoán chính mình phối ngẫu là sự nghiệp công việc phát triển. Cùng hành vi của nó.

5 – Cung phúc đức là cung tử nữ lập thái cực thời của nô bộc vị tuyệt tình vị. Nô bộc là tuyệt tình vị, đoán chính mình tử nữ mệnh cách của thành bại khác thường. Đoán chính mình tử nữ giao hữu nhân tế quan hệ tăng giảm. Cũng có thể đoán chính mình của đào hoa duyên với người khác phái của thành bại khác thường; bởi vì khác giới tình duyên phát triển cùng bản thân mình tình hình thực tế nghi ngờ cảm xúc quan niệm có trực tiếp liên quan.

6 – Cung phúc đức là cung tài bạch lập thái cực thời của thiên di vị trí. Cung phúc đức cùng cung tài bạch tương hỗ là bản đối, tài là dương phúc là âm, cho nên cung phúc đức thường giấu âm đức của tài, tương đối thuộc may mắn ngẫu nhiên đắc tài. Chủ bổn nhân ở bên ngoài của tiêu phí chi tiêu thù tạc hưởng thụ vân vân.

7 – Cung phúc đức là cung tật ách lập thái cực thời của tật ách vị bản thể vị. Quan sát ta tiềm ẩn thân thể khỏe mạnh bệnh tật cùng ẩn tàng nhân cách Tâm thức. Cho nên phúc đức là bởi vì tật ách là quả.

8 – Cung phúc đức là cung thiên di lập thái cực thời của tài bạch vị. Thiên di là vợ chồng của tài bạch; phúc đức là vợ chồng của Quan lộc, cho nên phúc được là thiên di của tài bạch vị! Đoán chính mình phối ngẫu tài của tài lực. Vậy đoán bổn nhân ở bên ngoài cơ hội có hay không quý nhân, cũng năng lực bởi vì người mưu cầu tài lợi

9 – Cung phúc đức là cung nô bộc lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán bạn bè đồng lứa của giao tế xã giao hưu nhàn giải trí. Cho nên như cung Tử nữ hóa lộc đến cung huynh đệ lúc, chủ ta giao tế tốt thích vui đùa có đào hoa; nữ mệnh dễ nhập phong trần. Hoặc như cung nô bộc hóa lộc đến cung phúc đức lúc, đối bạn bè đồng lứa nói rằng giao tế tốt có đào hoa, lại bởi vì nô bộc hóa nhập đến ngã hưởng lạc vị trí, cho nên là ta cùng của bạn bè đồng lứa hưởng lạc.

10 – Cung phúc đức là cung quan lộc lập thái cực thời của phu thê vị. Đoán sự nghiệp công việc thượng qua lại đồng bạn hợp tác, quan hệ xí nghiệp, hiệp lực xưởng.

11 – Cung phúc đức là điền trạch cung lập thái cực thời của huynh đệ vị. Điền trạch chủ khố vị bất động sản, huynh đệ vị chủ giao dịch biến hóa, cho nên chủ ta khố vị của giao dịch biến hóa chập trùng. Điền trạch cũng chủ nhà của ta vận, nhà ta vận hưng suy cùng ta phúc đức nhân quả tạo hóa có quan hệ!

* Mười hai cung phụ mẫu

1. Hàm nghĩa

Trưởng bối duyên, lãnh đạo quan hệ, khí chất tu dưỡng vị trí, bên ngoài biểu tượng vị trí, phẩm tương cung vị, bằng cấp kiến thức lại gọi quang minh cung, giao kèo văn thư, phối ngẫu ba mẹ tình trạng gia đình, tử nữ của công việc, xã hội đạo đức điển hình vị trí, cùng cung phúc đức giống nhau quả báo vị trí, có hay không năng lực tích đức, cơ quan nhà nước.

Cung phụ mẫu lấy người luận, thì nghĩa hẹp đại biểu phụ thân, cũng khuếch trương cùng trưởng bối, sư trưởng, cấp trên chủ quản. Cung phụ mẫu đại biểu phụ mẫu của cá tính, tài hoa cùng cách cục cao thấp. Cung phụ mẫu chủ trưởng bối cùng tôi thân duyên dầy mỏng; có hay không năng lực nhận được che chở. Tổng quát mà nói, mà sinh dưỡng giữ gìn của phạm vi. Sinh dưỡng nhân: Tôi chỗ tòng xuất cùng dựng dưỡng tôi chi toàn bộ vậy! Bao hàm hữu hình huyết thống liên kết, cùng vô hình của quần thể phụ thuộc. Như cha mẫu, nguyên quán, dòng họ, tộc quần, từ đường, huyết thống di truyền, câu lạc bộ, chánh phủ đảng phái, quan viên quốc tịch các loại!

Cái bảo giáo: Phàm đi học công danh khoa bảng, chế độ văn bằng, khế ước văn thư, thư xác nhận đảm bảo tín dụng, cho vay tư cách thành viên, khảo thí (cung phụ mẫu là ngành học khảo thí, cung quan lộc là khoa mục kỹ thuật khảo thí) tuyển cử cùng lúc đó lại đại biểu trí nhớ cùng chỉ số iq cao thấp. Cho nên cung phụ mẫu là văn thư cung.

Cung phụ mẫu cũng là cơ quan chánh phủ, công cộng cơ quan, công quyền lực, chính thức tài chính cơ quan vân vân. Luận pháp, cung phụ mẫu tại kiện cáo bên trên đại biểu hình sự! (cung huynh đệ đại biểu dân sự, dưới mặt đất dân gian vay mượn).

Luận tài bạch lúc, cung phụ mẫu chủ trí tuệ lấy tài như tông giáo ngũ thuật, văn hóa triết học, y sư giáo sư, học giả nghiên cứu, tác gia nghệ thuật, đại chúng truyền thông, phóng viên, viết thơ hộ vân vân!

Luận Quan lộc lúc, cung phụ mẫu chủ đại lý bán ra như môi giới bán buôn, trực tiêu thư đặt hàng, bảo hiểm chứng khoán, kỳ hạn giao hàng mậu dịch, kế toán viên cao cấp, luật sư, viết thơ hộ vân vân.

Luận hôn nhân lúc, cung phụ mẫu là hôn nhân của danh phận vị trí, giống như hôn thú.

Cung phụ mẫu vừa là tướng mạo cung, tức bên ngoài của ngũ quan hình dáng tướng mạo. Là cung tật ách của tâm tính, hiển hiện của biểu tượng vậy.

Nếu cung phụ mẫu làm một cung tài bạch là nghịch sáu, phụ mẫu cùng cung tài bạch, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Cung phụ mẫu làm một thiên di là nghịch tám, thiên di là cung phụ mẫu của tuyệt tình vị.

Cung phụ mẫu, cung phu thê, cung tật ách, cung quan lộc, là cung phụ mẫu của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh

Cung phụ mẫu, cung tử nữ, cung nô bộc là cung phụ mẫu của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung phụ mẫu là cung nô bộc; cung phụ mẫu cũng là khí số vị của cung tử nữ.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung phụ mẫu là bản cung, thì tật ách gọi là đối cung, phụ tật tổng cộng thành thái cực, phụ tật tuyến là quang minh tuyến.

2. Lai nhân cung

Tại cung phụ mẫu, khả năng phục vụ với quốc gia đơn vị, có thể được là cha mẹ trưởng bối lãnh đạo trợ giúp, phục vụ quốc gia văn thư, ngân hàng mệnh lý phục vụ, trường học, đại biểu quốc gia hoặc là quốc gia, dịch mã vị.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung phụ mẫu làm bản mệnh cung lập thái cực thời của phụ mẫu vị. Đoán cá tính của phụ mẫu cùng cách cục cao thấp. Chủ phụ mẫu hoặc cấp trên cùng ta duyên phận dày mỏng; lại cung phụ mẫu là văn thư cung, đoán chính mình công danh học nghiệp, cùng bên ngoài của ngũ quan hình dáng tướng mạo cùng chỉ số iq cao thấp.

2 – Cung phụ mẫu là cung huynh đệ lập thái cực thời của phúc đức vị. Đoán huynh đệ thủ túc của phúc phận tánh tình, quan niệm lý tưởng, ham mê cảm xúc vân vân.

3 – Cung phụ mẫu là cung phu thê lập thái cực thời của điền trạch vị. Đoán phối ngẫu của tài khố vị cùng phối ngẫu nhà mẹ đẻ của tình trạng gia đình. Phu thê vậy chủ hôn nhân tình duyên, cung phụ mẫu là hôn nhân của quy tàng chỗ, cho nên đại biểu hôn nhân của danh vị giấy chứng nhận, cuộc sống hôn nhân của gia đình phát triển.

4 – Cung phụ mẫu là cung tử nữ lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Cung tử nữ là hùn vốn vị trí, phàm hùn vốn lợi và hại nơi này có thể thấy được! Vừa là tử nữ học nghiệp, sự nghiệp vận thế, cùng hành vi của nó biểu hiện.

5 – Cung phụ mẫu là cung tài bạch lập thái cực thời của nô bộc vị tuyệt tình vị. Tuyệt tình vị biểu hiện giao dịch khác thường phá bại vậy.

Cung phụ mẫu chủ tiền tài có quan hệ của chi phiếu khế ước của cát hung tăng giảm. Phổ biến tài bạch thất bại tại cung phụ mẫu chưởng quản của khế ước văn thư, thư xác nhận đảm bảo vậy!

6 – Cung phụ mẫu là cung tật ách lập thái cực thời của thiên di vị trí. Cung phụ mẫu vừa là tướng mạo cung, phàm tật ách của tâm tính tình dục biểu lộ ra bên ngoài của biểu tượng, cho nên nói tướng mạo cung.

7 – Cung phụ mẫu là cung thiên di lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị. Là bên ngoài cơ hội căn cơ, gọi là bên ngoài phát triển cùng hình ảnh cá nhân có quan hệ.

8 – Cung phụ mẫu là cung nô bộc lập thái cực thời của tài bạch vị. Đoán bạn bè đồng lứa tài bạch tài lực có hay không. Nô bộc cũng là chúng sanh giống nhau cung vị, phàm không xác định xã hội đại chúng về trước, cho nên tài của xã hội tại cung phụ mẫu, cho nên cung phụ mẫu là không cố định biển người của tiêu phí của quán trú địa, đang phán đoán sự nghiệp lợi nhuận tăng giảm thượng quá mức làm trọng yếu; phàm mở khách điếm bán trực tiếp cung này không thích hợp bị xung!

9 – Cung phụ mẫu là cung quan lộc lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán trên sự nghiệp của chi nhánh cơ quan, công ty con. Tử nữ cũng là vận động giao tế vị trí, phàm sự nghiệp của hướng ra ngoài phát triển ưu khuyết từ cung phụ mẫu điều tra. Cho nên cung phụ mẫu là sự nghiệp thể quan hệ xã hội vị trí.

10 – Cung phụ mẫu là điền trạch cung lập thái cực thời của phu thê vị. Điền trạch chủ khố vị bất động sản, phàm khố vị bất động sản của vận dụng.

11 – Cung phụ mẫu là cung phúc đức lập thái cực thời của huynh đệ vị. Đoán lý tưởng quan niệm của thành bại xuất nhập ưu khuyết.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 7: Cung vị hoán chuyển

Tử vi đấu sổ tổng cộng có mười hai cung, nghịch chiều kim đồng hồ sắp xếp cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung nô bộc, cung quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu.

* Một cung mệnh

1. Hàm nghĩa

Tôi, tinh thần của ta ý chí tư tưởng, cá tính thiên tính suy xét, tình cảm biểu đạt vị trí, kết hợp cung tật ách để xem, 16 đồng tông, lai nhân cung là đầu mối then chốt.

Cung mệnh chủ đạo mệnh cách cao thấp cùng tiên thiên vận thế. Đại biểu tôi hết thảy tất cả, bao hàm cá tính của ta, diện mạo, tài hoa, xu hướng tính dục.

Cung mệnh can cung tới tứ hóa đại biểu hậu thiên cách cục tới thành bại cùng kết quả của vận thế. Cùng năm sinh tứ hóa của tiên thiên cách cục trọng yếu như nhau.

