Tử vi

Tính chất sao Bạch Hổ thủ mệnh

Tính chất sao Bạch Hổ thủ mệnh

Bạch Hổ là sao thuộc nhóm Tuế Hổ Phù, được xếp vào Bại Tinh trong nhóm Lục Bại gồm Song Hao, Tang Hổ, Khốc Hư. Xét riêng các sao này có tính chấy không mấy tốt đẹp, tuy nhiên nếu xét chung thì Tang Môn và Thiên Hư thuộc bộ Tang Hư Khách. Thiên Khốc thuộc bộ Phượng Khốc. Song Hao thuộc bộ Hao Kình Đà. Lục Bại Tinh đều thuộc các tổ hợp sao lớn. Với trường hợp xét chung thì các tổ hợp này đều có đặc tính riêng, tuy xét riêng các sao này dễ mang tính chất xấu nhưng cần luận cả tổ hợp mới có thể nhận định. Bạch Hổ thuộc nhóm sao Tuế Hổ Phù và Thiên Khốc thuộc nhóm Phượng Khốc xếp hàng trên vì nhóm Tuế Hổ Phù và Phượng Khốc có đặc tính ban đầu khá tốt, phù hợp với đa số cách cục. Bạch Hổ là sao thuộc hành Kim, chủ cương nghị, hàm chứa tính Sát. Sao này có tính chất dễ theo chiều hướng xấu trong bộ Tuế Hổ Phù. Bạch Hổ chủ sự tang tóc, hạn gặp sao này thủ Hạn, lưu ý không phải trường hợp Bạch Hổ tam hợp chiếu, nếu gặp Lưu Tang Hổ hoặc Lưu Kỵ và gốc đại hạn xấu thường mang ý nghĩa là sự tang tóc. Bạch Hổ do hàm chứa sát tính nên kỵ gặp Thất Sát. Cách Thất Sát ngộ Bạch Hổ đồng cung thường mang tới tai ương, Bạch Hổ tượng là khung xương trong cơ thể. Cách Hổ Khốc có tính táo bạo lớn. Khi nhóm Tuế Hổ Phù giao hội với Phượng Khốc có thể hình thành cách Tuế Phượng đồng cung, cách Hổ Phượng đồng cung, luận khác hoàn toàn cách Thái Tuế có Phượng Các tam hợp hay Bạch Hổ có Phượng tam hợp. Như việc tuổi Mão Dậu có Thái Tuế thủ mệnh được Phượng Các tam hợp khi xét riêng không luận được cách Tuế Phượng mà gặp cách Tuế Khốc. Cách này mang tính chất xấu. Chính cách của Tuế Phượng tức tứ linh Cái Hổ Phượng Long là ở tuổi Tị Hợi. Mệnh có sao Bạch Hổ cũng với tuổi Tị Hợi gặp cách Hổ Khốc đồng cung ở Sửu Mùi là cách cục xấu, mặc dù có cách Tứ Linh hay Tuế Phượng ở vị trí tam hợp. Thường khi luận nhiều người hiện nay không đươc truyền thụ đầy đủ và kinh nghiệm thực chứng chưa có do bị nhiều man thư lại lấy cách này lý thuyết nọ mà sai lầm coi việc xét chung như xét riêng, lấy tổ hợp làm gốc để luận quên mất nội tại của bản cung nên nhiều trường hợp không thể lí giải. Bạch Hổ rất kỵ gặp Thất Sát hay Liêm Trinh đồng độ khiến bộc lộ tính chất xấu do kết hợp giữa hai sao. Bạch Hổ ưa đồng cung với Tấu Thư. Do Tấu Thư thuộc tam hợp của Đại Hao, Lực Sĩ, Tấu Thư. Cách hay ở đây khi xêt chung là sự giao hội của Tuế Hổ Phù và Đại Tấu Lực Sĩ thuộc cách to lớn, tăng giá trị cho Thái Tuế. Với Bạch Hổ đồng cung với Đại Hao hay Tấu Thư đều tốt đẹp. Cách Hổ Tấu chủ sự lộ trong văn chương. Bạch Hổ là ngôi sao chủ lộ, thuộc tính công khai.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Tính chất sao Bạch Hổ thủ mệnh

