Tử vi

Tiết 8: Tinh Thần (Sao)

Khâm thiên đấu sổ chỉ dụng mười tám sao tinh thần (sao), chủ yếu phân nhật cùng nguyệt, nhật là tử vi hệ, thiên phủ hệ. Nguyệt là thai tức mười thiên can. Ngũ uẩn giáp cùng trần sắc thân, tức tả hữu xương khúc hình thành tính. Thai bên ngoài là tử vi hệ sáu sao cùng thiên phủ hệ tám sao.

Cung vị phân ngũ hành, tinh thần (sao) phân âm dương Nam tinh {10}: Thiên cơ, thái dương, thiên đồng, thiên phủ, tham lang, thiên tướng, thiên lương, thất sát, văn xương, tả phụ.

Nữ tinh {7}: Tử vi, vũ khúc, phá kim, thái âm, cự môn, văn khúc, hữu bật.

Bạn đang xem: Tiết 8: Tinh Thần (Sao)

Chú thích: Liêm trinh có thể nam có thể nữ; hóa lộc là nam, hóa kị là nữ nhân.

Tử vi: Nhân đạo, tinh diệu, nhật: thái dương (dương), nguyệt: thái âm (âm)

Phân loại:

1, Tử Vi tinh hệ

(nhật nguyệt văn xương) bình hoành cùng hài hòa, cung vị quá vượng, cung vị này thì sẽ xảy ra vấn đề, như kéo vỡ. Phá vỡ vậy âm dương bình hoành.

2, Thiên phủ tinh hệ

Tam đẩu

1 – Bắc đẩu: Tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân, tả phụ, hữu bật.

2 – Trung đẩu: Thái dương, thái âm.

3 – Nam đẩu: Thiên lương, thiên cơ, thiên phủ, thiên

tướng.

4 – Nam đẩu thiên đạo, bắc đấu địa đạo.

* Tử Vi tinh hệ

Tử vi hệ của sáu sao liền tương đương tại không gian tọa độ, từ hà đồ, lại từ địa chi lục hợp biến hóa thành. Đẩu số có ngũ tinh liên châu dụng pháp. Thai bên trong tiên thiên là tính, tính tình. Thai bên ngoài hậu thiên là mệnh.

(1) Tử vi

Kỷ thổ, chủ tôn quý, tự hóa hiểu nạn, thọ tinh.

1 – vật: Kỳ trân châu báu, đồ cổ, kim cương, nhập khẩu cao cấp xe nhỏ, đồ dùng trong nhà.

Tinh vi cao quý bắc đẩu đế vương tinh, hóa khí vi tôn, tước lộc, cung quan lộc chủ, tài tinh thọ tinh quý tinh. Đế vương chi tinh chủ cô độc, định mệnh bàn lúc xác định Tử Vi tinh, nó tinh diệu đều năng lực sắp xếp xuất hiện. Người của điểm cuối cùng điểm xuất phát, tử vi thai nghén vạn vật, chủ tạo hóa phúc phận là chủ tể của vạn vật.

2 – người: Hỉ hoan hội Lục Cát Tinh, phụ bật xương khúc, nhưng mà sẽ trì trệ, không phân phải trái.

Nhập mệnh cung hoặc cung quan lộc cách cục thật có địa vị xã hội Quan quý, yêu cầu cao, nhập lục thân cung cô độc. Càng ở cung Dần Thân hội thiên phủ càng cô độc, cung thiên di được quý nhân tương trợ.

3 – tật bệnh: Thổ bệnh, tính khí ẩm ướt hàn, tăng thêm căng đau. Đầu tóc, phần đầu.

4 – hôn nhân đào hoa: Yêu cầu cao, ưu tú cô độc. Đối phối ngẫu yêu cầu cao, dễ dàng có lòng hư vinh. Tử Vi tinh tại bắc cực là Tử Vi tinh chánh vị vị trí, tử cung cung Ngọ đơn cung độc tọa so với tương đối cô độc.

5 – chức nghiệp: Kỷ thổ, thuần âm, bắc đẩu đế vương tinh, hóa khí vi tôn quý chi tinh, ti tước lộc, có thể giải nạn duyên thọ chế hóa, cũng là Quan lộc chủ, cao ngạo tương đối trọng thể diện, Tử Vi tinh thuộc hoàng kim, châu báu, mã não, đồng hồ khách điếm, cao quý của đồ cổ tranh chữ, cán sự, nhà cao tầng, tài chính cơ quan, cửa hàng bạc, tinh vi tay nghề, đi làm nhân viên, nhân viên cao cấp, thư ký tiểu thư, y khoa (khuynh hướng nội khoa hoặc khoa tim mạch), có kiên nhẫn, có định lực, cho nên thích hợp làm một dạng, trạng thái tĩnh của nghề nghiệp.

(2) – thiên cơ Ất mộc

1 – người: Hóa khí làm thiện là trí, người nhiều mưu trí, lưu động, tại cung phu thê cung quan lộc bất an với hiện trạng không ổn định. Giữ mình, thọ tinh, Huynh địa cung chủ, tâm địa nhân từ.

Thiên cơ thiên lương tham lang cùng tông giáo mệnh lý ngũ thuật có quan hệ, chủ động biến thái, Dịch Mã tinh.

Cùng học thuật nghiên cứu tương quan, đại biểu lão sư, thiên cơ khoa dịch học ngũ thuật, học thuật giáo dục chi tinh. Tọa mệnh cung trí tuệ cao linh xảo gấp gáp, cùng xương khúc đồng cung tố chất thần kinh. Đại biểu tay chân bằng hữu tứ chi, tại mệnh phúc tật đại biểu ta lông mày dài nhỏ sẽ không quá dày, khẩu tài sắc bén, biện luận chi tài, tiểu nhân tinh. Thích hợp luật sư nghề phục vụ, nhập ngã cung nhiều ý tưởng có tham mưu năng lực.

2 – vật: Máy móc xe gắn máy, nhà dụng hàng kim khí nhỏ, con mắt, bụi cây thấp mộc, tiểu miếu chúc, học nghiệp giới giới giáo dục tông giáo ngũ thuật.

3 – tật bệnh: Can đảm, ngực lấp, thời gian lâu dài sẽ dẫn phát huyết dịch vấn đề, cháng váng đầu hoa mắt, tứ chi gân cốt, hệ thần kinh. Thiên cơ thái âm nếu thái âm hóa kị có thể là bệnh tiểu đường xuất huyết não.

4 – hôn nhân đào hoa: Một nửa khác tinh tế có tài tố chất thần kinh, yêu đương hay thay đổi, đào hoa dễ đứng núi này trông núi nọ.

5 – chức nghiệp: Ất mộc, thuần âm, nam đẩu ích thọ tinh, hóa khí làm thiện, là huynh đệ chủ, lại chủ tứ chi, ngang hàng, họ hàng gần, đại biểu trí tuệ, là biến động chi tinh, cùng mệnh lý tôn giáo học thuật hữu duyên, cũng là Dịch Mã tinh. Thiên cơ tinh thuộc thang lầu, ưng đỡ, đầu máy, tấm gương, kính mắt, thủy tinh, đường sắt, huynh đệ, tay chân, cây cối, cột điện, tấm bảng gỗ, cửa sổ, máy móc, chùa miếu, tông giáo, tứ chi, học thuật, mệnh cùng nhau, giới giáo dục, gia đình, hàng kim khí nhỏ (như ốc vít, cái kéo), cắt tóc, xe cứu hỏa, xe cứu thương, thiết kế, thiết kế, quân sư, trí tuệ tài, hành văn kiêm thư ký tiểu thư

(3) – Thái dương

Bính hỏa, trụ vương trung thần tỷ can

1 – người: Quang minh lỗi lạc, khoan dung độ lượng đại lượng bác ái, Dịch Mã bận rộn bôn ba, quyền quý chi tinh, cung quan lộc chủ tinh, đại biểu phụ phu tử. Tọa mệnh cung nhân quang minh lỗi lạc không câu nệ tiểu tiết, bác ái dễ dàng có cảm tình bối rối. Là điển hình nhất Quan lộc chủ, cố gắng bôn ba mà đã có thành tựu. Có khác tại tử vi giới hạn tại Quan quý công buôn bán nông, đại biểu công vụ viên, công chức quốc gia, tử vi là buôn bán chính trị đều có thể phạm vi lớn, thái dương thích hóa quyền, đoán thăng chức.

Chủ nam tính, không thích hợp nữ mệnh, nhập mệnh tật phúc mặt chữ quốc không được nhọn. Tại cung Dần đến cung thân tốt nhất, ban ngày thái dương sáng tỏ, công chính, ấm tinh cùng thiên lương.

2 – vật: Cung cấp điện hệ thống, máy phát điện, nóng năng lực sáng năng lực, trường học giáo sư, pháp viện tư pháp kiểm sát trưởng, loa phóng thanh giới.

3 – tật bệnh: Đại biểu phần đầu cháng váng đầu cao huyết áp, con mắt cận thị bệnh mù màu, tâm hỏa bệnh trĩ, đại tràng khô tiêu ra máu vân vân. Trái tim, thái dương, con mắt, nhiệt độ cơ thể.

4 – hôn nhân đào hoa { cung phu thê cung tử nữ cung quan lộc }: Thường thường là trong công việc nhận thức, giao tế bên trong đào hoa.

5 – chức nghiệp: Bính hỏa, thuần dương, trung thiên đấu tinh, hóa khí vì quyền quý, ti Quan lộc chủ, vừa là phụ, phu, tử, chính trực kiên cường, có cảm giác cô độc, thích công ích sự nghiệp, mang phục vụ tính của nghề nghiệp, hoặc từ thiện sự nghiệp, cùng chính trị có quan hệ, thái dương tinh thuộc điện thoại, thang máy, điện năng lực nguồn gốc, cao vật, phần đầu, thủ cái cổ, trường học, pháp viện, quan hệ xã hội, loa phóng thanh giới, mậu dịch, cơ quan du lịch, đi làm nhân viên, giáo chức, điện thoại thiết bị, lốp xe, giới giáo dục, hoặc giáo dục trẻ em công việc, ái tâm phục vụ, trung tây y, nhân viên y tế.

