Tử vi

Tính chất của Hóa Quyền tại các cung

Bạn đang xem: Tính chất của Hóa Quyền tại các cung

Tính chất của Hóa Quyền tại các cung

Hóa Quyền thường được gọi là sao nhưng thực chất chính là Hóa Khí theo Thiên Can của Chính Tinh. Các chính tinh và bàng tinh đều có các tính chất gồm các khí tạp phối hợp trong cùng một sao. Với Chính Tinh và hai phụ tinh Xương Khúc Tả Hữu chịu tác động lớn của Thiên Can thành các khí trở nên thuần của bốn thứ Khoa Quyền Lộc Kị. Vì vậy, sức tác động của Tứ Hóa mạnh hơn và tác động lớn tới cách cục hơn các sao. Hóa Quyền tức chủ quyền lực, uy quyền, tự do, ảnh hưởng tới người khác. Hóa Quyền do từng chính tinh hóa khí mà có những gốc khác nhau, cho dù đều chủ Quyền. Tử Vi hay gọi Hóa Quyền là sao ám chỉ cho Chính Tinh sinh ra Hóa Quyền. Với sao Hóa Quyền cơ bản nhất là quyền lợi, lớn hơn là quyền lực, quyền quý,… để chứng minh địa vị uy tín của bản thân với xã hội.

” KHOA QUYỀN NHẬP MỆNH TUY NHÀN LẠC DIỆC HỮU HIỂN DANH”.

Mệnh có Hóa Khoa hoặc Hóa Quyền tọa thủ tại bản cung, không phải các trường hợp tam hợp hoặc xung chiếu tuy bị Sát Tinh vây chiếu hoặc vị trí Chính Tinh không đắc ý nhưng hiển danh. Trường hợp có cả Khoa Quyền có thể tam hợp chiếu hoặc củng chiếu. Hóa Khoa là sự tốt đẹp, to lớn, hiểu biết, giá trị khiến Quyền hành, uy tín lớn lên.

” KHOA QUYỀN NHÂN KHÔI VIỆT DĨ THÀNH CÔNG”.

Thực chất mệnh có Khoa hoặc Quyền tỉ lệ vẫn hay gặp. Trong mỗi Thiên Can tỉ lệ 1/12 người có cách này. Với bộ Khoa Quyền hiếm gặp hơn khi chỉ có một số Thiên Can như tuổi Giáp là Phá Quân và Vũ Khúc, tuổi Bính là Thiên Cơ và Văn Xương. Với tuổi Ất thì Hóa Quyền tại Thiên Lương, Hóa Khoa tại Tử Vi không thể hình thành bộ Khoa Quyền. Vì vậy, có Khoa Quyền đã là hơn người, đây là trong trường hợp chưa kiến sát tinh và sao bất hợp cách. Khoa Quyền có thêm bộ Khôi Việt là cách khó đạt được hơn vì bộ Khôi Việt cư tại các cung khác. Đây thuộc cách nổi trội, vượt trội hơn người vì có Khôi Việt, cũng là cách Hóa Khoa ngộ Văn Tinh nhất bảng khoa. Chỉ cần tính trung bình khả năng số người có các cách hiếm là có thể đánh giá được lá số của bản thân. Tứ Hóa gồm Khoa Quyền Lộc Kỵ là cần thiết nhất rồi mới đến các bàng tinh khác vì gắn liền với Chính Tinh. Hóa Quyền có một cách nổi bật chủ nổi danh là cách Quyền Khốc.

” Quyền Khốc minh danh vụ thế”.

Hóa Quyền chủ cô, uy, cương khi đi với Võ Tinh hay Sát Tinh đều khắc chế được một phần. Với Thiên Khốc là sầu tinh nhưng có tính ương ngạnh đi với Quyền, tức đồng cung là cách kiên cường, quyết tâm. Phượng Các tại tam hợp ngộ Quyền chính là cách Quyền Phượng chủ tăng trọng lượng, được chúng theo. Hóa Quyền cư cung nào có ý nghĩa với chính cung đó. Như việc Hóa Quyền cư Tài các tính chất Quyền được luận đi liền với Tài Bạch. Nếu cư Quan Lộc thì đi liền với công việc, uy tín xuất phát khi làm việc, hoặc từ vị trí địa vị công việc. Cư Thiên Di ra ngoài xã hội, giao tiếp bên ngoài được nể trọng. Tuy nhiên Quyền tại Mệnh khác tại cung Di mặc dù đều bản thân được đánh giá. Quyền cư tại cung Mệnh có bản chất từ tính cách ban đầu tác động tới tất cả cung còn lại. Quyền tại Thiên Di là vì một lí do thể hiện ra bên ngoài được đánh giá là uy tín. Quyền tại Mệnh bao gồm cả Thiên Di. Cũng thực chất là do quan hệ xung chiếu của Chính Tinh. Như bên trong mệnh có Thiên Tướng, bên ngoài Phá Quân hóa thành Quyền khác bên trong tự Hóa Quyền.

” Khoa Quyền củng chiếu bất như lâm viên”.