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính chất sao Bạch Hổ thủ mệnh

Tính chất sao Bạch Hổ thủ mệnh

Bạch Hổ là sao thuộc nhóm Tuế Hổ Phù, được xếp vào Bại Tinh trong nhóm Lục Bại gồm Song Hao, Tang Hổ, Khốc Hư. Xét riêng các sao này có tính chấy không mấy tốt đẹp, tuy nhiên nếu xét chung thì Tang Môn và Thiên Hư thuộc bộ Tang Hư Khách. Thiên Khốc thuộc bộ Phượng Khốc. Song Hao thuộc bộ Hao Kình Đà. Lục Bại Tinh đều thuộc các tổ hợp sao lớn. Với trường hợp xét chung thì các tổ hợp này đều có đặc tính riêng, tuy xét riêng các sao này dễ mang tính chất xấu nhưng cần luận cả tổ hợp mới có thể nhận định. Bạch Hổ thuộc nhóm sao Tuế Hổ Phù và Thiên Khốc thuộc nhóm Phượng Khốc xếp hàng trên vì nhóm Tuế Hổ Phù và Phượng Khốc có đặc tính ban đầu khá tốt, phù hợp với đa số cách cục. Bạch Hổ là sao thuộc hành Kim, chủ cương nghị, hàm chứa tính Sát. Sao này có tính chất dễ theo chiều hướng xấu trong bộ Tuế Hổ Phù. Bạch Hổ chủ sự tang tóc, hạn gặp sao này thủ Hạn, lưu ý không phải trường hợp Bạch Hổ tam hợp chiếu, nếu gặp Lưu Tang Hổ hoặc Lưu Kỵ và gốc đại hạn xấu thường mang ý nghĩa là sự tang tóc. Bạch Hổ do hàm chứa sát tính nên kỵ gặp Thất Sát. Cách Thất Sát ngộ Bạch Hổ đồng cung thường mang tới tai ương, Bạch Hổ tượng là khung xương trong cơ thể. Cách Hổ Khốc có tính táo bạo lớn. Khi nhóm Tuế Hổ Phù giao hội với Phượng Khốc có thể hình thành cách Tuế Phượng đồng cung, cách Hổ Phượng đồng cung, luận khác hoàn toàn cách Thái Tuế có Phượng Các tam hợp hay Bạch Hổ có Phượng tam hợp. Như việc tuổi Mão Dậu có Thái Tuế thủ mệnh được Phượng Các tam hợp khi xét riêng không luận được cách Tuế Phượng mà gặp cách Tuế Khốc. Cách này mang tính chất xấu. Chính cách của Tuế Phượng tức tứ linh Cái Hổ Phượng Long là ở tuổi Tị Hợi. Mệnh có sao Bạch Hổ cũng với tuổi Tị Hợi gặp cách Hổ Khốc đồng cung ở Sửu Mùi là cách cục xấu, mặc dù có cách Tứ Linh hay Tuế Phượng ở vị trí tam hợp. Thường khi luận nhiều người hiện nay không đươc truyền thụ đầy đủ và kinh nghiệm thực chứng chưa có do bị nhiều man thư lại lấy cách này lý thuyết nọ mà sai lầm coi việc xét chung như xét riêng, lấy tổ hợp làm gốc để luận quên mất nội tại của bản cung nên nhiều trường hợp không thể lí giải. Bạch Hổ rất kỵ gặp Thất Sát hay Liêm Trinh đồng độ khiến bộc lộ tính chất xấu do kết hợp giữa hai sao. Bạch Hổ ưa đồng cung với Tấu Thư. Do Tấu Thư thuộc tam hợp của Đại Hao, Lực Sĩ, Tấu Thư. Cách hay ở đây khi xêt chung là sự giao hội của Tuế Hổ Phù và Đại Tấu Lực Sĩ thuộc cách to lớn, tăng giá trị cho Thái Tuế. Với Bạch Hổ đồng cung với Đại Hao hay Tấu Thư đều tốt đẹp. Cách Hổ Tấu chủ sự lộ trong văn chương. Bạch Hổ là ngôi sao chủ lộ, thuộc tính công khai.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button