(4) vũ khúc

Tân kim, tướng tinh, cung tài bạch chủ

1 – người: Quả quyết cương trực tâm cơ nhanh miệng, thẳng tính không hiểu chuyển biến, tốc chiến tốc thắng, ngũ quan diện tướng vũ khúc tọa mệnh cung hóa quyền cái mũi cao thẳng. Nỗ lực lao tâm lao lực chỗ được của chính tài, mà tham lang là thiên tài tinh. Vũ khúc cùng tử vi cô độc.

2 – vật: Tài chính cơ quan, ngân hàng kế toán, thuế vụ, công ty bảo hiểm, cung cấp sanh con dụng của ngũ kim khí cụ. Như máy đào đất, máy móc loại, bài vị thổ địa công, chùa miếu tháp.

3 – tật bệnh: Phế hệ hô hấp, bệnh lao phổi, ho khan cảm mạo, viêm xoang, tứ chi, ruột thừa.

4 – hôn nhân đào hoa: Kết hôn muộn, kết hôn không được, duyên phận mỏng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dễ dàng sinh ra đào hoa tuổi tác chênh lệch, tử vi vũ khúc vân vân cô độc chi tinh xuất hiện ở cung phu thê đào hoa bất lợi.

5 – chức nghiệp: Tân kim, thuần âm, bắc đẩu chính tài tinh, chủ tài bạch, cũng chủ tướng tinh, vừa là quả tú tinh, tính cách kiên cường tâm thẳng, chủ phế, cơ quan hô hấp, sao Vũ khúc thuộc ngân hàng, tài chính cơ quan, tháp chùa, miếu thờ, cao lầu tháp nhọn, vận động thiết bị vận động viên, tài phán quan, kim loại giống như không phải nhà dụng ngũ kim, máy móc, kế toán, nhân viên thu ngân, thủ quỹ coi tiền đấy, hoặc quân cảnh giới.

(5) thiên đồng

Nhâm thủy, nam đẩu tinh, cung phúc đức chủ, kéo dài tuổi thọ, hưởng phúc tinh.

1 – người: Ôn hòa khiêm tốn, ôn tồn lễ độ, diện mục lông mi rõ ràng nhãn thanh tú, mặt hơi tròn, trí lực cao tinh, phản ứng nhanh. Thích hợp nữ nhân không thích hợp nam, nam tính không cầu phát triển, nữ tính yên tĩnh.

2 – vật: Có thể uống nước dùng, nước trà đồ uống, phúc lợi cơ quan, siêu thị quà vặt khách điếm, ngành dịch vụ, lão sư 3 tật bệnh: Can đảm, bí niệu, bàng quang, bệnh tiểu đường, nhĩ, cái mũi, phổi.

4 – hôn nhân đào hoa: Một nửa khác ôn hòa vừa vặn, da trắng, nhân duyên không tệ. Thiên đồng thái âm có nhân duyên của đào hoa, thiên đồng cự môn nhục dục đào hoa, thiên đồng thiên lương giao tế bên trong đào hoa.

5 – chức nghiệp: Nhâm thủy, thuần dương, nam đẩu tinh, hóa khí thành phúc. Chủ phúc đức, chính là ích thọ giữ gìn sinh ra của ở lại. Năng lực duyên thọ chế hóa, vòi nước, chỗ thấp chi địa, vải vóc, bố trí buôn bán, áo vải, phục vụ xã, thanh niên, buôn bán khách điếm, ổn định giá trung tâm, cà phê khách điếm, sự vụ cơ quan, hành chánh vật dụng, đi làm nhân viên, viện làm đẹp, ái tâm phục vụ trung tây y, nội khoa, tiểu nhi khoa, Sơn y mệnh bốc cùng nhau.

(6) liêm trinh

Đinh hỏa, cung quan lộc chủ, tù tinh quan phi chi tinh, thứ đào hoa chủ.

1 – người: Gian tà, thị phi, nhiều cạnh tranh, tố tụng, quân cảnh pháp luật, có công quyền của tinh, cổ đại biểu thị quan viên cấp bậc, có lực chế phục, đẳng cấp phân chia xử cấp bộ cấp. Quan trường, thiên tài tinh, đánh bạc đầu cơ, lòng háo thắng mạnh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, dễ nước chảy bèo trôi.

2 – vật: Khu vực hoang vu, núi hoang đất trống, sơn lâm, đồ điện truyền hình điện thoại, nữ tính đồ trang điểm ngành nghề, sòng bạc.

3 – tật bệnh: Trái tim, tâm tỉ lệ không đồng đều, liêm trinh văn xương hóa kị càng rõ ràng. Bệnh nan y, khối u bệnh aids, bệnh lây qua đường sinh dục, hóa lộc dễ đổ máu, hóa kị dễ nội thương, huyết dịch.

4 – hôn nhân đào hoa: Đào hoa không khỏi kỳ diệu, tới tay lại chán ghét. Tình cảm ngắn ngủi, nhục dục đào hoa, không nhìn đối phương bối cảnh, miễn là yêu thích.

5 – chức nghiệp: Đinh hỏa, thuần âm, sao Bắc đẩu, là tinh hồn chi tinh, hóa khí là tù, quan phẩm cấp cùng quyền lệnh, cũng là Quan lộc chủ, cũng là thứ đào hoa, đại biểu mạnh mẽ, chủ tranh tham vậy. Dễ phạm quan phi hình phạt, Liêm Trinh thuộc rừng cây, rừng rậm, chồng chất mộc, đồ gỗ, đồ điện trải qua gia công của thành phẩm, trang hoàng đi, giường tủ, đất hoang, hàng vật liệu gỗ, thuộc da, công nghiệp nặng, điện tử, máy tính, quân nhân, hiệu cầm đồ, sòng bạc, công ty mậu dịch, sợi. Pháp luật, tư pháp, thời thượng nghiệp, thiết kế, nghệ thuật loại

* Thiên phủ tinh hệ

(1) Thiên phủ

Tự mang hóa khoa, khương thái hậu, mậu thổ, tài tinh khố tinh cùng hóa khoa tinh giống nhau, cùng tử vi cùng là nam bắc đẩu đế vương tinh.

1 – người: Quyền cao chức trọng, chất phác thiện lương, thông minh linh xảo, đa tài đa nghệ, lục thân duyên tốt, tự mang hóa khoa, giải ách cùng tử vi cùng, keo kiệt yêu quý tiền tài, có cảm giác ưu việt, cao ngạo mèo khen mèo dài đuôi.

2 – vật: Kho của nhà trời, tứ xuyên, đất đai phì nhiêu, sản vật nhiều, phong nông chi tinh, nhà cao tầng hoàng kim quý giá của vật phẩm, nông nghiệp chăn nuôi nghiệp.

3 – tật bệnh: Tính khí, bệnh bao tử, dạ dày, bụng, cơ bắp thịt.

4 – hôn nhân đào hoa: Phối ngẫu cá tính ôn hòa bộ dáng tuấn tiếu, đồng học đồng sự của đào hoa, mèo khen mèo dài đuôi.

5 – chức nghiệp: Mậu thổ, thuần dương, nam đẩu đế vương tinh, hóa khí vì quyền khiến cơ hội nữu, hữu hóa khoa tác dụng, cho nên chủ có giải ách, duyên thọ chi công năng lực, là tài bạch chủ, cũng là điền trạch chủ, được gọi là lộc khố chi tinh, chính là phú quý căn cơ, đại biểu to lớn, ưu việt, trí tuệ, thiên phủ tinh thuộc: Văn phòng, nhà cao tầng, nông trường, cây nông nghiệp, sườn núi cao, trồng trọt chăn nuôi, công việc trên lâm trường, cục thuế vụ, chi cục thuế, viết thơ hộ, quân chánh, tham mưu trưởng, thư ký, nhân viên công vụ, trồng trọt chăn nuôi nghiệp, bình thường trạng thái tĩnh của nghề nghiệp.

(2) Thái âm

Quý thủy, mẫu thê nữ, cung điền trạch cung tài bạch chủ, Dịch Mã tinh.

1 – người: Cùng mệnh lý tương quan, thích hợp nữ nhân không thích hợp nam, được duyên của nữ nhân, có đàn bà tương trợ, tại lục thân cung thì cung vị này của phái nữ trở nên tương đối ưu tú thậm chí sẽ trở nên nổi bật.

2 – vật: Tại cung điền trạch cũng tứ hóa không lo bất động sản có nhà, giòng suối, thủy phun, không thể uống nước dùng, hồ nước, đồ trang điểm kiến trúc nghiệp, nghề làm vườn, ngành cá nước ngọt, quảng cáo nghiệp KTV, quán trọ, cơm khách điếm, giường.

3 – tật bệnh: Huyết dịch tuần hoàn tương quan, khí ẩm, bệnh mẩn ngứa, bệnh mề đay, thận, tuyến mồ hôi, tinh hoàn, vú, con mắt.

4 – hôn nhân đào hoa: Cùng thiên cơ giống nhau tại trong tình cảm là dao động chi tinh, ngờ vực vô căn cứ chi tinh, cẩn thận đa tình.

5 – chức nghiệp: Quý thủy, thuần âm, trung thiên đấu tinh, hóa khí là thủy của tinh, chủ phú, tư điền trạch chủ, cũng là lộc khố chủ tể, vừa là mẫu, ở lại, thê tinh, nữ tinh, thông minh, ôn hòa, bác ái, sach sẽ, dễ phạm huyết quang giải phẫu, thái âm tinh thuộc hố nước, thủy đạo, giòng suối, chỗ trũng chi địa, hàng nội địa hoặc cao cấp xe nhỏ, thổ địa mua bán, bất động sản buôn bán, thân thể chủ hạ thể bộ vị, gà rừng xe, kiến thiết công ty, thiết kế sư, nhân viên thuế vụ, vườn hoa, nghề làm vườn, tự do nghiệp, phòng ăn, chất hóa học, ảnh nghệ giới, truyền hình, phòng ca nhạc, loa phóng thanh công ty, khoa phụ sản của nghề nghiệp, kiếm lời nữ tính của tài, đồ trang điểm, viện làm đẹp, chuyên gia làm đẹp, người đi thuyền, hóa học nguyên khoa, hải vận, khách du lịch, thiết kế thời trang, xe hơi mua bán, trung tây y, nội khoa, tiểu nhi khoa.

