Tử vi

Tính chất cơ bản của sao Quốc Ấn

Tính chất cơ bản của sao Quốc Ấn

Sao Quốc Ấn nằm trong bộ Lộc Tướng Ấn, quyết định phần lớn về giá trị của tính chất bộ sao này. Quốc Ấn là sao mang tầm quốc gia, liên quan tới sức mạnh ở mức độ lớn nhất mà một lá số Tử Vi có thể diễn tả. Sao Quốc Ấn thủ Mệnh là một trường hợp đặc biệt trong Tử Vi, tuy nhiên tùy sự giao hội của các Chính Tinh hay Bàng Tinh mới luận mức độ quan trọng từ mệnh của nhân viên, công chức làm việc trong nhà nước tới lãnh đạo cao nhất của quốc gia cũng liên quan tới sao này. Quốc Ấn có thể hướng tới cả văn cách và võ nghiệp cách. Tướng Ấn ở đây là trọng trách bảo vệ tổ quốc, Tướng Quân chính là sao chỉ huy trong cách cục binh nghiệp. Vì vậy khi có thêm Thiên Hình hình thành bộ Binh Hình Tướng Ấn là sự tôn nghiêm của bản thân qua quân phục, Thiên Hình từ ngôi sao chủ hình khắc trở thành đắc dụng khi thể hiện qua trang phục. Ở đây có biểu tượng của đất nước nên là cách cục của người lãnh đạo, nếu theo binh nghiệp thì cũng đứng đầu một đơn vị, tổ chức. Sao Quốc Ấn luận tính chất có nhiều cách cục tốt xấu đan xen không phải luôn hữu dụng, có khi Quốc Ấn là sự xa cách, rời xa khỏi đất nước. Như trường hợp Cự Môn có Quốc Ấn hay xét chung giao hội với bộ Lộc Tướng Ấn là cách rời xa khỏi quê hương, đất nước để đi tới quốc gia khác. Ở thời nay việc đi sang các nước bên ngoài để công tác, sinh sống là chuyện thường nhưng thời phong kiến cách này thường gặp ở cách phản quốc dễ bị nguy hiểm tới tính mạng. Cách Cự Môn đặc biệt là Cự Nhật có Kỵ Ấn thường là cách sang định cư ở nước ngoài, nếu có Triệt khả năng rất cao. Cách này có mặt tại Hạn cũng luận như vậy. Quốc Ấn có thể hóa giải tính Sát trở thành Quyền. Quốc Ấn khi gia Sát Diệu gặp cách cục then chốt sự hi sinh vì tổ quốc, đất nước.

Nếu xấu là trường hợp chết đi để cả nước biết tới uế danh. Như các trường hợp hình sự giết người man rợ, hay những việc làm gây tai họa lớn mà để lại tiếng tăm tới khắp mọi nơi, nhẹ hơn là các trường hợp lập dị. Ngày nay việc cả quốc gia biết tới chính bản thân không khó khăn do tác động của công nghệ thông tin xã hội ngày càng phát triển. Quốc Ấn làm mạnh thêm cho Lộc Tồn, nếu có thêm Hóa Lộc hình thành cách Lộc trùng điệp, thêm cát diệu được luận là cách giàu có, bộ Song Lộc có tính tài cách lớn, Quốc Ấn làm to thêm tính chất này. Quốc Ấn còn là ngôi sao của sự ghi dấu ấn, cần hiểu rõ vì ý nghĩa quan trọng. Như tạc tượng của một danh nhân có công lao to lớn tới quần chúng cũng có Quốc Ấn chủ sự lưu giữ lại mang tính biểu tượng. Quốc Ấn có tính chất thu trữ, tích trữ do có Lộc Tồn tại vị trí tam hợp. Sao này chứa đựng sự uy tín, là vật có giá trị để thể hiện một sự kiện hay bản thân. Vì thế sao này có tính chất đại diện và chủ sự quý hiểm nếu đi cùng các sao có cùng ý nghĩa như Khôi Việt, Cô Quả. Khi có mặt trong cách cục xấu vong mạng chủ những kỷ vật còn giữ tượng trưng của một người. Nhìn chung khi luận tử vi thường chú ý tới cách Hình Ấn. Quốc Ấn thường biểu hiện cho sự thịnh vượng nếu không bị phá cách. Cách Hồng Ấn là cách cục mang ý nghĩa rất hay, gia tăng tính chất to lớn cho Quốc Ấn trở nên tốt đẹp hơn. Quyền Ấn thể hiện tính quyền lực. Cách Triệt Ấn có ý nghĩa xóa đi tính biểu tượng, xóa đi biểu tượng một nền văn minh là xóa đi toàn bộ di tích của nó. Ngoài ra có cách Kỵ Ấn, Kiếp Ấn đều là cách xấu, mang tính cản trợ hay tai họa với ý nghĩa của Quốc Ấn.

