Tử vi

Tính Ám của Cự và chữ Phản

Tính Ám của Cự và chữ Phản

Trong lá số Tử Vi là xã hội ngoài cuộc sống thực, 14 chính tinh hóa hợp tất cả cách cục biểu hiện tất cả những gì diễn ra ngoài cuộc sống. Sao Tử Vi luôn có Cự Môn lục hội và khi Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh thống nhất thì Sát Phá Tham do Phá Quân đứng đầu ở phía đối cung. Vì vậy việc có chữ Hòa Bình là khó khăn khi mà bản tính của con người là xây dựng và phá hoại, ba sao Cự Môn, Tử Vi và Phá Quân luôn đứng đầu nhóm sao lãnh đạo và không cần nghiên cứu lâu năm mà chỉ cần đọc qua các câu phú của tiền nhân người luận giải cũng nhận ra điều này. Khi Tử Vi có lý tưởng vĩ đại, hình thành được Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đắc cách là nắm trong tay chữ Chính Nghĩa, khi đó phe đối lập là Cự Phá với lý tưởng khác dựa trên tiêu chuẩn đạo đức mà mỗi cách cục nói riêng trường hợp của Tử Vi. Với trường hợp Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham thì tính xung đột tư tưởng rất lớn. Sao Tử Vi là đế tinh trong môn Tử Vi tuy nhiên sao này cũng là bản chất con người, cũng gặp sát kỵ tinh giao hội, có lòng tham và tư lợi cho tổ chức riêng, hay tư lợi cho hậu nhân kế thừa mà tùy trong nhiều trường hợp hành vi khác với lý tưởng, hoặc ngay từ đầu lý tưởng sai lầm khi đó Cự Môn khuyên ngăn, can gián trở thành chữ Phản, Phá Quân từ kẻ nắm binh quyền trở thành kẻ phá bỏ những thứ sai trái của Tử Vi. Ngay trên thế giới mỗi đất nước có một hệ tư tưởng riêng, mâu thuẫn lẫn nhau nên Tử Vi tùy thuận được quần chúng mà trở nên là Chính Nghĩa hay Sai Lầm, thường nhìn vào chữ Hòa Bình mà tiền nhân lấy làm gốc của việc làm đúng sai khi ở địa vị cao, tuy nhiên có khi xâm phạm tới lãnh thổ nên phải đánh đuổi, có người lại cho rằng nên kiên trì thương thuyết để tránh động binh. Vì vậy nên từ xưa tiền nhân thấy dụng binh là kế cuối cùng. Tiền nhân cũng rõ việc sử dụng chữ Đạo Đức là Thiên Lương và Hình Pháp là Thiên Hình sẽ khiến xã hội có thể giữ vững không loạn, kiềm chế chữ Dục để tránh tai họa. Văn hóa của nước ta cũng nhiều truyền thống lấy từ dịch lý mà ra. Tuy nhiên khi nhìn sự phát triển của khoa học các quốc gia phát triển thì lý tưởng của nước ta lại bảo thủ, bằng chứng là ngày nay con người suy nghĩ lại với thời phong kiến thấy nhiều bất công, hủ tục. Việc lý tưởng đúng sai tùy vào lịch sử, giai đoạn, ta có sao Vũ Khúc chủ lịch sử và Liêm Trinh là sự chính trực, liêm khiết. Tất cả đều tốt thì Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tốt. Bài viết bàn tới cách cục của sao Cự Môn, luôn phản đối, bất mãn với Tử Vi vì vậy trong bất kỳ một trường hợp ta luôn nhìn thấy người bất đồng tư tưởng, nếu đúng thì gọi là người tìm ra cái sai, đi đầu khai mở thời cuộc mới, tuy nhiên vẫn có kẻ bất đồng dù Cự Môn đúng và luôn như vậy nếu sai là cách cục tạo phản, phản bội. Vì vậy ngay trong thực tế có thể nhìn thấy tính Ám của Cự Môn rất lớn. Cự Môn giỏi vạch ra sai phạm, giỏi cãi nhau về đúng sai, giỏi bất mãn về mọi thứ nên Cự Môn có tính Ám. Cự Môn thời trước nếu trái với ý vua, trái với triều đình, đôi khi cải cách, đổi mới, vạch trần việc sai trái cũng tạo ra tai họa lớn, tuy nhiên với Cự Môn thời nay sống dễ dàng hơn và cũng có khả năng thành công lớn vì khả năng suy xét, tài năng.

