Tử vi

Tiểu phú do cần, đại phú do thiên

Người tiết kiệm dụng tâm với điền trạch tam phương, giữ bổn phận, tận trách nhiệm cố thủ vườn nhà. Mà chủ xí nghiệp, đại phú địch quốc thì do thiên. Vậy thế nào là Thiên?

Thiên giả “thiên phúc báo” người đại phú tất tích phúc kiếp kiếp được đại phúc báo. Nói đến phúc báo nghĩ ngay đên phúc đức tam phương.

Tài phú nhiều ít xem điền trach tam phương, nhưng tại hữu hạn tượng lý ở điền trạch tam phương cũng không đủ để biểu hiện phú gia địch quốc. Nhớ kỹ! Xem tài sản cần xem điền trạch tam phương 1-6 cộng tông vị.

Bạn đang xem: Tiểu phú do cần, đại phú do thiên

Điền trạch tam phương 1-6 chính là phúc đức tam phương, tiên thiên nghiệp báo bao gồm:

1. Phúc đức cung tiên thiên nghiệp báo cùng hậu thiên phúc đức.

2. Phu thê cung, phúc đức đích tài bạch gọi tắt là phúc phận tài

3. thiên di cung, là tế ngộ, cơ duyên cùng tiên thiên căn phú cung vị.

Thí dụ điền trạch phi lộc nhập di chiếu mệnh, được phúc đức tam phương một cung có quyền tới củng, thì quần thần khánh hội. Giả sử nếu chuyển thiên di kỵ nhập mệnh lại gặp tài bạch hóa lộc tới hội, thì gấm thêu hoa, loại tượng này không giàu cũng khó.

(chú: ở trên là nói: thiên tài tinh diệu tổ hợp mới là đại phú, thiên tài tinh trọng lộc quyền gặp nhau thì càng giàu có, Thiên tài tinh là liêm trinh lộc tham lang lộc quyền cùng với phá quân lộc quyền)

Nói cách khác đại phú là cần phúc báo.

Một, phúc đức-tật ách 1-6 cộng tông.

Cho dù tật ách lộc, quyền một kiếp sống, sức khỏe ít bệnh đau hành hạ là tương đối sống lâu ư? Không phải! Anh không thấy trăn trở bệnh trường niên một năm rồi một năm vẫn chưa chết? Bụng uống thuốc mấy chục năm mà vẫn một mạch sống? Anh không thấy người khỏe như trâu nhưng một cơn cảm sốt đã bất tỉnh tử vu tâm tạng bệnh?Anh không thấy người hôm qua nói cưới trò chuyện hôm nay đã tai nạn máu chảy lênh láng 5 bước chân? Đó là lấy thọ mệnh ngắn dài cùng với phúc có liên hệ. Nên lấy phúc đức là tật ách 1-6 cộng tông.

Hai, phu thê và điền trạch 1-6 cộng tông.

Kết hôn thành gia là điền trạch khởi đầu. Bởi vì hôn nhân mà có gia đình, nếu một kiếp sống vô thê(phu) vô tử, nói gì đến điền trạch?

Ba, thiên di huynh đệ 1-6 cộng tông.

Huynh đệ cung đẹp thì tất nhiên kinh tế tốt, sự nghiệp quy mô, dĩ nhiên giàu thì được nhiều người kính trọng. Nói cách khác anh em cung tốt tất nhiên tương đối có xã hội địa vị cùng phân lượng.

(Lương Nhược Du)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiểu phú do cần, đại phú do thiên

Người tiết kiệm dụng tâm với điền trạch tam phương, giữ bổn phận, tận trách nhiệm cố thủ vườn nhà. Mà chủ xí nghiệp, đại phú địch quốc thì do thiên. Vậy thế nào là Thiên?

Thiên giả “thiên phúc báo” người đại phú tất tích phúc kiếp kiếp được đại phúc báo. Nói đến phúc báo nghĩ ngay đên phúc đức tam phương.

Tài phú nhiều ít xem điền trach tam phương, nhưng tại hữu hạn tượng lý ở điền trạch tam phương cũng không đủ để biểu hiện phú gia địch quốc. Nhớ kỹ! Xem tài sản cần xem điền trạch tam phương 1-6 cộng tông vị.

Điền trạch tam phương 1-6 chính là phúc đức tam phương, tiên thiên nghiệp báo bao gồm:

1. Phúc đức cung tiên thiên nghiệp báo cùng hậu thiên phúc đức.

2. Phu thê cung, phúc đức đích tài bạch gọi tắt là phúc phận tài

3. thiên di cung, là tế ngộ, cơ duyên cùng tiên thiên căn phú cung vị.

Thí dụ điền trạch phi lộc nhập di chiếu mệnh, được phúc đức tam phương một cung có quyền tới củng, thì quần thần khánh hội. Giả sử nếu chuyển thiên di kỵ nhập mệnh lại gặp tài bạch hóa lộc tới hội, thì gấm thêu hoa, loại tượng này không giàu cũng khó.

(chú: ở trên là nói: thiên tài tinh diệu tổ hợp mới là đại phú, thiên tài tinh trọng lộc quyền gặp nhau thì càng giàu có, Thiên tài tinh là liêm trinh lộc tham lang lộc quyền cùng với phá quân lộc quyền)

Nói cách khác đại phú là cần phúc báo.

Một, phúc đức-tật ách 1-6 cộng tông.

Cho dù tật ách lộc, quyền một kiếp sống, sức khỏe ít bệnh đau hành hạ là tương đối sống lâu ư? Không phải! Anh không thấy trăn trở bệnh trường niên một năm rồi một năm vẫn chưa chết? Bụng uống thuốc mấy chục năm mà vẫn một mạch sống? Anh không thấy người khỏe như trâu nhưng một cơn cảm sốt đã bất tỉnh tử vu tâm tạng bệnh?Anh không thấy người hôm qua nói cưới trò chuyện hôm nay đã tai nạn máu chảy lênh láng 5 bước chân? Đó là lấy thọ mệnh ngắn dài cùng với phúc có liên hệ. Nên lấy phúc đức là tật ách 1-6 cộng tông.

Hai, phu thê và điền trạch 1-6 cộng tông.

Kết hôn thành gia là điền trạch khởi đầu. Bởi vì hôn nhân mà có gia đình, nếu một kiếp sống vô thê(phu) vô tử, nói gì đến điền trạch?

Ba, thiên di huynh đệ 1-6 cộng tông.

Huynh đệ cung đẹp thì tất nhiên kinh tế tốt, sự nghiệp quy mô, dĩ nhiên giàu thì được nhiều người kính trọng. Nói cách khác anh em cung tốt tất nhiên tương đối có xã hội địa vị cùng phân lượng.

(Lương Nhược Du)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button