(3) – Tham lang

Giáp mộc, đào hoa chủ, thiên tài tinh.

1 – người: Tình cảm tửu sắc sinh hoạt cá nhân, đánh bạc

đầu cơ, đại đào hoa, nhân duyên nhục dục đều có.

2 – vật: Ngũ thuật chi tinh, nhập cung tài bạch thiên tài tốt. Rừng rậm cây cối cầu nối, ngu nhạc giới KTV, giới xuất bản văn hóa giới.

3 – tật bệnh: Can đảm, phong thấp, bệnh lây qua đường sinh dục, nam tính thận hư, nữ tính phụ khoa bệnh, bờ môi, nuốt cổ họng, quy đầu.

4 – hôn nhân đào hoa: Lưu động, vui đùa hiếu kỳ trêu đùa, tự ta khoái hoạt làm điểm xuất phát, hình như có nếu như không có, chính đào hoa tinh. Nhập cung phu thê kết hôn muộn là thích hợp, tốt nhất có sự chênh lệch tuổi tác.

5 – chức nghiệp: Giáp mộc, tính thuộc thủy, sao Bắc đẩu, hóa khí là đào hoa, chủ họa phúc, cũng xưng tài tinh, lại là thọ tinh, hiếu động hướng ngoại, thích mạo hiểm đầu cơ, không kiên nhẫn tĩnh, hảo dục vọng, tính cách kiên cường Huynh mãnh, cùng liêm trinh đồng cung, chủ tranh tham vậy. Tham lang tinh thuộc: Rừng rậm, rừng cây, cột điện, nơi công cộng, phong nguyệt nơi chốn, đình sân, đồn công an, đánh bài, mười ba chi, bài tứ sắc, xưởng thực phẩm (có cao ống khói) chỗ ăn chơi (mang theo sắc tình), xuất bản nghiệp, văn hóa sự nghiệp, khoa phụ sản, thực vật loại, tiên thuật (khuynh hướng đạo giáo), thiên tài hoặc thiên môn sinh ý, tham lang hóa lộc hoặc tham lang hóa quyền tăng cường, tham lang hóa kị, bất lợi chơi bài sẽ thua, nghệ thuật nghiệp kiêm Sơn y, mệnh bốc cùng nhau

(4) Cự môn

Quý thủy, miệng, ác độc, khương thái công thê tử, nghi kỵ nghi hoặc thị phi chi tinh.

1 – người: Khẩu thiệt chi tinh, khẩu tài tốt dễ vì khẩu tài trêu chọc tự dưng thị phi. Tọa mệnh cung làm giáo sư luật sư phát thanh viên người điều giải nhân viên bán hàng tương đối tốt nếu không nói nhiều tất nói hớ, nghi kỵ. Tham lang tham lam quấy phá của ngờ vực vô căn cứ ghen tỵ, cự môn không thể giải thích được của ngờ vực vô căn cứ ghen tỵ, cô độc, tọa lục thân cung bất lợi lục thân, duyên phận mỏng. Tại tử nữ cung, cùng tử nữ ngôn ngữ không hợp; tại cung nô bộc dễ được bằng hữu phỉ báng oán ngôn; tại cung phụ mẫu duyên phận mỏng, đi theo thân nhân lớn lên hoặc là nhận làm con thừa tự; cung khác cùng lý.

2 – vật: Hộ khẩu thẻ căn cước, cống thoát nước rãnh nước, kiến trúc nghiệp, tư pháp giới, ngũ thuật bên trong pháp thuật phù chú.

3 – tật bệnh: Lạnh bụng bệnh bao tử dạ dày chảy máu, khí quan hệ của tật bệnh, thở khò khè, yết hầu, hậu môn, lỗ mũi.

4 – hôn nhân đào hoa: Tại cung phu thê phối ngẫu thích hợp tọa lang quân nhân viên bán hàng vân vân nếu không lải nhải nghi kỵ tại cung phu thê thích hợp kết hôn muộn nghi kỵ nhiều. Nhiều chuyện khó nói ra, gây chuyện của đào hoa, ám tinh.

5 – chức nghiệp: Quý thủy, thuần âm, sao Bắc đẩu, điều khiển khẩu thiệt chi thần, hóa khí là ngầm, chủ thị phi, được gọi là cách giác sát, đại biểu ghen tỵ cùng nghi kỵ, chủ lo lắng âm thầm, là (thị phi tranh cãi) chi biểu tượng, lại là âm tinh chi tinh, có chứa lao đao cá tính, lục thân khó hoà hợp, hòa hợp lừa gạt, dễ phạm linh giới quấy nhiễu cùng âm sát tinh đều luận như vậy, cự môn tinh thuộc hộ khẩu tên ghi chép, xe hàng, xe tải lớn, bản mô hình, đường ray, đường sắt, dọn nhà hiện tượng, khe nước rộng, rãnh nước bẩn, khe nước ngầm, tường đổ, xuất nhập giao lộ, xe lửa, nhà phát minh, tư pháp giới, mạt chược, ngũ xác, đồ ăn vặt, gà vịt, heo thịt loại, phần mộ, lên đồng, phù chú, âm miếu, âm sát một âm khí nặng hơn của bộ phận, điều khiển vạn vật các loại, không bảng số bác sĩ (giả mạo), thuộc tài ngầm, cự môn tinh chú ý tiền tài không lộ ra, dễ bị kẻ trộm, trung cổ xe, hàng secondhand, cự môn hóa kị bất lợi chơi mạt chược thất bại.

(5) – Thiên tướng

Nhâm thủy, cơm áo, lộc tinh, cung quan lộc chủ, tự mang quyền.

1 – người: Tọa mệnh cung đối ăn uống mặc quần áo coi trọng, ấn tinh, thông minh thiện lương, độ cao nhiệt tình phục vụ của tâm, đối xử mọi người hòa ái dễ gần hài hước, ôn hòa.

2 – vật: Con dấu, đẹp đẽ của thủy, thác nước bể phun nước, công ty tổng hợp, đi làm chức vị cao.

3 – tật bệnh: Bàng quang, đường niệu, làn da, tụy tạng.

4 – hôn nhân đào hoa: Cung phu thê, thân hữu đồng sự giới thiệu của duyên phân hoặc vốn là đồng sự, thân càng thêm thân, vui vẻ, thu phóng tự nhiên, tình dục hưởng thụ tình cảm.

5 – chức nghiệp: Nhâm thủy, thuần âm, nam đẩu tinh, hóa khí là ấn tinh, điều khiển cơm áo, chủ tước vị, vừa là Quan lộc, chủ có thể giải Liêm Trinh của ác, là cát tường, từ ái của đại biểu, đối xử mọi người hòa ái dễ gần, cá tính hài hước, là một khai tâm quả. Thiên tướng tinh thuộc ấn giám, thiên tướng tinh cùng thiên diêu tinh đồng cung lúc, thuộc DU phẩm, thiên tướng thiên diêu, cự môn thiên diêu dễ có dược phẩm nghiện. Thiên tướng tinh cùng hồng loan tinh đồng cung thì thuộc nhục dục đào hoa, giả tạo ưng phẩm, văn thư, thủy đạo, ao nước, mộc tạo của sản phẩm, rương hình của quỹ giống nhau âm hưởng loại của hòm tủ, dòng nước nhỏ, công ty tổng hợp, phục sức Khách điếm, nhà bào chế thuốc, nghề ăn uống nói chung, chủ ăn mặc ngủ nghỉ của nghề nghiệp, thức ăn tự lấy, ái tâm phục vụ, Sơn y mệnh bốc cùng nhau. Hòa sự lão.

(6) Thiên lương

Mậu thổ, phụ mẫu tinh, thọ tinh, đào hoa tinh, ấm tinh.

1 – người: Thích chăm sóc người làm lão đại, đối tại tử tôn chăm sóc, gặp nạn hóa lành, giải ách, giúp người, tại cung mệnh rất hiểu ân tình hiểu đời khôn khéo.

2 – vật: Y viện, hiệu thuốc, trường học, thực vật lớn, tông giáo, thuốc dụng thực vật, thuốc đông y, đúng quy đúng củ, thanh cao có phong cách.

3 – tật bệnh: Tính khí, dùng óc quá mức, thần kinh não. Xương cốt, xương sống, tóc, lông mày. 4 hôn nhân đào hoa: Đối tượng thân thể cao gầy, hiểu biết được tiến thoái, nhân duyên đào hoa giao tế đào hoa.

5 – chức nghiệp: Mậu thổ, thuần dương, nam đẩu tinh, hóa khí là ấm, chủ may mắn cát lợi, điều khiển duyên thọ chi thần, có thể giải nạn chế hóa chủ cấp trên, trưởng bối, lại là cha mẹ tinh, có lão đại ý vị, cũng xưng trung khang tinh cùng y thuật có quan hệ. Thiên lương thuộc y dược, trung y, y viện, chính phái miếu thờ, trường học, cục điện báo, phần đầu, thủ cái cổ, giáo đường, tông giáo, bác sĩ, giáo dục nhân viên, tác gia, cổ phiếu, giấy chứng nhận, cơ quan du lịch, kỳ hạn giao hàng hình điều khiển, cao tầng dân đi làm địa hạ nhân viên công tác, tình báo viên, nghề phục vụ, thiết kế nội thất, văn kiện, phiếu ưu đãi, phật giáo vật dụng, cao cấp nhập khẩu xe nhỏ, trung tây y, Sơn y mệnh bốc cùng nhau.

(7) Thất sát

Canh kim, sát thần tướng tinh, huyết quang chi tinh, tự mang quyền.

1 – người: Cô khắc, mặt ngoài tính tình không tốt, vội vàng xao động lòng háo thắng mạnh, nội tâm cô độc, có tài hoa, quật cường. Còn nhỏ không được thuận gia cảnh không tốt, góp ít thành nhiều, có chịu khổ nhọc tinh thần, dễ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Còn nhỏ tứ chi dễ bị thương, dũng mãnh quả quyết, tinh thần trọng nghĩa, dám làm dám chịu.