Từ tài năng chuyển sang phản bội cũng rất nhanh chóng và dễ dàng. Như vào thời quân Pháp sang nước ta đánh chiếm, vua Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch quyết tâm chống Pháp. Trong triêu đình là Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tồn tại việc hai phe chủ Chiến và chủ Hòa. Chính luôn có mâu thuẫn trong mọi sự việc nên Cự Môn xuất hiện và có Phá Quân tương trợ. Trong trường hợp Vũ Khúc vẫn còn giải pháp, vẫn còn khả năng nhận định sự việc thì chưa xảy ra tai họa và khi ngôi sao Vũ Khúc, cũng mang ý nghĩa là giai đoạn rối ren thì Cự Phá bắt đầu hoạt động. Việc xảy ra sự rối ren không thống nhất của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm luôn là nguyên nhân để Cự Phá hoạt động. Vua Hàm Nghi lên ngôi sau khi vua Kiến Phúc băng hà. Trước đó đã phế truất hai vua là Dục Đức và Hiệp Hòa vì thân Pháp và cấu kết với Pháp. Ngay tại đây nếu xét theo đạo quân thần thì gọi là Bất Trung, gọi là Tạo Phản. Tuy nhiên nếu xét về tình thì vẫn được lòng quần chúng. Vì vậy, trường hợp trên của Cự Môn không bị tạo thành chữ Phản, ngôi sao giai đoạn là Vũ Khúc không luận tội với Cự Môn. Kế đến khi vua Hàm Nghi quyết tâm chống lại quân Pháp.Trong trường hợp Vũ Khúc vẫn còn giải pháp, vẫn còn khả năng nhận định sự việc thì chưa xảy ra tai họa và khi ngôi sao Vũ Khúc, cũng mang ý nghĩa là giai đoạn rối ren thì Cự Phá bắt đầu hoạt động. Việc xảy ra sự rối ren không thống nhất của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm luôn là nguyên nhân để Cự Phá hoạt động. Vua Hàm Nghi lên ngôi sau khi vua Kiến Phúc băng hà. Trước đó đã phế truất hai vua là Dục Đức và Hiệp Hòa vì thân Pháp và cấu kết với Pháp. Ngay tại đây nếu xét theo đạo quân thần thì gọi là Bất Trung, gọi là Tạo Phản. Tuy nhiên nếu xét về tình thì vẫn được lòng quần chúng. Vì vậy, trường hợp trên của Cự Môn không bị tạo thành chữ Phản, ngôi sao giai đoạn là Vũ Khúc không luận tội với Cự Môn mà ngược lại ngày nay tán thành với ý kiến này. Kế đến khi vua Hàm Nghi quyết tâm chống lại quân Pháp. Chiều Hàm Nghi ban ra là mệnh lệnh để dân chúng đứng dậy đấu tranh, Pháp lôi kéo nhưng vua không đồng ý, tuy nhiên lúc đó một hộ vệ của vua tên là Nguyễn Đình Tình đầu hàng giặc khi cả nước đang nổi dậy, sau đó đến Tôn Quang Ngọc ,một trong ba hộ vệ hàng giặc. Đến năm 1888 thì Tôn Quang Ngọc vây chỗ ở của vua, thuộc hạ thân tín ra kiểm ra đều bị bắt sống hoặc giết. Sau đó vua bị bắt. Ở đây cách cục của Cự Môn là Nguyễn Đình Tình và Tôn Quang Ngọc mang ý tạo phản, ở đây cũng là sao Cự Môn chủ tạo phản. Nếu Pháp thắng cuối cùng thì hai kẻ này được vinh danh, nếu ta thắng thì hai kẻ này gọi là Phản Bội. Thực chất nên hiểu chữ Phản Bội theo ý nghĩa bỏ người đang phò tá mà theo phe kẻ khác để gây họa đều có ý nghĩa làm phản. Cự Môn có tính Ám cũng do phần lớn ở đặc tính này. Tùy theo thời cuộc mà phân thành tốt xấu. Như Nguyễn Trãi bị chu di Tam Tộc ở vụ án Lệ Chi Viên, cuối cùng được giải oan và là một trong các anh hùng dân tộc. Trong thời của ông thì sử sách lưu lại với tên phản nghịch, sau đó được giải oan trở thành anh hùng dân tộc. Vì vậy, sao Cự Môn hay mắc phải thị phi, đôi khi bị oan nên mang đặc tính Ám, gặp thêm Hóa Kỵ thì như đổ dầu vào lửa càng theo nhầm lẫn tai họa dù bản thân tốt. Có những sao Cự Môn bí mật không bao giờ được giải oan mang tiếng hậu thế nghìn năm. Ngay như Tào Tháo gặp Cự Kỵ Khốc Hình mà uế danh mãi sau mới được hậu nhân xóa bỏ ở chữ Gian Hùng.