2. Lai nhân cung

Tại cung mệnh. Cùng mình lấy tư cách có trực tiếp liên quan,cách cục cái tính hành vi từ tự quyết định có chủ kiến không theo nước chảy bèo trôi.

3. Cung mệnh cung chức chuyển đổi

1 – Cung mệnh làm huynh đệ cung của vị trí phụ mẫu.

Đoán huynh đệ công danh việc học. Đoán huynh đệ của nhạc phụ, đoán huynh đệ phối ngẫu gia cảnh.

2 – Cung mệnh làm phu thê cung của vị trí phúc đức.

Đoán phối ngẫu tới phúc phận âm đức, ham mê hưởng thụ, cùng quan niệm hứng thú.

3 – Cung mệnh là cung tử nữ của vị trí điền trạch. Đoán tử nữ của gia đình gia vận, cùng tử nữ của tài khố.

4 – Cung mệnh là cung tài bạch lập tới Quan bổng lộc và chức quyền khí số vị.

5 – Cung mệnh là cung tật ách tới nô bộc vị trí. Đoán thân thể ta tật bệnh tai ách tới ẩn núp biến hóa (nô bộc bằng hữu cung là Phụ mẫu của khí số vị, là tiên thiên khí số vị, cho nên chúng ta nói là di truyền cung vị. Bởi vì nó là thân thể (tật ách) của biểu hiện vị trí (đối đãi vị)

6 – Cung mệnh là cung thiên di tới thiên di vị trí. Đoán chính ta tại bên ngoài của hình tượng cử chỉ cùng cơ vận.

7 – Cung mệnh vi nô bộc cung của tật ách vị trí. Đoán bằng hữu của ta cùng làm việc lòng của tính tính tình cùng khỏe mạnh ổ bệnh.

8 – Cung mệnh là cung quan lộc tới tài bạch vị trí. Đoán công tác tiền lương bổng cho, hoặc sự nghiệp tài chính, tài vụ cùng thu lợi tình huống.

9 – Cung mệnh là điền trạch cung chi tử nữ nhân vị trí.

Xem gia đình bên ngoài vận động, ngoài ý muốn biến động, giao tế hưu nhàn. Lấy dương trạch luận là ốc trạch tới hành lang.

10 – Cung mệnh là cung phúc đức lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán tôi tới lý muốn lý niệm ham mê các loại tới chấp hành thành bại.

Cung phúc đức là ông nội của ta, nguyên nhân cung mệnh biểu hiện bà nội của ta.

11 – Cung mệnh là cha mẹ cung lập thái cực thời tới huynh đệ vị trí. Là ông nội của vợ ta = bà nội cùng ông nội hôn nhân, cùng chú bác tình trạng.

* Hai cung huynh đệ

1. Hàm nghĩa

Tiền trong kho cung cất giữ, kinh tế vị trí, tài khố vị trí. Còn được gọi là thành tựu cung. Giường ngủ, hiển tượng của đời sống vật chất vị trí.

Phòng ngủ chính phòng cùng giường ngủ, đại ca đại nữ nhi.

Cung huynh đệ đại biểu huynh đệ của ta thủ túc cá tính, xu hướng tính dục, mệnh cách rốt cuộc cùng tiên thiên vận thế.

Cung huynh đệ nắm quản huynh đệ thủ túc ở giữa tình nghĩa duyên phận, có hay không trợ lực. Nghĩa rộng nói biểu thị nhân tế quan hệ của ta tốt xấu.

Cung huynh đệ là cung mệnh cùng cung phu thê tới cầu nối, chủ khác phái tình duyên cùng ta hòa hợp ống dẫn. Vừa là phu thê giường ngủ của hai người! (cung huynh đệ là liên tiếp cung mệnh (tôi) cùng giữa phu thê của mối quan hệ, cho nên làm giường vị trí)

Đại vận nghịch hành lúc, cung huynh đệ là đại hạn thứ hai, là đi học vận hạn, biểu tượng trường tư thục hoặc tư nhân cơ quan.

Cung huynh đệ cũng là tư nhân văn thư, nguyên nhân chủ dân sự kiện cáo, tư nhân dân gian vay mượn, tài chính ngầm, không nghi thức văn bằng vân vân.

2. Lai nhân cung

Cung huynh đệ. muôn nghìn chúng sinh, huynh đệ, tiền trong kho, Dịch Mã chuyển đi, hùn vốn.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung huynh đệ làm phu thê cung lập của vị trí phụ mẫu. Đoán tôi phối ngẫu cha, cùng phối ngẫu chi công tên địa vị xã hội học nghiệp. Cùng bên ngoài tại cử chỉ, hiển hiện ra tới biểu lộ. Như cung phu thê hóa kị nhập cung huynh đệ, thì mẹ chồng nàng dâu không êm thấm! Bởi vì cung huynh đệ là mẫu thân của ta, biểu thị ngã phối ngẫu cử chỉ biểu lộ không tốt.

2 – Cung huynh đệ là cung tử nữ của vị trí phúc đức. Đoán tôi tử nữ tới phúc phận, ham mê hưởng thụ, cùng quan niệm hứng thú. Cũng có thể kiêm đoán tôi bản thân đào hoa sắc dục của hưởng thụ tình huống; cung huynh đệ có kị, tôi giữa vợ chồng tình thú không được hài hòa.

3 – Cung huynh đệ là cung tài bạch của vị trí điền trạch

Tiền tài bạch góc độ mà nói, cung huynh đệ là tài khố vị trí là tĩnh làm thể, đoán tôi giấu tài chi chỗ, khoản tiền gửi ở ngân hàng. Tham kiến hạ thì, cung huynh đệ vậy là điền trạch cung lập thái cực thời tới tài bạch vị trí;

Này hai thì mặc dù đều đàm cung huynh đệ, nhưng ý nghĩa hơi có khác biệt; nhìn kỹ luận người bị hại đề là gì mà định ra.

Tóm lại cung huynh đệ liền tài nói là tài khố vị trí, nhưng như lấy điền trạch nói, thì biến thành trong gia đình có thể chi phối chi lưu động tiền trong kho.

4 – Cung huynh đệ là cung tật ách tới Quan bổng lộc và chức quyền khí số vị. Đoán thân thể khí vận và thân thể sinh mệnh kiếp số. Thân thể ẩn tật.

5 – Cung huynh đệ là cung thiên di tới nô bộc vị trí. Xem ở người ngoài tế internet; xuất ngoại kỳ ngộ chi tai kiếp biến dị.

6 – Cung huynh đệ vi nô bộc cung tới thiên di vị trí. Đoán bằng hữu bên ngoài vận động gặp gỡ, bằng hữu hỗ trợ tác động.

7 – Cung huynh đệ là cung quan lộc của tật ách vị trí bản thể vị trí. Đoán công việc sự nghiệp nội bộ tổ chức, thể chất mạnh yếu cùng sự nghiệp ổ bệnh vị trí. Lúc cung quan lộc làm một, thì cung huynh đệ làm quan lộc tới sáu; sáu bị xung thì nhất sụp đổ! Tức làm huynh đệ cung bị xúc phạm lúc, thì nguy hiểm cho cung quan lộc tới tồn tại!

8 – Cung huynh đệ là điền trạch cung tới tài bạch vị trí.

Đoán bất động sản giá trị. Liền cung điền trạch góc độ mà nói, cung huynh đệ là tiền trong kho là động, chủ gia đình chi tài lực, có thể chi phối của không cố định tiền trong kho. Tại ốc trạch chủ phu thê phòng, giường ngủ.

9 – Cung huynh đệ là cung phúc đức chi tử nữ nhân vị trí

Đoán ham mê hứng thú trơn mượt động cùng tình dục chi động hướng.

10 – Cung huynh đệ là cha mẹ cung của phu thê vị trí. Cung huynh đệ tại người vì mẫu thân, nhạc phụ của nam mệnh, bố chồng của nữ mệnh. Lại nhưng nhìn phụ thân của phối ngẫu cùng nó tình trạng hôn nhân! Đoán song thân ở giữa tới hòa hợp tình hình chung.

11. Cung huynh đệ là cung mệnh tới huynh đệ vị trí. Đoán huynh đệ cùng mẫu thân tính cách, cùng nó cách cục cao thấp.

* Ba cung phu thê

1. Hàm nghĩa

Tình cảm hôn nhân, duyên với người khác phái, nhân quả phúc báo vị trí, vợ cả vị trí, phòng bếp, cảnh chiều vị trí, cung phúc đức của cung tài bạch, ra ngoài của vận khí vị trí, huynh đệ của tình trạng kinh tế vị trí, hình thể.

Cung phu thê chưởng quản khác phái tình duyên, mà cung phúc đức vậy chủ chưởng tình chí, cả hai đều là tình nhưng khác nhau! Cung phúc đức tình vì tình chí, tình dục, tình thú, cảm xúc, quan niệm, xu hướng! Gọi chung tình chí. Mà phu thê tình vì tình nghi ngờ, tình cảm, tình yêu, tình duyên, tình nghĩa. Gọi chung tình duyên.

Cung phu thê của tình cảm, tình cảm, tình yêu, tình duyên, tình nghĩa: Cái tình cảm hoài tưởng trong lòng có ngầm tự ái mộ chi ý, chính là yêu đương tình cảm phát sinh ban đầu.

Cái tình cảm biểu lộ ra nội tâm cảm giác mà sau đó thông suốt; hai người tình đã có giao cảm, mà đối phương đã bắt đầu tiếp nhận rồi!

Tình yêu, người yêu muốn vậy. Tình cảm thanh toán Kỷ là quen thuộc; tình luyến nhét đầy thân tâm của ta, cũng muốn tràn đầy chiếm hữu đối phương cả người.

Tình duyên nhân, nhân duyên thành thục bàn đến hôn nhân, thực hiện giữ gìn tình yêu quyền lợi nghĩa vụ.

Tình nghĩa, danh phận đã định, hai cái cá thể nhận được xã hội, đạo đức, pháp luật, luân lý làm người tới quy phạm. Nguyên nhân cung phu thê thảo luận là hai người thế giới của tình yêu cá nhân! Cung phúc đức thảo luận khuynh hướng tâm tình của ta tình dục xu hướng.

Cung phu thê tổng quản hết thảy khác phái tình duyên, bao dung người cùng sự, như tình cảm lưu luyến đối tượng cùng hôn phối đối tượng, như đã kết hôn cùng chưa lập gia đình tình duyên.

Cung phu thê tổng quản hết thảy khác phái tình duyên, lấy người luận thì chưa lập gia đình nhân đại biểu người yêu, người đã kết hôn đại biểu phối ngẫu.

Cung phu thê tổng quản hết thảy khác phái tình duyên, lấy sự tình luận thì người chưa lập gia đình chưởng quản tình cảm lưu luyến phát triển, người đã kết hôn chưởng quản hôn nhân thành bại.

Chủ quản hết thảy khác phái tình duyên nặng nhẹ sớm tối, người chưa lập gia đình biểu thị kết giao tới đối tượng giống như khác biệt từ trường dày mỏng, tình duyên phát triển hình thức.

Chủ quản hết thảy khác phái tình duyên nặng nhẹ sớm tối, người đã kết hôn biểu thị phối ngẫu cá tính tài hoa, cách cục cao thấp, hôn nhân quan niệm cùng kỳ vọng.

Đến tại cùng hết thảy khác phái tình duyên của hỗ động Đối Đãi quan hệ, thì cần lấy cung phu thê cùng cung tài bạch hai cung tinh tình tứ hóa hợp tham gia.

Nói tình cảm cung phu thê là bên trong chủ hôn nhân, cung quan lộc là bên ngoài chủ ngoại duyên. Nói sự nghiệp thì cung phu thê là bên ngoài, chủ sự nghiệp mở rộng tiêu thụ.

Cung phu thê làm một nô bộc là nghịch sáu, phu thê cùng cung nô bộc, lấy hà đồ luận rằng nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Phu thê làm một điền trạch là nghịch tám, cung điền trạch làm phu thê cung của tuyệt tình vị trí. Hai cung này nếu có qua lại phi hóa kỵ nhập, nói thê điền giao dịch.