2 – vật: Khủng bố động vật như xà bích hổ, phim kinh dị tiểu thuyết, đồn công an, quân cảnh, bác sĩ khoa ngoại, xe lửa, luân thuyền, sân bay, công nghiệp nặng.

3 – tật bệnh: Phế kinh chứng bệnh, nổi giận phế gan xảy ra vấn đề, ho khan, đầu ngón tay, mật, sợi.

4 – hôn nhân đào hoa: Tính tình khác biệt, tại trường hợp xã giao nhận thức, giàu cảm xúc, không thích hợp tại cung phu thê, kết hôn muộn tốt, tảo hôn dễ dàng là đối phương nỗ lực quá nhiều, phụ mẫu phản đối, nghiêm túc ngưỡng mộ, nhã nhặn của đào hoa, văn nghệ tinh thần thượng của yêu đương.

5 – chức nghiệp: Canh kim, thuần dương, nam đẩu tinh, thượng tướng chi thần, chủ cô khắc, hóa khí là sát, điều khiển sinh tử, cũng là tướng tinh, biểu tượng khủng bố, hắc ám, thần kỳ, hiếu động, hướng ngoại, có tinh thần trọng nghĩa, trọng nghĩa khí. Thích gặp Tử Vi tinh năng lực hóa sát vì quyền, gặp nhâm can năm xuất sinh nhân, lấy song quyền luận, thích hợp đi quân cảnh giới tốt, thất sát tinh thuộc quân nhân, đồn cảnh sát đồn công an, thất sát tinh cùng dương nhận tinh đồng cung lúc, có thể làm bác sĩ khoa ngoại, chùa tháp, cao lầu, nơi công cộng, công nghiệp nặng, ngũ kim, quân cảnh nhân viên, vật liệu xây dựng, khủng bố giống như, bò sát giống như, sợ rồng, vận động thiết bị, thất sát gặp dương nhận thiên hình (ngoại khoa hoặc khoa chỉnh hình).

(8) Phá quân

Quý, phá hao tổn, phá tại hôn nhân, tử nữ khỏe mạnh.

1 – người: Cùng tông giáo mệnh lý tương quan, tọa mệnh tin số mệnh lý, lòng háo thắng mạnh, cùng thất sát không được giống nhau là hỉ giận không hiện ra sắc, trả thù tính mạnh, không dễ trở mặt.

2 – vật: Nhăn nhíu bẩn thỉu tạp nhạp hoàn cảnh, chợ bán thức ăn, tạp hoá khách điếm, nước biển, thuyền viên, vận chuyển hình điều khiển.

3 – tật bệnh: Thận thủy, bệnh phụ nữ, thời gian hành kinh không hòa hợp, bụng dưới khó khăn nhất thời, cơ tim tắc nghẽn, tim đau thắt phá tại hôn nhân tử nữ khỏe mạnh, răng.

4 – hôn nhân đào hoa: Tại cung phu thê, dễ ly hôn, tình cảm không tốt. Vốn có phá hư dục lòng ham chiếm hữu của đào hoa, bởi vì phá quân tự mang hóa quyền, quyền là phá hao tổn, dễ dàng hai hổ cắn nhau, con què con bị thương, rất ít xuất hiện hảo hợp tốt tán, chia tay gà bay chó chạy.

5 – chức nghiệp: Quý thủy, thuần âm, sao Bắc đẩu, điều khiển phu, tử, nô, không phân biệt nam nữ, tại số là sát khí, được gọi là hao tổn tinh, cũng là cô khắc tinh, gấp gáp khô, tư dục nhiều, cá tính mạnh, không nhận thua, có lòng trả thù, dễ nể nói chuyện phiếm nói chuyện dễ dàng đắc tội với người, có đại thành hoặc đại bại hiện ra, phá quân tinh thuộc khu vực bẩn thỉu, như chợ, chồng chất vật đồ tể nghiệp, phá sân tử, xe tải, cơ quan du lịch, xe hàng, xe tải lớn, tủ sắt nghiệp, quân nhân, cổ phiếu chứng khoán nghề, chứa trong kho, tứ chi chân động vật, như nhân viên loại, con khỉ, dầu loại, dầu hỏa loại, du lịch nghiệp, hướng dẫn du lịch, Sơn y mệnh bốc cùng nhau, đoán dương trạch, phong thuỷ, kiếm lời thiên tài, buôn nước bọt, giới thiệu buôn bán, tiền thuê, hồng bao, thích kiếm bộn tài, không thích kiếm lời tiền nhỏ

* Tả Hữu Xương Khúc

Tả hữu xương khúc cùng nhân quả có quan hệ, là một đời người của dụng thần cùng bản thiết kế. Có thể ngược dòng tìm hiểu kiếp trước. Nhân quả tại ý thức của lĩnh vực cùng Vô Minh của trong chuyển đổi có một chân tướng. Ý thức đại biểu hữu bật, Vô Minh đại biểu tả phụ, nó ứng dụng như một loại cảm ứng. Tả hữu xương khúc cái này bốn sao tức ly ngôn quyết tượng.

Tả hữu xương khúc tại phật gia trong lý luận, xương khúc đại biểu thế giới, thời gian, một loại trôi qua, phân bính kỷ tân ba cái giai đoạn, xương khúc là thế giới của thế, tả hữu là thế giới của giới, tả hữu đại biểu không gian phương vị, chia làm trên dưới trái phải, trong vòng lập nhân cực, cho nên thiên can là mười thiên can, mà không là mười hai thiên can, số trời năm ở giữa. Là thật, là thái cực, chín là cực của thiên số, là vận hành. Hữu bật là thế giới của tầng phá hư, tả phụ là thiên thể vận hành. Giáp đến mậu là hữu bật nơi cư ngụ, kỷ tới quý là tả phụ của nơi cư ngụ. Đối tại người mà nói, giới chính là lập trường.

(1), Tả phụ

Mậu thổ, hòa hợp chi tinh.

1 – người: Tham mưu, phụ tá, thư ký, khôn khéo, linh xảo, hiền hoà tâm rộng, hòa hợp, khéo tay, biểu hiện lực cường, khẳng khái hảo diệu tử, có ẩn hình mục đích của khẳng khái.

2 – tật bệnh: Tính khí.

(2), Hữu bật

Quý thủy, quý nhân chi tinh, trí.

1 – người: Cơ trí, quả quyết, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) bỏ, đầu óc nhanh, phản ứng nhanh, vô danh của quyên giúp, dễ dàng cứu trợ người khó khăn. Cùng tả phụ tương đồng là đều trở nên tương đối thông minh có tài, ngay thẳng có lòng cầu tiến, thích trợ giúp người khác.

2 – tật bệnh: Tính tình vội vàng xao động, kim thủy

không đủ

Điểm giống nhau: Tả phụ hữu bật đơn tọa mệnh cung còn nhỏ không được thuận gia cảnh khác biệt, cùng phụ mẫu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phụ mẫu ít để tâm chăm sóc. Đều có một lần nữa hàm nghĩa, nhân quả luận, xuất hiện ở cung phụ mẫu tạm nghỉ học thi lại lưu ban.

3 – vật: Gia công nghiệp, bán lẻ, chi nhánh.

4 – hôn nhân đào hoa: Phụ bật xương khúc không thích hợp xuất hiện ở cung phu thê là đại kỵ, tại cung phu thê dễ xuất hiện kẻ thứ ba.

Tình tay ba, thiếu nợ, “chân ngoài”. Xuất hiện ở cung phu thê thông thường có kẻ thứ ba chen chân, vượt quá giới hạn, tình tay ba, tả phụ văn xương trên tinh thần của đào hoa, tình yêu thiêng liêng lãng mạn của tình cảm, chỉ muốn không làm đào hoa. Sát thương lực nhỏ, hữu bật văn khúc, hành động phái của đào hoa, sẽ dây dưa dài dòng, bằng thêm nát đào hoa của quấy nhiễu.

(3), Văn xương

Tân kim.

1 – vật: Khoa danh, công danh, chính thống luận án văn học, văn khôi chi tinh, thiên công danh học thuật nghiên cứu. Nghiên cứu học hỏi thi cử vận, quan vận thích nhất văn xương hóa khoa đến chiếu.

2 – đào hoa: Nhân duyên đào hoa không tốt hậu quả ít, sẽ kiềm chế xung động.

3 – chức nghiệp: Chỉ có, học nghiệp, công danh, chủ khôn vặt, tư tưởng nhạy cảm tinh tế, chủ có thể là học giả, khẩu tài tốt, thích những điều tốt đẹp, văn xương tinh thuộc hàng trong nước xe nhỏ, luận án, dọn nhà hiện tượng, cục

điện báo của kênh trao đổi, văn phòng phẩm vật dụng, phật giáo vật dụng, ngữ văn, tiếng anh, tác gia, người làm việc về văn hóa, tinh phẩm khách điếm, quà tặng khách điếm.

(4), Văn khúc

Quý thủy

1 – người: Tài nghệ tốt, có tài hoa, có năng khiếu, thiên khẩu tài viết văn, nghệ thuật sanh học sinh năng khiếu.

2 – đào hoa: Phong tao đào hoa dễ có cảm tình quấy nhiễu, văn khúc so với văn xương càng hơn, không thể xuất hiện tại cung phu thê, năng lực so với văn xương lớn.

3 – chức nghiệp: Quý thủy, thuần âm, điều khiển khoa bảng, hóa khí là hao tổn tinh, chủ hao tổn, là khẩu thiệt biện luận chi tinh, chủ khôn vặt, tư tưởng nhạy cảm tinh tế, chủ khẩu tài, học nghiệp công danh, cũng chủ biến thiên chi tinh, chủ văn thư, chi phiếu khế ước, giấy chứng nhận. Chủ cá, hải sản khách điếm, thủy tộc quán, dạ dày, thích ăn cá, dễ có buộc garô tượng, văn xương tinh cùng sao Văn Khúc đồng cung lúc, thuộc hồ nước, nghệ thuật giới, giới giải trí, văn nghệ giới, văn kiện, quà tặng khách điếm, tinh phẩm khách điếm, phật giáo vật dụng, ngữ văn, tiếng anh, người làm việc về văn hóa.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 8: Tinh Thần (Sao)

Khâm thiên đấu sổ chỉ dụng mười tám sao tinh thần (sao), chủ yếu phân nhật cùng nguyệt, nhật là tử vi hệ, thiên phủ hệ. Nguyệt là thai tức mười thiên can. Ngũ uẩn giáp cùng trần sắc thân, tức tả hữu xương khúc hình thành tính. Thai bên ngoài là tử vi hệ sáu sao cùng thiên phủ hệ tám sao.

