Tử vi

Tính chất các vị trí cung an Thân

Tính chất các vị trí cung an Thân

Cung an Thân có thể cư tại Mệnh, Tài, Quan, Phúc, Phối, Di. Đây gọi là các cường cung vì ảnh hưởng lớn tới số mệnh, và mang tính chất của các cặp Thiên Can và Địa Chi, cung còn lại gồm Tật Điền Bào, Phụ Tử Nô. Như việc Thiên Can dương đi với các Địa chi gồm Thân Tí Thìn, Dần Ngọ Tuất. Trên lá số Tử Vi các cung này chứa cùng một cặp, các cung còn lại Hợi Mão Mùi, Tị Dậu Sửu cùng một cặp. Như vậy, Mệnh an tại một trong các cung trên sẽ thuộc một trong hai cặp và với tính chất tác động của bản thân lớn hơn các cung còn lại gọi là Nhược Cung. Như Mệnh an tại Hợi Mão Mùi thì Mệnh Tài Quan tại vị trí này và Phúc Phối Di tại cung Tị Dậu Sửu. Cặp cung này tính chất quan hệ mật thiết với nhau biểu diễn ngay tại Thiên Can tới Địa Chi như các bộ Tang Hư Khách và Tuế Hổ Phù. Bộ Lộc Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. Cũng như vậy ở các cặp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Cung an Thân cư tại bản cung nào liên quan tới tính chất của cung đó, tuy nhiên không lầm tưởng rằng cung an Thân phải cư va mang toàn bộ tính chất của cung độ. Như việc Thân cư Phu Thê các sách luận rằng thân phận, tấm thân liên quan tới việc vợ chồng và luận đoán cung an Thân xoay quanh quan hệ vợ chồng hoàn toàn sai với nghiệm lí cung độ và bản chất cung này. Cung an Thân cũng như cung Mệnh, an ngược lại theo chiều âm với cung Mệnh, đi tới một trong 6 cung đóng lấy cung độ tách riêng như cung Thân, nếu chưa rõ mối quan hệ có thể viết cung an Thân tại bên cạnh vị trí. Như việc Thân an tại cung Phúc Đức viết y các Chính Tinh, Bàng Tinh, Tuần Triệt, vị trí vòng Trường Sinh ở bên cạnh và ghi cung an Thân, lấy vị trí tam hợp như cũ để tránh việc đồng hóa việc cung Thân và Phúc Đức như luận thân phận liên quan tới họ hàng, tổ tiên là sai lầm.

Cung an Thân có tính chất quan trọng như cung Mệnh, ở đây đã bàn tới ở nhiều bài viết trong mục Bài Viết Quan Trọng. Bàn tới mối quan hệ của cung an Thân tại các cung như việc ở tại Phúc Đức. Ở đây cung Thân có sự liên quan tới họ hàng, nhưng tính chất không hoàn toàn mà như việc tác động nhỏ lẫn nhau. Trường hợp sinh tại giờ Tí Ngọ có Mệnh và Thân đồng cung gây ra tính chất quan trọng đồng nhất giữa tư tưởng và kết quả xuất ra hành động, từ tiềm thức ban đầu khởi tưởng tới sự hoạt động tư tưởng, từ lý trí tới hành động. Mệnh có cách này dễ luận hơn vì tính nhất quán của Mệnh Thân. Cung an Thân tại các vị trí luận tính chất tốt xấu có phần khác cung Mệnh. Thân và Mệnh có tính chất khác nhau nên các sao an tại hai cung này tính chất khác nhau. Cũng như việc Thiên Khôi tọa thủ cung Mệnh khác với tính chất khi tọa thủ cung Tài Bạch. Các sao tại cung an Thân không nên mang tính Sát như bộ Kỵ Hình, Thất Sát, Không Kiếp mà nên là các sao chủ may mắn hay chủ phúc, thọ tinh. Cung an Thân gặp các sao có tính chất ngưỡng mộ như Phượng Khốc hay các sao tăng tính quan trọng như Khôi, Đại, Tuần, Tuế, Hồng, các sao có tính chất Khoa Quyền Lộc tại bản cung hợp cách là cách hay.