Thê cung, cung tật ách, cung quan lộc, cung phụ mẫu, làm phu thê cung của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung phu thê, cung thiên di, cung phúc đức làm phu thê cung tới tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung phu thê là cung phúc đức, nguyên nhân phu thê cát hung cần kiêm đoán cung phúc đức; cung phu thê cũng là cung thiên di của khí số vị.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung phu thê là bản cung, thì Quan lộc nói đối cung, phu Quan tổng cộng thành thái cực, phu quan tuyến là công danh tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung phu thê. Thân thể bản thể kiếp nạn, phúc thiên phu. Tại cung phu thê coi trọng gia đình, là cung mệnh của một bao hàm ba, nếu như không có hôn nhân, có thể đại biểu bản thân, là công việc mà bận rộn, sợ nhất tổn hại nhân tâm.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung phu thê là cung tử nữ của vị trí phụ mẫu. Đoán nhi nữ chi công danh học nghiệp cùng bên ngoài cử chỉ. Tử nữ của phụ mẫu là là phối ngẫu của ta, nguyên nhân cung phu thê nhưng nhìn con gái của ta nhận được di truyền gen.

2 – Cung phu thê là cung tài bạch của vị trí phúc đức. Đại biểu cầu tài kiếm tiền phúc phận, cùng dụng tiền quan niệm lý niệm. Cho nên xưa nói (Thê tài) thê tức là tài, cưới vợ được cần phải phấn đấu it nhất 20 năm, hiển nhiên cung phu thê cùng tài bạch phúc đức có mật thiết liên quan!

3 – Cung phu thê là cung tật ách của vị trí điền trạch. Là thân thể Tâm thức, quy tàng vị trí, nguyên nhân cũng cùng thân thể tai kiếp có quan hệ, đoán thân thể khí quan trụ sở quy tàng có hay không yên ổn, thê cung được khắc thì thần hồn bất an, ảnh hướng đến sự nghiệp hôn nhân! Cũng sinh sôi bệnh nhân.

4 – Cung phu thê là cung thiên di tới Quan bổng lộc và chức quyền khí số vị. Đoán ra ngoài khí vận cùng kiếp số tình trạng

5 – Cung phu thê vi nô bộc cung lập thái cực thời tới nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Đoán nhân tế quan hệ cùng bằng hữu mệnh cục biến dị hoặc tai kiếp.

6 – Cung phu thê là cung quan lộc tới thiên di vị trí. Đoán sự nghiệp bên ngoài cục, bề ngoài tiềm lực cùng vận động tiêu thụ mở rộng. Cùng danh vị được mất vân vân.

7 – Cung phu thê là điền trạch cung tật ách vị trí bản thể vị trí. Tức phu thê là gia đình bất động sản của bản thể, gia đình hoà thuận vui vẻ liên quan đến hôn nhân viên mãn cùng phát triển sự nghiệp suông sẻ. Đoán gia đình ta thể chất cùng gia đình tới ẩn tật, bất động sản của nguy cơ. Liền dương trạch bên trong cục mà nói cung phu thê cũng là phòng bếp. Như cung phu thê tọa thiên đồng, lại bị cung điền trạch tới can canh phi hóa phi hóa kỵ nhập thiên đồng lúc, thì đại biểu phòng bếp vòi nước rỉ nước.

8 – Cung phu thê là cung phúc đức tới tài bạch vị trí. Chủ hưởng thụ có hay không, cùng lý muốn thực hiện quá trình bên trong tiền vốn hoặc hôn nhân đối lý tưởng của ta của lực chống đỡ. Kiếp trước tích phúc nhiều ít ở đây đổi trả, phúc đức là nhân quả, cố hữu duyên định tam sinh mà nói.

9 – Cung phu thê là cha mẹ cung chi tử nữ nhân vị trí. Đoán phụ thân bên ngoài vận động biến động, giao tế đào hoa, đầu tư hùn vốn tình trạng.

10 – Cung phu thê là cung mệnh của phu thê vị trí. Đoán tôi chi phối chẵn cách cục cao thấp, hôn nhân tình duyên như thế nào.

11 – Cung phu thê làm huynh đệ cung tới huynh đệ vị trí

Đoán huynh đệ thành tựu, cùng tôi và ngang hàng hỗ trợ tác động quan hệ.

* Bốn cung tử nữ

1. Hàm nghĩa

Đoán sinh hoạt tình dục, đào hoa cung, ngoại tình, 2 lần kết hôn, Dịch Mã vị trí, điền trạch của thiên di vị trí, nghiệp lực bệnh, hùn vốn vị trí.

Cung tử nữ lấy người luận, nghĩa hẹp chỉ con cái của ta; nghĩa rộng thì chỉ vãn bối, học sinh, đệ tử, thuộc hạ, trực tiêu nghiệp hạ tuyến vân vân.

Cung tử nữ lấy sự tình luận, thì đại biểu con cái của ta của tính cách cục cao thấp, cùng ta cùng với tử nữ vãn bối các loại duyên phận nặng nhẹ.

Cung tử nữ có thể nhìn nữ mệnh sanh con tình trạng cần cùng cung tật ách hợp tham gia, cùng sinh nam sinh nữ xác suất, cần hai vợ chồng nhân mệnh bàn cùng tham gia.

Cung vị tử nữ ở cung phu thê cùng cung tài bạch, nguyên nhân mệnh tạo chủ nhân tới hôn nhân cùng tiền tài tốt xấu, ảnh hưởng tử nữ thành tựu vô cùng mật thiết.

Cung tử nữ là tiếp nối phu thê về sau của lục thân cung, là chỗ ta tòng xuất, nguyên nhân vậy đại biểu bản thân hiển lộ bên ngoài của tài hoa.

Cung tử nữ là đào hoa cung: Đào hoa bao hàm thông minh, phong lưu, nổi tiếng, nghệ thuật, nhân duyên, giao tế xã giao, dục niệm, nhục dục vân vân.

Cung tử nữ có thể nhìn đào hoa vận có hay không, loại hình, bản chất. Trước hôn nhân có đào hoa là chỉ duyên với người khác phái, sau khi cưới có đào hoa thì cần chú ý; đào hoa ≠ ngoại tình, nhưng ngoại tình = đào hoa.

Đào hoa chính là định số bên trong của không định sổ; định số chính là trong số mệnh sẽ có, không định sổ thì chỉ hoàn cảnh, gặp gỡ, cùng tình cảm, tâm tính các loại ảnh hưởng. Luận mệnh không thể đem đào hoa hàm ý quá mức mà chỉ liên quan là nam nữ tới quan hệ bừa bãi. Cụ thể mà nói cái gọi là đào hoa chính là bao quát duyên với người khác phái, nhục dục, biểu diễn tài nghệ, văn hoá giáo dục vân vân.

Cung tử nữ cũng là biểu hiện tính năng lực hoạt động, tính dục cao thấp, có thể xem về sinh hoạt tình dục các loại.

Cung tử nữ càng là hùn vốn vị trí, đoán hùn vốn sự nghiệp cát hung thuận nghịch được mất thành bại.

Cung tử nữ cùng thời đại biểu hiện bên ngoài tâm ý bên ngoài tai kiếp! Nguyên nhân can cung tử nữ không thể kị xung 1 6 9 10 (tức mệnh tật quan điền) chủ ý bên ngoài.

Cung tử nữ đại biểu hưu nhàn giải trí tình sắc, cùng Dịch Mã, biến động, nơi chốn ngủ nghỉ bên ngoài như cơm khách điếm các loại, đi xa vân vân.

Nếu cung tử nữ làm một Quan lộc là nghịch sáu, tử nữ cùng cung quan lộc, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Tử nữ làm một phúc đức là nghịch tám, cung phúc đức là cung tử nữ của tuyệt tình vị trí.

Cung tử nữ, cung thiên di, cung điền trạch, cung mệnh, là cung tử nữ của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung tử nữ, cung nô bộc, cung phụ mẫu là cung tử nữ tới tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung tử nữ là cung phụ mẫu; cung tử nữ vậy là khí số vị của cung nô bộc.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung tử nữ là bản cung, thì điền trạch nói đối cung, tử điền tổng cộng thành thái cực, tuyến Tử Điền là ngoại ý tuyến

2. Lai nhân cung

Lai nhân tử nữ cung, trực tiếp vãn bối học sinh cung tử nữ, cùng tử nữ tương quan liên hệ, đào hoa, hùn vốn, Dịch Mã xuất khác biệt biến động, hùn vốn, đạt được vãn bối chiếu cố.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung tử nữ là cung tài bạch của vị trí phụ mẫu. Biểu hiện tài bạch của công danh tức tiền tài thu hoạch tiền lãi tình hình, biểu hiện tài bạch.

Của văn thư, như cùng tài có quan hệ của cho vay khế ước văn kiện giao kèo. Mở rộng cho chứng chỉ do quỹ huy động được cấp, đại biểu công khai đưa ra thị trường cổ phiếu.

2 – Cung tử nữ là cung tật ách của vị trí phúc đức. Đoán thân thể của hưởng thụ cùng tính dục. Nguyên nhân là đào hoa cung, chủ tính vận động cùng đam mê vân vân. Thực lực bên trên, can cung tử nữ hóa nhập cung bản Mệnh nói đào hoa lực hấp dẫn là từ bên ngoài tới; nếu cung mệnh can cung hóa nhập cung tử nữ, đào hoa lực hấp dẫn từ bản thân!

3 – Cung tử nữ là cung thiên di của vị trí điền trạch. Đoán ra ngoài của hoàn cảnh trụ sở, khách lữ hành nghỉ qua đêm bên ngoài nhà khách. Nạp thiếp vân vân.

4 – Cung tử nữ là cung nô bộc của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán bằng hữu đồng sự sự tình nghiệp tốt xấu. Cung nô bộc ký chủ ngoài ý muốn tai kiếp; mà cung tử nữ là nó khí số vị, rất nhiều ngoài ý muốn tai kiếp nhiều vì cung Tử tức quản hạt của đào hoa sắc dục hưu nhàn mà lên! Nguyên nhân cung tử nữ của can cung hóa kị, không thích kị xung nguyên mệnh bàn là 1 6 9 10 (tức mệnh tật quan điền) của cung vị! Đều chủ ý bên ngoài tai kiếp.

5 – Cung tử nữ là cung quan lộc của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Luận người cung tử nữ là bạn bè trên sự nghiệp của ta, nguyên nhân chủ cổ đông cùng đối tác. Luận sự tình cung tử nữ là nô bộc của sự nghiệp của ta vị trí tuyệt tình vị trí rách nát vị trí, nô bộc vị trí là xã hội không riêng đại chúng, nghĩa rộng là tai hòa từ người, sự nghiệp quá trình bên trong thường bởi vì nhân tai mà gây ra một tối tan hoang. Lại sự nghiệp như hùn vốn lúc vậy thường bởi vì hùn vốn giải tán mà bại!

6 – Cung tử nữ là điền trạch cung của thiên di vị trí. Xem gia đình hình ảnh bên ngoài. Cùng gia đình bên ngoài của vận động tình hình. Lấy dương trạch luận thì cung điền trạch là lớn cửa, hoặc là nội cục, mà cung tử nữ là ngoại cục; tức ốc trạch của hoàn cảnh bên ngoài.

7 – Cung tử nữ là cung phúc đức của tật ách vị trí bản thể vị trí. Xem quan niệm của ta bản chất cùng ham mê vận động.

8 – Cung tử nữ là cung phụ mẫu của tài bạch vị trí. Đoán phụ thân tài lực cùng cách cục cao thấp cùng tiền tài thực lực! Cung phụ mẫu cũng rộng nghĩa đại biểu dòng họ thờ cúng công hội, nguyên nhân cung tử nữ vậy đại biểu thờ cúng công hội của tổng cộng nghiệp tài sản.

9 – Cung tử nữ làm bổn mạng cung của tử nữ vị trí. Xem con ta tính cách cùng con ruột quan hệ Đối Đãi.

10 – Cung tử nữ làm huynh đệ cung của phu thê vị trí. Đoán huynh đệ của nhân duyên cùng nó phối ngẫu cách cục cao thấp cùng tính cách như thế nào.

11 – Cung tử nữ làm phu thê cung của huynh đệ vị trí. Đoán phối ngẫu của huynh đệ cùng nó ngang hàng hỗ trợ tác động.