Cung vị phân ngũ hành, tinh thần (sao) phân âm dương Nam tinh {10}: Thiên cơ, thái dương, thiên đồng, thiên phủ, tham lang, thiên tướng, thiên lương, thất sát, văn xương, tả phụ.

Nữ tinh {7}: Tử vi, vũ khúc, phá kim, thái âm, cự môn, văn khúc, hữu bật.

Chú thích: Liêm trinh có thể nam có thể nữ; hóa lộc là nam, hóa kị là nữ nhân.

Tử vi: Nhân đạo, tinh diệu, nhật: thái dương (dương), nguyệt: thái âm (âm)

Phân loại:

1, Tử Vi tinh hệ

(nhật nguyệt văn xương) bình hoành cùng hài hòa, cung vị quá vượng, cung vị này thì sẽ xảy ra vấn đề, như kéo vỡ. Phá vỡ vậy âm dương bình hoành.

2, Thiên phủ tinh hệ

Tam đẩu

1 – Bắc đẩu: Tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân, tả phụ, hữu bật.

2 – Trung đẩu: Thái dương, thái âm.

3 – Nam đẩu: Thiên lương, thiên cơ, thiên phủ, thiên

tướng.

4 – Nam đẩu thiên đạo, bắc đấu địa đạo.

* Tử Vi tinh hệ

Tử vi hệ của sáu sao liền tương đương tại không gian tọa độ, từ hà đồ, lại từ địa chi lục hợp biến hóa thành. Đẩu số có ngũ tinh liên châu dụng pháp. Thai bên trong tiên thiên là tính, tính tình. Thai bên ngoài hậu thiên là mệnh.

(1) Tử vi

Kỷ thổ, chủ tôn quý, tự hóa hiểu nạn, thọ tinh.

1 – vật: Kỳ trân châu báu, đồ cổ, kim cương, nhập khẩu cao cấp xe nhỏ, đồ dùng trong nhà.

Tinh vi cao quý bắc đẩu đế vương tinh, hóa khí vi tôn, tước lộc, cung quan lộc chủ, tài tinh thọ tinh quý tinh. Đế vương chi tinh chủ cô độc, định mệnh bàn lúc xác định Tử Vi tinh, nó tinh diệu đều năng lực sắp xếp xuất hiện. Người của điểm cuối cùng điểm xuất phát, tử vi thai nghén vạn vật, chủ tạo hóa phúc phận là chủ tể của vạn vật.

2 – người: Hỉ hoan hội Lục Cát Tinh, phụ bật xương khúc, nhưng mà sẽ trì trệ, không phân phải trái.

Nhập mệnh cung hoặc cung quan lộc cách cục thật có địa vị xã hội Quan quý, yêu cầu cao, nhập lục thân cung cô độc. Càng ở cung Dần Thân hội thiên phủ càng cô độc, cung thiên di được quý nhân tương trợ.

3 – tật bệnh: Thổ bệnh, tính khí ẩm ướt hàn, tăng thêm căng đau. Đầu tóc, phần đầu.

4 – hôn nhân đào hoa: Yêu cầu cao, ưu tú cô độc. Đối phối ngẫu yêu cầu cao, dễ dàng có lòng hư vinh. Tử Vi tinh tại bắc cực là Tử Vi tinh chánh vị vị trí, tử cung cung Ngọ đơn cung độc tọa so với tương đối cô độc.

5 – chức nghiệp: Kỷ thổ, thuần âm, bắc đẩu đế vương tinh, hóa khí vi tôn quý chi tinh, ti tước lộc, có thể giải nạn duyên thọ chế hóa, cũng là Quan lộc chủ, cao ngạo tương đối trọng thể diện, Tử Vi tinh thuộc hoàng kim, châu báu, mã não, đồng hồ khách điếm, cao quý của đồ cổ tranh chữ, cán sự, nhà cao tầng, tài chính cơ quan, cửa hàng bạc, tinh vi tay nghề, đi làm nhân viên, nhân viên cao cấp, thư ký tiểu thư, y khoa (khuynh hướng nội khoa hoặc khoa tim mạch), có kiên nhẫn, có định lực, cho nên thích hợp làm một dạng, trạng thái tĩnh của nghề nghiệp.

(2) – thiên cơ Ất mộc

1 – người: Hóa khí làm thiện là trí, người nhiều mưu trí, lưu động, tại cung phu thê cung quan lộc bất an với hiện trạng không ổn định. Giữ mình, thọ tinh, Huynh địa cung chủ, tâm địa nhân từ.

Thiên cơ thiên lương tham lang cùng tông giáo mệnh lý ngũ thuật có quan hệ, chủ động biến thái, Dịch Mã tinh.

Cùng học thuật nghiên cứu tương quan, đại biểu lão sư, thiên cơ khoa dịch học ngũ thuật, học thuật giáo dục chi tinh. Tọa mệnh cung trí tuệ cao linh xảo gấp gáp, cùng xương khúc đồng cung tố chất thần kinh. Đại biểu tay chân bằng hữu tứ chi, tại mệnh phúc tật đại biểu ta lông mày dài nhỏ sẽ không quá dày, khẩu tài sắc bén, biện luận chi tài, tiểu nhân tinh. Thích hợp luật sư nghề phục vụ, nhập ngã cung nhiều ý tưởng có tham mưu năng lực.

2 – vật: Máy móc xe gắn máy, nhà dụng hàng kim khí nhỏ, con mắt, bụi cây thấp mộc, tiểu miếu chúc, học nghiệp giới giới giáo dục tông giáo ngũ thuật.

3 – tật bệnh: Can đảm, ngực lấp, thời gian lâu dài sẽ dẫn phát huyết dịch vấn đề, cháng váng đầu hoa mắt, tứ chi gân cốt, hệ thần kinh. Thiên cơ thái âm nếu thái âm hóa kị có thể là bệnh tiểu đường xuất huyết não.

4 – hôn nhân đào hoa: Một nửa khác tinh tế có tài tố chất thần kinh, yêu đương hay thay đổi, đào hoa dễ đứng núi này trông núi nọ.

5 – chức nghiệp: Ất mộc, thuần âm, nam đẩu ích thọ tinh, hóa khí làm thiện, là huynh đệ chủ, lại chủ tứ chi, ngang hàng, họ hàng gần, đại biểu trí tuệ, là biến động chi tinh, cùng mệnh lý tôn giáo học thuật hữu duyên, cũng là Dịch Mã tinh. Thiên cơ tinh thuộc thang lầu, ưng đỡ, đầu máy, tấm gương, kính mắt, thủy tinh, đường sắt, huynh đệ, tay chân, cây cối, cột điện, tấm bảng gỗ, cửa sổ, máy móc, chùa miếu, tông giáo, tứ chi, học thuật, mệnh cùng nhau, giới giáo dục, gia đình, hàng kim khí nhỏ (như ốc vít, cái kéo), cắt tóc, xe cứu hỏa, xe cứu thương, thiết kế, thiết kế, quân sư, trí tuệ tài, hành văn kiêm thư ký tiểu thư

(3) – Thái dương

Bính hỏa, trụ vương trung thần tỷ can

1 – người: Quang minh lỗi lạc, khoan dung độ lượng đại lượng bác ái, Dịch Mã bận rộn bôn ba, quyền quý chi tinh, cung quan lộc chủ tinh, đại biểu phụ phu tử. Tọa mệnh cung nhân quang minh lỗi lạc không câu nệ tiểu tiết, bác ái dễ dàng có cảm tình bối rối. Là điển hình nhất Quan lộc chủ, cố gắng bôn ba mà đã có thành tựu. Có khác tại tử vi giới hạn tại Quan quý công buôn bán nông, đại biểu công vụ viên, công chức quốc gia, tử vi là buôn bán chính trị đều có thể phạm vi lớn, thái dương thích hóa quyền, đoán thăng chức.

Chủ nam tính, không thích hợp nữ mệnh, nhập mệnh tật phúc mặt chữ quốc không được nhọn. Tại cung Dần đến cung thân tốt nhất, ban ngày thái dương sáng tỏ, công chính, ấm tinh cùng thiên lương.

2 – vật: Cung cấp điện hệ thống, máy phát điện, nóng năng lực sáng năng lực, trường học giáo sư, pháp viện tư pháp kiểm sát trưởng, loa phóng thanh giới.

3 – tật bệnh: Đại biểu phần đầu cháng váng đầu cao huyết áp, con mắt cận thị bệnh mù màu, tâm hỏa bệnh trĩ, đại tràng khô tiêu ra máu vân vân. Trái tim, thái dương, con mắt, nhiệt độ cơ thể.

4 – hôn nhân đào hoa { cung phu thê cung tử nữ cung quan lộc }: Thường thường là trong công việc nhận thức, giao tế bên trong đào hoa.

5 – chức nghiệp: Bính hỏa, thuần dương, trung thiên đấu tinh, hóa khí vì quyền quý, ti Quan lộc chủ, vừa là phụ, phu, tử, chính trực kiên cường, có cảm giác cô độc, thích công ích sự nghiệp, mang phục vụ tính của nghề nghiệp, hoặc từ thiện sự nghiệp, cùng chính trị có quan hệ, thái dương tinh thuộc điện thoại, thang máy, điện năng lực nguồn gốc, cao vật, phần đầu, thủ cái cổ, trường học, pháp viện, quan hệ xã hội, loa phóng thanh giới, mậu dịch, cơ quan du lịch, đi làm nhân viên, giáo chức, điện thoại thiết bị, lốp xe, giới giáo dục, hoặc giáo dục trẻ em công việc, ái tâm phục vụ, trung tây y, nhân viên y tế.

