Nghiên cứu

Tiểu sử Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14

Đức Đạt Lai Lạt Ma được cho là hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara), Bồ Tát Từ Bi và là vị thánh bảo trợ của Tây Tạng. Bồ tát là người đã giác ngộ và đạt được Phật quả nhưng vì lợi ích của tất cả chúng sinh, Người đã thề sẽ tái sinh trên trái đất để giúp nhân loại.

Đức Đạt Lai Lạt Ma là ai?

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gyatso, tự cho mình là một tu sĩ Phật giáo đơn giản. Ngài là nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng. Ông sinh ngày 6 tháng 7 năm 1935, trong một gia đình nông nghiệp tại một ngôi làng nhỏ nằm ở Taktser, Amdo, đông bắc Tây Tạng. Năm 2 tuổi Ông được đặt tên là Lhamo Dhondup, và được công nhận là hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, Thubten Gyatso.

Quá trình tu nghiệp của Ngài

Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu tu nghiệp tại tu viện vào năm 6 tuổi. Chương trình giảng dạy, bắt nguồn từ truyền thống Nalanda(là một trung tâm học tập bậc cao thời cổ đại ở bang Bihar, Ấn Độ), bao gồm năm môn học chính và năm môn học phụ.

Bạn đang xem: Tiểu sử Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14

Các môn học chính bao gồm logic, mỹ thuật, ngữ pháp tiếng Phạn, và y học, nhưng sự nhấn mạnh lớn nhất đối với triết học Phật giáo đã được chia thành 5 loại: Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajnaparamita), sự hoàn thiện trí tuệ (Madhyamika), triết lý của con đường Trung Đạo (Vinaya), quy tắc kỷ luật tu viện (Abidharma), siêu hình học, logic và nhận thức luận. Năm môn học phụ bao gồm thơ, kịch, chiêm tinh, thành phần và từ đồng nghĩa.

Đức Đạt Lai Lạt Ma trong kỳ thi Geshe Lharampa cuối cùng tại Lhasa, Tây Tạng diễn ra từ mùa hè năm 1958 đến tháng 2 năm 1959. (Photo / OHHDL)
Đức Đạt Lai Lạt Ma trong kỳ thi Geshe Lharampa cuối cùng tại Lhasa, Tây Tạng diễn ra từ mùa hè năm 1958 đến tháng 2 năm 1959. (Photo / OHHDL)

Vào năm 23 tuổi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ngồi trong kỳ thi cuối cùng tại Đền Jokhang ở Lhasa, trong Đại Hội Cầu Nguyện Hàng Năm (Monlam Chenmo) năm 1959. Ông nhận bằng danh dự và được trao bằng tiến sĩ Geshe Lharampa, bằng tiến sĩ bậc cao nhất trong triết học Phật giáo.

Con đường chính trị của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Năm 1950, sau khi Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma được kêu gọi nắm giữ quyền lực chính trị Tây Tạng. Năm 1954, ông tới Bắc Kinh và gặp Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm Đặng Tiểu Bình và Chu An Lai.

Cuối cùng, vào năm 1959, sau cuộc đàn áp tàn bạo của cuộc nổi dậy dân tộc Tây Tạng tại Lhasa do quân đội Trung Quốc thực hiện, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã buộc phải trốn thoát. Kể từ đó ông đã sống ở Dharamsala, miền bắc Ấn Độ.

Chu Ân Lai, Ban Thiền Lạt Ma, Mao Trạch Đông và Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1956. (Hình ảnh Tây Tạng Hình ảnh lịch sự)
Chu Ân Lai, Ban Thiền Lạt Ma, Mao Trạch Đông và Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1956.

Ở lưu vong, trung ương Tây Tạng do Ngài quản lý đã kháng cáo lên Liên Hiệp Quốc để xem xét các vấn đề của Tây Tạng. Đại hội đồng thông qua ba nghị quyết về Tây Tạng năm 1959, 1961 và 1965.

Quá trình dân chủ hoá

Năm 1963, Đức Đạt Lai Lạt Ma trình bày một dự thảo hiến pháp dân chủ cho Tây Tạng, tiếp theo là một số cải cách để dân chủ hóa chính quyền Tây Tạng. Hiến pháp dân chủ mới được đặt tên là “Hiến chương Tây Tạng lưu vong”.

Điều lệ bao gồm tự do ngôn luận, tín ngưỡng, tập hợp và vận động nhân dân. Nó cũng cung cấp hướng dẫn chi tiết về chức năng của Cục Quản lý Tây Tạng đối với những người Tây Tạng sống lưu vong.