* Năm cung tài bạch

1. Hàm nghĩa

Hôn nhân của Đối Đãi quan hệ, phu thê của cung phu thê, phụ mẫu trạng huống sức khỏe vị trí, khách phòng Tài bạch là dưỡng mệnh của nguồn gốc, cung tài bạch chủ quản tài vật, cho nên nghĩa rộng nói cần phải bao hàm tiền tài, tiền tệ, vật chất, quần áo.

Cung tài bạch chủ quản tài bạch của cách cục cao thấp, giàu có bần cùng; cùng tài vận của cơ hội tốt xấu, kiếm tiền năng lực cao thấp, cầu tài phương thức.

Cung tài bạch vậy biểu thị tôi quản lý tài sản chi tiêu của năng lực cùng quan niệm, bao hàm tiền tài chân tướng cùng được mất.

Còn như kiếm tiền phương hướng, ứng phá vỡ mười hai cung rào, các cung đồng đều có thể đối tài bạch sinh ra ảnh hưởng, như một dạng, ngành nghề, ứng lấy cung quan lộc cùng cung quan lộc của vị trí điền trạch (tức cung tật ách) của tứ hóa đối cung tài bạch ảnh hưởng đoán.

Như lấy hùn vốn mà nói, cần xem xét cung tử nữ của tứ hóa. Như nữ tính tình sắc ngành nghề, thì cần lấy cung tử nữ cung tật ách là dụng. Đương nhiên như lấy bình thường nhận lương mà nói, Quan lộc đại biểu công việc là kiếm tiền phương hướng. Như lấy địa ốc nghiệp, thì lúc này lấy cung điền trạch cùng tuyến Huynh Nô là dụng, không thể câu nệ.

Tổng luận tài bạch, lấy tứ hóa nói, cần chú ý lui tới xuất nhập các cung phi hóa! Tức cung tài bạch phi hóa lộc kị đến cung nào? Cung nào phi hóa lộc kị đến cung tài bạch của ta? Thậm chí tại tài bạch có quan hệ của cung vị trọng điểm, phi hóa lộc kị đến cung tài bạch của ta cung nào? Sự thật mặc kệ luận tài bạch, luận tình cảm, luận sự nghiệp các loại, nó lý lẽ pháp tắc, đều nhất quán vậy. Cung tài bạch chủ tiền trong kho, cung điền trạch tức là khố vị trí, cung huynh đệ chủ khoản tiền gửi ở ngân hàng, cung phúc đức chủ tiêu phí, bốn cung này cùng tài có quan hệ.

Cung tài bạch chủ khác phái tình duyên của Đối Đãi quan hệ, chưa lập gia đình biểu hiện tình cảm lưu luyến đối tượng Đối Đãi; sau khi cưới thì chỉ hướng giữa vợ chồng của Đối Đãi. Tam tam quy nhất) mà nói, mệnh làm một, phu là ba, tài là năm. Ý của nó là là phối ngẫu của ta làm phu thê cung, mà phối ngẫu của cung phu thê là cung tài bạch, nguyên nhân cung tài bạch các loại tại cung Mệnh của ta. Nguyên nhân cung tài bạch tại tình duyên sự tình, chỉ giữa hai người Đối Đãi, tại người thì chỉ tôi. Nơi đây của tôi hơi bất đồng tại cung mệnh của tôi, chuyên chỉ tình duyên hỗ động lui tới quan hệ người, hình ảnh trong mắt tôi.

Nếu cung tài bạch làm một điền trạch là nghịch sáu, tài bạch cùng cung điền trạch, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Tài bạch làm một phụ mẫu là nghịch tám, cung phụ mẫu là cung tài bạch của tuyệt tình vị trí.

Cung tài bạch, cung nô bộc, cung phúc đức, cung huynh đệ, là cung tài bạch của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung tài bạch, cung quan lộc, cung mệnh là cung tài bạch của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung tài bạch là cung mệnh; cung tài bạch cũng là khí số vị của cung quan lộc.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung tài bạch là bản cung, thì phúc đức nói đối cung, tài phúc tổng cộng thành thái cực, tuyến Tài Phúc là tài lực tuyến.

2. Lai nhân cung

Tại cung tài bạch. Phu thê của Đối Đãi cát hung, chưa lập gia đình đại biểu đối tượng, đã kết hôn đoán phối ngẫu, đoán tài phú, kiếm tiền năng lực phương thức.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung tài bạch là cung tật ách lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Đoán thân thể di truyền bản chất.

2 – Cung tài bạch là cung thiên di lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Đoán ra ngoài có phúc cùng lưu lạc của được mất, có hay không có lối thoát? Tiền tài được mất.

3 – Cung tài bạch là cung nô bộc lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Đoán bạn bè đồng lứa của tình trạng gia đình cùng bạn bè đồng lứa tài khố.

4 – Cung tài bạch là cung quan lộc lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán chính mình sự tình nghiệp của kinh doanh tình trạng tốt xấu cùng kinh doanh lợi hại tình hình.

5 – Cung tài bạch là điền trạch cung lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Xem gia sản của mình tăng giảm thay đổi cùng gia đình gặp gỡ như thế nào. Theo như dương trạch nói là khách phòng.

6 – Cung tài bạch là cung phúc đức lập thái cực thời của thiên di vị trí. Đoán quản lý tài sản quan niệm thu nhập tiền tài phương hướng. Giấu diếm ẩn tính nhân quả.

7 – Cung tài bạch là cung phụ mẫu lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí. Đoán tính tình của phụ thân cùng thể chất khỏe mạnh.

8 – Cung tài bạch làm bản mệnh cung lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Xem tài lực của mình cùng cách cục cao thấp cùng tiền tài thực lực!

9 – Cung tài bạch làm huynh đệ cung lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán Huynh hoặc mẫu quan hệ xã hội, duyên với người khác phái cùng đầu tư tình trạng. Cũng là con trai hay con gái của anh trai.

10 – Cung tài bạch làm phu thê cung lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán phu thê cảm tình Đối Đãi, tình duyên nặng nhẹ; cho nên cung tài bạch là tình cảm của đối đãi vị! Này cái gọi là 【 tam tam quy nhất ], 【 nhất hàm tam, tam đồng ngũ ] vậy. Lấy bạch thoại giải thích: Một là cung mệnh, là phối ngẫu của ta làm phu thê cung, phối ngẫu của phu thê là cung tài bạch, cho nên cung tài bạch các loại tại cung Mệnh của ta. Hoặc thay vào công thức: A=B B= C cho nên C=A.

Như cung tài bạch không được lý tưởng, có đôi khi đối hôn nhân tình cảm lực phá hoại so với cung phu thê là lớn. Quân không thấy tài không tốt, khó coi thì hai người cảm tình gắn bó càng thấy thách thức. Cái này gọi là nghèo hèn phu thê bách sự ai (trăm sự bi thương)! Vì vậy cung tối kỵ kiêng kị bị hóa kỵ của cung mệnh cung, phu thê nhập hoặc xung, đều chủ tình cảm sanh biến.

11 – Cung tài bạch là cung tử nữ lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Đoán nhi nữ quang minh thành tựu và cùng ngang hàng nó hỗ trợ tác động.

Sáu cung tật ách

1. Hàm nghĩa

Nhục thể thân thể vị trí, trạng huống sức khỏe vị trí ban đầu, cùng người chung sống bản chất vị trí, thiên tính vị trí, cảm xúc phản ứng, gia vận (cùng cung phu thê, cung tử nữ giống nhau) văn phòng của vị trí, mở khách điếm của vị trí, hoàn cảnh làm việc cung này bị xung, lấy tại cung vị thái cực điểm đoán từ lúc nào đổi việc, công việc có hay không ổn định, phụ mẫu xã hội quan hệ vị trí, huynh đệ tỷ muội cung tài bạch.

Cung tật ách chỉ sinh lý mà nói, chủ quản chính mình thân thể kiện khang tật bệnh, gen truyền thừa cùng thể chất khỏe mạnh hoặc quá yếu.

Cung tật ách chỉ tâm ý mà nói, chủ quản bản thân Tâm thức, ý thức, tư duy, cùng tính tình. Kiêm đoán rắp tâm đoan chánh hoặc gian tà.

Cung tật ách là sáu biểu hiện Tâm thức, ẩn tàng vào trong, mệnh là một đại biểu tính, cá tính lộ ra ngoài. Hà đồ nhất lục cộng tông, lúc sáu của tật ách cung bị xung một cung Mệnh đổ hết, cho nên mệnh tật cùng nguồn gốc, cảm ứng lẫn nhau mà biểu đạt vì tình, tình cảm cảm xúc cái phúc đức cung vậy. Còn như cung quan lộc thì chủ lộ ra ngoài của hành vi. Cùng cấu thành thái độ làm người!

Cung tật ách là ngầm cung mệnh! Ngầm cung mệnh nhân hệ tương đối cung mệnh mà nói:

Xem tâm lý người thì cung mệnh là rõ ràng, cung tật ách là ẩn! Xem sinh lý của người thì tật ách là rõ ràng, mà cung mệnh là ẩn!

Cho nên tật hóa nhập mệnh là dương hiển lộ ra ngoài; mà mệnh hóa nhập tật tức là âm ẩn nội liễm!

Như bản tật hóa kị nhập bản mệnh biểu thị người này tâm tính hợp nhất nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng bản mệnh phi hóa kỵ nhập bản tật biểu thị tâm thẳng nhưng miệng không nhanh.

Bản mệnh phi hóa lộc nhập bản tật làm tâm tính lạc quan thể chất dễ béo. Nếu bản tật phi hóa lộc nhập bản mệnh thì hào phóng khẳng khái thích sĩ diện.

Như bản quan hóa kị nhập bản phụ xung bản tật; Quan lộc là hành vi, xung chiếu bản tâm của tật ách, thì người này gọi là không lương tâm có thù dai.

Cung tật ách chủ quản thân thể sinh lý tâm lý của tật bệnh, bao hàm thân thể tiềm ẩn ổ bệnh cùng phát bệnh chứng bệnh trạng loại hình, cùng tai ách kiếp nạn.

Cung tật ách chủ thư xác nhận, đảm bảo, thế chấp, cho vay, văn thư, hợp đồng, tư cách thành viên.

Cung tật ách cũng đại biểu Dịch Mã, xuất ngoại du lịch, du học du học, khảo sát vân vân.

Cung tật ách cũng là tự do nghiệp, lấy thân thể bề ngoài động thái tham gia ngành nghề như tham quan, ngoại vụ môi giới, chủ thầu kiến trúc thuỷ điện các loại công việc. Hoặc lấy tâm linh ý thức làm chủ đạo nhà văn, phóng viên, nghệ thuật gia, giáo sư, người nghiên cứu, mệnh lý sư vân vân.

Nếu cung tật ách làm một phúc đức là nghịch sáu, tật ách cùng cung phúc đức, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Tật ách làm một cung mệnh là nghịch tám, cung mệnh là cung tật ách của tuyệt tình vị trí. Cho nên tật bệnh thay đổi từ cung mệnh quan sát.

Cung tật ách, cung quan lộc, cung phụ mẫu, cung phu thê, là cung tật ách của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung tật ách, cung điền trạch, cung huynh đệ là cung tật ách của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của tật ách là cung huynh đệ; cũng là khí số vị của cung điền trạch.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung tật ách là bản cung, thì phụ mẫu nói đối cung, phụ tật tổng cộng thành thái cực, phụ tật tuyến là quang minh tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung tật ách, cảm xúc, tư duy ảnh hưởng nhân sinh, văn thư, hợp đồng, cho vay.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung tật ách là cung thiên di lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Cung phụ mẫu chủ công danh danh vọng, cho nên có thể nhìn ra ngoài của công danh gặp được.

2 – Cung tật ách là cung nô bộc lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Đoán ngang hàng đồng sự của quan niệm ý nghĩ ham mê.

3 – Cung tật ách là cung quan lộc lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Quan lộc của điền trạch = công trường kinh doanh nơi chốn công ty nhà trường, cho nên cung tật ách đoán sự nghiệp kinh doanh nơi chốn, công trạng, nhà máy của quản lý tình trạng. Lúc cung quan lộc hóa kị nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách lúc, = xung phá sự nghiệp khố vị trí, chủ sự nghiệp đóng cửa. Cung tật ách cũng có thể giống như hóa thành nghiên cứu học hỏi của trường lớp trường học các loại, cùng đang học của bản thành tích.