Bạn đang xem: Tính Ám của Cự và chữ Phản

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính Ám của Cự và chữ Phản

Tính Ám của Cự và chữ Phản

Trong lá số Tử Vi là xã hội ngoài cuộc sống thực, 14 chính tinh hóa hợp tất cả cách cục biểu hiện tất cả những gì diễn ra ngoài cuộc sống. Sao Tử Vi luôn có Cự Môn lục hội và khi Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh thống nhất thì Sát Phá Tham do Phá Quân đứng đầu ở phía đối cung. Vì vậy việc có chữ Hòa Bình là khó khăn khi mà bản tính của con người là xây dựng và phá hoại, ba sao Cự Môn, Tử Vi và Phá Quân luôn đứng đầu nhóm sao lãnh đạo và không cần nghiên cứu lâu năm mà chỉ cần đọc qua các câu phú của tiền nhân người luận giải cũng nhận ra điều này. Khi Tử Vi có lý tưởng vĩ đại, hình thành được Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đắc cách là nắm trong tay chữ Chính Nghĩa, khi đó phe đối lập là Cự Phá với lý tưởng khác dựa trên tiêu chuẩn đạo đức mà mỗi cách cục nói riêng trường hợp của Tử Vi. Với trường hợp Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham thì tính xung đột tư tưởng rất lớn. Sao Tử Vi là đế tinh trong môn Tử Vi tuy nhiên sao này cũng là bản chất con người, cũng gặp sát kỵ tinh giao hội, có lòng tham và tư lợi cho tổ chức riêng, hay tư lợi cho hậu nhân kế thừa mà tùy trong nhiều trường hợp hành vi khác với lý tưởng, hoặc ngay từ đầu lý tưởng sai lầm khi đó Cự Môn khuyên ngăn, can gián trở thành chữ Phản, Phá Quân từ kẻ nắm binh quyền trở thành kẻ phá bỏ những thứ sai trái của Tử Vi. Ngay trên thế giới mỗi đất nước có một hệ tư tưởng riêng, mâu thuẫn lẫn nhau nên Tử Vi tùy thuận được quần chúng mà trở nên là Chính Nghĩa hay Sai Lầm, thường nhìn vào chữ Hòa Bình mà tiền nhân lấy làm gốc của việc làm đúng sai khi ở địa vị cao, tuy nhiên có khi xâm phạm tới lãnh thổ nên phải đánh đuổi, có người lại cho rằng nên kiên trì thương thuyết để tránh động binh. Vì vậy nên từ xưa tiền nhân thấy dụng binh là kế cuối cùng. Tiền nhân cũng rõ việc sử dụng chữ Đạo Đức là Thiên Lương và Hình Pháp là Thiên Hình sẽ khiến xã hội có thể giữ vững không loạn, kiềm chế chữ Dục để tránh tai họa. Văn hóa của nước ta cũng nhiều truyền thống lấy từ dịch lý mà ra. Tuy nhiên khi nhìn sự phát triển của khoa học các quốc gia phát triển thì lý tưởng của nước ta lại bảo thủ, bằng chứng là ngày nay con người suy nghĩ lại với thời phong kiến thấy nhiều bất công, hủ tục. Việc lý tưởng đúng sai tùy vào lịch sử, giai đoạn, ta có sao Vũ Khúc chủ lịch sử và Liêm Trinh là sự chính trực, liêm khiết. Tất cả đều tốt thì Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tốt. Bài viết bàn tới cách cục của sao Cự Môn, luôn phản đối, bất mãn với Tử Vi vì vậy trong bất kỳ một trường hợp ta luôn nhìn thấy người bất đồng tư tưởng, nếu đúng thì gọi là người tìm ra cái sai, đi đầu khai mở thời cuộc mới, tuy nhiên vẫn có kẻ bất đồng dù Cự Môn đúng và luôn như vậy nếu sai là cách cục tạo phản, phản bội. Vì vậy ngay trong thực tế có thể nhìn thấy tính Ám của Cự Môn rất lớn. Cự Môn giỏi vạch ra sai phạm, giỏi cãi nhau về đúng sai, giỏi bất mãn về mọi thứ nên Cự Môn có tính Ám. Cự Môn thời trước nếu trái với ý vua, trái với triều đình, đôi khi cải cách, đổi mới, vạch trần việc sai trái cũng tạo ra tai họa lớn, tuy nhiên với Cự Môn thời nay sống dễ dàng hơn và cũng có khả năng thành công lớn vì khả năng suy xét, tài năng.