(4) vũ khúc

Tân kim, tướng tinh, cung tài bạch chủ

1 – người: Quả quyết cương trực tâm cơ nhanh miệng, thẳng tính không hiểu chuyển biến, tốc chiến tốc thắng, ngũ quan diện tướng vũ khúc tọa mệnh cung hóa quyền cái mũi cao thẳng. Nỗ lực lao tâm lao lực chỗ được của chính tài, mà tham lang là thiên tài tinh. Vũ khúc cùng tử vi cô độc.

2 – vật: Tài chính cơ quan, ngân hàng kế toán, thuế vụ, công ty bảo hiểm, cung cấp sanh con dụng của ngũ kim khí cụ. Như máy đào đất, máy móc loại, bài vị thổ địa công, chùa miếu tháp.

3 – tật bệnh: Phế hệ hô hấp, bệnh lao phổi, ho khan cảm mạo, viêm xoang, tứ chi, ruột thừa.

4 – hôn nhân đào hoa: Kết hôn muộn, kết hôn không được, duyên phận mỏng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dễ dàng sinh ra đào hoa tuổi tác chênh lệch, tử vi vũ khúc vân vân cô độc chi tinh xuất hiện ở cung phu thê đào hoa bất lợi.

5 – chức nghiệp: Tân kim, thuần âm, bắc đẩu chính tài tinh, chủ tài bạch, cũng chủ tướng tinh, vừa là quả tú tinh, tính cách kiên cường tâm thẳng, chủ phế, cơ quan hô hấp, sao Vũ khúc thuộc ngân hàng, tài chính cơ quan, tháp chùa, miếu thờ, cao lầu tháp nhọn, vận động thiết bị vận động viên, tài phán quan, kim loại giống như không phải nhà dụng ngũ kim, máy móc, kế toán, nhân viên thu ngân, thủ quỹ coi tiền đấy, hoặc quân cảnh giới.

(5) thiên đồng

Nhâm thủy, nam đẩu tinh, cung phúc đức chủ, kéo dài tuổi thọ, hưởng phúc tinh.

1 – người: Ôn hòa khiêm tốn, ôn tồn lễ độ, diện mục lông mi rõ ràng nhãn thanh tú, mặt hơi tròn, trí lực cao tinh, phản ứng nhanh. Thích hợp nữ nhân không thích hợp nam, nam tính không cầu phát triển, nữ tính yên tĩnh.

2 – vật: Có thể uống nước dùng, nước trà đồ uống, phúc lợi cơ quan, siêu thị quà vặt khách điếm, ngành dịch vụ, lão sư 3 tật bệnh: Can đảm, bí niệu, bàng quang, bệnh tiểu đường, nhĩ, cái mũi, phổi.

4 – hôn nhân đào hoa: Một nửa khác ôn hòa vừa vặn, da trắng, nhân duyên không tệ. Thiên đồng thái âm có nhân duyên của đào hoa, thiên đồng cự môn nhục dục đào hoa, thiên đồng thiên lương giao tế bên trong đào hoa.

5 – chức nghiệp: Nhâm thủy, thuần dương, nam đẩu tinh, hóa khí thành phúc. Chủ phúc đức, chính là ích thọ giữ gìn sinh ra của ở lại. Năng lực duyên thọ chế hóa, vòi nước, chỗ thấp chi địa, vải vóc, bố trí buôn bán, áo vải, phục vụ xã, thanh niên, buôn bán khách điếm, ổn định giá trung tâm, cà phê khách điếm, sự vụ cơ quan, hành chánh vật dụng, đi làm nhân viên, viện làm đẹp, ái tâm phục vụ trung tây y, nội khoa, tiểu nhi khoa, Sơn y mệnh bốc cùng nhau.

(6) liêm trinh

Đinh hỏa, cung quan lộc chủ, tù tinh quan phi chi tinh, thứ đào hoa chủ.

1 – người: Gian tà, thị phi, nhiều cạnh tranh, tố tụng, quân cảnh pháp luật, có công quyền của tinh, cổ đại biểu thị quan viên cấp bậc, có lực chế phục, đẳng cấp phân chia xử cấp bộ cấp. Quan trường, thiên tài tinh, đánh bạc đầu cơ, lòng háo thắng mạnh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, dễ nước chảy bèo trôi.

2 – vật: Khu vực hoang vu, núi hoang đất trống, sơn lâm, đồ điện truyền hình điện thoại, nữ tính đồ trang điểm ngành nghề, sòng bạc.

3 – tật bệnh: Trái tim, tâm tỉ lệ không đồng đều, liêm trinh văn xương hóa kị càng rõ ràng. Bệnh nan y, khối u bệnh aids, bệnh lây qua đường sinh dục, hóa lộc dễ đổ máu, hóa kị dễ nội thương, huyết dịch.

4 – hôn nhân đào hoa: Đào hoa không khỏi kỳ diệu, tới tay lại chán ghét. Tình cảm ngắn ngủi, nhục dục đào hoa, không nhìn đối phương bối cảnh, miễn là yêu thích.

5 – chức nghiệp: Đinh hỏa, thuần âm, sao Bắc đẩu, là tinh hồn chi tinh, hóa khí là tù, quan phẩm cấp cùng quyền lệnh, cũng là Quan lộc chủ, cũng là thứ đào hoa, đại biểu mạnh mẽ, chủ tranh tham vậy. Dễ phạm quan phi hình phạt, Liêm Trinh thuộc rừng cây, rừng rậm, chồng chất mộc, đồ gỗ, đồ điện trải qua gia công của thành phẩm, trang hoàng đi, giường tủ, đất hoang, hàng vật liệu gỗ, thuộc da, công nghiệp nặng, điện tử, máy tính, quân nhân, hiệu cầm đồ, sòng bạc, công ty mậu dịch, sợi. Pháp luật, tư pháp, thời thượng nghiệp, thiết kế, nghệ thuật loại

* Thiên phủ tinh hệ

(1) Thiên phủ

Tự mang hóa khoa, khương thái hậu, mậu thổ, tài tinh khố tinh cùng hóa khoa tinh giống nhau, cùng tử vi cùng là nam bắc đẩu đế vương tinh.

1 – người: Quyền cao chức trọng, chất phác thiện lương, thông minh linh xảo, đa tài đa nghệ, lục thân duyên tốt, tự mang hóa khoa, giải ách cùng tử vi cùng, keo kiệt yêu quý tiền tài, có cảm giác ưu việt, cao ngạo mèo khen mèo dài đuôi.

2 – vật: Kho của nhà trời, tứ xuyên, đất đai phì nhiêu, sản vật nhiều, phong nông chi tinh, nhà cao tầng hoàng kim quý giá của vật phẩm, nông nghiệp chăn nuôi nghiệp.

3 – tật bệnh: Tính khí, bệnh bao tử, dạ dày, bụng, cơ bắp thịt.

4 – hôn nhân đào hoa: Phối ngẫu cá tính ôn hòa bộ dáng tuấn tiếu, đồng học đồng sự của đào hoa, mèo khen mèo dài đuôi.

5 – chức nghiệp: Mậu thổ, thuần dương, nam đẩu đế vương tinh, hóa khí vì quyền khiến cơ hội nữu, hữu hóa khoa tác dụng, cho nên chủ có giải ách, duyên thọ chi công năng lực, là tài bạch chủ, cũng là điền trạch chủ, được gọi là lộc khố chi tinh, chính là phú quý căn cơ, đại biểu to lớn, ưu việt, trí tuệ, thiên phủ tinh thuộc: Văn phòng, nhà cao tầng, nông trường, cây nông nghiệp, sườn núi cao, trồng trọt chăn nuôi, công việc trên lâm trường, cục thuế vụ, chi cục thuế, viết thơ hộ, quân chánh, tham mưu trưởng, thư ký, nhân viên công vụ, trồng trọt chăn nuôi nghiệp, bình thường trạng thái tĩnh của nghề nghiệp.

(2) Thái âm

Quý thủy, mẫu thê nữ, cung điền trạch cung tài bạch chủ, Dịch Mã tinh.

1 – người: Cùng mệnh lý tương quan, thích hợp nữ nhân không thích hợp nam, được duyên của nữ nhân, có đàn bà tương trợ, tại lục thân cung thì cung vị này của phái nữ trở nên tương đối ưu tú thậm chí sẽ trở nên nổi bật.

2 – vật: Tại cung điền trạch cũng tứ hóa không lo bất động sản có nhà, giòng suối, thủy phun, không thể uống nước dùng, hồ nước, đồ trang điểm kiến trúc nghiệp, nghề làm vườn, ngành cá nước ngọt, quảng cáo nghiệp KTV, quán trọ, cơm khách điếm, giường.

3 – tật bệnh: Huyết dịch tuần hoàn tương quan, khí ẩm, bệnh mẩn ngứa, bệnh mề đay, thận, tuyến mồ hôi, tinh hoàn, vú, con mắt.

4 – hôn nhân đào hoa: Cùng thiên cơ giống nhau tại trong tình cảm là dao động chi tinh, ngờ vực vô căn cứ chi tinh, cẩn thận đa tình.

5 – chức nghiệp: Quý thủy, thuần âm, trung thiên đấu tinh, hóa khí là thủy của tinh, chủ phú, tư điền trạch chủ, cũng là lộc khố chủ tể, vừa là mẫu, ở lại, thê tinh, nữ tinh, thông minh, ôn hòa, bác ái, sach sẽ, dễ phạm huyết quang giải phẫu, thái âm tinh thuộc hố nước, thủy đạo, giòng suối, chỗ trũng chi địa, hàng nội địa hoặc cao cấp xe nhỏ, thổ địa mua bán, bất động sản buôn bán, thân thể chủ hạ thể bộ vị, gà rừng xe, kiến thiết công ty, thiết kế sư, nhân viên thuế vụ, vườn hoa, nghề làm vườn, tự do nghiệp, phòng ăn, chất hóa học, ảnh nghệ giới, truyền hình, phòng ca nhạc, loa phóng thanh công ty, khoa phụ sản của nghề nghiệp, kiếm lời nữ tính của tài, đồ trang điểm, viện làm đẹp, chuyên gia làm đẹp, người đi thuyền, hóa học nguyên khoa, hải vận, khách du lịch, thiết kế thời trang, xe hơi mua bán, trung tây y, nội khoa, tiểu nhi khoa.