4 – Cung tật ách là điền trạch cung lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán gia đình mình khí vận cái gọi là trạch khí vậy. Chập trùng cát hung hưng suy. Nhà cũ khí = ta nhân khí tương hỗ khuấy động. Lấy dương trạch nói rằng phòng khách.

5 – Cung tật ách là cung phúc đức lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Đoán lý niệm lý tưởng cảm xúc của thành bại thay đổi.

Lấy phúc đức góc độ luận, lý tưởng quan niệm của ta quan niệm cảm xúc thành bại cùng tâm tính của ta có quan hệ! Lấy tật ách góc độ luận, thì phúc đức thường tiêu hao một phần, thì thân thể khỏe mạnh cũng giảm đi mỗi ngày. Năm màu sắc lão tử nói tới làm cho người mắt mù vậy! Ngược lại của thanh tâm quả dục thì tự nhiên có lợi khỏe mạnh.

6 – Cung tật ách là cung phụ mẫu lập thái cực thời của thiên di vị trí. Đoán phụ thân nhân duyên hình ảnh, gặp được cùng vận động lực. Thân thể của ta đến tự cung phụ mẫu di truyền thể chất.

7 – Cung tật ách làm bản mệnh cung lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí. Nhất lục cộng tông, mệnh tật cùng nguồn gốc, đoán bản tánh của người, tâm tính cùng thể chất khỏe mạnh.

8 – Cung tật ách là cung huynh đệ lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Đoán huynh đệ của tài nguồn gốc, tài lực cùng bản thân mình của quản lý tài sản tình trạng.

9 – Cung tật ách làm phu thê cung lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Là đào hoa của phối ngẫu, đoán phối ngẫu đào hoa duyên với người khác phái bên ngoài hành vi, cùng tình trạng đầu tư. Như bản tật hóa lộc nhập bản mệnh, biểu thị phối ngẫu của mình yêu mến mình, hơn nữa tính thích cùng tôi cơm chiên.

10 – Cung tật ách là cung tử nữ lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán tử nữ của phối ngẫu lão bà vậy. Cùng nó nhân duyên cùng sự nghiệp hoạt động lực.

11 – Cung tật ách là cung tài bạch lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Giữ tiền tài thành tựu cùng quản lý tài sản tình trạng. Lúc cung tài bạch hóa kị nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách lúc = xung phá tài bạch của khố vị trí, chủ tài bạch tổn hao nhiều.

* Bảy cung thiên di

1. Hàm nghĩa

Biểu tượng cung vị, cung phúc đức đoán bản chất, cung thiên di bên ngoài, xã giao vận động vị trí, năng lực biểu hiện ra vị trí, Dịch Mã vị trí, nhân tế nhân duyên, cùng cung phúc đức giống nhau là quả báo vị trí, trưởng thành vị trí, có thể thông qua cung này đoán tu hành thiên phú, qua đi đặc biệt kinh lịch, trí tuệ tăng lên vị trí.

Cung thiên di có khoa trí tuệ không tệ, là ngoài ý muốn vị trí, tai nạn vị trí, nhân quả bệnh vị trí, huynh đệ của tình trạng sức khỏe, tình trạng tiền tài của phối ngẫu, cùng tử nữ cung giống nhau đoán vận về già, đình viện môn ngoại.

Cung thiên di là bên ngoài cung mệnh, mệnh là tính, tôi cá tính biểu hiện cho người ấn tượng; cho nên ảnh hưởng tôi đối ngoại của mở rộng năng lực cùng hiệu quả!

Cung thiên di chủ cung mệnh bên ngoài biến đổi, biến đổi biến động ẩn bao hàm nhân sinh biến số. Thiên cái di chuyển, Dịch Mã, lữ hành, di dân.

Cung thiên di được gọi là kỳ ngộ cung, bao quát nhân sinh cơ hội gặp, phàm xuất ngoại kỳ ngộ cát hung, được mất, nhân duyên, quý nhân, hậu thiên tạo hóa.

Cung thiên di cũng là cung vận tuổi già, biểu trưng vận tuổi già tình huống, âm đức như thế nào ở đây hiện ra, âm đức không tốt kỳ ngộ bị ngăn trở thường gặp tiểu nhân, cung thiên di đại biểu nhân mệnh vị trí của hoàn cảnh lớn. Bao hàm bổn nhân ở bên ngoài gặp được (tiểu nhân hoặc quý nhân) cùng vị trí của hoàn cảnh bên ngoài.

Cung thiên di là cung phu thê thứ hai, có thể nhìn hôn nhân duyên phận sâu cạn, Đối Đãi cát hung, chung sống tình hình.

Nếu cung thiên di làm một phụ mẫu là nghịch sáu, thiên di cùng cung phụ mẫu, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Thiên di làm một huynh đệ là nghịch tám, cung huynh đệ là cung thiên di của tuyệt tình vị trí.

Cung thiên di, cung điền trạch, cung mệnh, cung tử nữ, là cung thiên di của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung thiên di, cung phúc đức, cung phu thê là cung thiên di của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung thiên di là phu thê cung; cung thiên di cũng là khí số vị của cung phúc đức.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung thiên di là bản cung, thì cung mệnh nói đối cung, thiên mệnh tổng cộng thành thái cực, tuyến Mệnh Thiên là vận động tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung thiên di duyên với người khác phái phân, phu thê, trái ba phải bảy, bên ngoài của cát hung, thân thể ngoài ý muốn của cung vị.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung thiên di là cung nô bộc lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Cung phụ mẫu chủ công danh danh vọng, đoán bằng hữu bên ngoài của cử chỉ cùng công danh.

2 – Cung thiên di là cung quan lộc lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Phàm sự nghiệp công việc thượng của lý tưởng hứng thú của thực hiện, cùng bởi vì trong công việc có phúc phúc lợi cổ tức các loại đều thuộc về hắn. Cũng có thể đoán bản nhân công tác của quan niệm lý niệm, tức thái độ làm việc

.

3 – Cung thiên di là điền trạch cung lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Đoán tồn kho gia sản nguồn gốc các loại. Lấy dương trạch luận là phòng ngủ chính

4 – Cung thiên di là cung phúc đức lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Cung phúc đức là lý tưởng, âm đức, nhân quả.

Cùng tạo hóa vị trí; khí số, chính là cung này khí tràng vị đến buông xuống của định số, ám chỉ tương lai biến hóa cát hung. Cho nên cung thiên di tức thai nghén bao hàm cung phúc đức tương lai biến hóa, lý tưởng nhân quả cùng âm đức như thế nào ở chỗ này hiện ra, âm đức không tốt cơ hội bị ngăn trở thường gặp tiểu nhân, cho nên lấy nhân quả luận của rất có trước nợ tiền tài của lý. Nếu như có người đi lại không tốt tức cung thiên di nhận được đến từ cung phúc đức của kiềm chế; cái kiếp trước của quả nghiệp vậy.

5 – Cung thiên di là cung phụ mẫu lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Nô bộc là tuyệt tình vị trí, có thể nhìn phụ thân mệnh cục thành bại thay đổi. Nô bộc vừa là nhất khí sinh tử chi vị, cho nên cũng đoán song thân thọ nguyên.

6 – Cung thiên di làm bản mệnh cung lập thái cực thời của thiên di vị trí. Cung thiên di cùng cung mệnh tương hỗ là bản đối cung, nhất tĩnh nhất động nhất nội nhất ngoại hỗ trợ nhau thể hiện trong và ngoài (biểu lý); cung thiên di là bên ngoài của cái năng lực tình dục cơ hội vận động vân vân. Phàm xuất ngoại cơ duyên gặp được, quý nhân tiểu nhân cho nên

được gọi là cơ hội cung.

7 – Cung thiên di là cung huynh đệ lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí. Đoán huynh đệ hoặc mẫu thân tâm thức tư duy cùng tính tình; cùng thân thể khỏe mạnh tật bệnh, gen truyền thừa cùng thể chất khỏe mạnh hoặc yếu.

8 – Cung thiên di là phu thê cung lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Lấy lạc thư mà nói, trái ba phải bảy, ba là phu bảy là thiên. Cho nên thiên di là cung phu thê thứ hai, lấy tình cảm vợ chồng luận, cung thiên di có thể nhìn hôn nhân duyên phận sâu cạn, Đối Đãi cát hung, chung sống tình hình. Lấy tài bạch luận có thể nhìn phối ngẫu của tiền tài nguồn gốc cùng vận dụng các loại, cùng tài vận tình trạng.

9 – Cung thiên di là cung tử nữ lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán tử nữ của tử nữ tức cháu của ta, cùng tử nữ của nhân tế quan hệ, nhân duyên đào hoa cùng ở bên ngoài của hưu nhàn vận động.

10 – Cung thiên di là cung tài bạch lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán tài bạch có liên quan vận động mở rộng, tài lực hư thực.

11 – Cung thiên di là cung tật ách lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Đoán thân thể ta tai kiếp ngoài ý muốn.

* Tám cung nô bộc

1. Hàm nghĩa

Tình trạng hôn nhân của chỉ tiêu vị trí, có hay không ly hôn, phối ngẫu của tình trạng sức khỏe vị trí, bị kỵ xung phối ngẫu không được khỏe mạnh,

Phối ngẫu cảm xúc vị trí, có hay không biết xử sự làm người, phụ mẫu của công việc tình hình, làm việc thiện bố thí tích đức vị trí, cung phúc đức của cung điền trạch, thần vị, phụ mẫu di truyền vị trí.

Cung nô bộc lấy người luận của, như ngang hàng bằng hữu, đồng sự đồng bạn các loại; phàm giao hữu của duyên phận nặng nhẹ cùng bạn Đối Đãi quan hệ đều thuộc về hắn.

Cung nô bộc có thể nghĩa rộng mở rộng là không đặc biệt của xã hội đại chúng, là chúng sanh cùng nhau của cung vị.

Cung nô bộc được gọi là tuyệt tình vị trí, phàm các cung của nô bộc vị trí hoặc nghịch tám vị nói tuyệt tình vị trí, các cung thay đổi dị diệt tuyệt vị trí.

Cung nô bộc là phối ngẫu của thân thể vị trí, biểu thị phối ngẫu của đào hoa cùng duyên với người khác phái vị trí; lại chủ thụ thai sanh con nghĩa.

Lạc thư sáu tám là đủ, sáu là cung tật ách, tám là cung nô bộc. Cung nô bộc luận thân thể khỏe mạnh tật bệnh lúc, chủ ngoại cảm chính là bởi vì lưu hành tật bệnh, nhiều thuộc bên ngoài của thân thể cảm xúc. Này cùng cung tật ách chủ thân thể tật bệnh, là nội tại tiềm ẩn của thừa số di truyền bất đồng.

Cung nô bộc là cung mệnh của tuyệt tình vị trí, chủ bản thân tai kiếp cùng hung nạn. Cho nên nói nhất khí sinh tử chi quyết tại nô bộc vậy!

Hóa kỵ của các cung không thể nhập huynh đệ cung nô bộc, đều chủ hung nạn. Huynh nô một tuyến là mệnh bàn toàn cục của mấu chốt, không thể khinh thường!

Như tài phi hóa kỵ nhập nô bộc xung huynh đệ thì tổn thất toàn bộ, tài phi hóa kỵ nhập huynh đệ xung nô bộc tổn hao nhiều chỗ dư không nhiều.

Nếu cung nô bộc làm một cung mệnh là nghịch sáu, nô bộc cùng cung mệnh, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Nô bộc làm một phu thê là nghịch tám, cung phu thê là cung nô bộc của tuyệt tình vị trí.

Cung nô bộc, cung phúc đức, cung huynh đệ, cung tài bạch, là cung nô bộc của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung nô bộc, cung phụ mẫu, cung tử nữ là cung thiên di của tam phương, tam phương là dụng là động.

Cung nô bộc của khí số vị là cung tử nữ; cung nô bộc vậy là khí số vị của cung phụ mẫu.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung nô bộc là bản cung, thì huynh đệ nói đối cung, nô Huynh tổng cộng thành thái cực, Huynh Nô tuyến là thành tựu tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung nô bộc, dựa vào huynh đệ bằng hữu, ngũ luân, Dịch Mã, đi công tác, biến động, hợp tác, tuyến Tử Điền, huynh hữu tuyến,

Cung nô bộc năm sinh tứ hóa có thể làm phu thê cung dụng thần, cung phu thê sanh con cung vị, chúng sinh của Đối Đãi quan hệ.

