Tử vi

Tiết 9: Song Tinh Tổ hợp

(1) Tử vi thất sát

Tại cung Tị Hợi, đại cách cục, quyền uy tài giỏi, xem không thượng người khác. Tại cung quan lộc, cung mệnh, càng nó có thể thấy được, thích làm đại sự, lòng mang thiên hạ, hùng tài đại lược, cao không tới, thấp không xong, tự do không được bảo thủ không chịu thay đổi. Xuất hiện ở cung phu thê đối tình cảm cũng thế, đối tượng tính tình không tốt. Tại cung tài bạch cung quan lộc có đột nhiên xuất hiện vận khí, một âm một dương của tổ hợp. Xuất hiện ở cung tử nữ có tự hóa kị, các loại đào hoa. Xuất hiện ở cung nô bộc, rất nhiều bạn không để vào mắt mặt ngoài kết giao, tử vi thích hóa quyền hóa khoa.

(2) Tử vi thiên tướng

Bạn đang xem: Tiết 9: Song Tinh Tổ hợp

Tọa thiên la địa võng, thìn tuất, nước cạn khốn long, cảm xúc bất ổn, không khỏi mất hứng, bắt bẻ, lấy tự ta làm trung tâm. Xuất hiện ở cung tật ách bệnh bao tử. Xuất hiện ở cung phu thê, yêu cầu cao, người quen, người khác giới thiệu tử vi phá quân cung Sửu Mùi, chơi đùa thích biến hóa nhân sinh khai sáng tính kịch, tử vi phá quân tam phương tất mang sát phá lang, tại can quý biến hóa càng rõ ràng, hoành phát hoành bại, quý phá lộc tham kị.

(3) tử vi thiên phủ

Cung Dần Thân, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cô độc, chỉ số iq cao, không thích cùng người lui tới, ngoài giống như cô đơn. Tốt nhất không nên tiến lục thân cung, vô dựa vào, tại cung phụ mẫu duyền phần mỏng, cung phu thê có tiếng không có miếng, tình cảm nhạt, mặt ngoài vênh vênh váo váo, tinh thần trống rỗng.

2. Thiên cơ

(1) Thiên cơ thiên lương

Quân sư, tham mưu, quan viên, đối tông giáo huyền học văn học cảm thấy hứng thú, coi trọng tinh thần, thiện lương, suy xét chu đáo chặt chẽ. Cung tử nữ xuất hiện tốt, biểu thị đối tác không tệ, làm người tương đối đứng đắn, tuyến Tử Điền, thành tựu tuyến cũng tốt có thể hùn vốn. Xuất hiện ở cung phu thê, có sự chênh lệch tuổi tác, hai người sẽ trải qua gian khổ, kiếm tiền không dễ.

(2) Thiên cơ thái âm

Thám hoa cách, không tệ của tổ hợp, cung Dần Thân, nhiều ý tưởng, nhiều ý tưởng, có sáng tạo, lãng mạn, hấp dẫn người, duyên với người khác phái tốt. Xuất hiện ở cung thiên di di dân ra ngoài nhiều cơ hội, thiên cơ động tinh, thái âm thủy phiêu bạt, nhất định sẽ rời nhà phát triển, tại bản địa phát triển không tốt, ngoại duyên tốt. Xuất hiện ở cung điền trạch nhà lãng mạn đầy phòng. Xuất hiện ở cung tài bạch, cùng người khác cùng nhau giúp đỡ kiếm tiền. Xuất hiện ở cung tử nữ, hội tả hữu xương khúc, diễm ngộ nhiều.

3. Thái dương

(1) Thái dương cự môn

Cùng quốc gia chính trị có quan hệ, là cơ nguyệt đồng lương của ám cách, cơ lương tại thìn tuất là chính cách, cự nhật tại dần thân là ám cách, sẽ có kiêm chức, thị phi nhiều, nói nhiều, cùng người nước ngoài bậc trưởng thượng hữu duyên.

