Tử vi

Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 1 )

Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 1 )

Bộ Không Kiếp thuộc một cặp nhưng tính chất của Địa Kiếp và Thiên Không ( Địa Không ) khác hoàn toàn nhau, nhiều nơi luận hai sao này có tính chất tương tự là sai lầm. Thiên Không và Địa Kiếp đều có đặc tính tăng tai họa và đa phần phá vỡ hoàn toàn cách cục, tức khả năng biến đổi tính chất của toàn bộ tổ hợp rất lớn. Địa Kiếp là sao có tính chất nhất định, thuộc trường hợp sẽ xảy ra và hay thường gọi là tai kiếp. Với Thiên Không rõ ở tính bất ngờ theo chiều hướng xấu, thuộc nhóm Không Vong chủ mất. Địa Kiếp có tính thực và Thiên Không có tính hư. Hai sao này khởi tại cung Hợi. Địa Kiếp khởi thuận và Thiên Không khởi nghịch từ cung này. Với Địa Kiếp chỉ cần đi với một trong Tứ Sát hay Kỵ Hình đã đưa ra các cách cục xấu. Ta thường nghe các câu phú đề cập tới cách Kình Kiếp, Đà La Địa Kiếp, Kỵ Kiếp, Hỏa Kiếp, Linh Kiếp, Lộc Tồn Kiếp. Các cách này biểu hiện rõ tính chất mạnh của sao Địa Kiếp và cả bộ Không Kiếp. Cách Kình Kiếp tức Kình Hao Kiếp thuộc cách tai họa có tính Sát do Kình chủ dương. Kình Dương có tính chống đối, tấn công, phản kháng ngộ Địa Kiếp tai họa đến do những việc này.

” Kiếp Không Phục Binh phùng Dương Nhẫn lột thượng kiếp đồ”. Cách Phục Binh ngộ Kình Kiếp chủ sự tranh cướp, phục sẵn để ra tay. Kình Kiếp thường làm việc tranh giành khiến Mệnh tạo bị họa do việc này.

Bạn đang xem: Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 1 )

” Địa Kiếp độc thủ ích kỷ phi nhân”.

Sao Địa Kiếp đi với Kình Dương có đặc tính tranh đoạt. Nếu Mệnh hay hạn tốt chủ tranh đoạt, lấy được của kẻ khác. Nếu hạn hung chủ bị đoạt, lấy mất, xấu nhất là mất mạng. Kình Dương do không có sự phòng bị mà làm việc không có nguyên tắc cẩn trọng nên khó tránh được tai kiếp. Nhìn chung khi có Kình Kiếp chưa đến mức độ xấu, tùy thêm các bàng tinh hay chính tinh mới luận được kết quả.

” Vũ Phủ Kiếp Kình ác nhân quý hiển”.

Cách này tài vận tốt đẹp, lưu ý tránh việc có Thiên Không tức chỉ nhìn thấy Địa Kiếp. Chỉ lưu ý hạn Xương Khúc Thương Sứ cần cẩn trọng. Cũng Kiếp Kình nhưng lại có cách này phải chết do bị tấn công, hai bên giao chiến lẫn nhau. Cách Đà La Địa Kiếp chủ sự tai kiếp định sẵn, như được sắp đặt trước để sa vào. Tượng chủ cái bẫy giăng lên. Cách nổi tiếng là Đa La Địa Kiếp gặp Linh Tinh chủ mắc phải tai họa, không tránh khỏi được. Đà La thuộc ám tinh, đặc tính chủ hấp thụ rồi bộc phát, khi đó Địa Kiếp bộc phát kết quả xấu, cách này nguy hiểm hơn Kình Dương vì Đà La chủ rộng, chủ cái lưới, phòng bị nhưng mang tính bộc phát khó tránh.

” Đà La Địa Kiếp chiếu phương, gặp Linh Tinh nạn bất tường chẳng sai”.

” Nhan Hồi yểu mệnh do hữu Không Kiếp Đà Linh thủ Mệnh”.

” Đà Kiếp trùng lâm hạnh Thiên Giải nhi khả cứu”.