Bạn đang xem: Tính chất các vị trí cung an Thân

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính chất các vị trí cung an Thân

Tính chất các vị trí cung an Thân

Cung an Thân có thể cư tại Mệnh, Tài, Quan, Phúc, Phối, Di. Đây gọi là các cường cung vì ảnh hưởng lớn tới số mệnh, và mang tính chất của các cặp Thiên Can và Địa Chi, cung còn lại gồm Tật Điền Bào, Phụ Tử Nô. Như việc Thiên Can dương đi với các Địa chi gồm Thân Tí Thìn, Dần Ngọ Tuất. Trên lá số Tử Vi các cung này chứa cùng một cặp, các cung còn lại Hợi Mão Mùi, Tị Dậu Sửu cùng một cặp. Như vậy, Mệnh an tại một trong các cung trên sẽ thuộc một trong hai cặp và với tính chất tác động của bản thân lớn hơn các cung còn lại gọi là Nhược Cung. Như Mệnh an tại Hợi Mão Mùi thì Mệnh Tài Quan tại vị trí này và Phúc Phối Di tại cung Tị Dậu Sửu. Cặp cung này tính chất quan hệ mật thiết với nhau biểu diễn ngay tại Thiên Can tới Địa Chi như các bộ Tang Hư Khách và Tuế Hổ Phù. Bộ Lộc Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. Cũng như vậy ở các cặp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Cung an Thân cư tại bản cung nào liên quan tới tính chất của cung đó, tuy nhiên không lầm tưởng rằng cung an Thân phải cư va mang toàn bộ tính chất của cung độ. Như việc Thân cư Phu Thê các sách luận rằng thân phận, tấm thân liên quan tới việc vợ chồng và luận đoán cung an Thân xoay quanh quan hệ vợ chồng hoàn toàn sai với nghiệm lí cung độ và bản chất cung này. Cung an Thân cũng như cung Mệnh, an ngược lại theo chiều âm với cung Mệnh, đi tới một trong 6 cung đóng lấy cung độ tách riêng như cung Thân, nếu chưa rõ mối quan hệ có thể viết cung an Thân tại bên cạnh vị trí. Như việc Thân an tại cung Phúc Đức viết y các Chính Tinh, Bàng Tinh, Tuần Triệt, vị trí vòng Trường Sinh ở bên cạnh và ghi cung an Thân, lấy vị trí tam hợp như cũ để tránh việc đồng hóa việc cung Thân và Phúc Đức như luận thân phận liên quan tới họ hàng, tổ tiên là sai lầm.

Cung an Thân có tính chất quan trọng như cung Mệnh, ở đây đã bàn tới ở nhiều bài viết trong mục Bài Viết Quan Trọng. Bàn tới mối quan hệ của cung an Thân tại các cung như việc ở tại Phúc Đức. Ở đây cung Thân có sự liên quan tới họ hàng, nhưng tính chất không hoàn toàn mà như việc tác động nhỏ lẫn nhau. Trường hợp sinh tại giờ Tí Ngọ có Mệnh và Thân đồng cung gây ra tính chất quan trọng đồng nhất giữa tư tưởng và kết quả xuất ra hành động, từ tiềm thức ban đầu khởi tưởng tới sự hoạt động tư tưởng, từ lý trí tới hành động. Mệnh có cách này dễ luận hơn vì tính nhất quán của Mệnh Thân. Cung an Thân tại các vị trí luận tính chất tốt xấu có phần khác cung Mệnh. Thân và Mệnh có tính chất khác nhau nên các sao an tại hai cung này tính chất khác nhau. Cũng như việc Thiên Khôi tọa thủ cung Mệnh khác với tính chất khi tọa thủ cung Tài Bạch. Các sao tại cung an Thân không nên mang tính Sát như bộ Kỵ Hình, Thất Sát, Không Kiếp mà nên là các sao chủ may mắn hay chủ phúc, thọ tinh. Cung an Thân gặp các sao có tính chất ngưỡng mộ như Phượng Khốc hay các sao tăng tính quan trọng như Khôi, Đại, Tuần, Tuế, Hồng, các sao có tính chất Khoa Quyền Lộc tại bản cung hợp cách là cách hay.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button