(2) thái dương thiên lương

Tại cung vị tốt, thi cử vận tốt, Dương Lương xương lộc sẽ học hành, tại cung phụ mẫu cùng cung huynh đệ, nghiên cứu khảo thi công vụ viên tốt, sẽ đi học, thái dương thiên lương hóa lộc thêm Văn xương, văn xương đại biểu chính thức học nghiệp học vấn, văn khúc tài nghệ.

(3) thái dương thái âm

Tương hỗ là âm dương, thái dương Quan lộc chủ, thái âm điền trạch chủ, tính cách phản phục, hay thay đổi, do dự, hai phương diện tính cách, cân nhắc chu toàn, dễ dàng xuất hiệp nữ. Thích hợp cố định công việc, xuất đi buôn bán ảnh hưởng lớn.

4. Vũ khúc

(1) Vũ khúc tham lang

Không thích hợp xuất hiện ở cung phu thê, không phải kết hôn muộn chính là hôn nhân không được thuận, xuất hiện ở cung tài bạch cung điền trạch, vũ khúc tham lang không phát người thiếu niên, chiều muộn phát.

(2) vũ khúc thiên tướng

Lấy giúp người làm niềm vui, tại thân dần cung người tương đối tốt biết làm người, trung thành chánh nghĩa, thích hợp làm công vụ viên.

(3) vũ khúc thất sát

Hung của tinh diệu, phản bội nghịch nhiều bệnh. Tại cung phụ mẫu phụ mẫu lúc tuổi còn trẻ cãi lộn, tại cung tật ách còn nhỏ thể nhược nhiều bệnh, hơn nữa huyết dịch phương diện của bệnh tương đối nhiều, tứ chi dễ bị thương, không theo thường lý xuất bài, bất mãn hiện trạng. Không thích hợp xuất hiện ở cung phu thê, tại cung phu thê, dẫn đến mối tình đầu kết hôn không được, kết hôn muộn, tính tình cương liệt không dễ dàng khuất phục, đại hạn lưu niên đi đến vũ khúc thất sát, lại hóa kị, tài sản tranh chấp, đổ máu chuyện tình phát sinh, hơi bất ngờ. Mà thất sát văn xương thì suy yếu thất sát của cá tính.

(4) vũ khúc thiên phủ

Vũ khúc chính tài tinh, thuộc kim, thiên phủ chính tài tinh khố vị, thuộc thổ, thổ sinh kim, tốt nhất tham gia tài chính liên quan ngành nghề, quản lý tài sản vô cùng lợi hại, dễ dàng làm giả sổ sách, trốn thuế chuyên gia gặp phải không tốt tự hóa, là có tài có thể phá.

(5) vũ khúc phá quân

Thay đổi rất nhanh, tại cung Tị Hợi hỗn loạn bất an. Tại lục thân cung rối loạn, tại cung phụ mẫu, không êm thấm phụ mẫu cùng một chỗ, gởi nuôi hoặc là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều; tại cung quan lộc thường xuyên đổi việc; tại cung điền trạch thường xuyên dọn nhà; tại cung phu thê hôn nhân rối loạn hay thay đổi;

5. Thiên đồng thái âm

Tọa ngọ cung tý cung khác biệt rất lớn, thiên đồng thái âm cũng là thủy, tại cung Tý, cũng là thủy dung hợp, có đào hoa duyên, yên ổn; thanh danh tại ngoại tại cung Ngọ, thủy hỏa tương xung, không có rễ, phiêu bạt rối loạn, không ổn định.