(3) – Tham lang

Giáp mộc, đào hoa chủ, thiên tài tinh.

1 – người: Tình cảm tửu sắc sinh hoạt cá nhân, đánh bạc

đầu cơ, đại đào hoa, nhân duyên nhục dục đều có.

2 – vật: Ngũ thuật chi tinh, nhập cung tài bạch thiên tài tốt. Rừng rậm cây cối cầu nối, ngu nhạc giới KTV, giới xuất bản văn hóa giới.

3 – tật bệnh: Can đảm, phong thấp, bệnh lây qua đường sinh dục, nam tính thận hư, nữ tính phụ khoa bệnh, bờ môi, nuốt cổ họng, quy đầu.

4 – hôn nhân đào hoa: Lưu động, vui đùa hiếu kỳ trêu đùa, tự ta khoái hoạt làm điểm xuất phát, hình như có nếu như không có, chính đào hoa tinh. Nhập cung phu thê kết hôn muộn là thích hợp, tốt nhất có sự chênh lệch tuổi tác.

5 – chức nghiệp: Giáp mộc, tính thuộc thủy, sao Bắc đẩu, hóa khí là đào hoa, chủ họa phúc, cũng xưng tài tinh, lại là thọ tinh, hiếu động hướng ngoại, thích mạo hiểm đầu cơ, không kiên nhẫn tĩnh, hảo dục vọng, tính cách kiên cường Huynh mãnh, cùng liêm trinh đồng cung, chủ tranh tham vậy. Tham lang tinh thuộc: Rừng rậm, rừng cây, cột điện, nơi công cộng, phong nguyệt nơi chốn, đình sân, đồn công an, đánh bài, mười ba chi, bài tứ sắc, xưởng thực phẩm (có cao ống khói) chỗ ăn chơi (mang theo sắc tình), xuất bản nghiệp, văn hóa sự nghiệp, khoa phụ sản, thực vật loại, tiên thuật (khuynh hướng đạo giáo), thiên tài hoặc thiên môn sinh ý, tham lang hóa lộc hoặc tham lang hóa quyền tăng cường, tham lang hóa kị, bất lợi chơi bài sẽ thua, nghệ thuật nghiệp kiêm Sơn y, mệnh bốc cùng nhau

(4) Cự môn

Quý thủy, miệng, ác độc, khương thái công thê tử, nghi kỵ nghi hoặc thị phi chi tinh.

1 – người: Khẩu thiệt chi tinh, khẩu tài tốt dễ vì khẩu tài trêu chọc tự dưng thị phi. Tọa mệnh cung làm giáo sư luật sư phát thanh viên người điều giải nhân viên bán hàng tương đối tốt nếu không nói nhiều tất nói hớ, nghi kỵ. Tham lang tham lam quấy phá của ngờ vực vô căn cứ ghen tỵ, cự môn không thể giải thích được của ngờ vực vô căn cứ ghen tỵ, cô độc, tọa lục thân cung bất lợi lục thân, duyên phận mỏng. Tại tử nữ cung, cùng tử nữ ngôn ngữ không hợp; tại cung nô bộc dễ được bằng hữu phỉ báng oán ngôn; tại cung phụ mẫu duyên phận mỏng, đi theo thân nhân lớn lên hoặc là nhận làm con thừa tự; cung khác cùng lý.

2 – vật: Hộ khẩu thẻ căn cước, cống thoát nước rãnh nước, kiến trúc nghiệp, tư pháp giới, ngũ thuật bên trong pháp thuật phù chú.

3 – tật bệnh: Lạnh bụng bệnh bao tử dạ dày chảy máu, khí quan hệ của tật bệnh, thở khò khè, yết hầu, hậu môn, lỗ mũi.

4 – hôn nhân đào hoa: Tại cung phu thê phối ngẫu thích hợp tọa lang quân nhân viên bán hàng vân vân nếu không lải nhải nghi kỵ tại cung phu thê thích hợp kết hôn muộn nghi kỵ nhiều. Nhiều chuyện khó nói ra, gây chuyện của đào hoa, ám tinh.

5 – chức nghiệp: Quý thủy, thuần âm, sao Bắc đẩu, điều khiển khẩu thiệt chi thần, hóa khí là ngầm, chủ thị phi, được gọi là cách giác sát, đại biểu ghen tỵ cùng nghi kỵ, chủ lo lắng âm thầm, là (thị phi tranh cãi) chi biểu tượng, lại là âm tinh chi tinh, có chứa lao đao cá tính, lục thân khó hoà hợp, hòa hợp lừa gạt, dễ phạm linh giới quấy nhiễu cùng âm sát tinh đều luận như vậy, cự môn tinh thuộc hộ khẩu tên ghi chép, xe hàng, xe tải lớn, bản mô hình, đường ray, đường sắt, dọn nhà hiện tượng, khe nước rộng, rãnh nước bẩn, khe nước ngầm, tường đổ, xuất nhập giao lộ, xe lửa, nhà phát minh, tư pháp giới, mạt chược, ngũ xác, đồ ăn vặt, gà vịt, heo thịt loại, phần mộ, lên đồng, phù chú, âm miếu, âm sát một âm khí nặng hơn của bộ phận, điều khiển vạn vật các loại, không bảng số bác sĩ (giả mạo), thuộc tài ngầm, cự môn tinh chú ý tiền tài không lộ ra, dễ bị kẻ trộm, trung cổ xe, hàng secondhand, cự môn hóa kị bất lợi chơi mạt chược thất bại.

(5) – Thiên tướng

Nhâm thủy, cơm áo, lộc tinh, cung quan lộc chủ, tự mang quyền.

1 – người: Tọa mệnh cung đối ăn uống mặc quần áo coi trọng, ấn tinh, thông minh thiện lương, độ cao nhiệt tình phục vụ của tâm, đối xử mọi người hòa ái dễ gần hài hước, ôn hòa.

2 – vật: Con dấu, đẹp đẽ của thủy, thác nước bể phun nước, công ty tổng hợp, đi làm chức vị cao.

3 – tật bệnh: Bàng quang, đường niệu, làn da, tụy tạng.

4 – hôn nhân đào hoa: Cung phu thê, thân hữu đồng sự giới thiệu của duyên phân hoặc vốn là đồng sự, thân càng thêm thân, vui vẻ, thu phóng tự nhiên, tình dục hưởng thụ tình cảm.

5 – chức nghiệp: Nhâm thủy, thuần âm, nam đẩu tinh, hóa khí là ấn tinh, điều khiển cơm áo, chủ tước vị, vừa là Quan lộc, chủ có thể giải Liêm Trinh của ác, là cát tường, từ ái của đại biểu, đối xử mọi người hòa ái dễ gần, cá tính hài hước, là một khai tâm quả. Thiên tướng tinh thuộc ấn giám, thiên tướng tinh cùng thiên diêu tinh đồng cung lúc, thuộc DU phẩm, thiên tướng thiên diêu, cự môn thiên diêu dễ có dược phẩm nghiện. Thiên tướng tinh cùng hồng loan tinh đồng cung thì thuộc nhục dục đào hoa, giả tạo ưng phẩm, văn thư, thủy đạo, ao nước, mộc tạo của sản phẩm, rương hình của quỹ giống nhau âm hưởng loại của hòm tủ, dòng nước nhỏ, công ty tổng hợp, phục sức Khách điếm, nhà bào chế thuốc, nghề ăn uống nói chung, chủ ăn mặc ngủ nghỉ của nghề nghiệp, thức ăn tự lấy, ái tâm phục vụ, Sơn y mệnh bốc cùng nhau. Hòa sự lão.

(6) Thiên lương

Mậu thổ, phụ mẫu tinh, thọ tinh, đào hoa tinh, ấm tinh.

1 – người: Thích chăm sóc người làm lão đại, đối tại tử tôn chăm sóc, gặp nạn hóa lành, giải ách, giúp người, tại cung mệnh rất hiểu ân tình hiểu đời khôn khéo.

2 – vật: Y viện, hiệu thuốc, trường học, thực vật lớn, tông giáo, thuốc dụng thực vật, thuốc đông y, đúng quy đúng củ, thanh cao có phong cách.

3 – tật bệnh: Tính khí, dùng óc quá mức, thần kinh não. Xương cốt, xương sống, tóc, lông mày. 4 hôn nhân đào hoa: Đối tượng thân thể cao gầy, hiểu biết được tiến thoái, nhân duyên đào hoa giao tế đào hoa.

5 – chức nghiệp: Mậu thổ, thuần dương, nam đẩu tinh, hóa khí là ấm, chủ may mắn cát lợi, điều khiển duyên thọ chi thần, có thể giải nạn chế hóa chủ cấp trên, trưởng bối, lại là cha mẹ tinh, có lão đại ý vị, cũng xưng trung khang tinh cùng y thuật có quan hệ. Thiên lương thuộc y dược, trung y, y viện, chính phái miếu thờ, trường học, cục điện báo, phần đầu, thủ cái cổ, giáo đường, tông giáo, bác sĩ, giáo dục nhân viên, tác gia, cổ phiếu, giấy chứng nhận, cơ quan du lịch, kỳ hạn giao hàng hình điều khiển, cao tầng dân đi làm địa hạ nhân viên công tác, tình báo viên, nghề phục vụ, thiết kế nội thất, văn kiện, phiếu ưu đãi, phật giáo vật dụng, cao cấp nhập khẩu xe nhỏ, trung tây y, Sơn y mệnh bốc cùng nhau.

(7) Thất sát

Canh kim, sát thần tướng tinh, huyết quang chi tinh, tự mang quyền.

1 – người: Cô khắc, mặt ngoài tính tình không tốt, vội vàng xao động lòng háo thắng mạnh, nội tâm cô độc, có tài hoa, quật cường. Còn nhỏ không được thuận gia cảnh không tốt, góp ít thành nhiều, có chịu khổ nhọc tinh thần, dễ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Còn nhỏ tứ chi dễ bị thương, dũng mãnh quả quyết, tinh thần trọng nghĩa, dám làm dám chịu.