Bạn đang xem: Tính chất cơ bản của sao Quốc Ấn

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính chất cơ bản của sao Quốc Ấn

Tính chất cơ bản của sao Quốc Ấn

Sao Quốc Ấn nằm trong bộ Lộc Tướng Ấn, quyết định phần lớn về giá trị của tính chất bộ sao này. Quốc Ấn là sao mang tầm quốc gia, liên quan tới sức mạnh ở mức độ lớn nhất mà một lá số Tử Vi có thể diễn tả. Sao Quốc Ấn thủ Mệnh là một trường hợp đặc biệt trong Tử Vi, tuy nhiên tùy sự giao hội của các Chính Tinh hay Bàng Tinh mới luận mức độ quan trọng từ mệnh của nhân viên, công chức làm việc trong nhà nước tới lãnh đạo cao nhất của quốc gia cũng liên quan tới sao này. Quốc Ấn có thể hướng tới cả văn cách và võ nghiệp cách. Tướng Ấn ở đây là trọng trách bảo vệ tổ quốc, Tướng Quân chính là sao chỉ huy trong cách cục binh nghiệp. Vì vậy khi có thêm Thiên Hình hình thành bộ Binh Hình Tướng Ấn là sự tôn nghiêm của bản thân qua quân phục, Thiên Hình từ ngôi sao chủ hình khắc trở thành đắc dụng khi thể hiện qua trang phục. Ở đây có biểu tượng của đất nước nên là cách cục của người lãnh đạo, nếu theo binh nghiệp thì cũng đứng đầu một đơn vị, tổ chức. Sao Quốc Ấn luận tính chất có nhiều cách cục tốt xấu đan xen không phải luôn hữu dụng, có khi Quốc Ấn là sự xa cách, rời xa khỏi đất nước. Như trường hợp Cự Môn có Quốc Ấn hay xét chung giao hội với bộ Lộc Tướng Ấn là cách rời xa khỏi quê hương, đất nước để đi tới quốc gia khác. Ở thời nay việc đi sang các nước bên ngoài để công tác, sinh sống là chuyện thường nhưng thời phong kiến cách này thường gặp ở cách phản quốc dễ bị nguy hiểm tới tính mạng. Cách Cự Môn đặc biệt là Cự Nhật có Kỵ Ấn thường là cách sang định cư ở nước ngoài, nếu có Triệt khả năng rất cao. Cách này có mặt tại Hạn cũng luận như vậy. Quốc Ấn có thể hóa giải tính Sát trở thành Quyền. Quốc Ấn khi gia Sát Diệu gặp cách cục then chốt sự hi sinh vì tổ quốc, đất nước.

Nếu xấu là trường hợp chết đi để cả nước biết tới uế danh. Như các trường hợp hình sự giết người man rợ, hay những việc làm gây tai họa lớn mà để lại tiếng tăm tới khắp mọi nơi, nhẹ hơn là các trường hợp lập dị. Ngày nay việc cả quốc gia biết tới chính bản thân không khó khăn do tác động của công nghệ thông tin xã hội ngày càng phát triển. Quốc Ấn làm mạnh thêm cho Lộc Tồn, nếu có thêm Hóa Lộc hình thành cách Lộc trùng điệp, thêm cát diệu được luận là cách giàu có, bộ Song Lộc có tính tài cách lớn, Quốc Ấn làm to thêm tính chất này. Quốc Ấn còn là ngôi sao của sự ghi dấu ấn, cần hiểu rõ vì ý nghĩa quan trọng. Như tạc tượng của một danh nhân có công lao to lớn tới quần chúng cũng có Quốc Ấn chủ sự lưu giữ lại mang tính biểu tượng. Quốc Ấn có tính chất thu trữ, tích trữ do có Lộc Tồn tại vị trí tam hợp. Sao này chứa đựng sự uy tín, là vật có giá trị để thể hiện một sự kiện hay bản thân. Vì thế sao này có tính chất đại diện và chủ sự quý hiểm nếu đi cùng các sao có cùng ý nghĩa như Khôi Việt, Cô Quả. Khi có mặt trong cách cục xấu vong mạng chủ những kỷ vật còn giữ tượng trưng của một người. Nhìn chung khi luận tử vi thường chú ý tới cách Hình Ấn. Quốc Ấn thường biểu hiện cho sự thịnh vượng nếu không bị phá cách. Cách Hồng Ấn là cách cục mang ý nghĩa rất hay, gia tăng tính chất to lớn cho Quốc Ấn trở nên tốt đẹp hơn. Quyền Ấn thể hiện tính quyền lực. Cách Triệt Ấn có ý nghĩa xóa đi tính biểu tượng, xóa đi biểu tượng một nền văn minh là xóa đi toàn bộ di tích của nó. Ngoài ra có cách Kỵ Ấn, Kiếp Ấn đều là cách xấu, mang tính cản trợ hay tai họa với ý nghĩa của Quốc Ấn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button