3. Cung vị chuyển đổi hàm nghĩa

1 – Cung nô bộc là cung quan lộc lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Đoán công việc sự nghiệp cấp trên, sự nghiệp sở thuộc của cơ quan chủ quản, nguyên vật liệu hoặc thành phẩm của trao đổi hàng hóa. Cung phụ mẫu chủ công danh danh vọng, cho nên phàm sự nghiệp danh vọng bởi vậy nhìn ra.

2 – Cung nô bộc là điền trạch cung lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Xem gia đình gia vận của phúc phận, lấy dương trạch bên ngoài cục luận nói bên phải hàng xóm, lấy nội cục luận nói tổ tiên bài vị. Phúc đức thì chủ nhân quả âm đức của tài, cho nên chủ gia sản của tăng giảm.

3 – Cung nô bộc là cung phúc đức lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Thành phúc đức quy tàng của bộ phận; phúc đức của khố vị trí,

Thích hợp tĩnh không thích hợp động, xung động thì phúc đức có hại, cho nên nô bộc không thể phá phá tất có tai họa, thậm chí hung nguy. Phúc đức là âm tài, lúc cung nô bộc bị xung, ý vị tôi âm tài của khố vị trí được khắc, tự nhiên tổn tài; cho nên tài phi hóa kỵ nhập huynh đệ xung nô bộc tổn thất lớn còn lại không nhiều.

4 – Cung nô bộc là cung phụ mẫu lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán cha mẹ khí vận vận mệnh, cùng cung thiên di hợp xem thêm phụ mẫu thọ nguyên. Tôi từ phụ mẫu đến, cung nô bộc chính là người dẫn đường của tôi. Cho nên cũng chủ bản thân tai kiếp! Cung phụ mẫu cũng chủ danh vọng của ta, ám chỉ danh vọng của ta địa vị xã hội, tương lai biến hóa cát hung: Này lý quá mức rõ ràng, ngã địa vị xã hội thành hay bại, đương nhiên cần trở về đến xã hội thượng không riêng đại chúng của cộng đồng nhận định.

5 – Cung nô bộc làm bản mệnh cung lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí: Nô bộc là tuyệt tình vị trí phá bại vị trí, liền mệnh cung nói, có thể nhìn mệnh cục của ta thành bại! Và thân thể thọ nguyên vận mệnh của thay đổi, cho nên nói nhất khí sinh tử chi vị, nhưng cần cùng cung tật ách hợp tham. Nô bộc là chúng sanh cùng nhau của cung vị, có thể nhìn nhân tế quan hệ của ta thay đổi cùng nhân tai (tai họa), phàm nhân duyên của giao hữu nặng nhẹ cùng bằng hữu Đối Đãi quan hệ đều thuộc về hắn.

6 – Cung nô bộc là cung huynh đệ lập thái cực thời của thiên di vị trí. Đoán huynh đệ thủ túc của cơ hội, nhân tế quan hệ, nhân duyên, quý nhân tiểu nhân.

7 – Cung nô bộc là phu thê cung lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí: Biểu hiện phối ngẫu của đào hoa cùng duyên với người khác phái vị trí. Lại chủ được thai nghén sinh sản sẩy thai ý nghĩa. Lại chủ phối ngẫu của tính tình tâm tính cùng thân thể khỏe mạnh. Hà đồ 38 là mộc, phu thê là ba là chính phối, nô bộc là tám là ngoại tình, như cung phu thê không có năm sinh tứ hóa, mà cung nô bộc có năm sinh tứ hóa thời, thì có thể mượn danh nghĩa cung nô bộc của tứ hóa là dụng.

8 – Cung nô bộc là cung tử nữ lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Đoán tài vận của tử nữ. Cung tử nữ cũng chủ hùn vốn vị trí, cho nên cung nô bộc vậy biểu hiện hùn vốn quan hệ của tài vận tài lợi.

9 – Cung nô bộc là cung tài bạch lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán tài bạch có liên quan thu chi vận động. Vị bằng hữu này có thông tài ý nghĩa, giống như hóa thành tiền bạc vay mượn.

10 – Cung nô bộc là cung tật ách lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán chính mình thân thể kiện khang tình hình.

11 – Cung nô bộc là cung thiên di lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Đoán bản thân ra ngoài họa phúc cùng nhân tế quan hệ hòa hợp liên lạc hỗ động.

* Chín cung quan lộc

1. Hàm nghĩa

Vận khí vị trí, kiếm tiền phương thức, ngành nghề, phối ngẫu của hình tượng vị trí năng lực vị trí, ngoại tình vị trí, tử nữ tình trạng sức khỏe vị trí, mộ tổ vị trí, thư phòng bàn đọc sách.

Cung quan lộc được gọi là cơ vận cung, phàm bản mệnh của vận thế chập trùng vinh khô nơi này nhìn ra.

Cung quan lộc chưởng quản người này nhận trách nhiệm của năng lực, cùng sự nghiệp công việc kinh doanh vinh khô, bao quát lên chức, giáng, chuyển nghề, thất nghiệp vân vân.

Cung quan lộc nhận kéo dài tánh mạng cung của tính cách, ở đây phát mà làm bên ngoài của hành vi; có hành vi tức có nhân quả, cho nên là nghiệp lực vị trí.

Chủ người này bên ngoài của hình tượng cử chỉ. Hình tượng đoan chánh lương thiện tất có lợi cho phát triển sự nghiệp.

Cung quan lộc lại chủ cùng việc học đi học tình hình, đánh giá thành tích khảo thí tốt hay xấu. Cung quan lộc vậy có thể phối hợp cung phụ mẫu (văn thư công danh), đoán công chức quan vận của cát hung. Đoán chọn vận thì cần ngoài tham gia cung nô bộc. (đại chúng không xác định về mặt xã hội).

Cung quan lộc đại biểu tại phu thê quan hệ bên ngoài của duyên với người khác phái phần; bản cung như có năm sinh tứ hóa tương đối dễ có ngoại tình.

Như ly hôn tái giá thì cung quan lộc đại biểu thứ hai xuân, cho nên vậy đoán sau tái hôn của hôn nhân.

Nếu cung quan lộc làm một cung huynh đệ là nghịch sáu, Quan lộc cùng huynh đệ cung, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Cung quan lộc là một tử nữ là nghịch tám, tử nữ là cung quan lộc của tuyệt tình vị trí. Tử nữ biểu hiện hùn vốn giao tế, sự nghiệp bại trận nhiều bởi vậy tới.

Quản lộc cung, cung phụ mẫu, cung phu thê, cung tật ách, là tứ chính của cung quan lộc, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung quan lộc, cung mệnh, cung tài bạch làm bản mệnh cung của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung quan lộc là cung tài bạch; cung quan lộc cũng là khí số vị của cung mệnh.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung quan lộc là bản cung, thì phu thê nói đối cung, quan phu tổng cộng thành thái cực, tuyến Phu Quan là công danh tuyến.

2. Lai nhân cung

Tại cung quan lộc, có sự nghiệp, bà chủ gia đình đem gia sản thành sự nghiệp, duyên với người khác phái, phu thê định vị nhân duyên bên ngoài, ly hôn có thể đoán thứ hai xuân tốt xấu.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung quan lộc là điền trạch cung lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Cung phụ mẫu chủ danh vọng văn thư, xem gia đình giáo dục cùng gia đình gia phong tốt xấu. Lấy dương trạch luận là thư phòng.

2 – Cung quan lộc là cung phúc đức lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Cung quan lộc đại biểu hành vi, có hành vi tức có nghiệp lực quả báo, nghiệp lực này tức hội phản ứng tích tồn đến phúc của mình phần nhân quả vân vân. Cho nên tích phúc phải từ bản thân của hành vi bắt đầu làm.

3 – Cung quan lộc là cung phụ mẫu lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Đoán nghiên cứu học hỏi hoàn cảnh không gian tốt xấu. Phụ mẫu là danh vọng, danh vọng của điền trạch là danh vọng của quy tàng chỗ, cho nên phát triển sự nghiệp quyết định vậy danh vọng địa vị xã hội!

4 – Cung quan lộc làm bản mệnh cung lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán bản mệnh mệnh cục của khí vận cao thấp, cùng bản thân sự nghiệp tiền đồ, cùng hành vi bản thân hình thức. Như tu đạo nhân sĩ nói, cung quan lộc biểu hiện ngã tu đạo hành vi cùng Đạo hạnh phát triển

5 – Cung quan lộc là cung huynh đệ lập thái cực thời của nô bộc vị trí tuyệt tình vị trí. Huynh đệ tổng quản nhân tế quan hệ, thành tựu tuyến, khác giới tình duyên, nhân tế hòa hợp các loại, cung này của thay đổi thành bại tức tại cung quan lộc đại biểu của hành vi, sự nghiệp hoặc tiếng phổ thông nói, sự nghiệp của ta thay đổi thành bại quyết định bởi tại xã hội đại chúng; bởi vì nô bộc là chúng sanh cùng nhau của cung vị. Cung quan lộc cũng có thể đơn thuần nhìn tay của ta đủ mệnh cục thành bại cùng tiềm phục họa phúc.

6 – Cung quan lộc là phu thê cung lập thái cực thời của thiên di vị trí: Chủ đạo phối ngẫu nhân duyên bên ngoài nhân tế quan hệ. Cũng đại biểu ngã ngoại tình cùng xuân thứ hai (hôn nhân lần thứ 2); đại biểu tại phu thê quan hệ bên ngoài của khác giới nhân duyên; cho nên cung quan lộc nếu như có tứ hóa năm sinh tương đối dễ có ngoại tình. Như vợ cả ly hôn thì cung quan lộc đại biểu thứ hai xuân, cho nên vậy đoán sau tái hôn tình duyên cát hung.

7 – Cung quan lộc là cung tử nữ lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị trí. Ngoại trừ đoán đời sau của tính tình nội tâm cùng thân thể kiện khang bên ngoài; cung tử nữ vốn là đào hoa vị trí, cũng có thể ẩn dụ là đào hoa thế chất vốn có. Bởi vì hà đồ 49 là bạn, bốn là cung tử nữ chín là cung quan lộc, hai cung này vốn là đồng khí cùng nhau nhu.

8 – Cung quan lộc là cung tài bạch lập thái cực thời của tài bạch vị trí. Giữ tiền tài tiền bạc thanh toán vận dụng chuyển đổi tình hình. Tài của tài vị chính là trở lại cung quan lộc bên trên, đương nhiên cũng mang ý nghĩa mưu cầu chính tài muốn trước tìm phát triển sự nghiệp.

9 – Cung quan lộc là cung tật ách lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán thân thể của ta bên ngoài của giao tế xã giao, (cung tử nữ là điền trạch bên ngoài), cho nên chủ người này bên ngoài của hình tượng cử chỉ; này là hành vi của ta luận vậy.

10 – Cung quan lộc là cung thiên di lập thái cực thời của phu thê vị trí. Đoán chính mình bên ngoài đối nhân xử thế cùng công việc năng lực xử sự.

11 – Cung quan lộc là cung nô bộc lập thái cực thời của huynh đệ vị trí. Nô bộc là bạn bè đồng lứa, đoán bằng hữu của ta chung sống tăng giảm cùng thành tựu.

* Mười cung điền trạch

1. Hàm nghĩa

Đại gia tộc, gia thế xuất sinh bối cảnh, gia đình vui vẻ, tài phú cung cất giữ, khố vị, bất động sản vị, khoản tiền gửi ở ngân hàng các loại, hoàn cảnh sống, phòng khách, sinh hoạt tình dục vị trí, tiểu hài tử năng lực hình tượng, phụ mẫu hứng thú yêu thích, tổ tiên, gia gia bác gái.

Cung điền trạch chủ quản gia đình được gọi là gia vận cung, cho nên đại biểu cùng người nhà chung sống Đối Đãi tình hình.

Cung điền trạch là giấu tài chỗ, cho nên lại nói khố vị; là tổ nghiệp (gia tộc sản nghiệp cùng ngành nghề) có hay không, bất động sản trí sản nhiều ít.