Từ tài năng chuyển sang phản bội cũng rất nhanh chóng và dễ dàng. Như vào thời quân Pháp sang nước ta đánh chiếm, vua Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch quyết tâm chống Pháp. Trong triêu đình là Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tồn tại việc hai phe chủ Chiến và chủ Hòa. Chính luôn có mâu thuẫn trong mọi sự việc nên Cự Môn xuất hiện và có Phá Quân tương trợ. Trong trường hợp Vũ Khúc vẫn còn giải pháp, vẫn còn khả năng nhận định sự việc thì chưa xảy ra tai họa và khi ngôi sao Vũ Khúc, cũng mang ý nghĩa là giai đoạn rối ren thì Cự Phá bắt đầu hoạt động. Việc xảy ra sự rối ren không thống nhất của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm luôn là nguyên nhân để Cự Phá hoạt động. Vua Hàm Nghi lên ngôi sau khi vua Kiến Phúc băng hà. Trước đó đã phế truất hai vua là Dục Đức và Hiệp Hòa vì thân Pháp và cấu kết với Pháp. Ngay tại đây nếu xét theo đạo quân thần thì gọi là Bất Trung, gọi là Tạo Phản. Tuy nhiên nếu xét về tình thì vẫn được lòng quần chúng. Vì vậy, trường hợp trên của Cự Môn không bị tạo thành chữ Phản, ngôi sao giai đoạn là Vũ Khúc không luận tội với Cự Môn. Kế đến khi vua Hàm Nghi quyết tâm chống lại quân Pháp.Trong trường hợp Vũ Khúc vẫn còn giải pháp, vẫn còn khả năng nhận định sự việc thì chưa xảy ra tai họa và khi ngôi sao Vũ Khúc, cũng mang ý nghĩa là giai đoạn rối ren thì Cự Phá bắt đầu hoạt động. Việc xảy ra sự rối ren không thống nhất của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm luôn là nguyên nhân để Cự Phá hoạt động. Vua Hàm Nghi lên ngôi sau khi vua Kiến Phúc băng hà. Trước đó đã phế truất hai vua là Dục Đức và Hiệp Hòa vì thân Pháp và cấu kết với Pháp. Ngay tại đây nếu xét theo đạo quân thần thì gọi là Bất Trung, gọi là Tạo Phản. Tuy nhiên nếu xét về tình thì vẫn được lòng quần chúng. Vì vậy, trường hợp trên của Cự Môn không bị tạo thành chữ Phản, ngôi sao giai đoạn là Vũ Khúc không luận tội với Cự Môn mà ngược lại ngày nay tán thành với ý kiến này. Kế đến khi vua Hàm Nghi quyết tâm chống lại quân Pháp. Chiều Hàm Nghi ban ra là mệnh lệnh để dân chúng đứng dậy đấu tranh, Pháp lôi kéo nhưng vua không đồng ý, tuy nhiên lúc đó một hộ vệ của vua tên là Nguyễn Đình Tình đầu hàng giặc khi cả nước đang nổi dậy, sau đó đến Tôn Quang Ngọc ,một trong ba hộ vệ hàng giặc. Đến năm 1888 thì Tôn Quang Ngọc vây chỗ ở của vua, thuộc hạ thân tín ra kiểm ra đều bị bắt sống hoặc giết. Sau đó vua bị bắt. Ở đây cách cục của Cự Môn là Nguyễn Đình Tình và Tôn Quang Ngọc mang ý tạo phản, ở đây cũng là sao Cự Môn chủ tạo phản. Nếu Pháp thắng cuối cùng thì hai kẻ này được vinh danh, nếu ta thắng thì hai kẻ này gọi là Phản Bội. Thực chất nên hiểu chữ Phản Bội theo ý nghĩa bỏ người đang phò tá mà theo phe kẻ khác để gây họa đều có ý nghĩa làm phản. Cự Môn có tính Ám cũng do phần lớn ở đặc tính này. Tùy theo thời cuộc mà phân thành tốt xấu. Như Nguyễn Trãi bị chu di Tam Tộc ở vụ án Lệ Chi Viên, cuối cùng được giải oan và là một trong các anh hùng dân tộc. Trong thời của ông thì sử sách lưu lại với tên phản nghịch, sau đó được giải oan trở thành anh hùng dân tộc. Vì vậy, sao Cự Môn hay mắc phải thị phi, đôi khi bị oan nên mang đặc tính Ám, gặp thêm Hóa Kỵ thì như đổ dầu vào lửa càng theo nhầm lẫn tai họa dù bản thân tốt. Có những sao Cự Môn bí mật không bao giờ được giải oan mang tiếng hậu thế nghìn năm. Ngay như Tào Tháo gặp Cự Kỵ Khốc Hình mà uế danh mãi sau mới được hậu nhân xóa bỏ ở chữ Gian Hùng.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button