6. Liêm trinh phá quân

Tại cung phu thê, ly hôn mấy tỉ lệ lớn, thủy hỏa bất dung, xung đột, tại cung Mão liêm trinh sức mạnh lớn; tại cung dậu kim sinh ra phá quân thủy không tốt, phá quân sức mạnh lớn, chấp niệm nặng, không an phận, có dục vọng, có khai sáng tính, nhiều ý tưởng.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 9: Song Tinh Tổ hợp

(1) Tử vi thất sát

Tại cung Tị Hợi, đại cách cục, quyền uy tài giỏi, xem không thượng người khác. Tại cung quan lộc, cung mệnh, càng nó có thể thấy được, thích làm đại sự, lòng mang thiên hạ, hùng tài đại lược, cao không tới, thấp không xong, tự do không được bảo thủ không chịu thay đổi. Xuất hiện ở cung phu thê đối tình cảm cũng thế, đối tượng tính tình không tốt. Tại cung tài bạch cung quan lộc có đột nhiên xuất hiện vận khí, một âm một dương của tổ hợp. Xuất hiện ở cung tử nữ có tự hóa kị, các loại đào hoa. Xuất hiện ở cung nô bộc, rất nhiều bạn không để vào mắt mặt ngoài kết giao, tử vi thích hóa quyền hóa khoa.

(2) Tử vi thiên tướng

Tọa thiên la địa võng, thìn tuất, nước cạn khốn long, cảm xúc bất ổn, không khỏi mất hứng, bắt bẻ, lấy tự ta làm trung tâm. Xuất hiện ở cung tật ách bệnh bao tử. Xuất hiện ở cung phu thê, yêu cầu cao, người quen, người khác giới thiệu tử vi phá quân cung Sửu Mùi, chơi đùa thích biến hóa nhân sinh khai sáng tính kịch, tử vi phá quân tam phương tất mang sát phá lang, tại can quý biến hóa càng rõ ràng, hoành phát hoành bại, quý phá lộc tham kị.

(3) tử vi thiên phủ

Cung Dần Thân, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cô độc, chỉ số iq cao, không thích cùng người lui tới, ngoài giống như cô đơn. Tốt nhất không nên tiến lục thân cung, vô dựa vào, tại cung phụ mẫu duyền phần mỏng, cung phu thê có tiếng không có miếng, tình cảm nhạt, mặt ngoài vênh vênh váo váo, tinh thần trống rỗng.

2. Thiên cơ

(1) Thiên cơ thiên lương

Quân sư, tham mưu, quan viên, đối tông giáo huyền học văn học cảm thấy hứng thú, coi trọng tinh thần, thiện lương, suy xét chu đáo chặt chẽ. Cung tử nữ xuất hiện tốt, biểu thị đối tác không tệ, làm người tương đối đứng đắn, tuyến Tử Điền, thành tựu tuyến cũng tốt có thể hùn vốn. Xuất hiện ở cung phu thê, có sự chênh lệch tuổi tác, hai người sẽ trải qua gian khổ, kiếm tiền không dễ.

(2) Thiên cơ thái âm

Thám hoa cách, không tệ của tổ hợp, cung Dần Thân, nhiều ý tưởng, nhiều ý tưởng, có sáng tạo, lãng mạn, hấp dẫn người, duyên với người khác phái tốt. Xuất hiện ở cung thiên di di dân ra ngoài nhiều cơ hội, thiên cơ động tinh, thái âm thủy phiêu bạt, nhất định sẽ rời nhà phát triển, tại bản địa phát triển không tốt, ngoại duyên tốt. Xuất hiện ở cung điền trạch nhà lãng mạn đầy phòng. Xuất hiện ở cung tài bạch, cùng người khác cùng nhau giúp đỡ kiếm tiền. Xuất hiện ở cung tử nữ, hội tả hữu xương khúc, diễm ngộ nhiều.

3. Thái dương

(1) Thái dương cự môn

Cùng quốc gia chính trị có quan hệ, là cơ nguyệt đồng lương của ám cách, cơ lương tại thìn tuất là chính cách, cự nhật tại dần thân là ám cách, sẽ có kiêm chức, thị phi nhiều, nói nhiều, cùng người nước ngoài bậc trưởng thượng hữu duyên.