Cung điền trạch vừa là ở của hoàn cảnh cách cục, có thể kiêm luận âm dương trạch khí; phàm bất động sản của mua bán di chuyển di cư các loại sự tình thích hợp thuộc hắn.

Nếu điền trạch có đào hoa tinh, người này đối nhà ở hoàn cảnh yêu cầu rất cao, coi trọng sinh hoạt phẩm vị.

Cung điền trạch cũng là thứ hai mệnh viên, cung điền trạch bị xung xem như cung mệnh bị xung. Cung điền trạch sát nhiều kiêm xung, cần phòng cháy trộm.

Cung điền trạch có thể nhìn phối ngẫu chi giao hữu nghị hình, cùng nó khác giới bạn bè đồng lứa; cho nên sau khi cưới phối ngẫu bên ngoài gặp gỡ nhiều lấy bản cung là bắt đầu ban đầu.

Cung điền trạch là cung phu thê của tuyệt tình vị trí cùng phá bại vị trí, như cung phu thê cùng cung điền trạch hai cung can cung hóa khí, sinh ra hỗ động giao dịch, nói (thê điền giao dịch), thì cần lưu ý hóa khí biến hóa, khả năng dẫn đến hôn nhân biến hóa!

Đơn thuần đào hoa, thì cung tử nữ biểu hiện người trẻ tuổi, cung điền trạch biểu hiện tuổi tác khá lớn.

Nếu cung điền trạch làm một cung phu thê là nghịch sáu, điền trạch cùng cung phu thê, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng

Cung điền trạch làm một tài bạch là nghịch tám, tài bạch là tuyệt tình vị của cung điền trạch.

Cung điền trạch, cung mệnh, cung tử nữ, cung thiên di, là điền trạch cung của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung quan lộc, cung huynh đệ, cung tật ách là điền trạch cung của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung điền trạch là cung tật ách; cung điền trạch vậy là khí số vị của cung huynh đệ.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung điền trạch là bản cung, thì tử nữ gọi là đối cung, điền tử tổng cộng thành thái cực, tuyến Tử Điền là biến động tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung điền trạch, nhân khẩu thịnh vượng, công danh khỏe mạnh, tại dương trạch tiền tài, tổ đức, phúc âm, xuất sinh gia đình, sau khi cưới gia đình, bất động sản, sản nghiệp tổ tiên, tài khố, Dịch Mã dọn nhà, xuất ngoại, phòng ở, mặt tiền cửa hàng văn phòng, công nhân, tư pháp ngục giam trại tạm giam.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung điền trạch là cung phúc đức lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Phúc đức bao hàm tự thân của phúc phận, phẩm tính, tánh tình. Cũng là cuộc sống hôn nhân cát hung cung vị trọng điểm, phụ mẫu mà sống tôi dục tôi, phúc đức cha mẹ = cung điền trạch, biểu thị phúc phận của ta phẩm tính cùng cuộc sống hôn nhân, đều cùng cha mẹ của ta dậy bảo có quan hệ, này là gia vận gia phong ảnh hưởng phúc đức vậy.

Này là gia đình tích thiện tất có nhiều niềm vui vậy. Cho nên đoán phúc phận của ta nặng nhẹ cùng lý tưởng.

2 – Cung điền trạch là cung phụ mẫu lập thái cực thời của vị trí phúc đức. Cha mẹ ta của phúc phận ham mê lý tưởng các loại, từ cung điền trạch quan sát. Kiêm đoán nghiên cứu học hỏi của phúc phận lý niệm quan niệm.

3 – Cung điền trạch làm bản mệnh cung lập thái cực thời của vị trí điền trạch. Đoán gia vận của ta tài khố vị trí, người nhà chung sống, ở hoàn cảnh, cùng nhân duyên

4 – Cung điền trạch là cung huynh đệ lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Đoán huynh đệ của ta thủ túc sự tình nghiệp vận thế, cùng huynh đệ hành vi khí vận.

5 – Cung điền trạch là phu thê cung lập thái cực thời của nô bộc vị tuyệt tình vị: Cung điền trạch cùng cung phu thê hai cung ở giữa vô cùng mật thiết: Một mặt lấy cung điền trạch làm thể thời, điền trạch là phu thê cung của tuyệt tình vị. Một phương diện khác lấy cung phu thê làm thể thời, phu thê là điền trạch cung của tật ách vị (mời tham khảo cung phu thê bộ phận, tức phu thê là gia đình bất động sản của bản thể, gia đình hoà thuận vui vẻ liên quan đến hôn nhân viên mãn cùng phát triển sự nghiệp thuận lợi. ). Nơi đây chỉ nói điền trạch là phu thê cung của nô bộc vị tuyệt tình vị, tức hôn nhân của thành bại có thể từ gia đình hoà thuận hay không nhìn ra. Nô bộc vị cũng là chúng sanh giống nhau cung vị, cho nên đoán giao hữu của phối ngẫu nhân tế tình hình, nhất là khác giới bạn bè đồng lứa; cho nên đã kết hôn của nữ giới đoán đào hoa có hay không úng từ cung điền trạch đoán, bởi vì từ cung điền trạch đoán có thể tra biết nó kết giao tình hình. Như cung phu thê cùng cung điền trạch hai cung can cung hóa khí, sinh ra hỗ động giao dịch, thì cần lưu ý hóa khí biến hóa khả năng dẫn đến hôn nhân biến hóa! Này nói (thê điền giao dịch)!

Cung điền trạch cũng có thể đoán phối ngẫu của mình tiềm phục của họa phúc khác thường.

6 – Cung điền trạch là cung tử nữ lập thái cực thời của thiên di vị trí. Đoán tử nữ tại bên ngoài của nhân tế quan hệ cùng vận động nghỉ ngơi, điền trạch không tốt thì tử nữ bên ngoài thị phi tự nhiên có.

7 – Cung điền trạch là cung tài bạch lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị. Cung điền trạch là cung tài bạch của tật ách vị, hà đồ năm mười gần nhau, tài bạch là năm, điền trạch là mười; cho nên tài điền là nhất lục cộng tông nhất biểu nhất lý, tài vận thân thể cùng gốc rễ tại nơi này; điền trạch bị xung chẳng khác nào tại cung tài bạch phá; vì vậy cung này đoán người này tài lực cùng tài bạch của ổ bệnh!

8 – Cung điền trạch là cung tật ách lập thái cực thời của tài bạch vị. Tật ách biểu hiện khỏe mạnh cùng tâm thức của mình tư duy, thân thể ta hoặc Tâm thức của thanh toán biểu hiện Đối Đãi, đều cùng cung điền trạch có quan hệ. Thân thể tài vận tốt xấu, tức phản ứng vậy gia đình của an ổn hay không, cho nên tài là giao dịch công cụ, tài tật hai cung ẩn hàm gia trạch dương trạch cùng tật ách của liên quan.

9 – Cung điền trạch là cung thiên di lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán ra ngoài giao tế vận động xã giao. Đơn thuần đào hoa thì cung tử nữ biểu hiện người trẻ tuổi, cung điền trạch biểu hiện tuổi tác khá lớn

10 – Cung điền trạch là cung nô bộc lập thái cực thời của phu thê vị. Đoán chính mình của bạn bè đồng lứa của phối ngẫu mệnh cách, cùng bạn bè đồng lứa của hôn nhân tình duyên tình trạng.

11 – Cung điền trạch là cung quan lộc lập thái cực thời của huynh đệ vị. Đoán bạn bè cộng tác của sự nghiệp của ta, hoặc sự nghiệp của ta đạt thành tựu cao tăng giảm! Phát triển sự nghiệp tốt đẹp, tự nhiên gia đình của ta hoà thuận vui vẻ, tài khố gia tăng.

Chú thích: Một dạng, cung vị trong chuyển đổi, rất dễ hỗn hào của làm như thế nào phân biệt chủ khách thể, giống như ví dụ, cung điền trạch là cung quan lộc lập thái cực thời của huynh đệ vị: Lúc này cung quan lộc làm chủ thể, huynh đệ vị là khách thể. Cho nên ứng nói ngã Quan lộc như thế nào đưa vào huynh đệ vị của hàm ý! Không thể nói huynh đệ thủ túc của ta sự nghiệp như thế nào!

* Mười một cung phúc đức

1. Hàm nghĩa

Nhân quả vị, bản tính yêu thích hứng thú, có hay không hội hưởng thụ nhân sinh, cùng tử nữ cung giống nhau đoán cảnh già, đoán tuổi thọ, phẩm tính tu dưỡng, tiền tài dục vọng, có hay không hám làm giàu, tổ phụ vị trí, nhà ăn, phối ngẫu của công việc có được hay không, mệnh tật phúc, đoán tâm tình ta.

Cung phúc đức là mệnh chỗ tồn tại, phật gia nói tới tam thế nhân quả vậy. Cho nên được gọi là tạo hóa cung. Đại khái mấy đời nối tiếp nhau chỗ tích tồn thiện ác của nhân, tới kiếp này được nhận, phàm nhân quả của bản thân mình cùng tổ đức về trước, trên thừa kế tổ đức tổ nghiệp, trung tích kiếp trước nhân quả nghiệp báo, hạ ấm con cháu.

Cung phúc đức biểu thị phúc khí đạo đức, phúc tuệ bố thí, tức bao hàm tự thân của phúc phận, phẩm tính, tánh tình.

Cung phúc đức chủ người này của quan niệm, lý tưởng, ham mê vân vân. Phàm lạc quan bi quan, tích cực tiêu cực các loại, cho nên cùng tự sát tự kỷ có quan hệ.

Cung phúc đức cùng cung tật ách tổng cộng cấu thành người của thất tình lục dục, tật ách thuộc tâm tính, phúc đức thuộc cùng tiêu tiền tiêu phí quan hệ với dục vọng

Cung phúc đức biểu trưng hưởng phúc thù tạc, như cơm áo tài lộc vật chất hưởng thụ phong phú hoặc ít ỏi, phân lượng nhiều it có quan hệ.

Cung phúc đức đại biểu cả đời thân thể thanh toán tiêu hao chỗ, (hưởng thụ một phần, thân thể tiêu hao một phần) nữ mệnh cùng sanh con có quan hệ.

Cung phúc đức thường giấu âm đức của tài, thuộc tương đối may mắn, không hẹn mà được, ngẫu nhiên đắc tài.

Cung phúc đức chủ phối ngẫu của hành vi, cùng cuộc sống hôn nhân cát hung, sau khi cưới hình thái, thăng trầm vân vân.

Nếu cung phúc đức là một tử nữ cung là nghịch sáu, phúc đức cùng tử nữ cung, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Cung phúc đức làm một tật ách là nghịch tám, tật ách là cung phúc đức của tuyệt tình vị.

Cung phúc đức, cung huynh đệ, cung tài bạch, cung nô bộc, là cung phúc đức của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh.

Cung phúc đức, cung phu thê, cung thiên di là cung phúc đức của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung phúc đức là cung thiên di; cung phúc đức vậy là khí số vị của cung phu thê.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung phúc đức là bản cung, thì tài bạch gọi là đối cung, phúc tài tổng cộng thành thái cực, tuyến Tài Phúc là tài lực tuyến.

2. Lai nhân cung

Cung phúc đức, trùng thế giới tinh thần, tổ đức, thân thể khỏe mạnh.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung phúc đức là cung phụ mẫu lập thái cực thời của vị trí phụ mẫu. Đoán chính mình của tổ phụ mệnh cách cách cục cùng cá tính

2 – Cung phúc đức làm bản mệnh cung lập thái cực thời của phúc đức vị. Quan sát phúc khí đạo đức của ta, phúc tuệ bố thí, tức tự thân của phẩm tính đức tính, quan niệm, lý tưởng, ham mê, cảm xúc tình cảm các loại, vậy biểu trưng hưởng phúc thù tạc hưởng thụ, cơm áo tài lộc vân vân. Như nữ mệnh thì cùng sanh con có quan hệ. Cung phúc đức cũng đại biểu nhân sinh quan như lạc quan bi quan, tích cực tiêu cực vân vân.