2 – vật: Khủng bố động vật như xà bích hổ, phim kinh dị tiểu thuyết, đồn công an, quân cảnh, bác sĩ khoa ngoại, xe lửa, luân thuyền, sân bay, công nghiệp nặng.

3 – tật bệnh: Phế kinh chứng bệnh, nổi giận phế gan xảy ra vấn đề, ho khan, đầu ngón tay, mật, sợi.

4 – hôn nhân đào hoa: Tính tình khác biệt, tại trường hợp xã giao nhận thức, giàu cảm xúc, không thích hợp tại cung phu thê, kết hôn muộn tốt, tảo hôn dễ dàng là đối phương nỗ lực quá nhiều, phụ mẫu phản đối, nghiêm túc ngưỡng mộ, nhã nhặn của đào hoa, văn nghệ tinh thần thượng của yêu đương.

5 – chức nghiệp: Canh kim, thuần dương, nam đẩu tinh, thượng tướng chi thần, chủ cô khắc, hóa khí là sát, điều khiển sinh tử, cũng là tướng tinh, biểu tượng khủng bố, hắc ám, thần kỳ, hiếu động, hướng ngoại, có tinh thần trọng nghĩa, trọng nghĩa khí. Thích gặp Tử Vi tinh năng lực hóa sát vì quyền, gặp nhâm can năm xuất sinh nhân, lấy song quyền luận, thích hợp đi quân cảnh giới tốt, thất sát tinh thuộc quân nhân, đồn cảnh sát đồn công an, thất sát tinh cùng dương nhận tinh đồng cung lúc, có thể làm bác sĩ khoa ngoại, chùa tháp, cao lầu, nơi công cộng, công nghiệp nặng, ngũ kim, quân cảnh nhân viên, vật liệu xây dựng, khủng bố giống như, bò sát giống như, sợ rồng, vận động thiết bị, thất sát gặp dương nhận thiên hình (ngoại khoa hoặc khoa chỉnh hình).

(8) Phá quân

Quý, phá hao tổn, phá tại hôn nhân, tử nữ khỏe mạnh.

1 – người: Cùng tông giáo mệnh lý tương quan, tọa mệnh tin số mệnh lý, lòng háo thắng mạnh, cùng thất sát không được giống nhau là hỉ giận không hiện ra sắc, trả thù tính mạnh, không dễ trở mặt.

2 – vật: Nhăn nhíu bẩn thỉu tạp nhạp hoàn cảnh, chợ bán thức ăn, tạp hoá khách điếm, nước biển, thuyền viên, vận chuyển hình điều khiển.

3 – tật bệnh: Thận thủy, bệnh phụ nữ, thời gian hành kinh không hòa hợp, bụng dưới khó khăn nhất thời, cơ tim tắc nghẽn, tim đau thắt phá tại hôn nhân tử nữ khỏe mạnh, răng.

4 – hôn nhân đào hoa: Tại cung phu thê, dễ ly hôn, tình cảm không tốt. Vốn có phá hư dục lòng ham chiếm hữu của đào hoa, bởi vì phá quân tự mang hóa quyền, quyền là phá hao tổn, dễ dàng hai hổ cắn nhau, con què con bị thương, rất ít xuất hiện hảo hợp tốt tán, chia tay gà bay chó chạy.

5 – chức nghiệp: Quý thủy, thuần âm, sao Bắc đẩu, điều khiển phu, tử, nô, không phân biệt nam nữ, tại số là sát khí, được gọi là hao tổn tinh, cũng là cô khắc tinh, gấp gáp khô, tư dục nhiều, cá tính mạnh, không nhận thua, có lòng trả thù, dễ nể nói chuyện phiếm nói chuyện dễ dàng đắc tội với người, có đại thành hoặc đại bại hiện ra, phá quân tinh thuộc khu vực bẩn thỉu, như chợ, chồng chất vật đồ tể nghiệp, phá sân tử, xe tải, cơ quan du lịch, xe hàng, xe tải lớn, tủ sắt nghiệp, quân nhân, cổ phiếu chứng khoán nghề, chứa trong kho, tứ chi chân động vật, như nhân viên loại, con khỉ, dầu loại, dầu hỏa loại, du lịch nghiệp, hướng dẫn du lịch, Sơn y mệnh bốc cùng nhau, đoán dương trạch, phong thuỷ, kiếm lời thiên tài, buôn nước bọt, giới thiệu buôn bán, tiền thuê, hồng bao, thích kiếm bộn tài, không thích kiếm lời tiền nhỏ

* Tả Hữu Xương Khúc

Tả hữu xương khúc cùng nhân quả có quan hệ, là một đời người của dụng thần cùng bản thiết kế. Có thể ngược dòng tìm hiểu kiếp trước. Nhân quả tại ý thức của lĩnh vực cùng Vô Minh của trong chuyển đổi có một chân tướng. Ý thức đại biểu hữu bật, Vô Minh đại biểu tả phụ, nó ứng dụng như một loại cảm ứng. Tả hữu xương khúc cái này bốn sao tức ly ngôn quyết tượng.

Tả hữu xương khúc tại phật gia trong lý luận, xương khúc đại biểu thế giới, thời gian, một loại trôi qua, phân bính kỷ tân ba cái giai đoạn, xương khúc là thế giới của thế, tả hữu là thế giới của giới, tả hữu đại biểu không gian phương vị, chia làm trên dưới trái phải, trong vòng lập nhân cực, cho nên thiên can là mười thiên can, mà không là mười hai thiên can, số trời năm ở giữa. Là thật, là thái cực, chín là cực của thiên số, là vận hành. Hữu bật là thế giới của tầng phá hư, tả phụ là thiên thể vận hành. Giáp đến mậu là hữu bật nơi cư ngụ, kỷ tới quý là tả phụ của nơi cư ngụ. Đối tại người mà nói, giới chính là lập trường.

(1), Tả phụ

Mậu thổ, hòa hợp chi tinh.

1 – người: Tham mưu, phụ tá, thư ký, khôn khéo, linh xảo, hiền hoà tâm rộng, hòa hợp, khéo tay, biểu hiện lực cường, khẳng khái hảo diệu tử, có ẩn hình mục đích của khẳng khái.

2 – tật bệnh: Tính khí.

(2), Hữu bật

Quý thủy, quý nhân chi tinh, trí.

1 – người: Cơ trí, quả quyết, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) bỏ, đầu óc nhanh, phản ứng nhanh, vô danh của quyên giúp, dễ dàng cứu trợ người khó khăn. Cùng tả phụ tương đồng là đều trở nên tương đối thông minh có tài, ngay thẳng có lòng cầu tiến, thích trợ giúp người khác.

2 – tật bệnh: Tính tình vội vàng xao động, kim thủy

không đủ

Điểm giống nhau: Tả phụ hữu bật đơn tọa mệnh cung còn nhỏ không được thuận gia cảnh khác biệt, cùng phụ mẫu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phụ mẫu ít để tâm chăm sóc. Đều có một lần nữa hàm nghĩa, nhân quả luận, xuất hiện ở cung phụ mẫu tạm nghỉ học thi lại lưu ban.

3 – vật: Gia công nghiệp, bán lẻ, chi nhánh.

4 – hôn nhân đào hoa: Phụ bật xương khúc không thích hợp xuất hiện ở cung phu thê là đại kỵ, tại cung phu thê dễ xuất hiện kẻ thứ ba.

Tình tay ba, thiếu nợ, “chân ngoài”. Xuất hiện ở cung phu thê thông thường có kẻ thứ ba chen chân, vượt quá giới hạn, tình tay ba, tả phụ văn xương trên tinh thần của đào hoa, tình yêu thiêng liêng lãng mạn của tình cảm, chỉ muốn không làm đào hoa. Sát thương lực nhỏ, hữu bật văn khúc, hành động phái của đào hoa, sẽ dây dưa dài dòng, bằng thêm nát đào hoa của quấy nhiễu.

(3), Văn xương

Tân kim.

1 – vật: Khoa danh, công danh, chính thống luận án văn học, văn khôi chi tinh, thiên công danh học thuật nghiên cứu. Nghiên cứu học hỏi thi cử vận, quan vận thích nhất văn xương hóa khoa đến chiếu.

2 – đào hoa: Nhân duyên đào hoa không tốt hậu quả ít, sẽ kiềm chế xung động.

3 – chức nghiệp: Chỉ có, học nghiệp, công danh, chủ khôn vặt, tư tưởng nhạy cảm tinh tế, chủ có thể là học giả, khẩu tài tốt, thích những điều tốt đẹp, văn xương tinh thuộc hàng trong nước xe nhỏ, luận án, dọn nhà hiện tượng, cục

điện báo của kênh trao đổi, văn phòng phẩm vật dụng, phật giáo vật dụng, ngữ văn, tiếng anh, tác gia, người làm việc về văn hóa, tinh phẩm khách điếm, quà tặng khách điếm.

(4), Văn khúc

Quý thủy

1 – người: Tài nghệ tốt, có tài hoa, có năng khiếu, thiên khẩu tài viết văn, nghệ thuật sanh học sinh năng khiếu.

2 – đào hoa: Phong tao đào hoa dễ có cảm tình quấy nhiễu, văn khúc so với văn xương càng hơn, không thể xuất hiện tại cung phu thê, năng lực so với văn xương lớn.

3 – chức nghiệp: Quý thủy, thuần âm, điều khiển khoa bảng, hóa khí là hao tổn tinh, chủ hao tổn, là khẩu thiệt biện luận chi tinh, chủ khôn vặt, tư tưởng nhạy cảm tinh tế, chủ khẩu tài, học nghiệp công danh, cũng chủ biến thiên chi tinh, chủ văn thư, chi phiếu khế ước, giấy chứng nhận. Chủ cá, hải sản khách điếm, thủy tộc quán, dạ dày, thích ăn cá, dễ có buộc garô tượng, văn xương tinh cùng sao Văn Khúc đồng cung lúc, thuộc hồ nước, nghệ thuật giới, giới giải trí, văn nghệ giới, văn kiện, quà tặng khách điếm, tinh phẩm khách điếm, phật giáo vật dụng, ngữ văn, tiếng anh, người làm việc về văn hóa.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button