(2) thái dương thiên lương

Tại cung vị tốt, thi cử vận tốt, Dương Lương xương lộc sẽ học hành, tại cung phụ mẫu cùng cung huynh đệ, nghiên cứu khảo thi công vụ viên tốt, sẽ đi học, thái dương thiên lương hóa lộc thêm Văn xương, văn xương đại biểu chính thức học nghiệp học vấn, văn khúc tài nghệ.

(3) thái dương thái âm

Tương hỗ là âm dương, thái dương Quan lộc chủ, thái âm điền trạch chủ, tính cách phản phục, hay thay đổi, do dự, hai phương diện tính cách, cân nhắc chu toàn, dễ dàng xuất hiệp nữ. Thích hợp cố định công việc, xuất đi buôn bán ảnh hưởng lớn.

4. Vũ khúc

(1) Vũ khúc tham lang

Không thích hợp xuất hiện ở cung phu thê, không phải kết hôn muộn chính là hôn nhân không được thuận, xuất hiện ở cung tài bạch cung điền trạch, vũ khúc tham lang không phát người thiếu niên, chiều muộn phát.

(2) vũ khúc thiên tướng

Lấy giúp người làm niềm vui, tại thân dần cung người tương đối tốt biết làm người, trung thành chánh nghĩa, thích hợp làm công vụ viên.

(3) vũ khúc thất sát

Hung của tinh diệu, phản bội nghịch nhiều bệnh. Tại cung phụ mẫu phụ mẫu lúc tuổi còn trẻ cãi lộn, tại cung tật ách còn nhỏ thể nhược nhiều bệnh, hơn nữa huyết dịch phương diện của bệnh tương đối nhiều, tứ chi dễ bị thương, không theo thường lý xuất bài, bất mãn hiện trạng. Không thích hợp xuất hiện ở cung phu thê, tại cung phu thê, dẫn đến mối tình đầu kết hôn không được, kết hôn muộn, tính tình cương liệt không dễ dàng khuất phục, đại hạn lưu niên đi đến vũ khúc thất sát, lại hóa kị, tài sản tranh chấp, đổ máu chuyện tình phát sinh, hơi bất ngờ. Mà thất sát văn xương thì suy yếu thất sát của cá tính.

(4) vũ khúc thiên phủ

Vũ khúc chính tài tinh, thuộc kim, thiên phủ chính tài tinh khố vị, thuộc thổ, thổ sinh kim, tốt nhất tham gia tài chính liên quan ngành nghề, quản lý tài sản vô cùng lợi hại, dễ dàng làm giả sổ sách, trốn thuế chuyên gia gặp phải không tốt tự hóa, là có tài có thể phá.

(5) vũ khúc phá quân

Thay đổi rất nhanh, tại cung Tị Hợi hỗn loạn bất an. Tại lục thân cung rối loạn, tại cung phụ mẫu, không êm thấm phụ mẫu cùng một chỗ, gởi nuôi hoặc là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều; tại cung quan lộc thường xuyên đổi việc; tại cung điền trạch thường xuyên dọn nhà; tại cung phu thê hôn nhân rối loạn hay thay đổi;

5. Thiên đồng thái âm

Tọa ngọ cung tý cung khác biệt rất lớn, thiên đồng thái âm cũng là thủy, tại cung Tý, cũng là thủy dung hợp, có đào hoa duyên, yên ổn; thanh danh tại ngoại tại cung Ngọ, thủy hỏa tương xung, không có rễ, phiêu bạt rối loạn, không ổn định.

6. Liêm trinh phá quân

Tại cung phu thê, ly hôn mấy tỉ lệ lớn, thủy hỏa bất dung, xung đột, tại cung Mão liêm trinh sức mạnh lớn; tại cung dậu kim sinh ra phá quân thủy không tốt, phá quân sức mạnh lớn, chấp niệm nặng, không an phận, có dục vọng, có khai sáng tính, nhiều ý tưởng.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button