3 – Cung phúc đức là cung huynh đệ lập thái cực thời của điền trạch vị. Đoán tài khố vị của huynh đệ thủ túc của ta, gia đình gia sản tình trạng cùng gia vận cao thấp. Cung huynh đệ vậy biểu hiện thành tựu của ta, tôi thành tựu quy tàng vị trí bên trong cung phúc đức của ta, nhân quả tốt thì thành tựu tất không được khác biệt.

4 – Cung phúc đức là phu thê cung lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Cung phu thê chủ hôn nhân tình duyên tốt xấu, cho nên cung phúc đức đã là phu thê của khí số vị, thì biểu hiện tôi hôn nhân tình duyên của vận thế chập trùng.

Cũng có thể đoán chính mình phối ngẫu là sự nghiệp công việc phát triển. Cùng hành vi của nó.

5 – Cung phúc đức là cung tử nữ lập thái cực thời của nô bộc vị tuyệt tình vị. Nô bộc là tuyệt tình vị, đoán chính mình tử nữ mệnh cách của thành bại khác thường. Đoán chính mình tử nữ giao hữu nhân tế quan hệ tăng giảm. Cũng có thể đoán chính mình của đào hoa duyên với người khác phái của thành bại khác thường; bởi vì khác giới tình duyên phát triển cùng bản thân mình tình hình thực tế nghi ngờ cảm xúc quan niệm có trực tiếp liên quan.

6 – Cung phúc đức là cung tài bạch lập thái cực thời của thiên di vị trí. Cung phúc đức cùng cung tài bạch tương hỗ là bản đối, tài là dương phúc là âm, cho nên cung phúc đức thường giấu âm đức của tài, tương đối thuộc may mắn ngẫu nhiên đắc tài. Chủ bổn nhân ở bên ngoài của tiêu phí chi tiêu thù tạc hưởng thụ vân vân.

7 – Cung phúc đức là cung tật ách lập thái cực thời của tật ách vị bản thể vị. Quan sát ta tiềm ẩn thân thể khỏe mạnh bệnh tật cùng ẩn tàng nhân cách Tâm thức. Cho nên phúc đức là bởi vì tật ách là quả.

8 – Cung phúc đức là cung thiên di lập thái cực thời của tài bạch vị. Thiên di là vợ chồng của tài bạch; phúc đức là vợ chồng của Quan lộc, cho nên phúc được là thiên di của tài bạch vị! Đoán chính mình phối ngẫu tài của tài lực. Vậy đoán bổn nhân ở bên ngoài cơ hội có hay không quý nhân, cũng năng lực bởi vì người mưu cầu tài lợi

9 – Cung phúc đức là cung nô bộc lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán bạn bè đồng lứa của giao tế xã giao hưu nhàn giải trí. Cho nên như cung Tử nữ hóa lộc đến cung huynh đệ lúc, chủ ta giao tế tốt thích vui đùa có đào hoa; nữ mệnh dễ nhập phong trần. Hoặc như cung nô bộc hóa lộc đến cung phúc đức lúc, đối bạn bè đồng lứa nói rằng giao tế tốt có đào hoa, lại bởi vì nô bộc hóa nhập đến ngã hưởng lạc vị trí, cho nên là ta cùng của bạn bè đồng lứa hưởng lạc.

10 – Cung phúc đức là cung quan lộc lập thái cực thời của phu thê vị. Đoán sự nghiệp công việc thượng qua lại đồng bạn hợp tác, quan hệ xí nghiệp, hiệp lực xưởng.

11 – Cung phúc đức là điền trạch cung lập thái cực thời của huynh đệ vị. Điền trạch chủ khố vị bất động sản, huynh đệ vị chủ giao dịch biến hóa, cho nên chủ ta khố vị của giao dịch biến hóa chập trùng. Điền trạch cũng chủ nhà của ta vận, nhà ta vận hưng suy cùng ta phúc đức nhân quả tạo hóa có quan hệ!

* Mười hai cung phụ mẫu

1. Hàm nghĩa

Trưởng bối duyên, lãnh đạo quan hệ, khí chất tu dưỡng vị trí, bên ngoài biểu tượng vị trí, phẩm tương cung vị, bằng cấp kiến thức lại gọi quang minh cung, giao kèo văn thư, phối ngẫu ba mẹ tình trạng gia đình, tử nữ của công việc, xã hội đạo đức điển hình vị trí, cùng cung phúc đức giống nhau quả báo vị trí, có hay không năng lực tích đức, cơ quan nhà nước.

Cung phụ mẫu lấy người luận, thì nghĩa hẹp đại biểu phụ thân, cũng khuếch trương cùng trưởng bối, sư trưởng, cấp trên chủ quản. Cung phụ mẫu đại biểu phụ mẫu của cá tính, tài hoa cùng cách cục cao thấp. Cung phụ mẫu chủ trưởng bối cùng tôi thân duyên dầy mỏng; có hay không năng lực nhận được che chở. Tổng quát mà nói, mà sinh dưỡng giữ gìn của phạm vi. Sinh dưỡng nhân: Tôi chỗ tòng xuất cùng dựng dưỡng tôi chi toàn bộ vậy! Bao hàm hữu hình huyết thống liên kết, cùng vô hình của quần thể phụ thuộc. Như cha mẫu, nguyên quán, dòng họ, tộc quần, từ đường, huyết thống di truyền, câu lạc bộ, chánh phủ đảng phái, quan viên quốc tịch các loại!

Cái bảo giáo: Phàm đi học công danh khoa bảng, chế độ văn bằng, khế ước văn thư, thư xác nhận đảm bảo tín dụng, cho vay tư cách thành viên, khảo thí (cung phụ mẫu là ngành học khảo thí, cung quan lộc là khoa mục kỹ thuật khảo thí) tuyển cử cùng lúc đó lại đại biểu trí nhớ cùng chỉ số iq cao thấp. Cho nên cung phụ mẫu là văn thư cung.

Cung phụ mẫu cũng là cơ quan chánh phủ, công cộng cơ quan, công quyền lực, chính thức tài chính cơ quan vân vân. Luận pháp, cung phụ mẫu tại kiện cáo bên trên đại biểu hình sự! (cung huynh đệ đại biểu dân sự, dưới mặt đất dân gian vay mượn).

Luận tài bạch lúc, cung phụ mẫu chủ trí tuệ lấy tài như tông giáo ngũ thuật, văn hóa triết học, y sư giáo sư, học giả nghiên cứu, tác gia nghệ thuật, đại chúng truyền thông, phóng viên, viết thơ hộ vân vân!

Luận Quan lộc lúc, cung phụ mẫu chủ đại lý bán ra như môi giới bán buôn, trực tiêu thư đặt hàng, bảo hiểm chứng khoán, kỳ hạn giao hàng mậu dịch, kế toán viên cao cấp, luật sư, viết thơ hộ vân vân.

Luận hôn nhân lúc, cung phụ mẫu là hôn nhân của danh phận vị trí, giống như hôn thú.

Cung phụ mẫu vừa là tướng mạo cung, tức bên ngoài của ngũ quan hình dáng tướng mạo. Là cung tật ách của tâm tính, hiển hiện của biểu tượng vậy.

Nếu cung phụ mẫu làm một cung tài bạch là nghịch sáu, phụ mẫu cùng cung tài bạch, lấy hà đồ luận nói nhất lục cộng tông, hai cung ở giữa khí trường tương ứng.

Cung phụ mẫu làm một thiên di là nghịch tám, thiên di là cung phụ mẫu của tuyệt tình vị.

Cung phụ mẫu, cung phu thê, cung tật ách, cung quan lộc, là cung phụ mẫu của tứ chính, tứ chính làm thể là tĩnh

Cung phụ mẫu, cung tử nữ, cung nô bộc là cung phụ mẫu của tam phương, tam phương là dụng là động.

Khí số vị của cung phụ mẫu là cung nô bộc; cung phụ mẫu cũng là khí số vị của cung tử nữ.

Mười hai cung phân bản cung cùng đối cung, cung phụ mẫu là bản cung, thì tật ách gọi là đối cung, phụ tật tổng cộng thành thái cực, phụ tật tuyến là quang minh tuyến.

2. Lai nhân cung

Tại cung phụ mẫu, khả năng phục vụ với quốc gia đơn vị, có thể được là cha mẹ trưởng bối lãnh đạo trợ giúp, phục vụ quốc gia văn thư, ngân hàng mệnh lý phục vụ, trường học, đại biểu quốc gia hoặc là quốc gia, dịch mã vị.

3. Cung chức chuyển đổi

1 – Cung phụ mẫu làm bản mệnh cung lập thái cực thời của phụ mẫu vị. Đoán cá tính của phụ mẫu cùng cách cục cao thấp. Chủ phụ mẫu hoặc cấp trên cùng ta duyên phận dày mỏng; lại cung phụ mẫu là văn thư cung, đoán chính mình công danh học nghiệp, cùng bên ngoài của ngũ quan hình dáng tướng mạo cùng chỉ số iq cao thấp.

2 – Cung phụ mẫu là cung huynh đệ lập thái cực thời của phúc đức vị. Đoán huynh đệ thủ túc của phúc phận tánh tình, quan niệm lý tưởng, ham mê cảm xúc vân vân.

3 – Cung phụ mẫu là cung phu thê lập thái cực thời của điền trạch vị. Đoán phối ngẫu của tài khố vị cùng phối ngẫu nhà mẹ đẻ của tình trạng gia đình. Phu thê vậy chủ hôn nhân tình duyên, cung phụ mẫu là hôn nhân của quy tàng chỗ, cho nên đại biểu hôn nhân của danh vị giấy chứng nhận, cuộc sống hôn nhân của gia đình phát triển.

4 – Cung phụ mẫu là cung tử nữ lập thái cực thời của quan lộc vị trí khí sổ vị. Cung tử nữ là hùn vốn vị trí, phàm hùn vốn lợi và hại nơi này có thể thấy được! Vừa là tử nữ học nghiệp, sự nghiệp vận thế, cùng hành vi của nó biểu hiện.

5 – Cung phụ mẫu là cung tài bạch lập thái cực thời của nô bộc vị tuyệt tình vị. Tuyệt tình vị biểu hiện giao dịch khác thường phá bại vậy.

Cung phụ mẫu chủ tiền tài có quan hệ của chi phiếu khế ước của cát hung tăng giảm. Phổ biến tài bạch thất bại tại cung phụ mẫu chưởng quản của khế ước văn thư, thư xác nhận đảm bảo vậy!

6 – Cung phụ mẫu là cung tật ách lập thái cực thời của thiên di vị trí. Cung phụ mẫu vừa là tướng mạo cung, phàm tật ách của tâm tính tình dục biểu lộ ra bên ngoài của biểu tượng, cho nên nói tướng mạo cung.

7 – Cung phụ mẫu là cung thiên di lập thái cực thời của tật ách vị trí bản thể vị. Là bên ngoài cơ hội căn cơ, gọi là bên ngoài phát triển cùng hình ảnh cá nhân có quan hệ.

8 – Cung phụ mẫu là cung nô bộc lập thái cực thời của tài bạch vị. Đoán bạn bè đồng lứa tài bạch tài lực có hay không. Nô bộc cũng là chúng sanh giống nhau cung vị, phàm không xác định xã hội đại chúng về trước, cho nên tài của xã hội tại cung phụ mẫu, cho nên cung phụ mẫu là không cố định biển người của tiêu phí của quán trú địa, đang phán đoán sự nghiệp lợi nhuận tăng giảm thượng quá mức làm trọng yếu; phàm mở khách điếm bán trực tiếp cung này không thích hợp bị xung!

9 – Cung phụ mẫu là cung quan lộc lập thái cực thời của tử nữ vị trí. Đoán trên sự nghiệp của chi nhánh cơ quan, công ty con. Tử nữ cũng là vận động giao tế vị trí, phàm sự nghiệp của hướng ra ngoài phát triển ưu khuyết từ cung phụ mẫu điều tra. Cho nên cung phụ mẫu là sự nghiệp thể quan hệ xã hội vị trí.

10 – Cung phụ mẫu là điền trạch cung lập thái cực thời của phu thê vị. Điền trạch chủ khố vị bất động sản, phàm khố vị bất động sản của vận dụng.

11 – Cung phụ mẫu là cung phúc đức lập thái cực thời của huynh đệ vị. Đoán lý tưởng quan niệm của thành bại xuất nhập ưu khuyết.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button