Cách Đà Kiếp chủ tính chất xấu nhưng cần thiết gia thêm Sát Kỵ tính tác họa mới lớn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 1 )

Tính chất các cách cục của Địa Kiếp ( Phần 1 )

Bộ Không Kiếp thuộc một cặp nhưng tính chất của Địa Kiếp và Thiên Không ( Địa Không ) khác hoàn toàn nhau, nhiều nơi luận hai sao này có tính chất tương tự là sai lầm. Thiên Không và Địa Kiếp đều có đặc tính tăng tai họa và đa phần phá vỡ hoàn toàn cách cục, tức khả năng biến đổi tính chất của toàn bộ tổ hợp rất lớn. Địa Kiếp là sao có tính chất nhất định, thuộc trường hợp sẽ xảy ra và hay thường gọi là tai kiếp. Với Thiên Không rõ ở tính bất ngờ theo chiều hướng xấu, thuộc nhóm Không Vong chủ mất. Địa Kiếp có tính thực và Thiên Không có tính hư. Hai sao này khởi tại cung Hợi. Địa Kiếp khởi thuận và Thiên Không khởi nghịch từ cung này. Với Địa Kiếp chỉ cần đi với một trong Tứ Sát hay Kỵ Hình đã đưa ra các cách cục xấu. Ta thường nghe các câu phú đề cập tới cách Kình Kiếp, Đà La Địa Kiếp, Kỵ Kiếp, Hỏa Kiếp, Linh Kiếp, Lộc Tồn Kiếp. Các cách này biểu hiện rõ tính chất mạnh của sao Địa Kiếp và cả bộ Không Kiếp. Cách Kình Kiếp tức Kình Hao Kiếp thuộc cách tai họa có tính Sát do Kình chủ dương. Kình Dương có tính chống đối, tấn công, phản kháng ngộ Địa Kiếp tai họa đến do những việc này.

” Kiếp Không Phục Binh phùng Dương Nhẫn lột thượng kiếp đồ”. Cách Phục Binh ngộ Kình Kiếp chủ sự tranh cướp, phục sẵn để ra tay. Kình Kiếp thường làm việc tranh giành khiến Mệnh tạo bị họa do việc này.

” Địa Kiếp độc thủ ích kỷ phi nhân”.

Sao Địa Kiếp đi với Kình Dương có đặc tính tranh đoạt. Nếu Mệnh hay hạn tốt chủ tranh đoạt, lấy được của kẻ khác. Nếu hạn hung chủ bị đoạt, lấy mất, xấu nhất là mất mạng. Kình Dương do không có sự phòng bị mà làm việc không có nguyên tắc cẩn trọng nên khó tránh được tai kiếp. Nhìn chung khi có Kình Kiếp chưa đến mức độ xấu, tùy thêm các bàng tinh hay chính tinh mới luận được kết quả.

” Vũ Phủ Kiếp Kình ác nhân quý hiển”.

Cách này tài vận tốt đẹp, lưu ý tránh việc có Thiên Không tức chỉ nhìn thấy Địa Kiếp. Chỉ lưu ý hạn Xương Khúc Thương Sứ cần cẩn trọng. Cũng Kiếp Kình nhưng lại có cách này phải chết do bị tấn công, hai bên giao chiến lẫn nhau. Cách Đà La Địa Kiếp chủ sự tai kiếp định sẵn, như được sắp đặt trước để sa vào. Tượng chủ cái bẫy giăng lên. Cách nổi tiếng là Đa La Địa Kiếp gặp Linh Tinh chủ mắc phải tai họa, không tránh khỏi được. Đà La thuộc ám tinh, đặc tính chủ hấp thụ rồi bộc phát, khi đó Địa Kiếp bộc phát kết quả xấu, cách này nguy hiểm hơn Kình Dương vì Đà La chủ rộng, chủ cái lưới, phòng bị nhưng mang tính bộc phát khó tránh.

” Đà La Địa Kiếp chiếu phương, gặp Linh Tinh nạn bất tường chẳng sai”.

” Nhan Hồi yểu mệnh do hữu Không Kiếp Đà Linh thủ Mệnh”.

” Đà Kiếp trùng lâm hạnh Thiên Giải nhi khả cứu”.

Cách Đà Kiếp chủ tính chất xấu nhưng cần thiết gia thêm Sát Kỵ tính tác họa mới lớn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button