Năm 1992, trung ương Tây Tạng xuất bản hướng dẫn cho việc thành lập một tương lai, tự do Tây Tạng. Nó đề xuất rằng khi Tây Tạng được tự do, nhiệm vụ đầu tiên là thiết lập một chính phủ lâm thời có trách nhiệm, ngay lập tức là bầu một hội đồng hiến pháp để xây dựng và thông qua một hiến pháp dân chủ cho Tây Tạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma hy vọng rằng một tương lai Tây Tạng, bao gồm ba tỉnh truyền thống của U-Tsang, Amdo và Kham, sẽ thống nhất và dân chủ.

Tháng 5 năm 1990, do cải cách của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chính quyền Tây Tạng lưu vong đã được dân chủ hóa hoàn toàn. Nội các Tây Tạng (Kashag), mà trước đó đã được chỉ định bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã được giải thể cùng với hội đồng nhân dân Tây Tạng lần thứ X (quốc hội Tây Tạng lưu vong).

Trong cùng năm đó, những người Tây Tạng lưu vong sống ở Ấn Độ và hơn 33 quốc gia khác đã bầu 46 thành viên vào một hội nghị Tây Tạng lần thứ 11 được mở rộng trên cơ sở bỏ phiếu. Hội đồng sau đó bầu các thành viên của một nội các mới.

Tháng 9 năm 2001, trong một bước tiến tới dân chủ hóa, cử tri Tây Tạng trực tiếp bầu Kalon Tripa làm Chủ tịch nội các. Kalon Tripa bổ nhiệm nội các của mình và nhưng phải được hội đồng Tây Tạng chấp thuận.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lâu dài của Tây Tạng, người dân đã bầu lãnh đạo chính trị của họ. Kể từ cuộc bầu cử trực tiếp của Kalon Tripa, phong tục theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, thông qua tổ chức của Ganden Phodrang, đã nắm giữ quyền lực cũng như tinh thần ở Tây Tạng, đã chấm dứt. Từ năm 2011, khi ông chuyển giao quyền lực chính trị của mình cho lãnh đạo được bầu, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng mình đã nghỉ hưu.

Sáng kiến hòa bình của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Ngày 21 tháng 9 năm 1987 tại quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề xuất một Kế Hoạch Hoà Bình Năm Điểm cho Tây Tạng như là bước đầu tiên hướng tới một giải pháp hoà bình về tình hình ngày càng tồi tệ ở Tây Tạng. Năm điểm của kế hoạch như sau:

  1. Chuyển đổi toàn bộ Tây Tạng thành một vùng hòa bình.
  2. Bỏ chính sách chuyển đổi dân số của Trung Quốc đe doạ sự tồn tại của người dân Tây Tạng.
  3. Tôn trọng nhân quyền cơ bản của người Tây Tạng và các quyền tự do dân chủ.
  4. Phục hồi và bảo vệ môi trường tự nhiên của Tây Tạng và từ bỏ việc Trung Quốc sử dụng Tây Tạng để sản xuất vũ khí hạt nhân và đổ chất thải hạt nhân.
  5. Bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc về tình trạng tương lai của Tây Tạng và mối quan hệ giữa các dân tộc Tây Tạng và Trung Quốc.
Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi Nghị viện Châu Âu về Kế hoạch Hoà bình Năm điểm tại Strasbourg, Pháp vào ngày 15 tháng 6 năm 1988.
Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi Nghị viện Châu Âu về Kế hoạch Hoà bình Năm điểm tại Strasbourg, Pháp vào ngày 15 tháng 6 năm 1988.

Vào ngày 15 tháng 6 năm 1988, trong một buổi nói chuyện với các thành viên của Quốc hội Châu Âu tại Strasbourg, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích thêm về điểm cuối cùng của Kế hoạch Hoà bình Năm Điểm.

Ông đề nghị các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Tây Tạng dẫn tới một thực thể tự trị dân chủ cho cả ba tỉnh Tây Tạng. Tổ chức này sẽ liên kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và biện hộ của Tây Tạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đoạt giải Nobel hòa bình

Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người đàn ông của hòa bình. Năm 1989, ông được trao Giải Nobel Hoà Bình cho cuộc đấu tranh bất bạo động của ông về giải phóng Tây Tạng.

Ông luôn ủng hộ các chính sách về bất bạo động, ngay cả khi đối mặt với sự hiếu chiến cực đoan. Ông cũng đã trở thành người nhận giải Nobel đầu tiên được công nhận vì sự quan tâm của ông đối với các vấn đề môi trường toàn cầu.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi đến hơn 67 quốc gia trải dài trên 6 lục địa. Ông đã nhận được hơn 150 giải thưởng, bằng tiến sĩ danh dự, giải thưởng…, để gửi thông điệp hòa bình, bất bạo động, hiểu biết liên tôn, trách nhiệm phổ quát và từ bi. Ông cũng là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 110 cuốn sách.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thảo luận với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác nhau và tham gia vào nhiều sự kiện nhằm nâng cao sự hòa hợp và liên tôn.