Hóa Quyền xuất phát từ các sao có tính Sát như Phá Quân khác những sao như Thiên Lương hóa thành Quyền. Một bên quyền lực do sự phá, bắt,… gây ra thường đi liền với nghề nghiệp cảnh sát, quân sự,… Một bên Quyền đến từ sự từ tâm, may mắn, che chở tức quyền hành đến từ sự quan tâm mà kẻ khác nể phục uy. Các Quyền sinh từ Chính Tinh khác nhau tuy cách thức khác nhưng kết quả chung đều là tính chất cơ bản của Hóa Quyền.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính chất của Hóa Quyền tại các cung

Tính chất của Hóa Quyền tại các cung

Hóa Quyền thường được gọi là sao nhưng thực chất chính là Hóa Khí theo Thiên Can của Chính Tinh. Các chính tinh và bàng tinh đều có các tính chất gồm các khí tạp phối hợp trong cùng một sao. Với Chính Tinh và hai phụ tinh Xương Khúc Tả Hữu chịu tác động lớn của Thiên Can thành các khí trở nên thuần của bốn thứ Khoa Quyền Lộc Kị. Vì vậy, sức tác động của Tứ Hóa mạnh hơn và tác động lớn tới cách cục hơn các sao. Hóa Quyền tức chủ quyền lực, uy quyền, tự do, ảnh hưởng tới người khác. Hóa Quyền do từng chính tinh hóa khí mà có những gốc khác nhau, cho dù đều chủ Quyền. Tử Vi hay gọi Hóa Quyền là sao ám chỉ cho Chính Tinh sinh ra Hóa Quyền. Với sao Hóa Quyền cơ bản nhất là quyền lợi, lớn hơn là quyền lực, quyền quý,… để chứng minh địa vị uy tín của bản thân với xã hội.

” KHOA QUYỀN NHẬP MỆNH TUY NHÀN LẠC DIỆC HỮU HIỂN DANH”.

Mệnh có Hóa Khoa hoặc Hóa Quyền tọa thủ tại bản cung, không phải các trường hợp tam hợp hoặc xung chiếu tuy bị Sát Tinh vây chiếu hoặc vị trí Chính Tinh không đắc ý nhưng hiển danh. Trường hợp có cả Khoa Quyền có thể tam hợp chiếu hoặc củng chiếu. Hóa Khoa là sự tốt đẹp, to lớn, hiểu biết, giá trị khiến Quyền hành, uy tín lớn lên.

” KHOA QUYỀN NHÂN KHÔI VIỆT DĨ THÀNH CÔNG”.

Thực chất mệnh có Khoa hoặc Quyền tỉ lệ vẫn hay gặp. Trong mỗi Thiên Can tỉ lệ 1/12 người có cách này. Với bộ Khoa Quyền hiếm gặp hơn khi chỉ có một số Thiên Can như tuổi Giáp là Phá Quân và Vũ Khúc, tuổi Bính là Thiên Cơ và Văn Xương. Với tuổi Ất thì Hóa Quyền tại Thiên Lương, Hóa Khoa tại Tử Vi không thể hình thành bộ Khoa Quyền. Vì vậy, có Khoa Quyền đã là hơn người, đây là trong trường hợp chưa kiến sát tinh và sao bất hợp cách. Khoa Quyền có thêm bộ Khôi Việt là cách khó đạt được hơn vì bộ Khôi Việt cư tại các cung khác. Đây thuộc cách nổi trội, vượt trội hơn người vì có Khôi Việt, cũng là cách Hóa Khoa ngộ Văn Tinh nhất bảng khoa. Chỉ cần tính trung bình khả năng số người có các cách hiếm là có thể đánh giá được lá số của bản thân. Tứ Hóa gồm Khoa Quyền Lộc Kỵ là cần thiết nhất rồi mới đến các bàng tinh khác vì gắn liền với Chính Tinh. Hóa Quyền có một cách nổi bật chủ nổi danh là cách Quyền Khốc.

” Quyền Khốc minh danh vụ thế”.

Hóa Quyền chủ cô, uy, cương khi đi với Võ Tinh hay Sát Tinh đều khắc chế được một phần. Với Thiên Khốc là sầu tinh nhưng có tính ương ngạnh đi với Quyền, tức đồng cung là cách kiên cường, quyết tâm. Phượng Các tại tam hợp ngộ Quyền chính là cách Quyền Phượng chủ tăng trọng lượng, được chúng theo. Hóa Quyền cư cung nào có ý nghĩa với chính cung đó. Như việc Hóa Quyền cư Tài các tính chất Quyền được luận đi liền với Tài Bạch. Nếu cư Quan Lộc thì đi liền với công việc, uy tín xuất phát khi làm việc, hoặc từ vị trí địa vị công việc. Cư Thiên Di ra ngoài xã hội, giao tiếp bên ngoài được nể trọng. Tuy nhiên Quyền tại Mệnh khác tại cung Di mặc dù đều bản thân được đánh giá. Quyền cư tại cung Mệnh có bản chất từ tính cách ban đầu tác động tới tất cả cung còn lại. Quyền tại Thiên Di là vì một lí do thể hiện ra bên ngoài được đánh giá là uy tín. Quyền tại Mệnh bao gồm cả Thiên Di. Cũng thực chất là do quan hệ xung chiếu của Chính Tinh. Như bên trong mệnh có Thiên Tướng, bên ngoài Phá Quân hóa thành Quyền khác bên trong tự Hóa Quyền.

” Khoa Quyền củng chiếu bất như lâm viên”.

Hóa Quyền xuất phát từ các sao có tính Sát như Phá Quân khác những sao như Thiên Lương hóa thành Quyền. Một bên quyền lực do sự phá, bắt,… gây ra thường đi liền với nghề nghiệp cảnh sát, quân sự,… Một bên Quyền đến từ sự từ tâm, may mắn, che chở tức quyền hành đến từ sự quan tâm mà kẻ khác nể phục uy. Các Quyền sinh từ Chính Tinh khác nhau tuy cách thức khác nhưng kết quả chung đều là tính chất cơ bản của Hóa Quyền.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button