Kể từ giữa những năm 1980, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tham gia vào cuộc đối thoại với các nhà khoa học hiện đại, chủ yếu trong lĩnh vực tâm lý, thần kinh học, vật lý lượng tử và vũ trụ học.

Điều này đã dẫn đến sự hợp tác lịch sử giữa các nhà sư Phật giáo và các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới trong việc cố gắng giúp các cá nhân đạt được sự tĩnh tâm. Nó cũng đã dẫn đến việc bổ sung khoa học hiện đại vào chương trình giảng dạy truyền thống của các cơ sở tu viện Tây Tạng được tái thiết tại nơi lưu vong.

Nghỉ hưu chính trị

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma viết thư cho Đại Biểu Nhân Dân Tây Tạng (Quốc hội Tây Tạng lưu vong) yêu cầu giải tỏa quyền lực tạm thời của ông, vì theo Hiến chương Tây Tạng lưu vong, ông vẫn là nguyên thủ quốc gia.

Ông tuyên bố rằng ông đã chấm dứt vai trò nắm giữ quyền lực tâm linh và chính trị ở Tây Tạng. Ông đã nói rõ ràng, để tiếp tục vị thế của bốn vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên chỉ liên quan đến những vấn đề tâm linh. Ông khẳng định rằng lãnh đạo dân chủ được bầu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các vấn đề chính trị của Tây Tạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra nhận xét chính thức đầu tiên về việc nghỉ hưu của mình từ những trách nhiệm chính trị trong một buổi giảng pháp công cộng tại Đền chính Tibetan ở Dharamsala, HP, Ấn Độ vào ngày 19 tháng 3 năm 2011. (Photo / Tenzin Choejor / OHHDL)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra nhận xét chính thức đầu tiên về việc nghỉ hưu của mình từ những trách nhiệm chính trị trong một buổi giảng pháp công cộng tại Đền chính Tibetan ở Dharamsala, HP, Ấn Độ vào ngày 19 tháng 3 năm 2011. (Photo / Tenzin Choejor / OHHDL)

Ngày 29 tháng 5 năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ký vào văn bản chính thức chuyển giao quyền lực của ông cho nhà lãnh đạo dân cử.

Tương lai của các vị Đạt Lai Lạt Ma

Từ năm 1969, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rõ, việc tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma được công nhận hay không là một quyết định của người Tây Tạng, người Mông Cổ và người dân ở vùng Himalayan.

Tuy nhiên, nếu không có những hướng dẫn rõ ràng thì có nguy cơ rằng, nếu công chúng bày tỏ mong muốn mạnh mẽ để nhận ra một Đạt Lai Lạt Ma trong tương lai, thì các lợi ích nhóm được hưởng lợi và họ có thể khai thác tình hình vì các mục đích chính trị.

Do đó, vào ngày 24 tháng 9 năm 2011, những hướng dẫn rõ ràng cho việc công nhận Đạt Lai Lạt Ma tiếp theo đã được công bố, không để nghi ngờ hay lừa đảo.

Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố, khi ông khoảng 90 tuổi, ông sẽ tham khảo các truyền thống Phật giáo của Tây Tạng, nhân dân Tây Tạng, và những người có liên quan khác quan tâm đến Phật giáo Mật tông Tây Tạng, và đánh giá liệu cơ chế của Đức Đạt Lai Lạt Ma nên tiếp tục khi ông qua đời hay không. Lời tuyên bố của ông cũng khám phá những cách khác nhau trong đó việc công nhận người kế nhiệm có thể được thực hiện.

Nếu được quyết định, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 phải được công nhận, thì trách nhiệm sẽ chủ yếu tập trung vào các quan chức của Tổ chức Gaden Phodrang Trust của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Họ nên tham khảo những người đứng đầu các truyền thống Phật giáo Tây Tạng và những người bảo vệ Chuyển Pháp Luân có uy tín, những người có liên hệ không thể tách rời với dòng truyền thừa của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Họ nên tìm kiếm lời khuyên và chỉ đạo từ các bên liên quan và thực hiện các thủ tục tìm kiếm và công nhận theo chỉ dẫn của họ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố rằng Ngài sẽ để lại những hướng dẫn rõ ràng về việc này.

Ông cũng cảnh báo rằng ngoài việc tái sinh được công nhận thông qua các phương pháp hợp pháp như vậy, không ai nhận ra hoặc chấp nhận đối với một ứng cử viên được chọn cho mục đích chính trị bởi bất kỳ ai, kể cả các tổ chức của Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa.

Biên dịch PGVN, dalailama.com

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Nghiên cứu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button